Jdi na obsah Jdi na menu
 


22.května den chrabrosti

16. 4. 2019

Bystrý rozum, ctižádost, charisma a umění jednat s lidmi dokládá, že vám příroda dala do vínku pozoruhodný duševní potenciál. Býváte upřímní, velkorysí liberálové vytříbeného rozumu. Avšak vzhledem k tomu, že jste i tak trochu rebelanti a snadno se začínáte nudit, je nutné soustředit všechen um a nadání k uskutečňování vzrušujících nápadů. Jakmile se s chutí pustíte do nového projektu, překypujete elánem natolik, že je úspěch předem zaručen. Na druhé straně ale neumíte nadšení jen předstírat, proto máte-li být šťastní a spokojení, je nutné najít správný způsob seberealizace. Narodili jste se na rozhraní dvou znamení. To znamená, že máte praktické myšlení a současně potřebu být vždy o všem dobře informováni. Vyznáte se v motivech lidského chování a to vás vede k bádání v oblastech, ve kterých se pojí pragmatické uvažování a velké plány. Vládnete osobním šarmem a vynikající přesvědčovací schopností, takže žádný div, zjistíte-li, že je pro vás naprosto přirozené ujmout se v každé situaci vedení. Jen pozor na zatvrzelost, ukvapené jednání a sklony k hašteřivosti. V nitru nosíte sílu, která vám nedovolí jen tak lehce prohrávat. Když už tak dojde k porážce, pak se s ní nehodláte smířit. Díky této vlastnosti máte všechny předpoklady v životě chováním, pak je celý svět váš. Leckdy si zřejmě uvědomíte, že vrozený neklid má svůj původ v touze dosáhnout víc, než čeho jste doopravdy schopni. Zaposloucháte-li se ale do moudrého hlasu vlastního nitra, pak zjistíte, že je lépe věřit základním instinktům, než se holedbat planými řečmi. Toužíte pyšnit se dobrými výkony a k uznávanému postavení vám pomůže soustavné doplňování znalostí a dovedností. Jste plni odvahy, troufalosti a bojovnosti, ničeho se neleknete a budete se na každou překážku vrhat jako lvi. Ve svém životě jich skolíte opravdu požehnaně a podaří se vám skutečně hodně husarských kousků. Ve svém okolí se stanete hrdiny, na které budou druzí vzhlížet s velkým obdivem nebo nepřátelé s hrůzou. Téměř všechny aktivity, do kterých se pustíte, budou korunovány úspěchem. Mnohé z vás, kteří jste se narodili tohoto dne čeká i sláva a popularita. Jste nezávislí, máte pronikavou intuici, tíhnete k rozhodným a ukázněným osobnostem pevného charakteru. Vaše názory a stanoviska silně ovlivňuje postava autoritativního staršího muže. Hledáte pracovitého a činorodého partnera, kterého byste si mohli vážit. Nebo si naopak hrajete na šéfy svých přátel a partnerů. Při troše moudrosti a soucitu s druhými však jistě dosáhnete, po čem vaše srdce touží. Umíte komunikovat, tudíž máte všechny předpoklady uspět v reklamě, jako tiskoví mluvčí, při projednávání dražebních obchodů i ve spisovatelské branži. Bystrý duch a vůdcovské schopnosti naznačují úspěch v obchodní oblasti. Uplatníte se jako nejrůznější poradci, prostředníci a vyjednavači. Láká vás akademický svět a najdete útočiště ve výzkumu nebo psychologii. Láska k vědění vás ponouká k bádání v oblasti metafyziky. Vyhýbejte se podřízenému postavení, neradi totiž posloucháte cizí příkazy. Vrozená tvořivost a odvážný duch vás mohou zavést i do světa zábavy. Máte šikovné ruce a příroda vás vybavila léčitelskými schopnostmi, tudíž přichází v úvahu i uplatnění v některém oboru alternativní medicíny. Dvaadvacítka je mistrovské číslo a může mít podobný vliv jako čtyřka. Jste poctiví a přičinliví, máte přirozené vůdcovské schopnosti, charismatickou osobnost a hluboké porozumění pro člověka a vše, co jej motivuje. Přestože vystupujete spíše nenápadně, často projevujete starost a péči o blaho ostatních. Býváte kulturní a zcestovalí a rozhodně nemáte nouzi o přátele a příznivce. Soutěživí jedinci z vašich řad dosáhnou úspěchu za vydatné pomoci a podpory druhých. Mnozí jste svázáni se svými sourozenci a dokážete jim poskytnout ochranu i oporu. Vliv čísla pět (měsíc narození) naznačuje, že jste vysoce intuitivní, současně ale přecitlivělí a příroda vám dala do vínku tvůrčí nadání a bujnou fantazii. Často prosazujete vlastní styl, ve vašem chování však není ani stopa po egoismu. Jste realisté a problémy řešíte bez zbytečné paniky. Nesnažte se přehrávat, chovat se afektovaně. Od útlého věku vás výrazně ovlivňuje jistá osoba mužského pohlaví, s největší pravděpodobností otec. Až dosáhnete třiceti let věku do popředí zájmu se dostane domov, rodina a citové vazby. Tento vliv potrvá zhruba do šedesátky, tehdy získáte větší sebevědomí, autority a sebeúcty.

Ženy:

Vaši ženu dvacet dva stvořili ze zemské hroudy. Je úrodná černozem, v níž se daří rostlinám, je smyslná letní noc a podzimní úplněk. Je teplo domova a nebe. Možná i trochu peklo, pokud vystrčíte růžky. Je bolest ve zraněné tlapce štěněte, je svírání žaludku hladovějících a zjizvená tkáň matky Země, kterou na ní zanechali násilníci a plenitelé. Je jako finanční ředitel a makléř. Je tep světa ve vší jeho pestrosti. Ráda se zabývá pozemskými problémy. Tak totiž může vejít ve spojení se svými citlivými smysly. Ale pozor, neopovažte se jí dotknout, předtím než vám k tomu dá souhlas. Mohl byste přijít o obě ruce. Je velkou hádankou a pravděpodobně jí vždy byla, protože se v ní skrývají hloubky, jichž si ani ona sama není vědoma. Prožitky se zavrtávají hluboko do jejího nitra. Sleduje je, uvažuje nad nimi, přelévá je vlnami myšlenkové činnosti a ukládá je v buňkách ke zpracování. Posléze se promění ve vážného učence, myslitele vytesaného ze žuly, nehybného a neproniknutelného. Nemáte nejmenší tušení, co se odehrává za těma mlčenlivýma, inteligentníma očima. Když byla dítě, maminka si občas všimla, jak se v davu lidí náhle zastavila, svěsila ruce volně podél těla, nohy zarazila do země a trochu vystrčila bříško. Obrovskýma přemýšlivýma očima upřeně pozorovala nějakého konkrétního člověka nebo činnost. Vypadala, jako by uvízla v pavučině času, kde pro ni neplatí pravidla tikání, ale může sledovat ty, kteří kolem ní pobíhají. Ze svého prostoru je studuje a analyzuje, aniž by do vlastního dění nějak zasahovala. Po chvíli se vrátila do běžného světa a byla zní opět ta hravá, veselá holčička. V době dospívání si na rozdíl od ostatních velmi intenzivně uvědomovala pocity a myšlenky svých vrstevníků a uznávaných autorit. Chtěla být přijímána a potřebovala společnost a jistotu kamarádů a rodiny. Dokázala najít způsob, jak své potřeby uspokojit. Buď tím, že dosahovala nadprůměrných výsledků, nebo prostřednictvím šaškáren, jimiž rozesmála ostatní. V každém případě však obě role splnily svůj účel. Nyní, už jako dospělá žena, je pevně spoutána s rodinou a věcmi svého světa, které jí přinášejí pocit domova. Kdyby jí to nepřišlo hloupé, pravděpodobně by s sebou všude nosila svou ga-ga, což je přikrývka velikosti poštovní známky z doby, kdy byla ještě miminko, protože známé věci, věci z minulosti nebo od jejích milovaných, jí dodávají pocit štěstí, lásky, bezpečí a pohodlí. Teď v dospělosti převzala štafetu a sama přenáší lásku na své okolí. Ve vyhrocených momentech vystupuje do popředí její silná, ochranářská a bojovná osobnost. Ať už brání dítě, věc nebo myšlenku, je díky svým silným instinktům obdivuhodným soupeřem. Pozná vaše slabiny a s neomylností netopýra mířícího do své jeskyně se do nich bude strefovat. Je-li křehké a štíhlé postavy, nenechte se její tělesnou konstitucí ošálit. Je mocnou ženou. Svou sílu čerpá z elektrické energie z okolí, již dokáže vnímat s velkou citlivostí. Kdykoli si něco pomyslíte nebo uděláte, vytváříte energetické vlny, které ona někdy i nevědomky registruje. Proto tedy i když se navenek jeví klidně, vyrovnaně a soustředěně, se její nitro neustále zmítá pod náporem nervozity a napětí. Na podprahové úrovni přijímá velké množství informací, jež se zároveň snaží zpracovat. Pokud fungují její procesory na plný výkon, má přesné povědomí o tom, co se děje s každým koho zná. Takže si raději dejte pozor a snažte se jednat poctivě. Příležitostně vyžaduje chvíle samoty strávené pouze ve vlastní společnosti. Neberte si osobně, když jednou přijdete domů s kytičkou pomněnek, políbíte jí na útlou šíji se slovem překvapení a ona vybuchne jako aerosolový sprej v krbu. Vy za to opravdu nemůžete. Má tendenci kupit v sobě věci kousek po kousku, až je z nich vysoká cihlová věž, která se při sebemenším závanu s velkým rachotem zřítí. Tím vánkem byl tentokrát váš horký dech na jejím krku. Náhle ležíte na podlaze, jako by se na vás sesypala tuna cihel. Však se také sesypala, v přeneseném slova smyslu, samozřejmě. Pak si ale uvědomí, co udělala, oči se jí zalijí láskou, výčitkami svědomí a lítosti, jež se později přemění ve vášeň, je totiž velmi smyslná a pomůže vám zapomenout na odřeniny od malty. Tato fáze rozhodně stojí za to. Vaším válečným pokřikem se stane, aby přihodila další cihlu. Řád a pravidla tvoří neoddělitelnou součást jejího života. Koneckonců právě jejich zásluhou drží rodina pohromadě. Tento aspekt své osobnosti nijak neskrývá. Tato žena o sobě a svém snoubenci může prohlásit, že ani jeden z nich doposud neměl pohlavní styk a tento stav hodlají udržet až do svatební noci. I takto se tedy může ukázat vztah k pravidlům, jež hrají u ženy tohoto čísla důležitou roli. Může se však projevit i jinak. Mnoho žen s číslem dvacet dva se řídí přísnými pravidly životosprávy, protože si nadmíru cení toho nejosobnějšího vlastnictví, totiž tělesné schránky. V takovém případě si ohlídají, abyste dojídal zeleninu a měl dostatek pohybu. Žena tohoto čísla je v podstatě idealistka. Svět vnímá tak, že mají-li v něm být všichni šťastní a zdraví, musí fungovat určitým způsobem. Proto, aby byla nejlepší, má skvělé předpoklady, organizační schopnosti, smysl pro detail a neomylnou intuici. Dokáže pracovat od východu slunce až do soumraku a pokud ještě není hotova, zapálí svíčku a pokračuje do půlnoci. Od vás očekává totéž. Jeden z jejích problémů spočívá v tom, že nechápe lidi, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat se stejným zápalem a intenzitou jako ona. Zásluhou dostatečné dávky idealismu očekává, že lidé splní to, co slíbili. Nezřídka však skončí tak, že celou práci musí udělat sama, protože slíbená pomoc se nedostavila. Ne všichni se totiž cítí být svázáni stejnými etickými měřítky jako ona. Zásluhou dostatečné dávky idealismu očekává, že lidé splní to, co slíbili. Nezřídka však skončí tak, že celou práci musí udělat sama, protože slíbená pomoc se nedostavila. Ne všichni se totiž cítí být svázáni stejnými etickými měřítky jako ona. Takové zkušenosti mají za následek hromadění zatrpklosti a záště, až jednou buch a zdi Jericha se zřítí. Kdokoli se stane obětí tohoto pádu, velmi rychle pochopí prostou upřímnost, s jakou hovoří. Taková otevřenost by se snad dala nazvat i neomaleností. Někoho, kdo ji nezná, by tento stav věcí mohl poněkud zmást. Dokáže být něžná, milující, chápavá a soucitná, to všechno opravdu je. Vynaloží veškeré úsilí, aby věci fungovaly tak, jak mají, protože nadevše ctí harmonickou rodinu. Pokud však někdo záměrně poškodí její základní hodnoty nebo poplive smysl pro spravedlnost, všímejte si, co dělají jejich domácí zvířata. Jestli se rozprchnou, jako když do vrabců střelí, na nic nečekejte a řiďte se jejich neomylným instinktem. Některé ženy dvacet dva najdou uplatnění v rámci rodiny a církve, mohou být také zvoleny nejkrásnějšími studentkami posledního ročníku střední školy a navíc jistě vystudují s vyznamenáním. Poté s odbornými výsledky ukončili vyšší školu, se jistě mohli stát vynikajícími umělkyněmi a naučí se plynně hovořit různými jazyky. Vaše žena klade důraz na atmosféru naplněnou láskou, věrností a intelektuální zvídavostí. Také si vede pečlivé záznamy o nemocech, očkování, stravovacích problémech a návštěvách u zubaře. Ve způsobu jejího života se jasně projevuje citlivost a smysl pro pořádek. Hovoří se o ní jako o trpělivé ženě s železnou vůlí a sebekázní, s pokorou kombinovanou s průbojností, ironickým humorem a příležitostnou podivuhodnou upřímností. Vaše žena dvacet dva rozhodně má smysl pro humor. Snad proto, že dokáže nahlédnout pod povrch věcí a vidět je takové, jaké doopravdy jsou. Tato žena vás dokáže rozesmát. Má nadání pro pantomimu a věrně kopíruje pohyby či tón řeči druhých lidí. Možná že jedním z důvodů jejích komediálních projevů je potřeba uvolnění. Je natolik vnímavá a citlivá, že šaškovským chováním zmírňuje napětí vyvolané různými situacemi a prožitky. Dny, kdy se chová jako naprostý blázen, mohou signalizovat alarmující úroveň vnitřní nervozity. Má však i vážnou stránku, jež v některých případech zaujímá dominantní postavení. Ať už pracuje tvrdě v oblasti sportu, nebo ve sféře obchodu, může napsat několik mistrovských studií o problematice ekonomických faktorů, vždy je nějakým způsobem zapojena do finančního aspektu života. Může se stát jedinou sportovkyní, která vydělá za jediný rok dva miliony pět set tisíc korun. Navíc na hlavu porazí šampiony jakéhokoli sportu. Když stojí proti muži, tak to může nazvat, soubojem pohlaví. Může žít a pracovat v oboru ekonomiky ve společnosti, ve které jsou ženy považovány za nedostatečně schopné k tomu, aby mohli volit a podnikat. Tolik k méně inteligentnímu a slabšímu pohlaví. Zdá se, že peníze hrají v životě ženy dvacet dva důležitou roli bez ohledu, nato zda s nimi přímo pracuje, nebo ne. Patří k základním hmotným zdrojům a ona se musí naučit s nimi zacházet či pracovat. Má v sobě jakési vnitřní nutkání, jež ji pohání k tomu, aby pochopila skrytý význam peněz pro životy lidí. Jsou totiž jeho nezbytnou součástí a tudíž i nezbytnou součástí zkušeností života ženy dvacet dva, která je tak těsně spjata se zemí a vším pozemským. Možná patří ke klidným, nenáročným, ochotným a milujícím typům, nebo naopak může být jako živý drát, šumět a přeskakovat od jednoho smíchu k druhému, prostě svazek nespoutané energie. Ať už se jeví navenek jakkoli, jednou věcí si můžete být jist, není povrchní. O mocném muži přemýšlíte jako o rozeném vůdci a o mocné ženě jako o anomálii. Vaše žena dvacet dva nepředstavuje odchylku od normy a pokud je pravda to, že jste tím, čím jste, když se nikdo nedívá, pak je toto číslo větší elektrárnou, než se kdy dozvíte. Už jste ji viděl levitovat? Nebo přeměnit slámu na zlato? Nebo rozplakat velkého, statného chlapa? Možná se s vámi při vaší zmínce o tom, že to umí, srdečně zasměje. Ovšem hluboko v jejím nitru, v temnotě, takové myšlenky bují a narážejí do hebkých zdí. Pak už stačí jen troška denního světla, náznak pochopení a vyrazí ve výbušném proudu vědomí do sluneční záře. Jediné nebezpečí, jež zde na ni číhá, spočívá v přílišném konzervatismu a svázanosti při vyjadřování inspirativních pocitů a myšlenek. Nejprve si musí uvědomit, že i když je nemůže vidět, dotknout se jich nebo je prozkoumat pod vysoce výkonným mikroskopem, přesto jsou logické a stejně skutečné. Příliš velké množství prožitků podrobuje důsledné analýze, jako by si chtěla potvrdit, že její pocity mají vnější realitu, kterou lze vidět. To však nelze uplatnit za každých okolností, což může vést až k tomu, že zablokuje svůj šestý smysl, jelikož je pro její ortodoxní uvažování příliš neuvěřitelný. Před vámi stojí úžasná a komplexní osobnost. Je skvělou partnerkou, jež se vyžívá v přátelské stránce důvěrných vztahů, je vstřícná vůči vašim nevyřčeným přáním a ochotná spolupracovat při budování harmonického partnerství. Miluje domov a rodinu. Ačkoli ráda cestuje, nejvíce jí to svědčí právě doma. Když se vrátí zpátky mezi věci, které tvoří spojnici mezi minulostí a přítomností, opět se cítí celá. Materiální předměty jsou součástí její bytosti. Nemusejí být krásné ani drahé. Ráda se vrací domů, do svého oblíbeného ošoupaného ušáku. Může být tou nejlogičtěji uvažující ženou, systematickou důkladnou a trpělivou při manuální práci nebo jednání s lidmi, schopnou postarat se o peníze a oddanou své práci. Ráda spolupracuje a pomáhá. Bude vám oporou a bude vás milovat. Musíte ovšem brát na vědomí i její citlivé stránky. Je živá a bez ohledu na to, že se leckdy chová opačně, potřebuje vaši lásku. Její postoj, v němž nepřipouští nesmysly a absurdity, je velmi často pouhým úhybným manévrem k zakrytí emocí a pocitů, které by slabší povahy srazily na kolena. Až prokážete, že naprosto a upřímně chápete a respektujete tuto stránku její povahy a budete se k ní chovat s něžnou, milující péčí, pak si můžete říct, že jste zakotvil ve spolehlivém a stálém přístavu klidu a lásky. Našel jste domov a to znamená pohodlí. Bez varování se však rozhodne svůj krásný domov opustit a vydá se na cestu kolem světa, za vámi a s vámi. Připoutejte se, bude to ta nejdivočejší jízda vašeho života.

Muži:

Navenek se váš muž dvacet dva jeví jako chodící protimluv. Pravděpodobně patří k jednomu z nejobtížněji popsatelných a pochopitelných typů. Vypadá jako by byl zcela ponořen buď do subjektivního, intuitivního světa, nebo pro změnu do přímočaré, objektivní reality. Ve skutečnosti však uvízl v síti obou. Jeho základním posláním je tedy najít mezi těmito dvěma světy rovnováhu. Nikdy se vám nepodaří ho prokouknout úplně. Je mužem mnoha tváří a převleků, avšak ne vždy se maskuje záměrně. Nemusí si být vůbec vědom míry, do jaké je vnímavý vůči svému okolí. Jeho city jsou hlubší než oceán a instinktivní reakce mají sílu tornáda. Nálady, pocity a myšlenky lidí kolem sebe vstřebává s takovou intenzitou, že je schopen konkrétního člověka napodobit do nejmenších detailů. Na určité úrovni si všimne každého zvednutého obočí, nepatrného záchvěvu rtů, přešlápnutí, nepatřičného vychýlení kyčle a zvědavého naklonění hlavy. Pokud se rozhodne využít svého talentu na prknech, co znamenají svět, stane se z něj herec, jenž se stejnou lehkostí umí ztvárnit svatého či hříšníka, velikána či blázna. Není vyhraněným typem pro stále stejné role, protože nikdo v podstatě nedokáže odhalit, jaký doopravdy je. Poznat to je těžké i pro něj samého. Je jedním z několika mužů, kteří dokážou měnit fyzickou identitu s každou rolí. V jeho povaze najdeme neobyčejně tvárné rysy. Je popisován jako lakonický, ironický, zábavný, avšak velmi cynický, okouzlující a intuitivní muž. Naposled zmíněná vlastnost ho provedla řadou těžkých životních zkoušek. Dvaadvacítky jsou velmi složité bytosti. Někteří muži tohoto čísla disponují neobvyklou intuicí a instinktem, v práci dokážou improvizovat, ale přesto se za veškerou poezií vždy skrývá systém, metoda, organizovaný přístup a záliba ve formě a disciplíně. Váš muž dvacet dva je jako ultracitlivý přijímač. Registruje i milostné návrhy cvrčka ve vedlejším okrese. Nemusí si toho být vědom, pokud se v něm přece jen nějaké podezření na jeho jasnovidecké schopnosti najde, má tendenci jej potlačovat, protože takové záležitosti jsou v přímém rozporu s onou praktickou a systematickou stránkou jeho osobnosti, jež má kořeny zapuštěné hluboko v zemi. Je mocnou veličinou materiálního světa a někdy se mu říká stavební mistr. Pohybuje se v šíři formy, objektivní, finanční a praktické sféry, kterou obývají naše fyzická těla. O sobě a svých schopnostech uspět v tomto světě pochybuje jen zřídka. Má totiž vrozené sebevědomí, jež zřídka provází lidi s intelektuálním a emocionálním hodnotovým systémem. Ví, že je vše v jeho silách a při sebemenším náznaku příležitosti to dokáže. Svou práci odvádí vždy pečlivě, protože lajdácké dílo patří k věcem, které z duše nenávidí. Uráží jeho základní cit pro řád a rytmus. Pokud vy, Země nebo vesmír nefungují v souladu s obecně přijímanými účetními předpisy, může ho to zcela vykolejit. Vždyť se jedná o vesmírné schéma, poví vám. Kdyby bůh neměl smysl pro řád, planety by narážely jedna do druhé a zaplňovaly by okolní kosmický prostor svými úlomky. To by rozhodně zničilo čas v takové podobě, v jaké ho známe a co by se pak stalo s naší prací? A koneckonců, připomene vám, že jsme zde právě proto, abychom pracovali. Ví o tom, že na této planetě má určitý úkol a že se od něj očekává, že předtím, než opustí tuto zemi, přispěje svým dílem, k všeobecnému dobru a to něčím hmatatelným. Stejně jako jeho bratři čtyřky respektuje i on své tělo, tedy nejosobnější fyzický aspekt, s nímž máte co do činění. Důležitou součást jeho životního stylu tvoří sport a fyzická aktivita. Nezáleží na tom, zda je hlavou obrovského nadnárodního konglomerátu a ve své funkci musí každý den rozhodovat o milionových transakcích, nebo zda je středoškolský učitel chemie, jehož svět se odehrává na subatomární úrovni. Vždy si najde čas pro tělesnou schránku, aby jí poskytl péči, kterou si zaslouží. Pokud si ke své kariéře zvolí sport, bude k němu přistupovat se stejnou metodikou a tvrdou disciplínou jako v jakékoli jiné životní oblasti. Po pracovní stránce si zakládá na spolupráci a druhým chce být nějakým způsobem užitečný. Nakládá na sebe víc než ostatní, dokáže zvládnout náročné úkoly a nic mu neudělá větší radost, než když vykoná něco, co v konečném důsledku kladně ovlivní velké množství lidí. Jeho přístup nese stopy energičnosti a nezlomných ideálů. Problém nastane, jakmile objeví, že jeho slíbená pomoc leží ve stínu pod jabloní a upíjí ledově vychlazený mátový čaj, zatímco on se potí se sešívačkou a přehýbá a frankuje deset tisíc programů, jež musí být připravené k odeslání zítřejší ranní poštou. Dlouhou dobu je trpělivý, ale pak se v něm začnou věci kupit a hromadit, když zjistí, že ho někdo využívá ve vlastní prospěch, vylétne špunt a dlouho skladovaný obsah bude mít sílu archivního vína. Nepřipravené a nic netušící straně pak dá jasným způsobem najevo, co si o něm či o ní myslí. Je natolik silnou osobností, že takový výbuch může mít pro oběť, která v důsledku mohutné nárazové vlny zcela oněmí, ničivé následky. Váš muž dvacet dva tedy potřebuje upouštět páru o něco pomaleji. Pokud se naučí dávat druhým najevo, že ho určité věci otravují a nenechá zápalnou šňůru dohořet jen kousíček od dynamitu, prospěje tím svému tělu a mnohým ušetří nečekaný, životu nebezpečný šok. Případná nervozita je projevem pronikavého smyslu pro zodpovědnost a blaho světa. Na první pohled to nemusí být vůbec zřejmé, ale jestliže prohlásí, že odchází do svého pokoje, kde se zamkne a nepřeje si být rušen až do prvních mrazíků, ačkoli teprve začaly letní prázdniny, raději ho berte vážně. Je velmi citlivý a jelikož se jeho číslo skládá ze dvou dvojek, dotýkají se ho věci s dvojnásobnou silou. Zahlcují ho podněty nejen z přímého okolí, ale i z celého světa. Potřebuje chvíle samoty, kdy si může ujasnit to, co cítí a najít rovnováhu mezi vnitřním a vnějším světem. Dopřejte mu prostor. Stále vás miluje a jeho láska bude mnohem harmoničtější, pokud mu umožníte strávit pár okamžiků o samotě, aby své tělesné i duševní bytosti poskytl regenerační kúru. Jako chlapec byl buď vzorné dítě, jež s vojenskou kázní poslouchalo matčiny příkazy, nebo popudlivý lump s věčným vítězoslavným úsměvem usazeným na tvářičce viníka. Otázka, která stránka u něj převáží, je vždy sázkou do loterie, ale s největší pravděpodobností se v jedné osobě snoubí obě. V pubertě byl buď vzorným studentem se samými jedničkami, jenž hrál ve školním fotbalovém mužstvu a kterému bylo dopřáno těšit se při předávání závěrečného vysvědčení ze všech možných poct, nebo sympatickým a problémovým třídním šaškem, jenž pro potěchu přihlížejících napodoboval všechny učitele, spolužáky a veřejně známé osobnosti. Dnes je v něm stále kus básníka a vojáka, ačkoli jeden z nich se projevuje s větší razancí. Ovšem žádné strachy. Kterýkoli z nich to je, ten druhý číhá schovaný v nitru, aby se v nejneočekávanější okamžik přihlásil o slovo. Když objevíte, že ve vašem muži dvacet dva je něco skrytého, tajného a neznámého, většinou vás to zcela zaskočí. Kdo by si to byl pomyslel, budou říkat lidé a nevěřícně vrtět hlavou. Celou dobu si mysleli, že je … Dosažené přídavné jméno se bude překvapivě výrazně lišit v závislosti na tom, kdo ho pronese. Tento muž může vynikat ve fyzice, chemii, matematice a jazycích, zároveň však také může vydávat básně a studovat filozofii. Pod jeho vlivem může vyrůst generace vzdělaných lidí, jeho vůdcovské sklony a intelektuální nezávislost mohou zanechat v jeho spolupracovnících, podřízených, přátelích i příbuzných hluboké stopy. Velmi citlivě si uvědomuje jakou hrůzu tyto obory vepsaly do výrazu tváře světa, když byly používány ve prospěch nespravedlnosti, moci, diktatury a bezpráví. Proto se může stát předsedou poradního výboru komise pro vědeckou a válečnou energii, bojující proti dalšímu postupu ve vývoji zbraní a válečné techniky. Muž dvacet dva má rád řád, protože poskytuje jistotu, v níž se cítí dobře a bezpečně. I když si pro seberealizaci zvolí nějaký umělecký obor - psaní, hudbu nebo herectví, stále bude potřebovat opěrná pravidla, kterými se bude při své činnosti řídit a jež jsou bezpodmínečně nutnou podmínkou k tomu, aby vytvořil dílo smysluplné hodnoty. Asi jen málo lidí ví, že byl na škole fotbalovou hvězdou, vynikal v boxu, byl velkým sportovním fanouškem a prvotřídním žákem jakékoli školy, získal stipendium a odešel studovat literaturu. Jestliže nastoupil do armády, pak jistě prošel parašutistickým výcvikem, výcvikem pro příslušníky jízdné vojenské hlídky a leteckým výcvikem. Jistě se dobrovolně hlásil do nějaké akce, ale lidé ve vedení ho zřejmě mohli pověřit výukou na vojenské akademii. Proto v pětadvaceti vojenskou kariéru zřejmě ukončil a odešel, aby se věnoval kariéře umělce. Je opravdu houževnatý ten váš muž dvacet dva. Můžete se naučit mnohému o životě jen tím, že ho budete pozorovat. Má v sobě hlubokou moudrost, již ostatní dříve či později odhalí a přitahuje je jako magnet, protože podvědomě vnímají příležitost něčemu se od něj přiučit. V jeho přítomnosti je jim dobře, mají pocit, že se někdo stará. Je jako učitel učitelů, kteří se pak rozjedou do světa, aby dál předávali to, co se sami dozvěděli. Z jeho nitra tryská jako plamen, jež má utišit žízeň všech, gejzír vědění. Je si vědom toho, že musí vyjít mezi lidi, protože svůj úkol nemůže vykonávat v pevnosti čtyř zdí. Extrémní citlivost ho však může mezi těmito stěnami uvěznit a způsobit, že se odřízne od světa a nikoho k sobě nepustí. Pokud k tomu dojde, působí dojmem tvrdého a lhostejného člověka. Ve skutečnosti je to však jen obranný mechanismu, kterým si chrání svou Achillovu patu. Je jako krab ukrývající své měkké tělíčko v pevné ulitě. Za zmínku stojí i jeho smyslnost. Bývá velmi lechtivý, protože jeho tělesné anténky jsou výjimečně citlivé a připravené reagovat na sebemenší změnu ve vaší náladě. Nenechte se oklamat sarkastickým či přezíravým výrazem v jeho tvář. Miluje, když je milován a laskán. Všechny buňky v jeho těle se tak dostávají do pohotovosti. Centrální nervová soustava vysílá zprávu do mozku, kde se rozsvítí červené světýlko. To nesignalizuje nebezpečí, pokud ovšem nepovažujete stav, kdy ležíte v náruči krásného, vášnivého muže, jenž ochotně vychází vstříc každé vaší touze, za nebezpečný. Dokážete-li najít své těžiště, stane se z něj perfektní partner. Vyzařuje sílu, moudrost, schopnosti a obecné povědomí o tom, kdo je a co je jeho úkolem na tomto světě. Jestliže mu zadáte nějakou práci, udělá ji a navíc dobře. Je spolehlivý a stálý. Není však jen dalším pohledným mužem s tělem k nakousnutí. Je zároveň intuitivní, přemýšlivý, nadaný, tvořivý a chápající vůči vám a vašim citům a potřebám. Záleží mu na vašem názoru a na tom, co očekáváte od vzájemného vztahu. Má-li svůj den, je laskavý a schopný přizpůsobit se téměř jakýmkoli podmínkám, aniž by se musel vzdát osobní nezávislosti a individuality, aniž by ohrozil své silné základy a hlavní přesvědčení. Jeho věrnost přetrvá věky jako borovice osinatá, která byla stará, už když se narodil Ježíš. Pokud dokážete ocenit kvalitní výrobky a ráda vydáváte peníze užitečným způsobem, pak je moudré, že investujete právě do vztahu s mužem dvacet dva.

Alcyone je zelenožlutá hlavní hvězda otevřené hvězdokupy zvané Plejády, leží v oblasti beder souhvězdí Býka. (nejjasnější hvězda Plejád). Předznamenává poctivost, otevřenost a upřímné city. Bývá však spojována také s neklidem a výbušným jednáním. Jedinci narození v jejím vlivu bývají energičtí a cílevědomí, jakmile však vstoupí do hry rozbouřené city, lze očekávat výbušné chování. Upozorňuje také na časté horečky a potíže se zrakem. V souvislosti s postavením slunce ve vašem horoskopu propůjčuje tato hvězda lásku, věhlas a vůdcovské schopnosti. Předpovídá i úspěch v právních a veřejných záležitostech a možnost využití tvůrčího ducha ve spisovatelské činnosti.

Klady: tvůrčí duch, poctivost, nadšení, všestrannost, vůdcovské schopnosti, intuice, praktické uvažování, pragmatismus, šikovné ruce, organizátorské schopnosti, realistický přístup k řešení problémů, výkonnost

Zápory: nervozita, komplex méněcennosti, panovačnost, materialismus, nedostatek předvídavosti, lenost, hašteřivost, náladovost, vrtkavé chování

Láska a přátelství:

1,8,14,28 a 31.ledna, 12,26 a 29.února, 10,24 a 27.března, 8,22,25 a 26.dubna, 6,20 a 23.května, 4,18 a 21.června, 2,6,19 a 30.července, 14,17,28 a 30.srpna, 12,15,16,26,28 a 30.září, 10,13,24,26 a 28.října, 8,11,22,24 a 26.listopadu, 6,9,20,22 a 24.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní a pracovní (profesní) rovině:

3,25 a 26.ledna, 1,23 a 24.února, 21 a 22.března, 19 a 20.dubna, 17 a 18.května, 15 a 16.června, 13 a 14.července, 11 a 12.srpna, 9 a 10.září, 7 a 8.října, 5 a 6.listopadu, 3 a 4.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

3 a 10.ledna, 1 a 8.února, 6.března, 4.dubna, 2.května, 22,23 a 24.listopadu

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

20 až 24.července, 20 až 28.září, 20 až 28.ledna, 20 až 24.března

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

18 až 26.srpna, 20 až 28.listopadu, 19 až 27.února

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář