Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.ledna den pevnosti

1. 10. 2018

Stupně astrologického znamení: 16° 30' - 17° 30' Kozoroha

Dekany: druhý ovládaný znamením Býka a planetou Venuší

Planety: Pluto a Saturn (Pluto vás nutí projevit navenek skryté pocity)

Znamení mající vliv na vaši osobnost a duši: Kozoroh, Vodnář, Ryby, Beran (jednotlivá znamení se střídají po třicetiletých cyklech)

Charakteristika:

Jste silní, odhodlaní a ambiciózní lidé, ale nechybí vám ani jemnost a cit. I když jste rozhodní, soutěživí a pracovití, máte i cit a představivost a umíte projevit šarm. Při vší své praktické zaměřenosti byste neměli zapomínat na svoji intuici a smysl pro vizi. Vedlejší vliv vládce vašeho dekanu znamení Býka, je patrný váš zájem o hudbu a umění i z obezřetného a účelného zacházení s penězi. Při styku s lidmi uplatníte znalost povahy i schopnost s druhými dobře vycházet. Milujete krásu a lesk, rádi se pohybujete v harmonickém, či dokonce luxusním prostředí. Dokážete kolem sebe šířit dobrou náladu, když jste sami uvnitř občas nejistí a plní pochyb. Při sledování snů a vizí jste někdy váhaví o to rozhodněji, však uskutečňujete své plány týkající se hmotného zabezpečení a úspěchu. Máte silnou vůli a bystrý intelekt, učíte se rychle, pokud vás něco opravdu zajímá. Zájem vás může přenést i přes rozpaky a nerozhodnost, či tísnivá období, kdy vám hrozí sklouznutí k drogám či alkoholu. Silně vyvinutý smysl pro styl a dramatičnost vám dává vyniknout v davu. Uvědomujete si svůj enormní potenciál. Mnohé z toho, co se v životě naučíte, se týká práce. Naštěstí si uvědomujete výhody, které vám přináší spolupráce s druhými a to se může týkat i přátelství a partnerství. Je ale důležité, abyste nebyli na nikom a ničem příliš závislí, jinak podléháte strachu a jste příliš vážní. Musíte se naučit nadhledu v hlubším významu tohoto pojmu a to se vám možná bude dařit až s přibývajícím věkem. Teprve když si tuto potřebu uvědomíte, získáte opravdovou vnitřní svobodu a zájem o věci obecnějšího významu. Díky své intuici se dokážete dívat i za horizont všedních zájmů a vytvářet něco originálního. Jste cílevědomí a dokážete překonat každou překážku, která vám brání v dosažení vašich cílů. Máte občas zábrany vyjadřovat se mluveným slovem a své názory prezentujete raději psanou formou. Jste kreativní, přitom ale pochybujete o svých schopnostech. Pokud ze sebe máte dostat maximum, je pro vás důležitá podpora a ujištění, že si počínáte správně. Vyžadujete od svých nejbližších absolutní věrnost a oddanost a na oplátku s nimi sdílíte mnoho pozitivních vlastností, jimiž se vyznačuje vaše osobnost. Je pro vás důležité finanční zajištění i možnost nakládat velkoryse s penězi a obdarovávat druhé. Největší výzvou vašeho života je zřejmě nalezení autentického životního nasměrování a cíle. Jste praktičtí a ambiciózní, ale i společenští, potřebujete být v kontaktu nebo s nimi spolupracovat. Vaše schopnost pracovat systematicky, vytrvale a věnovat potřebnou pozornost i detailu z vás činí výborné vědce nebo lektory a pedagogy. Můžete uspět i v obchodě nebo oblasti sociálních reforem. Šarmem, příjemným hlasem a potřebou sebevyjádření se dokážete uplatnit i v zábavním průmyslu, v politice nebo filozofii. Vnímavost a potřebu harmonie můžete vyjádřit v umění a hudbě. Osobní šarm vám zaručuje společenský úspěch i když většinu lekcí vám život udílí na poli partnerství. Jste přitahováni úspěšnými a inspirativními lidmi, pokud jste zamilovaní, dokážete dát všechno. Jste vášniví a oddaní milenci i když někdy náladoví. Domov je pro vás velmi důležitým místem. Jste obdařeni velmi mocným charakterem. Jste silné osobnosti, které lze jen stěží přimět k tomu, o čem nejsou sami dostatečně přesvědčeni. Jste předurčeni k tomu, abyste se stali oporou pro své okolí. Jste skály, na vaše slovo se dá vždy spolehnout. Pro ostatní se stáváte se pevným bodem na rozbouřeném moři a tak se vám většinou stane, že se na vás navěsí všichni slabí a nerozhodní. Jste garantem nejistých akcí, máte na sobě vždy velkou zodpovědnost nejen za sebe, ale hlavně za druhé. Vaše datum narození je symbolem síly, zdatnosti, kázně a pevné vůle. Máte smysl pro materiální úspěch, schopnost organizace a uskutečňování cílů, ke kterým docházíte pomalu, vytrvale a plánovitě. Osud tyto vaše vlastnosti ještě více podpoří. Vaše ambice tak mohou dosáhnout úspěchu, neboť píle vám rozhodně nechybí. Možná, až jednou budete obklopeni tím materiálnem, můžete mít pocit, že vám ke štěstí něco chybí. Lásku druhých si možná koupit můžete, ale asi moc trvalá nebude. V citech tedy spíše riskujete osamělost a zklamání, pokud se tedy nezačnete učit pěstovat upřímné a otevřené vztahy. Jste opravdu hodně výkonní lidé ale ne všichni jsou schopni s vámi udržet krok. Navíc můžete projevovat panovačnost a sebestřednost, což vám ve vztazích na větší vřelosti a láskyplnosti nepřidá. Tím se právě ještě více izolujete od druhých. Osobní kontakty je třeba brát stejně vážně jako profesi. Číslo osm symbolizuje silný charakter, pevné zásady a zdravý úsudek. Poukazuje na ambicióznost a touhu něco dokázat. Znamená, že chcete dominovat, potřebujete jistotu a bezpečí, usilujete o hmotný úspěch. Máte přirozený obchodní talent a chcete zpeněžit své organizační a manažerské schopnosti. Možná se budete muset učit, jak spravedlivým způsobem rozdělovat a delegovat svoji autoritu. Potřeba bezpečí vás nutí dělat dlouhodobé plány. Vedlejší vliv čísla jedna (měsíc narození) se projevuje v podnikavosti a schopnosti rozlišovat. Nebojíte se vyjadřovat, děláte si sami svůj úsudek, dokážete uskutečnit to, co jste si předsevzali. Jste rozhodní a energičtí, měli byste se ale učit větší toleranci a krotit svoji panovačnost. V mládí, kdy se vaše Slunce pohybuje znamením Kozoroha, na vás může mít vliv nějaká silná žena, proto máte silnou potřebu rodinného zázemí. Od třinácti let, kdy vaše Slunce vstupuje do znamení Vodnáře, se však pro vás stává důležitá nezávislost, sebevyjádření a noví přátelé či skupinové aktivity. Ve věku třiačtyřiceti let, kdy vaše Slunce přechází do znamení Ryb, nastává doba, kdy se budete soustředit na své emocionální potřeby a ideály, stáváte se citově vnímavější, rozvíjíte své tvůrčí schopnosti, zabýváte se sny a vizemi. Ve věku třiasedmdesáti let, vstupuje vaše Slunce do znamení Berana, začnete uplatňovat více iniciativy a aktivního jednání.

Stálice ovlivňující vaše datum narození:

Vega je jasná bílá až safírově modrá hvězda nacházející se ve spodní části souhvězdí Lyry. Ovlivňují ji planety Jupiter a Saturn. Dává vám do vínku vůdcovské schopnosti, družnost a společenské vystupování. Zpravidla působíte optimisticky, jste idealisté s kreativní myslí a spisovatelským nadáním. Také ale rovněž symbolizuje proměnlivost osudu, kdy se úspěšná období střídají těmi s méně úspěšnými. Jenom vytrvalá rozhodnost vám proto zajistí kýženou stabilitu. Ve spojení s vaším Sluncem skýtá možnost úspěchu a dopracování se významného postavení. Dostanete se do styku s významnými lidmi, což vám může přinést čest a popularitu. Vliv této hvězdy je ale nestálý, štěstí a úspěch proto mohu být jen krátkodobé. Zpravidla rádi pracujete ve státní službě nebo s veřejností. Tato hvězda vás také varuje před přílišnou kritičností a unáhleností.

Klady: důkladnost, pracovitost, autorita, dobrý úsudek, vůdcovské kvality, jemnost, vážnost, naděje, zodpovědnost, rezolutnost, talentovanost, upřímnost

Zápory: netrpělivost, nedostatek tolerance, panovačnost, chaotičnost, nedostatečná výdrž, kritičnost, unáhlenost, zneužívání moci, skrytí nepřátelé

Láska a přátelství:

6,20,22,24 a 30.ledna, 4,18,20,22 a 28.února, 2,16,18,20,26 a 29.března, 14,16,18,24 a 27.dubna, 12,14,16,22 a 25.května, 10,12,14,20 a 23.června, 8,10,12,18 a 21.července, 6,8,10,16 a 19.srpna, 4,6,8,14 a 17.září, 2,4,6,12 a 15.října, 2,4,10 a 13.listopadu, 2,8 a 11.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní nebo pracovní (profesní) oblasti:

1,3,4,5 a 14.ledna, 1,2,3 a 12.února, 1,10 a 28.března, 8,26 a 30.dubna, 6,24 a 28.května, 4,22 a 26.června, 2,20,24 a 31.července, 18,22 a 29.srpna. 16,20,27 a 30.září, 14,18,25 a 28.října, 12,16,23,26 a 30.listopadu, 10,14,21,24 a 28.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

5,11 a 12.ledna, 3,9 a 10.února, 1,7 a 8.března, 5 a 6.dubna, 3 a 4.května, 1 a 2.června, 8,9,10,11 a 12.července

Nejvhodnější spojení s lidmi narozeními:

7 až 15.května, 6 až 14.září, 6 až 10.října, 6 až 10.listopadu

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

5 až 13.dubna, 7 až 15.července, 5 až 13.října

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář