Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.říjen den pohostinnosti

20. 1. 2020

Žena:

Vidíte to rozkošné stvoření, které tak jistě a pevně kráčí přes rozžhavené uhlí, aniž by mu vadilo, že se do této žhoucí sirné hmoty noří stále hlouběji a hlouběji? Zatímco ostatní se třesou strachem, ona směle vkročí tam, kam se bojí vstoupit i andělé. Když se rozhodne, vyzve klidně na souboj osud, satana i pekelný daňový úřad. Ví, co znamená obětovat se. Prošla si většími zkouškami než druzí a ty jí dodaly sílu, životní cíl a porozumění, jimž není rovno v celé historii ženství. Ten ponurý výraz tváře, který ještě zvyšuje její půvab, je výsledkem vědomí, že musí držet svou pozoruhodnou energii a elán velmi zkrátka. Narozením nastoupila na cestu předem určené mise a pouze vyšší moc by ji od ní mohla odradit. Když ji požádáte, aby si zvolila libovolné číslo od jedné do deseti, odmítne. Jednak proto, že ví, že je desítka a za druhé proto, že nevěří v náhody. Jen co se naučila mluvit, snažila se přesvědčit rodiče o tom, že každý večer před usnutím si povídá s tím velkým pánem. Rodiče se shovívavě usmívali jejím dětským fantaziím, ale jen do onoho osudného léta, kdy ji vzali tábořit. Z výletu na vrchol jedné hory se vrátila se dvěma deskami s přikázáními a tehdy se přestali smát. Vyšší místa si jsou vědoma toho, že viditelné důkazy jsou velmi efektivní. V průběhu dospívání se projevovala s ještě větší odvahou a nebojácností. Nejistota a váhání byla cizí slova, jež pro ni nenesla vůbec žádný význam. Nevěřila, že by si svou budoucnost mohla zvolit. Věděla, že je pro ni určena pouze jedna jediná budoucí cesta, ke které je zapotřebí velkého odhodlání a na níž se neberou ohledy na vlastní zájem. S tímto vědomím, jež se sice mohlo klidně až do jejího dvacátého roku skrývat na podprahové úrovni, spolehlivě a neomylně směřovala do správného prostředí, kde na ni čekala cílová rovinka. V dospělosti k ní lidé vzhlížejí jako k přirozené vůdcovské autoritě bez ohledu na oblast, ve které působí. Vyzbrojena jasnými, objektivními náhledy a obeznámena se skutečností, že historie se opakuje, umí činit pozoruhodná rozhodnutí, jejichž prozřetelností strčí do kapsy leckterého proroka. Díky svým značným řídícím schopnostem se často vyskytuje na vedoucích pozicích. Vaše žena deset přitahuje bohatství a výhodné finanční situace, aniž by se o to musela nějak výrazněji zasloužit. Pokud si myslíte, že by její jeskyně plná blýskavých zlaťáků mohla nějakým způsobem zhatit váš vztah, pak ji požádejte, ať se jich zbaví. Nebude-li je potřebovat k uskutečnění své mise, pak jistě pronese něco ve smyslu, že to nebude vůbec žádný problém. Pro vás se ráda vzdá svého bohatství, ale ví, že za měsíc nebo za rok stejně vydělá další milion. Je si jistá, že okolnosti se o její živobytí postarají. Pokud  sníte o domácím štěstí v jejím náručí, pak sněte dál. Když se rozdávala pokora a pasivita, zrovna chyběla. Rovná-li se vaše představa o úspěšné manželce dobře upečené bábovce, pak můžete vsadit hlavu na to, že směřujete do propasti. Vaše žena deset se řítí závratnou rychlostí. Musí si dávat pozor, aby při své horlivé honbě za nirvánou někoho nesmetla do příkopu. Je idealistka a velmi zarytá. S hlavou skloněnou, vysunutými anténami a daným cílem se promění v bytost, vedle níž vypadá kde kdo jako nedělní řidič, který se náhodou dostal před ni v okamžiku, kdy má posledních šedesát vteřin na to, aby dojela do banky a zabránila tak zabavení rodového majetku. Cíl její cesty však není ani sobecký, ani povrchní. Je si vědoma toho, že pozvednutím jednoho člověka ovlivní celý svět. Chápe význam a potřeby lidské masy, avšak nepřipustí, aby byl ve jménu jejích zájmů ušlapán jednotlivec. Její úcta vůči tvůrčím schopnostem člověka je příliš velká na to, aby dovolila takové nesmyslné a rouhavé mrhání lidským potenciálem. Když se rozčílí, přemění se v univerzální rozpouštědlo a soustavným působením oslabí veškerý odpor. To hřmění, co slyšíte v dálce, to není ani hrom a nejsou to ani andělské kuželky. Je to varování matky přírody určené pro nerozvážné a nic netušící duše, že žena deset se vydala na křižácké tažení. Teď není zrovna ten nejvhodnější okamžik požádat ji, aby vám přišila utržený knoflík na košili. Raději byste to měl udělat sám a vydržet bolest propíchnutého malíčku, jinak riskujete přibití na kříž. Leckdy se totiž nechává unést. Až si začnete leštit náprsní krunýř brnění a svůj vůz, zapřáhnete do lvího spřežení, bude to neklamné znamení, že tentokrát jste podlehl i vy. Její plamenné nadšení je nakažlivé, ale ne jako neštovice či dětské nemoci. Má na lidi kladný vliv a motivuje je k činnosti, o níž by za normálních okolností vůbec ani nepřemýšleli. Podívejte se na sebe. Pořídil jste si dva lvy a sousedi si teď najali lovce. Trochu líčidel a dva páry slunečních brýlí sice stačí na to, aby vaše zvířátka nepozorovaně nasedla do auta, ovšem když s nimi jdete po ulici, přitahují ti chlupatí společníci docela slušnou pozornost. Vaše žena deset je opravdu přesvědčivá. Zásluhou její důvěryhodnosti od ní lidé očekávají, že bude zastávat zodpovědné pozice, ale musí pracovat sama. Nerada přijímá povely či rady od druhých a navíc to ani není třeba. Nejlepším učitelem jí je vlastní zkušenost. Nezřídka se ocitá v prekérních situacích, protože zaujímá nepopulární stanoviska. Až oponenti začnou útočit na její vysokou pozici, narostou tržby z prodeje pil do závratných výšin. Velmi brzy se naučí spoléhat pouze na svůj vlastní úsudek a rozum, protože v řídkém vzduchu typickém pro takové výšky, kde pro ni neustálou hrozbu představuje krvácení z nosu, nachází často sama. Nikdy nepatřila k opatrným tichošlápkům. Může být dramatička, politička a diplomatka. V jakékoli funkci, kterou vykonává, tvrdě napadá vedení a nazývá jeho metody globálními kecy, přičemž všechny obviní z toho, že ji lhaním dovedli ke krachu. Pokud může dostát svým osobním ambicím, použije svou úžasnou sílu pro sebe. Stane se z ní myš ve šlapacím mlýnku, jež, přestože neustále běží, nikam se ve své snaze po osobním uspokojení nedostane. Prázdnota tohoto snažení může nafouknout její životní styl jako přehnané množství kvasnic v těstě. Příliš vykynuté chlebové těsto, pro které je trouba malá a hrozí, že pohltí vše v dosahu, se sice může zdát jako dobrý námět na béčkový horor, ale pro ženu deset se stává skutečným nebezpečím, pokud pověsí boxerské rukavice na hřebík a vzdá svůj boj o kosmickou individualitu. Posléze se stane obětí boha sobeckosti, jenž slouží jen sám sobě. Vaše žena je však pokroková. Stejně jako kolo osudu se s jistotou horské kozy a lehkostí delfína jednou nevyhnutelně otočí. Život vnímá jako sled jednotlivých kroků učiněných v logickém pořadí. Má-li uspět, musí respektovat přírodní zákony. Tak prosté to je. Své priority si stanovuje objektivně a poté, se zřetelem na nejlepší zájem všech, postupuje neohroženě, někdy možná příliš rázně, kupředu. Idealistická desítka vnáší do svého světa důstojnost, protože věří v důstojnost lidského ducha. Vše, čeho se dotkne, nese známky její úcty a výjimečné osobnosti. Je úplně jiná než ostatní. Všechny ženy, které jste doposud poznal, ve srovnání s vaší vášnivou milenkou blednou. Většina z nich, když jste je vzal do parku, seděla ukázněně na lavičce a krmila holuby. Některé živější si s vámi třeba zahrály na honěnou mezi stromy. Ovšem nikdy jste nepotkal takovou, jež by se vyšvihla do sedla bronzového koně, obkročmo si sedla za netečného generála a pronesla před shromážděným davem plamennou řeč proti všemu útlaku a tyranii. A zachovala si přitom svou důstojnost. Její poselství rozeznělo v ozvučné desce hrudníku každého posluchače harmonický akord. Je důvěryhodná, protože věří v sebe sama a svou misi, kterou zvládá s neuvěřitelnou dovedností. Díky své praktičnosti se vyčleňuje z kategorie nepraktických idealistů. Má hlavu na obchod, rychle chápe a umí realizovat nápady a plány, čímž napomáhá k pokroku celého lidstva. Bystrá mysl a nebojácná povaha jí jsou zdatnými spolubojovníky při konfrontacích, které přitahuje jako magnet. Nepatří k těm, kteří dokážou odložit ideály stranou a ohánět se formulkou, to je obchod. Své principy si nechala vytetovat na vnitřní stranu víček, aby je měla před očima při každém mrknutí. Pokud se tedy nenaučila potlačovat pohyby víček, projde každou transakcí, aniž by jí na rameno klepal varovný ukazováček svědomí. Chce-li prožít co možná nejspokojenější život, musí vaše žena deset zachovávat rovnováhu mezi osobními motivy a objektivním přístupem k práci, jež jí byla svěřena. Z rovné, úzké cesty, na kterou se vydala, by se neměla nechat odvést emočními záležitostmi. Ze všech matematických pouček zná nejlépe tu, jež udává, že nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je rovná přímka. Pokud se ona nachází na jednom z nich a její cíl na druhém, pak se modlete za cokoli, co leží mezi nimi. Její styl je prostý veškeré rozvláčnosti, zvolí si ošidně jednoduchý, zřetelný způsob vyjadřování. Její drobná, zhuštěná lyrika sloužila jako skvělý prostředek pro záblesky poznání boha, přírody a lidského života, lásky a smrti, času a věčnosti. Tajemství jejího nenapodobitelného umění, frází ostrých jako břitva, oživených citlivými metrickými obměnami a zaznačeným rýmem, spočívá v jejich celistvosti. Představuje klasický příklad chápavosti, porozumění a integrity, které jsou vlastní každé ženě tohoto čísla. Za své činy je zodpovědná více než kdokoli jiný. Vidí totiž ještě dále, až za příčinu a následek, umí rozeznat zákony, jimiž se tento jev řídí. Nesklízí to, co zasela, ale nová semínka seje s jasným vědomím příčin a následku svého konání. Zkrátka ví, co dělá. S tímto pochopením už se narodila, proto na jejích bedrech spočívá větší zodpovědnost, avšak zároveň i svoboda rozhodování. Její úsilí má dalekosáhlé účinky nejen na ni samou, ale i na velké skupiny lidí. Vaše žena deset je průkopnicí s povinnostmi vůči ostatním číslům, od nichž se odlišuje svou jasnou vizí a zkušeností s tím, jak se má správně žít. Je nepřehlédnutelná, ostatně právě proto jste si jí všiml i vy. Jinak by to ani nešlo, ledaže byste měl na očích pásku a zamkli by vás do zvukotěsné skříně. Ba co víc, dokonce jste se do tohoto rozkošně vzpurného stvoření zamiloval. Jediné, na co se teď musíte soustředit, je plán, jak s ní vydržet až do konce života a zachovat si při tom alespoň zdání příčetnosti. Ne snad že byste už měl trochu pocuchané nervy, jen jste začal chodit pár kroků za ní, když už se tedy vůbec odvážíte vydat na veřejnost. Zatím jste ještě nepřišel na to, zda to děláte z důvodu úcty, kterou k ní chováte, nebo je-li to jen projev nějakého vašeho zdravého pudu sebezáchovy. Ať je to jak chce, můžete se spolehnout, že alespoň ona je rozhodně nohama pevně na zemi. Veškerý odpor je zbytečný, už jste jí podlehl. Ani velká čínská zeď by vás nedokázala ochránit před tím pohledem jejích očí. Svůdný úsměv vyslaný vaším směrem má stejnou váhu jako královské pozvání, jež se neodmítá. Tato vášnivá žena vás neodolatelně přitahuje a svým zářivým plamenem mění život v pohádku. Večer, když vám jen malý kousek nad hlavami visí srpek měsíce a ona se k vám přes terasu blíží v šarlatové noční košili, srdce vám poskočí radostí a zachvějete se jako miska rosolu. Není pochyb o tom, že tato úchvatná žena je vaše desítka.

Muž:

Pravděpodobně největším vynálezem všech dob je kolo. Je symbolem pohybu, svobody a pokroku. A bez jakýchkoli pochybností jej musela vynalézt nějaká desítka. Představte si, chcete-li svého prvobytného muže deset, jak se kolem drncá ve vozítku se čtvercovými koly. Bouchání ve čtyř čtvrťovém taktu, slyší každý. Jeskyní lidé určitě trpěli neskutečnými žaludečními nevolnostmi a mučivými bolestmi hlavy. Jeden památný den se svým vozíkem vjede do hlubokého výmolu, časy se opravdu moc nezměnily a jako řízením šťastného osudu se odlomí na obou čtvercových kolech shodné rohy. Jak náš hrdina pokračuje v jízdě, všimnete si, že rytmus kol je nyní rozdílný. Trojí zabouchání, ticho, trojí zabouchání a zase ticho. Čtvrté zabouchání chybí. Zamračí se a podrbe v zacuchané hřívě. Proč ta změna? Pak jako by ho najednou něco osvítilo a on spěchá domů. Zatímco jeho kamarádi postávají kolem, ukazují si na něj prstem a zcela bezostyšně se mu smějí, muž deset odseká tři zbývající a zcela bezostyšně se mu smějí, muž deset odseká tři zbývající rohy kol. Vyhoupne se do vozíku, zamlaská na svého mastodonta a už si to hasí pryč. A hleďme, vozík nedrncá. Socha tohoto muže, kterou lidé vztyčili na jeho počest, nyní stojí v muzeu v jednom velkém městě. Archeologové tvrdí, že se jedná o primitivní zobrazení starobylého boha, jenž držel oblohu. No, každému, co mu patří. Buď jak buď, do tohoto potomka bohů jste se zamilovala. Je to opravdový muž. Pořád se kolem něj musí něco dít. Potřebuje život, který je v pohybu, včetně vás. Mějte oči na stopkách a kola neustále naolejovaná, protože jakmile něco vzbudí jeho zájem, vyrazíte jako smečka loveckých psů za liškou, za doprovodu příslušných fanfár, samozřejmě. S trumpetami, fotografy a časopisem raději počítejte. Váš muž deset umí být řádně sebestředný. Když vidí své jméno v novinách, je na vrcholu blaha. Ovšem trvá na tom, že musí být spojeno vždy s něčím smysluplným. Pouhé bohatství a sláva nestačí. Kromě toho se chce proslavit ještě i nějakou další, doprovodnou činností. Např. tím, že změní chod dějin. To přece dokáže, vždyť tuto schopnost zdědil po svých předcích. Už jako malý chlapec si uvědomoval, že je výjimečný, ať si jeho rodiče říkali, co chtěli. Poté co se naučil hledat ve slovníku, zjistil, že si dělali jen legraci, když o něm tvrdili, že je diktátorský megaloman s nabubřelým egem. Neustále jim připomínal, že je mu teprve pět a že by mu měli dopřát pár let, aby dokázal, že věci, jimiž se chlubí, jsou opravdu v jeho silách. Již v době dospívání se jeho hrubý příjem pohyboval v řádech pěti nul a začal se blížit k šesté. To už však rodiče jeho slova strávili a seděli ve stavu němého úžasu. Do slovní zásoby si přidal frázi, říkající, že vám to říkal, kterou stejně jako kolo jistě vynalezla osoba narozená desátého. Váš muž je nyní dospělý megaloman, avšak jeho tvrzení nepatří do kategorie fantazie. Je schopen vykonat skvělé skutky, pokud svou sílu a energii uplatní s pečlivostí a prozíravostí. Hraje vysokou hru, při níž jde o všechno. Do života investuje zcela neskromně, je ochoten vsadit vše, svou krev, kosti i značkové džíny. Skutečnost, že stále chodí se zaťatými pěstmi, neznamená, že je rozčilený nebo připravený na výpady od druhých lidí. Tato zvláštní pozice je výsledkem jeho duševního postoje vůči všemu, čím se zabývá. Myšlenek a názorů se drží stejně pevně jako hladový pes kosti. Býval takový již v dětství. Nikdy nepotřeboval zasít nové semínko, starat se o něj a čekat na výsledek. Narodil se s energií v plném rozpuku a byl připraven investovat do již existující představy či zavedené instituce. Zkoumá společenské a politické situace a hledá oblasti, kde je třeba, aby se jedinec vymanil z útisku systému. Pak se pustí do útoku s odhodláním buldoka. Už se rozhodl, tudíž neexistuje žádné jiné východisko, je jako odpálené torpédo. Otřásá vnější strukturou zaběhnutých pravidel svými odvážnými kousky. Zároveň tím však vzkřísí lidské cítění. Domnívá se, že civilizace potřebuje projít výraznou změnou, protože v rámci jejich pravidel není jednotlivci umožněno uctívat ideály podle své vůle. Muž narozený desátého respektuje civilizace se vším jejím kulturním pokrokem a společenskými institucemi, ovšem jen do té míry, pokud připustí růst jedince a neomezují jeho vyjadřování a nezávislost. Patří k současné názorové vlně, která považuje myšlenku za nevyhnutelnou součást vývoje. Složité problémy stimulují jeho tvůrčí schopnosti. Živí se jimi jako zástupy mravenců na neúnavném pochodu deštným pralesem. Musí-li něco řešit, je ve svém živlu. Např. výmoly a radnice. Váš muž deset projíždí městem, když náhle a neočekávaně vjede do obrovské díry na silnici, samozřejmě neoznačené. Na autě mu tak vzniknou nezanedbatelné škody. Vydá se tedy na radnici a příslušný úředník se mu svěří, že s tím nic nenadělá. Tečka. Na odchodu z budovy ještě sevřenou pěstí pohrozí mramorovému pomníku nabubřelé tváře byrokracie. V krvi mu ale koluje krev jeho předků. Vrátí se domů a po několik dalších měsíců investuje veškerou svou energii do jednoho nápadu. Vynalezne kolo se speciálním radarově citlivým zařízením, jež dokáže zaznamenávat propadliny v zemi před sebou. Když se jeho vůz nyní blíží k výmolu, pneumatiky se automaticky rozjedou do stran a elegantně se díře vyhnou. Skutečnosti, že historie se opakuje, si je velmi dobře vědom. Věděl to, už když se narodil a navíc se velmi rychle učí z vlastních zkušeností. Skočí po hlavě do problému a se schopností sovy vidět vše kolem sebe v rozsahu téměř 360°, vstřebává většinu příslušných informací. Ovšem stejně jako sova má i on slepý bod. Dokáže být až přespříliš umíněný a neústupný a věří, že ať se děje co se děje, má vždy pravdu. V takovém případě není schopen vnímat žádné rozumné námitky. Jako vystřelené torpédo potopí loď. Pak se musí povolat celé námořnictvo, protože přesně taková síla je zapotřebí k tomu, aby se s ním pohnulo. Jeho postoje, které nemusí zrovna ventilovat příliš nahlas, mají obyčejně pevnost železa. Muže s číslem deset nenajdete často nečinně odpočívat na svém sedacím zařízení. Je příliš posedlý pohybem, objevováním a pokrokem a na jednom místě setrvává jen po nezbytně dlouhou dobu, jež je obvykle pouhým okem nepostřehnutelná. Pokud ho přece jen zastihnete vsedě, pak se určitě bude alespoň kymácet ze strany na stranu jako vesmírný koráb ze starého sci-fi filmu. I kdyby snad na první pohled vypadal nehybně, stejně ucítíte jeho pulzující energii. Miluje život a svou roli v něm. Nechce zmeškat ani jediný úder srdce matky Země. Jelikož se stále za něčím žene, může mu připadat obtížné na chvíli se zastavit a odpočívat. O to důležitější však je, aby se naučil čas od času zbrzdit, rozhlédnout a naslouchat a aby si vybrousil umění trpělivosti a taktu. Je pravda, že nikdy nedostával vyznamenání za zdrženlivost. Sebeovládání se sice dokáže naučit, ale nepatří mezi jeho přirozené rysy. Touží po pohybu, potřebuje být a projevovat se, ovšem jeho cíl stojí vždy výše než fyzická potřeba. Snaží se své já uplatnit ve skutcích, které přesahují hranice ega. Pokud ztratí tento širší nadhled a uvízne v síti osobní slávy, pak zradí sám sebe. Je to jako složitá pavučina, již tkáme a když někoho poprvé oklameme, tak její struktura zeslábne a časem se celá pavučina rozpadne. Váš muž deset proto nesmí nikdy dopustit, aby oklamal sám sebe. Aby si nenechal protéct život mezi prsty, musí se stále držet v mezích předepsané rychlosti navzdory tomu, že smí cestovat v nejrychlejším pruhu. Přijdou dny, kdy budete mít pocit, že se vezete s testovacím pilotem. V takové situaci si pevně nasaďte brýle a leteckou přilbu, kolem krku si šarmantním pohybem přehoďte dlouhou hedvábnou šálu a bude-li to nutné, lepidlem připevněte vytrvalý úsměv. Nikdo přece nemusí vědět, že jej nezpůsobila radost či potěšení z jízdy, ale že je pouhým idiotickým stavem. Můžete si však být jistá, že vás ochrání. Patříte přece k jeho teritoriu. Stačí, když mu do schopných rukou svěříte svou lásku a důvěru a on se tohoto úkolu zhostí se ctí rytíře. Záleží mu i na potřebných lidech. Je takový advokát, který nechá na vlastní náklady přepravit speciálně vybaveným letadlem zraněné dítě z jednoho konce světa do jeho domova na druhém konci světa. Dělá věci ve velkém stylu, což také naprosto odpovídá jeho velkému srdci. Postavit muže deset na piedestal, kam ostatně patří, je bezpečné. Dokud budete mít oči na úrovni jeho chodidel, vždy budete vědět, že je to jen člověk. Prozradí ho totiž ty malé chloupky na palcích. Postarejte se, aby měl vždy při ruce dalekohled, jímž se čas od času na své nohy, jen kvůli připomenutí, podívá. Tyto nohy mají také tendenci pohybovat se v kruhu. Muž který kdysi dávno obeplout svět se jistě narodil desátého. Není to nádherná ukázka pohybu v kruhu? A to se teprve chvilku předtím lidé vzpamatovali z šoku, že Země není placatá. Váš muž deset chce být vždy tam, kde se něco děje a kde může uplatnit svou schopnost řídit několik věcí najednou. Někdy je naprosto nezbytné, aby měl více než jeden zájem, jejichž prostřednictvím pak může ventilovat svou nezměrnou energii. V opačném případě hrozí, že by se nashromážděná energie mohla projevit stejně jako pára nastřádaná v tlakovém hrnci. Ambiciózní úsilí s účinkem parního válce z něj dělá skvělého organizátora, který navíc srší originálními nápady a dostatečnou silou k jejich realizaci. Dokáže společnost ohromit pokrokovými myšlenkami, na jejichž pochopení však ještě není zralá. Z tohoto hlediska je jakýmsi anachronismem, narodil se před svou dobou nebo maximálně na jejím úplném začátku. Veřejnost ovšem umí i šokovat, jako když ve své závěrečné poznámce ke své milované zcela upřímně pronesl, že mu je něco o čem s ní mluvil zatraceně jedno. Okolí i ona dívka můžou zalapat po dechu, protože není zvykem, aby někdo na veřejnosti klel a už vůbec ne v rozhovoru se svou milovanou. Ve skrytu duše se to však lidem velmi líbí. Zapůsobí to totiž na jejich touhu po dobrodružství a vzrušení, která se v nich skrývá. Takže se nemusíte ničeho obávat. Nebo opravdu záleží na tom, že na vašeho partnera se může obrazně řečeno, chodit až od osmnácti? Ještě žádanějšího muže to z něj udělá jen stěží. A co se týče odsuzování, však si přečtěte v novinách nebo si poslechněte ve zprávách, kolik ctihodných občanů bylo přistiženo při nějaké nepravosti. Ačkoli tito lidé mohou navenek proklamovat svou nadřazenost a pohrdání, ve skutečnosti pak v soukromí činí právě to, co na veřejnosti tak hlasitě zavrhují. Vaše desítka také přitahuje pozornost svými neotřelými a odvážnými myšlenkami, které se za několik let stanou pro některé lidi druhou přirozeností a pro většinu naprostou samozřejmostí. Stále méně a méně lidí bude nedůvěřivě a udiveně zvedat obočí a začnou se postupně přidávat na stranu těch, kdo se rozhodli jej následovat. On sám se totiž přitom tak baví, že by si ostatní neradi nechali něco ujít. Muž deset nejenže slyší našeptávání osudu, ale dokonce se jím i řídí. Chce vás mít po svém boku i když, řekněme raději pár kroků za sebou. Ale chce vás tam určitě. Ujistí vás, že to za to bude stát. Nejenže budete mít jeho, což je ta nejvyšší pocta, ale vaše jméno se navíc zapíše do historie, protože jste jeho žena. Nikdy o něm nemusíte pochybovat, je si sebou naprosto jistý. Nebo snad znáte ještě někoho, kdo luští křížovky perem a ne tužkou?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář