Jdi na obsah Jdi na menu
 


27.duben den tělesné bohatosti

11. 1. 2019

Stupně astrologického znamení: 6° - 7° Býka

Dekany: první ovládaný znamením Býka a planetou Venuší

Planety: Venuše a Jupiter (Jupiter vám přináší štěstí)

Znamení mající vliv na vaši osobnost a duši: Býk, Blíženci, Rak, Lev (jednotlivá znamení se střídají po třicetiletých cyklech)

Charakteristika:

Jste bystří, hbití a rozhodní lidé s hlavou plnou nápadů. Jste samostatní a dokážete rychle zhodnotit každou situaci, v nitru však nosíte zajímavou směsici naivity a pochyb. Jinak jste ale mladého ducha a inspirujete ostatní odvážnými a vzrušujícími nápady. Navíc jste houževnatí a vytrvalí, schopní setrvat u rozpracovaného díla až do zdárného konce. Dvojí vliv znamení Býka napovídá, že milujete život se všemi jeho radostmi a vymoženostmi. Jste-li ale k něčemu nuceni, pak si postavíte hlavu a nikdo nic s vámi nehne. Tuto vlastnost však na druhé straně vyvažujete něžností a láskyplností. Příroda vás vybavila i smyslem pro krásu, barvu a formu a ten vás ponouká k uměleckému projevu. Kromě toho máte slabost pro všechna životní potěšení, z čehož plynou sklony k nestřídmosti a pohodlnosti. Zdokonalováním ducha v sobě objevíte obrovský potenciál a při troše sebekázně se vám podaří překonat sklony k negativnímu myšlení. Je však zapotřebí vytyčit pevný cíl a držet se jej, neboť obavy a úzkost z vás učiní chladnou bytost postrádající chuť do života. Bleskne-li vám hlavou inspirace, pak reagujete spontánně a v okamžiku se nadšeně chopíte příležitosti. V jakékoli těžké situaci se v životě ocitnete, hluboko v nitru vždy víte, že máte dost sil, abyste zvítězili nad nepřízní osudu. Máte smysl pro hodnotu věcí a dost elánu k dosažení materiálních úspěchů a obojí vám pomáhá razit si cestu vpřed. Časem zjistíte, že k vytčeným cílům vám pomáhají ženy. Vlastníte obchodního ducha a tudíž i nejlepší předpoklad dopracovat se k finančním úspěchům. Musíte být ale přesvědčeni, že se vynaložená práce vyplatí. A pamatujte, k tomu abyste co nejlépe využili všechen talent, je zapotřebí vzdělání. Vzhledem k vrozené paličatosti byste měli mít neustále na zřeteli, že při debatách s druhými je nutno odložit hádavost. Jinak ale máte rádi kamarádské vtipkování a baví vás klást lehce provokativní otázky. Jste neobyčejně družní, potřebujete si vyhradit chvíli jen pro sebe, doplnit ztracenou energii a srovnat si v hlavě myšlenky. Zdokonalíte tak přirozenou intuici, která vám přijde vhod a pomůže překonat sklony k nedůvěřivosti. Jste obdařeni laskavou, příjemnou povahou a milostí, kterou si každého rychle a snadno získáte. Zejména pro ženy je tento den znamením krásy, velké tělesné přitažlivosti a neodolatelného kouzla. Muži těmto ženám budou jen stěží odolávat. To však neznamená, že muži narození tohoto dne by byli v přitažlivosti a šarmantnosti nějak pozadu. Vzhledem ke svým půvabům a laskavé povaze budete mít vždy dostatek obdivovatelů. Měli byste se však mít na pozoru, abyste kvůli mnoha jiným neztratili toho, o koho stojíte nejvíce. Jste jedinci stálí, přátelští, velmi vnímaví, citliví a ochotní pomáhat jiným lidem. Vyznačujete se odpovědností, vytrvalostí, houževnatostí, usilovností, rozvážností, bohatou představivostí a intuicí. Dokážete se poučit z vlastních zkušeností. Neradi dáváte nahlížet do svého nitra a inklinujete k samotářství, kde se uzavíráte do vašeho vnitřního bohatého světa a hloubáte nad myšlenkami, které k vám přicházejí. Ke svému spokojenému životu však potřebujete jen jistou dávku soukromí a vlastního klidu, což si druzí mohou vykládat jako vaši nadřazenost a odtažitost. I přesto dokážete být velmi společenští, hýříte humorem a bavíte přátele. Dejte si pozor, abyste se ve vašem vnitřním světě nezapomněli a zcela se neizolovali od okolního světa. Negativně se může projevit náladovost, snadná zranitelnost, nerozhodnost, tvrdohlavost, nedůvěra v sebe sama, která která může vést k sebezničení, sebetrestání, úzkostem či depresím. Patříte mezi dobrodruhy, které nikdy neopouští vášnivá touha po životě a vnitřní puzení riskovat, tedy alespoň v rozumných mezích. Nevydržíte dlouho na jednom místě a až do stáří se učíte něčemu novému. Pokud nevystudujete již mládí, prohlubujete si vzdělání např. formou dálkového studia, univerzity třetího věku apod. Jste nezávislí a tak trochu tuláci. K tomu, abyste se cítili v pohodě, nepotřebujete společnost. Ačkoli si mnohdy vystačíte sami, jsou k vám zcela spontánně přitahováni druzí lidé. Jste intuitivní a citliví, ale současně i čilí a podnikaví a tíhnete k pohotovým a duchapřítomným lidem. Jako bystré a nezávislé jedince vás baví poznávat pohnutky druhých, sami se však zdráháte vyjádřit hlubší pocity. Tudíž je zapotřebí překonat tendenci k podezřívavosti, jedině tak se vám podaří odhalit vlastní nitro. Důležitou úlohu na cestě za úspěchem sehrají ve vašem životě oddané ženy. Pomohou vám dosáhnout vedoucí pozice v zaměstnání nebo vás seznámí s lidmi z vlivných společenských kruhů. Jste činorodí a nadevše rádi diskutujete, to znamená, že vyniknete v zaměstnáních týkajících se práva či vzdělávacího procesu nebo v profesi spojené s výzkumem. Býváte technicky zdatní, ovládáte práci na počítači a uplatníte se v rozmanitých strojírenských oborech. Jestliže se rádi dělíte o vědomosti s ostatními, pak najdete zalíbení v práci, která nějak souvisí s prosazováním společenských reforem. Bystrý duch vám umožňuje vytěžit mnohé z vyššího vzdělání a při vašich organizačních dovednostech je docela dobře možné, že dosáhnete vysokého postavení ve vládní správě. Existují ale i další možnosti, možná vás zajímá psychologie. Analytické uvažování vás přivede k některému z medicínských oborů. Intuitivní a zvídavá sedmadvacítka napovídá, že pěstováním trpělivosti a sebekázně výrazně prohloubíte ducha. Býváte rázní a energičtí a potrpíte si na maličkosti. Zpravidla býváte idealističtí a citově založení, máte plodného a tvořivého ducha a dokážete zapůsobit na druhé originálními nápady a myšlenkami. Neradi dáváte najevo hlubší povity, avšak pocvičíte-li se v komunikačních dovednostech, pak se vám jistě podaří tuto tendenci překonat. Jako sedmadvacítky vytěžíte v životě z dobrého vzdělání, věřte, že dosáhnete-li řádných odborných znalostí, vyniknete v oblasti tvůrčího psaní nebo výzkumu a je docela dobře možné, že se prosadíte ve velkých podnicích. Vliv čísla čtyři (měsíc narození) napovídá, že v životě potřebujete kontrolu a jasně vymezený směr. Překypujete nadšením a neobyčejně vám prospěje sebekázeň a řád. Jste od přírody všestranní a představiví, vládnete neobyčejně mocnými instinkty a psychickými schopnostmi a jste mimořádně ctižádostiví a nápadití. Avšak pozor na nedočkavost, mohla by z vás učinit roztěkané a vznětlivé nespokojence a vy se přitom potřebujete naučit, jak dát všem skvělým myšlenkám a nápadům konkrétní podobu. V mládí dokud se vaše Slunce pohybuje znamením Býka jste praktičtí a pracovití lidé, kteří touží po stabilitě a finančním zabezpečení. Až vám bude třiadvacet let, vaše Slunce se přesune do znamení Blíženců a tato změna s sebou přinese narůstající touhu po komunikaci a vyměňování názorů a myšlenek. Nastane čas rozšiřování duchovních obzorů, získávání nových dovedností a studia dosud neznámých oborů. Přibližně v třiapadesáti letech nastane další zásadní životní zlom, neboť vaše Slunce se přemístí do znamení Raka a vás najednou zachvátí touha po vybudování pevného zázemí. Uvědomíte si, jaký význam mají rodinná pouta a bezpečí domova. Když dosáhnete věku třiaosmdesáti let vaše Slunce postoupí do znamení Lva, což vám dodá na síle sebevědomí a autoritě.

Stálice ovlivňující vaše datum narození:

Hamal je žlutooranžová hvězda ležící na čele souhvězdí Berana. Ovlivňují vás planety Mars a Saturn. Předznamenává neklid, chuť vyniknout i sklony k rebelantství. Kromě toho napovídá, že soupeřivost a honba za úspěchem vyžaduje použít neobvyklých metod. V souvislosti s postavením Slunce vám propůjčuje moc překonat překážky za pomoci maximálního soustředění a vytrvalosti, varuje však před nešetrností k druhým či prosazováním vlastních postupů násilím. Všechen um, nadání a schopnosti lze zdokonalovat jedině tehdy, budete-li dostatečně trpěliví. Upozorňuje i na možné nebezpečí chápání peněz jako životní priority.

Schedir je lehce proměnlivá hvězda nacházející se v souhvězdí Kasijopeji. Ovlivňuje ji planeta Saturn. Zajišťuje vám pomoc vlivných lidí. Někdy máte máte sklon k mystice a i když vypadáte navenek vážně, jste veselí a umíte si užívat života. V souvislosti s postavením Slunce vám skýtá spisovatelský talent a schopnost jednat s veřejností.

Klady: trpělivost, kázeň, pracovní nasazení, množství energie, vůdčí schopnosti, všestrannost, představivost, tvořivost, pevné odhodlání, odvaha, vnímavost, duševní schopnosti, vynalézavost, duchovní moc, nezávislost. nevypočitatelnost, nebojácnost, rozhodnost, důslednost, pomoc od druhých

Zápory: nerudnost, útočnost, hádavost, nedočkavost, nervozita, nedůvěřivost, napětí, používání násilí, nedostatek zábran, zalíbení v nevhodné společnosti, přílišná vážnost

Láska a přátelství:

11,21,28 a 31.ledna, 19,26 a 29.února, 17,24 a 27.března, 15,22 a 25.dubna, 13,20 a 23.května, 11,18 a 21.června, 9,16 a 19.července, 7,14,17 a 31.srpna, 5,12,15 a 29.září, 3,10,13,27,29 a 31.října, 1,8,11,25,27 a 29.listopadu, 6,9,23,25 a 27.prosince

Výzva a užitečná partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

7,8,9,12,18,19,24,28 a 29.ledna, 5,6,7,10,16,17,22,26 a 27.února, 3,4,5,8,14,15,20,24 a 25.března, 1,2,3,6,12,13,18,22 a 23.dubna, 1,10,11,16,20,21 a 31.května, 2,8,9,14,18,19 a 29.června, 6,7,12,16,17 a 27.července, 4,5,10,14,15 a 25.srpna, 2,3,8,12,13 a 23.září, 1,6,10,11 a 21.října, 4,8,9 a 19.listopadu, 2,6,7 a 17.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

3 a 19.ledna, 1 a 17.února, 15.března, 13.dubna, 11.května, 9.června, 7.července, 5.srpna, 3.září, 1,30 a 31.října, 1 a 2.listopadu

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

25 až 30.června, 25.srpna až 2.září, 25.prosince až 3.ledna, 25 až 29.února

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

23.července až 1.srpna, 25.října až 3.listopadu, 24.ledna až 1.února 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář