Jdi na obsah Jdi na menu
 


24.prosinec

17. 3. 2020

Žena:

Ta krásně stavěná žena na pláži, která obezřetně noří svůj pečlivě nalakovaný palec u nohy do oceánu, aby zjistila jeho teplotu, je vaše žena dvacet čtyři. Nechystá se úprkem a bez rozmyslu vrhnout do divokého příboje a až poté si uvědomit, že voda je příliš studená a vlny příliš mohutné. Takové nejistoty ji velmi znepokojují. Jakmile se však už rozhodla, vstoupí do moře a bude si plně vychutnávat slastný pocit, jenž, jí přinese chladivá vlna, chuť soli na rtech a sluneční paprsky na pokožce. V podstatě bere žena s číslem dvacet čtyři život docela vážně. Cítí zodpovědnost vůči úkolu, který jí byl přidělen. V práci pro veřejnost a společnost je vždy spolehlivým občanem, spolupracovníkem a stavitelem, jenž si chce pod sebou vybudovat pevné základy a touží po tom, aby se takto vytvořená struktura, v jejímž rámci žije, řídila spravedlivými zákony. Všechno vnímá jako svou povinnost, má tendenci přebírat za každého zodpovědnost a její život se točí kolem těchto dvou bodů, jimž se věnuje s oddaností kvočny. Významnou část její povahy tvoří její vztah k domovu. Přirozený pečovatelský instinkt se u ní projeví pokaždé, když se jí po zahradě projde toulavý kočka. Ta je sice dobře živená a zjevně i dobře opečovávaná, ale přesto ji naláká domů, jen tak pro jistotu jí dá dobře najíst a pak ji starostlivým pohledem sleduje, jak si to pyšně a spokojeně vykračuje po příjezdové cestě, aby všem svým kamarádkám povyprávěla o tom hřejivém zážitku. Dům už má celkem slušně zaplněný. Patří k těm, kteří okamžitě zvedají sluchátko, když televize odvysílá nějakou prosbu o pomoc a uvede k tomu telefonní číslo. Nyní u ní bydlí nějaké adoptované děti (další podporuje na dálku), několik psů a koček a k tomu snad tucet dalších zvířat. K tomu všemu je vedoucí skautského oddílu a členkou školní rady a organizace na záchranu mláďat. Právě zavěsila a napouští vodu do vany. Nechápete sice proč, ale ona vám vysvětluje, že tuleni mají tak nádherné a obrovské oči. Teď se modlete, aby jste se nemusel dělit o vanu s tuleněm. Vaše žena dvacet čtyři dokáže být velmi puntičkářská, což ji s takovou domácností, o niž se musí starat, může dovést k zálibnému pročítání telefonního seznamu. Všechny rubriky jsou tak pečlivě upravené. Jestli trpí touto chorobou, poznáte jednoduše podle toho, zda od vás očekává, že se po vysprchování zavěsíte bradou na háček ve sprchovém koutě a necháte se okapat dosucha. Skvrny na právě vydrhnutých dlaždičkách v koupelně by vám totiž neprošly. I ty nejnepříjemnější zprávy umí podat tak krásně, že se jen stěží ubráníte její logice. Smyslný hlas po vás klouže jako hedvábná halenka po napudrovaném těle. Úplně cítíte, jak se ve vás s hypnotickým účinkem rozlévají zpěvavé vlny. V jejím projevu je poezie, umění a chytlavý rytmus, který vás přinutí zaposlouchat se více do melodie než obsahu, což je dobře, protože ten vám stejně často uniká. Bývá značně muzikální, její skvělé hlasivky si získají celý svět. Žena dvacet čtyři může být blázen do starožitností. Ručně vyrobených předmětů si nesmírně považuje kvůli emocím a lásce, jež do nich byly vloženy. Znamenají pro ni i spojení s minulostí, která skýtá pocit sounáležitosti a jistoty. Smyslná krása vybraného antikvárního kousku v ní vzbuzuje pozornost. Někdy byste si přál, aby k vám projevila stejnou vášeň jako k japonskému porcelánu satsuma z 19.století. Sice nevypadáte tak staře, ale s vašimi tvary je všechno v pořádku a navíc jste nebyl vyroben v Japonsku že? Každopádně jste byl stvořen s láskou a to určilo vaši kvalitu. Přátelé a rodina v životě ženy dvacet čtyři hrají obzvláště významnou úlohu. Svět totiž vnímá optikou vztahů a od ostatních potřebuje neustále zpětnou vazbu, na níž staví svou identitu a své jistoty. Některé ženy tohoto čísla mají velmi vyvinuté ego a musejí si dávat pozor, aby se nestaly příliš tvrdohlavými a hádavými a aby v nich nepřevážil pocit, že na každý problém, který vyvstane, znají to nejpřesnější řešení. Její pečovatelské a láskyplné sklony se pak zvrhnou ve věčné kritizování a zbytečné starosti. Umí vzít za práci. Je ochotná se ujmout mnoha povinností a navíc zdatně a kvalitně. Má výrazné organizační schopnosti a proto dokáže vést pevnou, systematickou, leč milující rukou různé skupiny lidí, ať už je to rodina, přátelé nebo velké podniky. Za úspěch zčásti vděčí svému pozorovacímu talentu, díky němuž se rychle učí. Na problém dokáže pohlížet s perspektivy celku i detailu a ví, jakým způsobem z něj vytvoří harmonický, dobře fungující komplex. To, čeho se jí nedostává, pokud tedy něco takového vůbec existuje, více než ve štědré míře dožene vytrvalostí. Právě houževnatosti vděčí, že mohla jako první žena vykonávat funkci v právních oblastech. Nebojí se vyslovit svoje názory na společnost a touží po tom, aby byla všem lidem dopřána spravedlnost. Pokud se v jejím nitru takové emoce a touhy probudí k životu, vzedme se jako mohutná vlna, již nelze přehlédnout ani přeslechnout. Vždy dostane to, co chce. Jedná-li hnána spravedlivým hněvem, číší z ní obrovská autorita a síla. Nenechte se však ukonejšit do falešného pocitu bezpečí, pokud zrovna vypadá jako ta nejklidnější hladina za letního slunečného dne. Vlny se nikdy neztrácí úplně a krok za krokem se blíží k cíli své mise. Laskavá podstata osobnosti ženy dvacet čtyři působí na druhé jako magnet. Navenek se tento rys projevuje vlídným zacházením a zažijí jej všichni, kteří se s ní osobně setkají a stanou se jejími přáteli. Své vřelé a srdečné energie by měla využít a na cestě za svými cíli dávat přednost přímému kontaktu před telefonními hovory, poštou či prostředníky. Kouzlo osobnosti a magnetický hlas jí pokaždé pomůžou získat to, co chce. Když podá ruku k pozdravu, ženy okamžitě cítí, že v ní najdou přítelkyni a muži touží tuto ruku políbit. Za pouhým dotekem se skrývá poselství lásky, soucitu a vcítění. Jako malé děvče si pravděpodobně velmi ráda hrála na doktorku nejen pro svou touhu pomáhat, ale hlavně proto, že disponuje vnitřní léčivou energií, jež se chce prodrat na povrch. Při jakékoli příležitosti ji potěšilo, když si mohla hrát s dětskou lékárničkou, která obsahovala obvazy, na červeno obarvenou tekutinu představující jodovou tinkturu a bonbonky namísto pilulek. Jakým způsobem se jí podařilo obvázat angorskou kočku, to dnes nikdo z rodiny netuší. Navíc se mohla chlubit, že jako jediná má kočku, jež projevuje neustávající příznaky prašiviny, všechna ta holá místa. Šetrnější náplastí totiž tehdy ještě nebyla na trhu. V době puberty mohla být poněkud ostýchavá a zamlklá. Pokud ano, pak jen čekala na vhodnou příležitost, snažila se zorientovat a vyzkoušela si cestu různými životními zatáčkami, kouty a skulinami. Možná dovolovala druhým, aby využívali její dobroty, čímž vždy skončila u špinavé práce, kterou nechtěl nikdo jiný udělat. Je však velmi všímavá a brzy se naučila, že existují více než jeden způsob, jak si získat respekt a přátelství a odhalila tím své diplomatické nadání. Nyní jako dospělá žena, plně využívá svých mocných přesvědčovacích schopností a okouzlujícího vystupování při jednání s lidmi. Vždy dodržuje, co bylo ujednáno i kdyby to mělo obnášet nepříjemné úkony. Věří totiž v pravidla. Takto se chová až do okamžiku, kdy vycítí, že je využívána až přespříliš a že se nachází v místě, kde vůbec nechce být. Pak podnikne kroky k nápravě stávajícího stavu a sebevětší množství lichotek ani výhružek jí nedonutí k tomu, aby změnila své rozhodnutí. Může být uvedena do lepší společnosti, kde poslušně prochází všemi společenskými rituály, ačkoli je v skrytu duše nenávidí, nebo lépe řečeno ví, co vše se za nimi skrývá. Její jemné a ironické poznámky s kritickým nadhledem vykreslují aristokracii, do níž se zřejmě narodila a ze které utekla. Není vůbec připravena na nedostačující sexuální život v manželství, jenž je pro ženy její doby tak běžným a převažujícím tématem, je to uvěznění žen v nevhodném manželství nebo prostě ve společenských kleštích. Zásluhou čtenářského úspěchu publikuje jednu knihu za druhou a takto získané nesmírné částky jí umožňují rozvést se s manželem a žít klidným životem v přepychu. Už bylo řečeno, že žena dvacet čtyři nachází zalíbení v krásných věcech? Její vytříbený vkus se může projevovat v oblékání či špercích, ve výzdobě domova, veřejných prostranství či budov nebo své kanceláře. Má nutkavou touhu někde své umělecké nadání realizovat. Zdali se tato touha projeví vlastní tvůrčí činností, nebo sbírkou krásných předmětů z jiné autorské dílny, to se nedá předem určit. S největší pravděpodobností to však záhy poznáte sám. Někdo se spokojí s kamínkem, ne však ona. Až začne investovat do kousku Tádžmahálu a pustí se do vyřizování jejich převozu, měl byste co nejdříve zakročit. Důvěrné milostné vztahy pro ni hrají naprosto zásadní roli. Bezpochyby má ráda fyzický kontakt, ovšem potřebuje vedle sebe víc než jen pohledné tělo. Chce vaši lásku, něhu a porozumění. Neobejde se bez naprosto vyváženého partnerství. Takto se projevuje duchovní aspekt jejího charakteru, touží se s vámi podělit o svou osobnost v celé její šíři. Má pro vás připravené to nejlepší z obou světů, horoucí vášnivé objetí a potřebu s někým sdílet lásku a oddanost. Je připravena na roli partnerky, ochotna rovnocenně dávat i brát a projít společně životem v dobrých i zlých časech. Je silná a věrná a v okamžiku, kdy se k ní štěstí otočí zády, se jen tak nevzdává. Často vykoná víc, než se od ní očekává, ale nesnažte se jí využít, protože pak se dostává ke slovu její nelítostný smysl pro spravedlnost a vy byste se mohl dostat do problémů, z kterých se jen horko těžko vyhrabete. Každý ví, tedy alespoň ve zvířecí říši, že když někdo rozdráždí tzv. slabší pohlaví, tak samci se moudře stahují do ústraní. V charakteru ženy dvacet čtyři najdeme také velmi praktickou stránku, tedy pokud v jejím životě příliš nepřevažuje touha po přepychu. I tehdy se však v určité míře prosadí praktická, konzervativní povaha. Bude vystřihovat slevové kupony a v novinách hledat informace o výprodejích. Její bankovky mají nevzhledné strie, protože si cení všech pozemských věcí, jako např. peněz. Aby je vydělala, musí tvrdě pracovat a zpravidla je opatrná při jejich utrácení. Vaše žena nepatří k typům, jež se nechají snadno unést každým módním výstřelkem nebo novým nápadem. Potřebuje čas, aby vstřebala a zpracovala nové přístupy a aby pečlivě promyslela veškeré možné dopady jakéhokoli kroku. Tradice jsou pro ni stejně nepostradatelné jako peří pro kachnu. Bude přesně zachovávat drobné rituály, o prázdninách, v domácnosti nebo při výchově dětí, které převzala od své maminky a babičky. V dobrém slova smyslu je ro pro ni pravdivější než pro většinu žen, protože se velmi silně identifikuje se svou minulostí a kořeny. Pokračování tradic propůjčuje jejímu životu pocit bezpečí a představuje známý, láskyplný a jistý životní styl. Pokud se tedy musíte na každý svátek zúčastnit stopované a prodírat se lesy a houštinami za barevnými fábory, nebo pokud musíte přichystat na narozeniny a svátky dárky nejen pro všechny členy rodiny, ale i pro pro všechna domácí zvířátka, která jsou rodinnými mazlíčky už víte proč. Možná vám bude trošku dělat problém vymyslet vhodnou maličkost např. pro pavouka, protože nemáte nejmenší ponětí, co by si tak mohla přát tarantule. A co by si tak mohl přát vaše žena, jež má všechno? A jak znáte svou čtyřiadvacítku, opravdu jí nic chybět nebude. Ve světle těchto skutečností se zdá téměř nepochopitelné, že vám někdy mohlo vadit, když jste nemohl vybrat ten správný dárek pro svou ženu. Jedna věc, která vám však vadit nebude nikdy, je způsob, jakým se na vás pohledem plným tajemství a důvěrností dívá v místnosti plné lidí. Vzájemnou existenci vnímáte jako hlubokou touhu, jež má být co nevidět naplněna. Vydáte se jejím směrem, skloníte hlavu a do ucha jí pošeptáte otázku, na co se to dívá? Zvedne k vám oči schované za dlouhými řasami a zastřeným hlasem odpoví, že se dívá na vás. Všechny buňky vašeho těla jsou okamžitě v pohotovosti a pak už jen doufáte, že ostatní lidé co nejdříve zmizí a svět bude celý patřit jen vám dvěma.

Muž:

Celý svět miluje milovníky, tudíž není divu, že je po vašem muži dvacet čtyři, taková poptávka. Umí napsat báseň, která ve vás probudí ty nejněžnější instinkty, protože jeho styl se vyznačuje čarovnou smyslností. Ke své cestě napříč slovy přistupuje s něhou, s jakou se zkušený řezbář laská se dřevem, z něhož se chystá vytvořit nádherný předmět. Je zamilován do věcí, které jsou vlastní zemi a jež naplňují jeho smysly údivem a nadšením ze symetrie a rovnováhy tak samozřejmě v přirozeném běhu naší zelené planety. Jeho poetickou povahu totiž doprovází smysl pro řád. S přírodou sdílí potřebu uspořádaného systému, po létě také nepřijde jaro a stromy nepučí na podzim a vašeho muže dvacet čtyři by ani nenapadlo vynechat čárku či středník nebo se nezabývat větnou skladbou. Jak by asi vypadala milostná báseň s nesprávně utvořeným množným číslem nebo přechodníkem? Na takové znetvořené jazykové výstřednosti útočí s prudkostí a energií, kterou není radno podceňovat. Může to být romanopisec a básník, který si už vydobyl pevné místo na literárním výsluní. Ačkoli ho kdysi zavrhovali jako druhořadého poetu kvůli jeho věrnosti tradiční metrické formě, nakonec se mu podařilo získat uznání a ve svém oboru je považován za mistra. Jeho poezie je charakterizována jako kritická, ohnivá, přesná, srozumitelná a plná na smysly působících metafor a vtipné ironie. Svými slovy, že hlavním tématem poezie jsou spíše vztahy roviny muž-žena než roviny člověk-člověk, což vyjadřuje typický pohled muže tohoto čísla na svět. Stejnou optikou, jakou vnímá poezii, vidí i celý svět. V jeho postoji k životu jsou vždy zřejmé pevné základy. Hranice svého světa zkoumá s pečlivou přesností, aby třeba nepřepadl přes okraj, co když má Mezinárodní společnost pro výzkum placatosti Země pravdu. To je jedním z důvodů, proč pro něj hrají rozměry domova, rodiny a vztahů tak důležitou roli. Poskytují mu pocit, že někam patří, identitu, jež je odrazem toho, jak ho berou ostatní. Ti jsou pro něj veličinou, kterou vidí, cítí a může i změřit, protože jsou stále kolem něj, v jeho blízkosti a milují ho. Tyto aspekty propůjčují jeho existenci jistotu, jež je pro něj nesmírně závažná. Ačkoli je okouzlující a společenský, vtipný a chytrý, přesto se v jeho životě najdou okamžiky, kdy potřebuje zavřít dveře před okolním světem. V tomto rozpoložení mysli se často sám prochází lesem, po pláži nebo podél řeky. Kontakt s přírodou uklidňuje jeho vysoký energetický náboj. Většinu času však potřebuje kolem sebe lidi. Je rozený partner, pomocník, stavitel a tvořitel. V muži s číslem dvacet čtyři se snoubí několik faktorů, které z něj činí bytost s určitým uměleckým zaměřením. Má v sobě herecké nadání, jež se projevuje v těch nejneočekávanějších momentech. Dokáže zveličovat své pocity, což je nesporně výhodným charakterovým rysem pro uplatnění na prknech, co znamenají svět, v hudbě či psaní. O lidské povaze se dozvídá hodně zásluhou svého vytříbeného pozorovacího talentu a často dokáže vtipně napodobovat druhé. Jeho vřelá, srdečná osobnost, příjemný tón hlasu a způsob řeči působí na druhé jako magnet. Jakmile si tyto vnitřní stránky osobnosti uvědomí, uspěje v jakékoli oblasti, již si vybere za své pole působnosti a která vytvoří prostor, aby tyto kvality vystoupily zřetelně na povrch. V určitém ohledu se muže dvacet čtyři týká i téma zdraví. Pozoruhodnou část jeho anatomie totiž tvoří ruce. Cítí v nich vibrace věcí, jež hladí a dotek mu o člověku nebo předmětu dokáže mnohé prozradit. V rukách může mít i léčitelské schopnosti. Dlaň na čele nemocného dítěte nebo přítele vykoná hotové zázraky, protože jejím prostřednictvím předává svou úžasnou, zdravou energii, aniž by si to vůbec uvědomoval. Svou přítomností obohacuje energii nemocných o určitý stabilizační prvek. Proto ho také mohou přitahovat lékařské obory, obzvláště chiropraxe, či duchovní služba. V každém případě ho však na určité úrovni zajímá zdravotní stav vlastního těla, jehož si váží jako té nejcennější jednotky, kterou by člověk nikdy neměl ošidit o potřebnou péči. To, že si je této skutečnosti vědom, však neznamená, že tělu péči vždy dopřeje. Váš muž dvacet čtyři umí být výkonný i ve světě obchodu. Nebojí se práce a není náhodou, že den má zrovna čtyřiadvacet hodin. Někdy má pocit, že by je všechny měl strávit prací. Potřebuje se stále něčím zabývat a bez přestání investovat svou nesmírnou energii do aktivního životního stylu. V opačném případě se v něm hromadí a způsobuje fyzické potíže. Je typem člověka, jenž by nikdy neměl odejít do důchodu. Pokud z nějakého důvodu nepracuje, může se stát, že udělá čelem vzad a promění se ve velmi líné stvoření. Bude jen tak polehávat a planě plkat o tom či onom, až vám dojde trpělivost, svážete ho do balíku a odnesete do charity. Lepší je tedy povzbuzovat ho v činnosti a pomoci mu najít uspokojivou životní roli. O úspěchy, kterých tak dosáhne, se s vámi rád podělí. Je výrazně orientovaný na rodinu, jež pro něj hraje společně s osobním majetkem a pohodlím svrchovaně důležitou životní úlohu, neboť láska k rodině koresponduje s jeho silnou a milující povahou. Udělá cokoli, aby vás a své hájenství ochránil, protože jeho dům je jeho hrad. Dokonce i odpadky jsou jeho až do okamžiku, než přistanou na městské skládce. Schválně ho sledujte, když se před domem zastaví neznámé auto, z nějž vystoupí nějaký muž a začne zkoumat odpadky, které jste ráno vynesla popelářům k odvozu. Na čele vašeho muže se objeví vráska, zatímco hledí oknem na onoho člověka, hlavou se mu začnou honit bojovné myšlenky. Vyčítavým hlasem se zeptá se, co si onen muž myslí, že dělá, když se takhle probírá vašimi odpadky. Odvětíte, že nevíte, že tam možná jen něco, co by se mu mohlo hodit. Na to váš muž dvacet čtyři odsekne, že to jsou jeho odpadky a že ten muž nemá žádné právo se jeho zbytky prohrabovat. Stále přitom z neznámého muže nespouští oči, jako by chtěl svým intenzivním pohledem rozložit úmysly nic netušícího muže na prvočísla. Natáhne si kabát a vyrazí ven. Není totiž zvyklý nad některými věcmi jen tak mávnout rukou. Muž dvacet čtyři by mohl být skvělým reklamním agentem, protože má smysl pro to, co potřebuje a má ráda široká veřejnost a jak nejlépe by se měl daný výrobek prezentovat. Ke slovu se zde přihlásí i herecký talent, jenž využije při propagaci svého obchodu, zatímco sám bude stát spíše v pozadí. V každém případě však nelze přehlédnout, jak snadno si omotává lidi kolem prstu a navíc jim vnucuje pocit, že se jim to líbí. Tajemství jeho osobnosti spočívá v tom, že nikdy nevíte, zda se před vámi objeví klidný, usedlý člověk, nebo šílený cikánský houslista. U něj se však nejedná o otázku, buď-anebo, ale spíše, kdy. Někdy bude tím prvním a jindy zase tím druhým. Často máte při čekání na to, která stránka se tentokrát vynoří, nervy napjaté k prasknutí. Pokud je snadné uvést vás do rozpaků, pak v jeho blízkosti noste červené oblečení, protože aspoň trochu pomůžete utlumit výsledný barevný kontrast. Jako u dítěte se u něj projevovala silná potřeba sounáležitosti. Toužil být platnou částí rodiny a všech jejích aktivit. Nechtěl zůstávat bez povšimnutí, proto si vždy našel nějaký způsob, jakým na sebe upoutal pozornost. Stepoval, recitoval, možná dokonce pomáhal s domácími pracemi, jedním z jeho charakterových rysů je smysl pro pořádek, pokud toto nepomohlo, uchýlil se k dramatičtějším prostředkům, jakým mohlo být např. tvoření nástěnných maleb na zeď v obýváku. Jeho matka však ocenila synovy umělecké sklony až mnohem později. Potřeba přátelství a soudržnosti se nejvýrazněji projevovala v období dospívání. Jeho vřelá a praktická povaha přitahovala všechny možné typy lidí. Snad tehdy si začal uvědomovat, že jeho talent spočívá v dovedných schopnostech komunikace na osobní rovině, stejně jako se to projevilo u jiných mužů tohoto čísla., jenž se na střední škole přihlásili do loutkového divadla. Silnou stránkou těchto mužů je hlas a umění vyjádřit základní pocity a postoje. Dnes vděčí již více než nespočet speciálních loutek, které se proslavily v televizi i filmu, za svůj hlas právě jim. Lidé si jejich díla oblíbili, protože tito muži je tvořili s láskyplnou péčí. Tito muži mohou jednou prohlásit, že vlastnit takovou loutku je totéž jako vlastnit mateřskou školku. Váš muž dvacet čtyři si své hodnoty přenesl s sebou až do dospělosti. Jsou totiž oknem, jímž se dívá na svět. Proto by je měl uplatňovat ve všem, co dělá, včetně profese. Pokud provozuje vlastní firmu, pak by se měl k zaměstnancům chovat v souladu se svými přirozenými sklony, tedy jako k jedné velké rodině. Na laskavý přístup budou reagovat věrností a vytrvalou prací. Jeho nezlomná víra, že lidé jsou v jádru dobří, mu přinese ovoce a v jakémkoli obchodě, do kterého se pustí, uspěje. Kdo by si byl pomyslel, že mu to vynese roční hrubý zisk tři sta sedmdesát pět milionů korun? Pokud se tedy rozhodne založit řetězec podniků nabízejících pronájem běžců nebo Národní agentury pro adopci duchů, není třeba panikařit. Posměšky a úšklebky typů s menší představivostí zvládá poměrně dobře, ačkoli je citlivý, nenechá se jen tak snadno vyvést z míry. Jen velmi málo věcí unikne jeho pozorovacímu talentu. Má cit pro věci, situace a lidi a ví, jak by s nimi měl zrovna v daném okamžiku jednat, aby mu poskytli to nejlepší, co se v nich skrývá. Drobnosti, jichž si na lidech všimne, pečlivě schraňuje a bývá skvělým imitátorem. Přesně tento rys je zodpovědný za skutečnost, že loutky a pohádkové postavičky disponují tak lidskými charaktery a výrazy. Uložené údaje může využít i později, byť podvědomě, bude-li to při nějaké příležitosti třeba. Dokáže instinktivně vycítit, jak by se měl ke konkrétnímu člověku chovat. Jestli pak tento vnitřní hlas uposlechne, to už je jiná věc. Většinou však ano, protože má v podstatě rád klidný a pohodlný životní styl a harmonické prostředí. Váš muž dvacet čtyři si je vědom skutečnosti, kterou tak trefně shrnul a to, že přírodě nemáme poroučet, přírodu máme poslouchat. Má vrozenou úctu k pravidlům, jež propůjčují světu stabilitu, kterou tak miluje a s níž se ztotožňuje. Pokud se rozhodne přijmout určitá pravidla, stanou se neoddělitelnou součástí jeho osobnosti a životního stylu. Využije-li na maximum svého potenciálu, jsou jeho principy neotřesitelné a hodné obdivu. Věří v pravdu, pilnou práci a úspěch. Váží si lásky, věrnosti, rodiny, přátel a soucitu. Bude vždy s pochopením naslouchat vašim problémům a bude-li třeba, rád přispěje moudrou radou, protože se dokáže vžít do vašich pocitů. Jeho další přednost spočívá v tom, že vás nebude zahrnovat nevhodnými otřepanými frázemi, když jediné, co potřebujete, je dobrá rada. Nebojí se sehnout a setřít z tváře zatoulanou slzu nebo ošetřit poraněné dětské kolínko, zůstane však pevným sloupem, který se neohne ani v nejzuřivější bouři. Bude vás milovat s takovou oddaností a něhou, jež vám vžene slzy do očí a do úst vloží děkovnou modlitbu. Jste si jistá, že jste musela udělat něco hodně výjimečného, když vám byl přisouzen tento muž. A pokud by se za zásluhy rozdávaly centimetry, dýchal by ten nejřidší vzduch. Když už je řeč o dechu, všimla jste si, jak se ten váš dramaticky změní, kdykoli je váš muž dvacet čtyři poblíž?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář