Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osm

26. 7. 2023

Všeobecná charakteristika:

Osmička je symbolem karmy, zákona příčin a následků. Číslo osm je symbolizováno planetou Uran. Protože planeta Uran zastupuje Slunce, pod jehož ochranou je i číslo jedna, máte v sobě i některé vlastnosti čísla jedna, zejména odhodlanost a útočnost. Pod vlivem tohoto čísla z vás vyzařuje bohatství, postavení a moc. Osmička je velmi ambiciózní číslo. Toto je mnohými považováno za nejmocnější a nejnadanější. Jde jen o to, využít tyto schopnosti moudře. Jedinec narozený v osmičce je bojovník, který si nikdy nepřizná porážku. Patří k vám statečnost a smělost, oplýváte odhodláním všechno dokázat. Když si něco zamanete, dokážete být zarputilí a neúnavní. Nebojíte se nikoho a ničeho a svoje plány budujete z přesvědčení, že budete úspěšní. Jste velmi silnou osobností, která je schopna čelit všem obtížím. Umíte se dokonale ovládat a sálá z vás sebevědomí. Neobáváte se projevit vlastní názor. Máte v sobě vysokou hladinu energie, značnou schopnost sebekontroly a soustředění. Nesnášíte polovičatost. Jste sebevědomí, bystří a trpěliví. Máte pevnou vůli, dobrou představivost a racionální uvažování. Jste inteligentní a bystří s velkými schopnostmi logického uvažování a smyslu pro podnikání. Žijete v přítomnosti a stojíte nohama pevně na zemi. Snažíte se potlačovat citovou stránku své osobnosti, nedopustíte, aby vám city zhatily plány. Do ničeho se nevrháte slepě, vpřed jdete pomalu, ale vytrvale. Máte obrovský potenciál schopností, ale až váš každodenní život ukáže, jestli svých schopností využíváte pozitivním či negativním způsobem. Nesmíme zapomínat, že vibrace čísla osm je silná a složitá, proto je velmi těžké dostat ji do pohybu a správně usměrnit. Jste přímí a otevření. Právě vaše otevřenost může být problémem, neboť se nezdráháte někoho veřejně urazit. Chybí vám takt a někdy se dokážete chovat velmi neomaleně. Umíte být neústupní a máte sklony manipulovat s lidmi. Názory druhých jsou pro vás podružné. Pro vás více než pro jiná čísla platí, že dáte jen tolik, kolik dostanete. Štěstí člověka s osmičkou spočívá ve stabilitě a vyváženosti všeho, do čeho se pustí. Celý život se učíte udržovat v rovnováze svoji sílu, energii a city. Ale snadno se necháte z rovnováhy vyvést. Musíte se přizpůsobovat a vyvažovat svoje chování. Osmička přináší sílu, která může vyústit ve značný materiální úspěch. Máte zvláštní čich na finanční investice. Hodně peněz věnujete na charitativní účely. Odmítáte však utrácení za zbytečnosti, ale na rodinu penězi nešetříte. Při negativní vibraci se u vás může objevit egoismus, chamtivost a marnivost. Zneužíváte vydobytých pozic a nebojíte se korupce a jiných podvodů. Můžete mít špatné rozlišovací schopnosti, nedokážete posoudit, co je zlé a co dobré. To vás může přivést do mnoha problémů. Neznáte kompromisy a může vám trvat dlouhou dobu, než se s nějakou věcí vypořádáte, např. se vztahem ke svým rodičům. Jste velmi silné a houževnaté osoby, které mohou dokázat vše, co chtějí, pokud opravdu chtějí. Važte si toho, máte skvělé vůdcovské a organizační schopnosti. Také máte skvělý postřeh pro detail, bohatou představivost, pozoruhodnou předvídavost a osobitý styl. To vše vám dává skvělé předpoklady uspět ve veřejně známé profesi. Dokážete být popudliví a náladoví. Váš osobní život bude pravděpodobně velmi komplikovaný.

Žena:

Můžete se na ni dívat, obdivovat její půvabné tvary a krásu, můžete své myšlenky zaměstnávat představami o důvěrnostech, ale zboží se raději nedotýkejte, pokud nejste připraven na mocnou a silnou reakci. Bez ohledu na výraznou ženskost nepatří žena osm k typům, které lze snadno ovládat nebo stavět do podřazené pozice. Její oslnivý úsměv na vás udeří se stejnou razancí jako nárazová vlna. Až se vydáte jejím směrem s cílem udělat na ni dojem, všimněte si svého zrychleného tepu a bušení ve spáncích. Budete-li ji však chtít přemoci silou, zažehnete v ní oheň a pak se začnou dít věci. Jako byste lvici chytil za ocas. Vaše žena osm nebude přijímat rozkazy jako hodná a poslušná holčička. Je si natolik dobře vědoma své vlastní síly, že se nemusí spoléhat na úsudek druhých. Její představa všedního dění rozhodně neodpovídá devótnímu plazení u nohou bohyně pokory. Zná svou vysokou cenu a vy ji brzy poznáte také. Ve svých dětských vrstevnících zanechala trvalou stopu. Děti v ulici, kde vyrůstala, si už nehrají na vojáky, ale na vojáčky a místo slepé báby provokují slepého dědka. Ne že by chtěla záměrně měnit vžité názvy dětských her, ale je natolik vlivnou a pevnou autoritou, že změny jí chodí v patách samy, aniž by se o jejich uplatnění vědomě zasazovala. V průběhu dospívání si postupně získala pověst spolehlivé a nezávislé dívky. Nenašel byste ji zavěšenou na drátěném plotu při tréninku středoškolského fotbalového týmu ani v hejnu hihňajících se děvčat. Měla totiž na práci úplně jiné věci. Život je pro ni posláním, čekají na ni důležité úkoly. Teď je z ní už zralá žena a její jemné křivky kontrastují s rovnou a úzkou pěšinou, na kterou se vydala. Svou energií a kázní přivedla více než jednoho nešťastníka na cestu do blázince. Připravte se na to, že jen proto, že jí řeknete, jak moc ji milujete a jak ji budete už navždy ochraňovat, takže by měla zůstat doma a být vám dobrou manželkou, neuváže se v kuchyni a nebude následujících osmdesát let míchat těsto nebo kdejaký pokrm. Není to žádná domácí puťka. Takových řetězů se hravě zbaví jedním trhnutím zápěstí a už je na cestě na nějaké veřejné místo, kde zastaví provoz, aby mohli projít demonstrující příslušnicí hnutí za rovnoprávnost. Stejně tak by mohla obehnat plotem i nějakou nemovitost. Miluje půdu, nejlépe pokud jí může vlastnit v obrovském množství. Majetkem si zvyšuje vlastní sebeúctu. Představuje pro ni vrchol pozemského úsilí v materiálním slova smyslu. Čím propracovanější, neobvyklejší nebo dražší jednotlivé předměty jsou, tím úspěšnější se cítí. Vlastnictví věcí jí přináší pocit krásy a naplnění. S fyzickým světem ji spojuje pevné pouto a dokáže si vychutnat požitky skýtané materiálním vesmírem. Pokud bude svému majetku vládnout pevnou rukou, pak dojdou její touhy naplnění. Tento výsledek se však nedostaví v případě opačném, kdy se stane jeho otrokyní. U negativní ženy osm se projevuje sklon k nezdravému vztahu vůči penězům a moci, která je s nimi spjata. Ve svém úsilí dosáhnout pozice, z níž lze ovládat druhé, se může projevovat jako chladná, krutá a necitlivá bytost. Její nelítostná ambice se promění v drogu, s jejíž pomocí chce dosáhnout pustého vrcholu hory, kde ji však čeká jen osamocenost a zoufalství. Musí se tedy naučit dělit o plody své práce s druhými. Teprve tehdy zakusí opravdové potěšení z dosažených úspěchů a v tomto sdílení spočívá i její štěstí. Vaše žena osm je rozený vůdce, což se může projevovat v manažerských schopnostech uplatňovaných doma i v okolním světě. Pokud si na přechodnou dobu, samozřejmě zvolí kariéru matky a manželky, nenechte se ukolébat falešným pocitem jistoty. Všude totiž najdete drobná znamení, která neomylně signalizují její přirozené sklony. V zásuvce pracovního stolu na vás číhají ponožky sbalené do úhledných kuliček a barevně seřazené podle odstínů duhy. Vedle nich pak leží štítek, na nějž máte zaznamenat trvanlivost nylonu v porovnání s orlonem. Na stěně koupelny sice nenajdete Picassův obraz, zato tam bude viset graf se zářivě červenou klikatou čárou znázorňující vývoj zubního kazu vašich dětí od narození až po současnost. Ty musí každý pátek, než dostanou kapesné, předložit podrobně a pečlivě zpracovaný přehled svých výdajů. Dvakrát ročně dojde i na hodnocení vašich výkonů z hlediska manželských povinností, čímž vás udržuje v neustálé pohotovosti a připravenosti. Až nastane den, kdy požádá děti o bilanci veškerého zisku a ztrát z provozování jejich pouličního stánku na limonádu, budete vědět, že je nejvyšší čas, aby si našla nějakou práci mimo domácnost. V její volbě je pak záhodno ji podpořit, protože vám stejně nic jiného nezbude. Když se pro něco rozhodne, chová se jako parní válec. Jakmile se vydá pryč z domu do světa velkých příležitostí, s úlevou si vydechnete. Jen aby tuto nově vzniklou konkurenci ustálo vaše ego, protože s největší pravděpodobností bude domů nosit více peněz než vy. Nejenže se dokáže postarat o materiální potřeby rodiny, ale navíc vám ani na minutu nedá zapomenout, že jste skutečný muž. Budete si říkat, jaký katalyzátor přeměnil tu pečlivě upravenou ženu v kostýmku na míru na snědou, větrem ošlehanou amazonku. Takové otázky vám však nenáleží, navíc byste stejně mohl dostat rákoskou přes prsty jako trest za nadměrnou zvědavost. Tak si tu přeměnu jednoduše vychutnávejte. Až na vás přijde řada, podrobí vás a váš přínos důkladné kontrole a analýze. Jelikož jste stále zde, pak jste v tomto testu užitečnosti doposud vždy obstál na výbornou. Vaše žena osm disponuje silnou praktičností, obohacenou o bystré analytické schopnosti, což ji v podstatě předurčuje k tomu stát se ředitelkou něčeho světového. Nezkoušejte na ni žádné šovinistické hry a neočekávejte od ní laskavosti a úslužnost. Za jejím klidným a vyrovnaným pohledem se skrývá přesně a bezchybně pracující výkonný stroj, který bez mrknutí oka drtí malé chlapečky s velkým egem na prach. Nenechte se unést city, jinak skončí váš nejlepší oblek roztrhán na cucky a ve stejně zuboženém stavu se ocitne i vaše ego. To je prostě obchod. Pokud se bude muset pro něco rozhodnout, nemůžete očekávat, že bude brát zřetel na své okolí. Raději běžte domů a začněte dělat večeři. Ačkoli se žena s číslem osm s něžným pohledem kotěte, projevuje jako prototyp nevinné mladé dívky neznalé stinnějších stránek života, již se neustále někdo snaží připravit o její čistotu, skvěle se vyzná v drobně psaném textu pracovní smlouvy. Jelikož si je moc dobře vědoma skutečnosti, že její přítomnost vynáší zaměstnavatelům závratné částky, dokáže si v průběhu méně než dvou let vyjednáváním zvýšit plat z původních čtyř tisíc za týden na nebývalých deset tisíc týdně, může dokonce založit nějakou firmu. Peníze a moc nepředstavují pro ženu osm žádnou neznámou. Důležitou roli pro ni hraje i fyzické tělo, které patří k jejímu nejvýše hodnocenému osobnímu vlastnictví. Někdy má sklony se s ním identifikovat až příliš a myslet si, že tělo je ona. V takových chvílích by si měla uvědomit, že je to spíše jen schránka, v níž dlí její duše. V případě, že se nechá svým zjevem, očima, vlasy, pokožkou či tvary, nezdravě unést, promění se buď v nafoukanou, či nespokojenou bytost v závislosti na tom, nakolik její tělo odpovídá vlastním představám. Své tělo může také použít jako prostředek k uznání vlastní osobnosti v očích ostatního světa. Schopnost dlouhých hodin tvrdé disciplíny v kombinaci se smyslem pro rovnováhu ji předurčují na dráhu výkonné sportovkyně. Stejně úspěšná však může být i v jiných oblastech, kde ji její přirozeně zdravá krása vystřelí až do hvězdných výšin. Dokáže na sebe převzít těžkou fyzickou i duševní zodpovědnost, vyžadující tvrdou kázeň, již by ustála jen amazonka. Takový vyčerpávající plán dodržuje i žena osm, mnohdy průkopnická psychiatrička zabývající se problematikou nevyléčitelně nemocných pacientů. Pořádá odborné přednášky a semináře v oblastech, ve kterých pracuje a je schopná během roku procestovat až 400 tisíc kilometrů, protože si uvědomuje náročnou zodpovědnost své práce. Někdy může dokonce žít v domě navrženém, mužem téhož čísla. Ti, kteří ji osobně znají, o ní vždy hovoří jako o člověku s nezměrnou duševní silou a hlubokým porozuměním. Některé ženy osm se však pod tíhou tlaku života skloní a jejich bojový duch utrpí velkou porážku. Pokud jim někdy zodpovědnost a příliš četné obtížné zážitky přerostou přes hlavu, mají sklon k pochmurnosti a sklíčenosti a uzavírají se před světem do vězení samoty, nářků, strachu a rozmrzelosti. Ovšem vždy před nimi stojí volba výběru. Žena osm je neuvěřitelně silná a houževnatá a v jakémkoli okamžiku se může rozhodnout, že tato pouta zlomí a vyrazí kupředu. V cílové rovince se pak objeví se značným náskokem před svými nejbližšími soupeři. Pokud pracuje na nejvyšší obrátky, dokáže zvládnout velké množství činností a vy s ní. Bude vás zásobovat neustálým přísunem práce. V podstatě miluje tvrdou práci a s ní spojené výsledky. Sice to může být vy, kdo tu práci vykoná a ona bude ten, kdo sklidí úspěch, takový už je ale život. Musíte si uvědomit, že všude jsou následovníci a vůdci, trubci a včelí královny. Vůbec si nepřipouští otázku, kdo bude všechno řídit. Ať už tvrdou či něžnou rukou, vždy bude vládnout. Možná byste si měl pomalu zvyknout na skutečnost, že žena, již milujete celým srdcem i duší, má poměr se světem. Svůj zrak vždy upírá až k vrcholu a chce dostat jen to nejlepší. Ne pro ni není odpověď a nikdy neuvěří tomu, že nemůže dostat to, po čem touží. Občas dokáže naslouchat. Pamatujete se, jak jste jí říkal, že sice hledá boha, ale bude se muset spokojit hned s druhou nejlepší věcí po něm, totiž mužem? Tehdy vás zrovna poslouchala, vždyť si také vybrala vás. Najít další podobný příklad, kdy se řídila něčí radou, vám dá asi spoustu práce, ovšem i jediný výskyt stačí k prokázání toho, že něco je možné. Sice vzácné, leč stále možné. Má přátelskou a extrovertní povahu. Lidé ji mají rádi a respektují ji. Stará se o své a to velmi dobře, v podstatě. Je jí jedno, jestli se sousedi koupou nazí ve dvě hodiny ráno na zahradě v novém bazénu ve tvaru srdce či zda ministrův syn naboural rodinným autem do živého plotu nějaké paní a skončil v jejím žabím jezírku. Kávové dýchánky jí nahánějí hrůzu. Ovšem pokud je na programu diskuze o dovozu půl milionu tun kávových zrn předtím, než dojde ke zdražení, pak ji to bude samozřejmě zajímat. Její vztah k dětem, televizním seriálům, nejnovějším značkám šperků a parfémů, ale také nejnovější trendy v oblečení, tak to jsou témata, která patří do debatních kroužků odsouzenců k nuceným pracím na jiných planetách. Její domov ani zdaleka nesplňuje představy těch, kdo udělají body za vedení domácnosti. Vaše žena osm onu reklamu spíše natočí či popřípadě ztvární hlavní roli v pokračování příběhu o dívce z chudinské čtvrti. Pak si ráda popovídá o tom, kolik peněz vydělala a jaké vlivné lidi zná. Lze bez nadsázky říci, že si vydělává pěkně a se slavnými lidmi také udržuje důvěrná přátelství. Na rozdíl od mnoha jiných se její vychloubání zakládá na pravdě. Doma jí na stěnách visí spousta fotografií, na nichž je vyfocena se známými osobnostmi, které ji familiárně drží kolem půvabných ramen. Pokud je sportovkyní, pak poháry a vítězné trofeje, lemují všechny poličky na knihy. Je pověstná tím, že si účtuje drobný poplatek za vstup do obýváku, prostě rozená obchodnice. Ačkoli někdy vypadá stroze a chladně, její city jsou opravdu hluboké. Kolik znáte žen, jež by si v poklidu pilovaly zlomený nehet, zatímco došlo k rozdělení jejich akcií? Radostné poskakování či bouřlivé rozčilování nejsou jejím stylem. Vždyť stejně věděla, že k tomu dělení dojde. Byly to dobré akcie, jinak by je nekoupila. A kdybyste lépe poslouchal, obstaral byste si také nějaké. Aha, ona vám asi zapomněla říci, že jsou napsány jen na její jméno. No jistě, dělíte se o vše, ale jeden z vás musí být ten, kdo rozhoduje. Ale to je v pořádku, ráda se s vámi o své zisky podělí. Malé děkuji, vám snad nic neudělá. Navíc se snažte jej říci tak, aby vyznělo upřímně. Dobrá, kdo by se chtěl také hádat se ženou s kontem, jaké má ona. Kromě toho je úžasná. Více než kterákoli jiná žena útočí na vaše mužské instinkty. Je tak chytrá, schopná a opojná, že nevíte, jestli ji máte neprodyšně uzavřít do velkého koše a hodit do rákosí, nebo jestli spíš máte hodit ručník do ringu a upsat se společnému životu s ní. Samozřejmě že se rozhodnete pro druhou variantu. Nemůžete si ji přece nechat proklouznout mezi prsty. Je kombinací hebkých perel a ohnivých rubínů, což z ní činí královský klenot ženství. Září jako křišťál ve slunečním svitu a váš život naplňuje bohatstvím, kterému není rovno.

Muž:

Vidíte toho muže v bederní roušce, jak se vleče po ulici a na svých širokých ramenech má obrovský globus? To je v podstatě váš muž osm a zodpovědnost, již si rád nakládá na svá bedra. Vypadá to, že čím více úkolů a povinností na něm spočívá, tím lépe funguje. Jeho duševní síla je vskutku úžasná. Dlouhá období stresu, která by slabším smrtelníkům podlomila kolena, se u něj projeví pouhými několika kapkami potu. Jen si otře čelo, zamne si ruce a zeptá se, co tu máme dál? Nejenže je mentálně vybaven k tomu, aby vydržel opakovanou zátěž a dokončil obtížné úkoly, ale navíc je i výjimečně schopný a výkonný. Má mimořádně vyvinutý smysl pro obchod. S prstem na pulsu ekonomického světa dokáže určit, kde a kdy si veřejný tep vyžaduje jeho služeb. O potřeby druhých se postará takovým způsobem, že oni se budou cítit spokojení, přičemž on si zajistí i finanční odměnu sám pro sebe. Váš muž osm miluje zelenou barvu. Připomíná mu totiž peníze. Jeho maminka si všimla posedlosti tímto odstínem, když jako děcko vyžadoval, aby mu obarvila všechny pyžama na zeleno. To mu chvíli vydrželo, ovšem pak následovalo veškeré jeho ošacení, pokojík, kolo i všechny jeho hračky. Vrcholem bylo, když sprejem nádherného světle zeleného odstínu nastříkal i psa. Sousedi jeho rodiče začali podezřívat, že se jim narodil malý zelený skřítek. V dospívání si začal uvědomovat svou sílu. Tu mohl nasměrovat do zájmu o sport, kde se jeho fyzická vytrvalost a síla stala pověstnou. Někteří muži osm se rozhodnou soustředit svou touhu po úspěchu a uznání právě do světa sportu, kde navíc dojde k uspokojení i jejich intenzivní potřeba peněz, jež představuje moc natřenou na zeleno. Pokud si váš muž osm zvolí jakýkoli sport, pro svou životní dráhu, tak dosáhne vynikajících výsledků. Jeho přirozený smysl pro rovnováhu a rytmus společně se silou a vytrvalostí tvoří naprostý základ výjimečného sportovce. Dotáhne to daleko, protože vrcholy jej přímo magicky přitahují. Tam míří a tam také patří. Pokud se mimo to ještě rozhodne nafotit pár reklamních plakátů na spodní prádlo, budiž. Alespoň o pár milionů korun přilepší rodinnému rozpočtu. Je naprostým géniem při vydělávání peněz, jeho talent přemění vše, s čím zachází, na bohatství měřitelné na centy. Za pár let dokáže ze stánku na párky a základním kapitálem, vytvořit řetězec restaurací s ročním obratem jedné miliardy, jehož hlavním lákadlem jsou párky v rohlíku dlouhé jednu míli, nebo jeden kilometr? Kilometr se mu vyplatí víc, na což váš muž osm samozřejmě slyší nejlépe. Co se týče zisku, nevynechá jediný trik, který by ho přivedl k potěšitelnějším výsledkům. Musí se starat o děti, svůj obchod a za jejich zdraví a blahobyt se bude být jako lev. Pokud něco chce, dostane to. Jste-li předmětem jeho zájmu vy, je schopen udělat cokoli, aby vás našel. Nesmíří se s ničím, co není nejlepší. Pokud on v centru vašeho zájmu nestojí, pak si nechte ostříhat vlasy na krátko a mějte nohy v pohotovosti, protože když už vše ostatní selže, je schopen uchýlit se ke strategiím jeskynního muže. Má silné fyzické potřeby a touží po tom, aby byly opětovány. Bude vás chtít celou vaše tělo, mysl i duši. Přesně v tomto pořadí. Pamatujte si, že tělesné potřeby klade na první místo. Přesto si je však velmi dobře vědom té skutečnosti, že bez duchovního pouta, jež spojuje dva upřímně se milující jedince, nemá fyzické vítězství valné ceny. Je schopen prožít a pochopit naprostou jednotu ve vztahu dokonalou rovnováhu, která vyvěrá ze sexuálního naplnění mezi dvěma spirituálně spřízněnými dušemi. Vychutná si vše do poslední kapky své tělo, vaše tělo a vzájemné uspokojení. Váš muž osm se velmi zajímá o záležitosti materiálního charakteru. Věří v systém císaři, co je císařovo, značnou část jeho šatstva tudíž tvoří tógy. Oblečení obecně má dost, protože v jeho vlastnictví a vlastnictví šperků, aut a domů nalézá velké zalíbení. Umí si totiž vychutnat postavení a moc, jež jsou s tím svázány. Vzhledem k tomu, že jeho nejvíce upřednostňovaným majetkem jste vy, může se stát, že vás zabalí do norkových kožichů a ověsí klenoty. Miluje okázalost a vy jste jeho Tádžmahál. Jedno nebezpečí, které muže osm ohrožuje, spočívá v jeho touze po materiálním zisku. Dokáže pracovat až na hranici fyzického i psychického vyčerpání. Neustálý stres by mohl poškodit jeho nejcennější vlastnictví, jímž je silné fyzické tělo. Musí si dát pozor, aby se k druhým nechoval stejně bezohledně jako sám k sobě a aby je smrtelným tempem nedohnal do bodu, zachraň se, kdo můžeš. Také nesmí dovolit, aby ho ovládaly jeho tělesné choutky. Vzdát se nějakého zvyku pro něj může být těžší než pro jiné, protože jeho postoje bývají silné a pevně zakořeněné. Váš muž osm se vyzná v mnoha věcech. Je inteligentní a velmi rychle se učí pozorováním a vlastními zkušenostmi. Navíc na poučení, kterého se mu takto dostane, jen tak nezapomíná. Minulé prožitky pro něj tvoří základ budoucích úspěchů. Je si naprosto dobře vědom zákonu příčiny a následku, protože celý jeho život je jeden dlouhý sled karmických událostí. Můžete vsadit svůj život na to, že jakmile se jednou spálí, příště si navlékne azbestové rukavice. Ohni se vyhýbat nebude, ale bude dokonale připraven na jakákoli případná zranění. Svým správným úsudkem a zdravým rozumem vyvolává v druhých lidech důvěru. Není jeho zvykem činit uspěchaná či nemoudrá rozhodnutí. Rozhodujícími prvky v tomto procesu jsou pro něj praktičnost a funkčnost. V okamžicích, kdy musí čelit nějaké krizi, je pověstný svým klidným a nevzrušeným jednáním. Každý z jeho okolí ví, že nikdy neudělá chybu, pokud se ho zeptá na názory ohledně ekonomiky či světové politiky. Lidé ho respektují a obdivují pro jeho praktičnost. Dokáže odhalit téměř všechny iluze, jež se mu svět snaží vnutit a projevuje hluboké porozumění skutečnému chodu vesmíru. V jeho přítomnosti se cítíte, jako by život fungoval bez přerušení přesně podle daného rozvrhu od osmi do pěti, protože váš muž osm to od něj takto očekává. Veškeré tajfuny, porody a zásahy boží moci jsou naplánovaný tak, aby se odehrály mimo pracovní dobu. V pondělí v osm ráno pak budou všichni už zase v práci, odpočinutí, svěží a s novým zápalem do dalších pracovních úkolů. Nápis vyvedený pozlaceným písmem na dveřích jeho kanceláře a sdělující, že pracovní doba je od osmi do pěti od pondělí do soboty, samozřejmě neznamená, že pracuje pouze padesát čtyři hodin týdně. Vydrží více než osm zaměstnanců. Práci miluje. Ráno se do ní pustí společně s ostatními a pokračuje i když druzí už dávno odešli domů. Je přesným opakem rčení, být samé řeči a skutek útěk. Všechna trička a kancelářské potřeby má označeny mottem, místo slov činy. Nezajímají ho výmluvy, otřepané fráze a vzletné filozofie. Hledá aktivitu a výsledky. Pro muže osm je nezbytné, aby jeho činnost měla vždy nějaký smysl. Bez pocitu smysluplnosti a užitečnosti toho, co dělá, může uvíznout na mělčině. Je pak úzkostný a melancholický a cítí se, jako by ho ostatní zanedbávali a opomíjeli. Jeho silně vyvinutý smysl pro tempo a rytmus se společně se sebedůvěrou ocitne na smetišti. Zákon příčiny a následku opět přebírá svou nadvládu, ovšem tentokrát ve své záporné podobě. Žádný jiný jednotlivec nemá tak výrazný vliv na viditelnou mocenskou strukturu světa jako muž tohoto čísla ve své kladné verzi. Může být psancem architektury, který navrhuje domy, které zasazuje přímo do rysů konkrétní krajiny. Největšího úspěchu může dosáhnout, když postaví nějakou budovu a ta bude postavena tak solidně, že bez úhony přežije jistě i zemětřesení. Může být průkopníkem v oblasti plastické chirurgie. Jeho specialitou v tomto boru se stane nejspíš nos, jenž je jistě nejvíce viditelnou částí obličeje. Váš muž osm se chce zabývat takovými věcmi, které se dají ukázat, jsou trvalé a vytvářejí nesmazatelný dojem. Jeho víra ve vlastní schopnosti změnit a vládnout světu možná pramení ze skutečnosti, že výsledky využití jeho energie jsou poměrně viditelné. Celkem záhy si uvědomil, že když si vytyčí cíl a bude na jeho splnění pracovat tvrdě a vytrvale, lze ho nakonec dosáhnout. Jak se mu postupně plnilo jedno přání za druhým, narostla jeho sebedůvěra do bodu, kdy věděl, že nic není nesplnitelné, pokud vytrvá a pokud bude svůj zrak upírat stále až k vrcholu. Dnes jsou jeho ambice jasné a jednoduché. Chce peníze, moc, majetek, slávu a vliv. To vše ještě pěkně doplňuje vztah s vámi, v němž dojdou uspokojení jeho sexuální tužby. Není chamtivý. Jen si je dobře vědom toho, že když jsou všechny tyto věci k mání, tak není důvod, proč by si je neměl vzít. Někdo to rozhodně udělá a on si je vědom toho, že u něj budou v dobrých rukou. Druzí možná vědí, že myšlenky jsou věci, které se stanou skutečností, pokud se jimi zabýváte dostatečně dlouhou dobu. Váš muž osm ovšem dokáže skutečnost, že myšlenky jsou věci, tím, že je zrealizuje. Pokud se tedy rozhodne, že stane kapitánem nějakého fotbalového týmu, tak navíc bude nosit i tu správnou týmovou barvu, tak mu už nic nebude stát v cestě. Je schopen si získat a udržet úctyhodný vliv. Žije a dýchá pro ekonomickou, politickou a společenskou moc. Není neobvyklé, že jeho činnost či rozhodnutí zaznamenávají světový ohlas. Tento muž je skvělým příkladem mocných mužů, jejichž vliv sahal a sahá do každého kouta naší planety. Společně spolu se zvětšujícím se bohatstvím se ve vašem muži osm probouzejí také humanitní stránky. Dokáže více než štědře přispívat na užitečné věci, organizace a nadace. Tyto dary nejen uspokojují jeho hluboký soucit s trpícími, ale zároveň i ukojí touhu získat si renomé v očích celého světa. Navíc ho potěší, když vidí na fasádách muzeí či nemocnic své jméno vyvedené obrovskými, výraznými písmeny. Osud příštích generací mu opravdu velmi leží na srdci. Poněkud obtížné je pro něj přijímat rozkazy. Pokud má na výběr, raději volí práci, kde má možnost uplatnit své manažerské nadání. I v případě, kdy se ocitne na pracovní pozici, kterou považuje za úmornou a vyčerpávající, je však schopen řídit se planými pravidly a pracovat v tomto omezujícím prostoru do té doby, než dosáhne postavení, pro nějž byl stvořen, tedy ve vedení. Je opravdu silnou osobností a rád se rozhoduje sám. Zodpovědnost ho přitahuje jako voda kachnu. Všechny tyto vlastnosti z něj činí nelehkého soupeře, kterého je téměř nemožné ponížit či zastrašit. Výsledky jeho činností se projevují mnohem výrazněji než u jiných lidí. Pokud je úspěšný, pak je velmi úspěšný, je jistě znám širokému okolí nebo dokonce celému světu a ovlivňuje životy milionů lidí. Nedotáhne-li věci do konce a vzdá se před cílem, což je ovšem více než neobvyklé, pak se stane většinou vězněm svému neúspěchu. V materiálním světě hraje o víc než jiní právě díky svým nemalým schopnostem. Cítí osobní zodpovědnost za to, aby využil svou značnou energii jako prostředku k vytvoření lepšího světa pro každého. Má fyzickou sílu jako bájný obr Atlas, jež na svých ramenou drží nebeskou klenbu, tedy váhu světa a mravní sílu jako bůh Saturn. Jeho dílo může aspirovat na osmý div světa. Pokud jste se tedy rozhodla najít v životě to nejlepší a nechcete se smířit s málem, pak toto je ten pravý muž pro vás. Je osmým divem lidské rasy. Bude pracovat až do úmoru, aby vám k nohám složil poklad, který se lehce vyrovná bohatství dolů krále Šalamouna. Když se náhodou opozdí na večeři, nedá vám žádnou práci ho najít. Bude sedět ve své pracovně za černým mahagonovým stolem na hustém perském koberci a kolem něj bude současně vyzvánět jeden červený a osm zelených telefonů. Je důležitý, lidé ho potřebují a vy také. Ačkoli se o něj budete možná muset podělit s dalšími x průmyslníky a mocnáři, nakonec se smíříte i s tím a přestane vás to vzrušovat. Vždyť ostatně není tak špatné strávit výročí v soukromém letadle mířícím noční oblohou na exotický ostrov, pomineme-li, že váš muž osm stále vyřizuje telefonáty. Na ztemnělém pozadí světel vycházejících z kokpitu vidíte obrysy jeho profilu. Vstanete, přejdete k němu, vyvěsíte všechny telefony a obejmete ho. Váhá jen nepatrnou chviličku, než se mu hlavou prožene to množství hovorů, jež by měl před přistáním vyřídit. Pak ovšem opětuje váš pohled s takovou vášní, že světlo hvězd bledne v porovnání s plamenem, který jste právě zažehla a vy zapomenete na strasti okolního světa. Jste přesně tam, kam jste celou dobu směřovala.

Dítě:

Dítě pod vlivem osmičky je tvrdohlavé a často se u něho objevuje snaha o ovládání druhých. Touží po všem nejlepším a záleží na rodičích, jak je výchovně usměrní. Potřebuje pravidelný život a řád. Je soběstačné, inteligentní, rychle chápe a umí si samo najít to, co potřebuje. Někdy může být líné a  má sklony jít snadnější cestou. Milí rodiče, vychovávejte své dítě s láskou a trpělivostí. Buďte důslední, neboť důslednost hraje základní roli při utváření charakteru každého dítěte. Nezapomeňte, že toto dítě potřebuje pravidelný řád a systém.

Partnerské vztahy:

Toužíte po harmonii a klidu nedáváte svoje city příliš najevo. Budete vedle sebe hledat partnera, který bude silnou osobností a s kým se můžete pochlubit. Máte šanci vytvořit dvojici, kdy jeden druhému budete přinášet úspěch, ale pokud na sebe narazí dvě egoistické duše, dojde ke konfliktu. Svého partnera byste měli vybírat nanejvýš pečlivě, jinak se totiž může stát, že partner nebude schopen plnit vaše vysoké nároky, což vám přinese zklamání a ztrátu iluzí. Máte sklony k žárlivosti. Ke štěstí potřebujete jistotu dlouhodobého finančního zabezpečení. Jste ideální partner pro společné podnikání.

Povolání:

Osmička charakterizuje člověka činu, Máte vůdcovské schopnosti, jste podnikaví, pracovití a pohotoví. Také jste velmi asertivní. Každou práci berete vážně a ctižádostivě jdete za svými cíli. Někdy se pro něco tak nadchnete, že působíte až fanaticky. Vaše pracovní nadšení bývá nakažlivě, umíte si zjednat respekt a toužíte po dominantním postavení. Jste nadaní smyslem pro obchodní záležitosti a dokážete ocenit sílu peněz pro to, co mohou poskytnout. Máte vyvinutý smysl pro reálný odhad, zdravý úsudek, cit pro detail a zodpovědnost. Dokážete řešit situace, o kterých jiní tvrdí, že jsou neřešitelné. Těžce snášíte pozici pouhého zaměstnance, jste velmi nároční ke kolegům i k sobě. Průměrnost a malichernost vám nahánějí hrůzu. Dobře se uplatníte v oborech, kde je třeba organizovat. Máte přirozené obchodní nadání, vhodným oborem pro vás je finančnictví. Uplatnění najdete i ve zdravotnických profesích či sociální péči. Máte i technické předpoklady a praktické dovednosti, které můžete využít kdekoli. V negativní vibraci osmička přináší nezměrné hmotné a mocenské ambice, kterým člověk dokáže obětovat vše. Někdy k dosažení svých cílů používáte nefér metody a jdete přes mrtvoly. Rádi manipulujete s lidmi, kteří ve vás mají důvěru.

Nejvhodnější povolání pro vás je:

manažer, ředitel, děkan, učitel, pracovníci ve zdravotnictví, humanitní pracovníci, detektiv, kriminalista, advokát, soudce, úředník, bankéř, makléř, účetní, vedoucí, obchodník, pořadatel, spisovatel, herec, hudebník, inženýr, vynálezce, pokladník nebo mechanik

Zdraví:

Jste velmi aktivní a pracovití, proto se snažte více odpočívat, neuzavírat se do sebe a více komunikovat. Jen tak si zachováte rovnováhu těla i ducha. Měli byste se vyvarovat zbytečného rozčilování a stresů. Také se snažte vyhýbat kouření, alkoholu a většímu množství kávy. Má to na vás velmi špatný vliv a může to negativním způsobem ovlivňovat váš zdravotní stav. K vašim nejčastějším zdravotním potížím patří deprese, duševní choroby, astma, problémy s páteří a klouby, revmatismus a zažívací potíže. Pravděpodobně vás budou trápit i křečové žíly a hemoroidy.

Rady:

Pozor na nenasytnost, nezřízenou honbu po moci, zneužívání vašeho postavení a peněz. Někdy manipulujete, nehrajete s nimi fér a rozšiřujete pomluvy. Nezapomínejte, že to, co činíte druhým, se vám mnohonásobně vrátí. Jste sobečtí, zahledění do sebe a nemáte mnoho pochopení pro druhé. Snažte se o toleranci a trpělivost. Nebuďte tak tvrdohlaví, vznětliví a pomstychtiví. Pokud se soustředíte jenom na to, jak vydělat peníze, ostatní oblasti života vyschnou a nebudete šťastní. Abyste dosáhli harmonie, měli byste omezit svou panovačnost a zbavit se pocitu nadřazenosti.

Zajímavosti:

Lidé pod vlivem čísla osm patří bezesporu k nejkritičtějším osobám. Přehodnocujete svůj život, většina z vás si ostře uvědomuje vlastní nedostatky a neustále se snaží vylepšit, co se dá. Jste velmi aktivní a odpočívat na vavřínech není nic pro vás. Ale nezapomínejte, že nikdo není dokonalý.

Klady:

rovnováha, moc, vůdcovské schopnosti, sebevědomí, podnikavost, cílevědomost, bystrost, důkladnost, pracovitost, statečnost, pevná vůle, vytrvalost, materiální úspěch, ctižádost

Zápory:

netrpělivost, sobectví, nesnášenlivost, panovačnost, chamtivost, lakota, marnivost, vznětlivost, tvrdohlavost, omezování druhých, netaktnost, domýšlivost, nestálost, chtivost

Jména:

Alexandra, Bohumil, Dagmar, Eduard, Emílie, Jana, Jaroslav, Ladislav, Luděk, Marcela, Marika, Marta, Natálie, Nikola, Olga, Radka, Romana, Simona, Vladimíra, Zuzana

Data jejichž číslo je osm:

osmička. sedmnáctka, šestadvacítka

Měsíce jejichž číslo je osm:

srpen

Roky jejichž číslo je osm:

1907, 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024, 2033, 2042, 2051, 2060, 2069, 2078, 2087, 2096

Máte v datu narození dvě a více osmiček:

Toužíte po nezávislosti, jste ctižádostiví, neústupní a tvrdě jdete za svým cílem. Dokážete být dynamičtí, odolní a houževnatí a umíte zdárně překonat všechny problémy, na které v životě narazíte. Máte dokonalé předpoklady pro řízení firmy i státu, nepostrádáte autoritu a zodpovědnost. V mnoho případech je osmička symbolem moci. Umíte také obratně zacházet s penězi a prozřetelně investujete tam, kde vám to přinese slušný zisk. Ale pozor, čím více osmiček máte v datu narození, tím větší hrozí nebezpečí potlačení vašich citů a můžete se stát tvrdým materialistou. Dokážete být neústupní, nezohlední a máte diktátorské sklony. Víceré osmičky s sebou nesou vysokou hladinu mentální energie. Někdy vás provází nespokojenost s vlastním životem.

Chybí vám v datu narození osmička:

Osmička je číslem logiky a intelektu. Bez osmičky jsou lidé více upřímní a citliví. Necháte se snadněji vyvést z rovnováhy a musíte se učit především emocionální síle a vyrovnanosti. Jste bezelstní a těžce nesete, když vás někdo kritizuje nebo když si z vás někdo dělá legraci. Jste také zbrklí a nerozvážní, což vám může přinést mnoho problémů. Před každým rozhodnutím byste měli pečlivě zvážit situaci a nejednat podle prvního popudu. Nesnášíte mravenčí a precizní práci. Osmička mimo jiné symbolizuje i hmotné zisky a možná budete pociťovat, že vám v tomto směru osud nepřeje. Naučte se hospodařit, žijte podle svých možností a odolávejte pokušení půjčovat si peníze. Nikdo z vás nedostane v životě nic zadarmo, smiřte se s touto realitou. Někdy až přehnaně hodnotíte vše přes peníze. V tom pravé životní štěstí nikdy nepoznáte.

Slavné osobnosti narozené osmého:

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář