Jdi na obsah Jdi na menu
 


23.května den harmonie

16. 4. 2019

Jste přátelští a inteligentní, rádi mluvíte o vlastních myšlenkách a nápadech a dělíte se o vědomosti s ostatními. S největší pravděpodobností máte mladistvého a čilého ducha, díky kterému chápete souvislosti. Jste všestranní, ale dávejte pozor, abyste ve snaze stihnout všechno hned nepropadali netrpělivosti a nervozitě. Zajímáte se o světové dění a rádi jste neustále v pohybu. Býváte všestranní, tolerantní, laskaví a upřímní. Považujete za důležité říkat vždy pravdu a chovat se slušně a čestně k ostatním. Příležitostně propadáte nervozitě a duševnímu napětí, následkem kterého ztrácíte chuť do další práce. V takových chvílích je důležité zachovat si nadhled a nenechat se smůlou příliš rozlítostnit. Soustřeďte se na svěží a optimistické plány do budoucna. Často se ocitáte v pozici ochránců poražených, býváte nápomocní a poskytujete rady druhým. Přestože máte v povaze spíše šetrnost a hospodárnost, ke svým chráněncům dokážete být neobyčejně velkorysí. Příroda vám dala do vínku touho po klidu a harmonii a v životě pro vás má zásadní význam domov jako bezpečná základna a útočiště. Pro zachování domácí pohody jste ochotni přinášet nemalé oběti. Láká vás oblast lidské psychiky a duchovna je docela dobře možné, že máte živé sny, prostřednictvím kterých přicházíte do blízkého kontaktu s vlastním podvědomím. Rádi se obklopujete bystrými a inteligentními přáteli. Jste pohotoví a zábavní společníci a dokážete s nevšedním zaujetím vyprávět o filozofii, náboženství, literatuře, cestování a právu. Máte vrozený cit pro drama a toužíte projevit a vyjádřit tvůrčí nadání a myšlenky. Jestliže tuto potřebu nijak neuspokojujete, pak se dostaví deprese a pocity zklamání ze života. Je zapotřebí vytvořit si pozitivní životní filozofii, která zaručí, že se nebudete bezcílně potácet životem a umožní vám soustředit se na konkrétní cíl. Naprosto nezbytná je disciplína a vzdělávání. Dodá vám sebevědomí a potřebnou odvahu uplatnit co nejlépe vrozený potenciál, tudíž je klíček k úspěchu. Zakládáte si na slušném jednání a zodpovědnosti. Snažíte se vždy dostát všem závazkům, hlavně proto, že máte neobyčejný smysl pro spravedlnost a chcete, aby ve vašem okolí vládla co největší harmonie a pohoda. Jen pozor, aby klid a pohoda udržovaná za každou cenu nevedla časem k zaběhanému stereotypu. Naštěstí jste dost činorodí a máte potřebu neustále zdokonalovat sami sebe. Jste obdařeni velkou představivostí, fantazií, máte velkou schopnost tvořit tak, že svou prací každého oslovíte. Měli byste se pokusit vytvořit nějaké nevšední dílo, psát básně, povídky, skládat hudbu nebo se pokusit malovat. Zkrátka nalézt nějakou možnost, jak tvořit. Osud vám dal do vínku nevšední schopnosti, které byste měli rozvíjet a nakonec převést. Míváte léčitelské a věštecké schopnosti. V životě je pro vás nanejvýš důležité najít si partnera a vést spořádaný rodinný život. Jen pozor, ať se nestanete na svém protějšku příliš závislými. Přestože jste věrní a překypujete láskou, pamatujte, že milostné vztahy nebudou vždy probíhat přesně podle vašich představ. Měli byste se naučit lépe přizpůsobovat novým okolnostem. Zdokonalujte trpělivost, sebekázeň a rozhodnost, jedině tak budete schopni čelit všem životním výzvám a přestanete se tak snadno vzdávat. Jestliže si najdete životního partnera v mladším věku, pak se usadíte, přizpůsobíte a budete spokojení, samota vám totiž nesvědčí. Příroda vás vybavila obchodním duchem a organizátorskými schopnostmi. Láska k vědění a umění komunikovat naznačují, že se velmi dobře uplatíte jako učitelé nebo jazykovědci, případně ve vědě či žurnalistice. Máte šikovné ruce a tím i předpoklady věnovat se tvůrčí a umělecké činnosti. Toužíte po změně. Uspokojovalo by vás zaměstnání spojené s cestami do zahraničí, či práce v různorodé společnosti, rozhodně byste se nenudili. Rádi podáváte informace a radíte druhým, tudíž přicházejí v úvahu i právnické profese, poradenská činnost či některý z oborů psychologie, kde byste jistě našli potřebný ventil k uplatnění zmíněných vlastností. Mnozí z vás se prosadí i v hudbě a šoubyznysu. Třiadvacítkám je vlastní intuice a tvůrčí nadání. Jste všestranní, zanícení, máte hbitého ducha, profesionální vystupování a hlavu plnou nápadů. Jako třiadvacítky se snadno učíte, avšak před teorií dáváte přednost praxi. Rádi cestujete, prožíváte dobrodružství, poznáváte nové přátele. Možná zjišťujete, že vás vrozená neposednost žene za stále dalšími a dalšími zážitky a zkušenostmi a obratně se snažíte získat z každé situace co nejvíce. Býváte zábavní a kamarádští, nechybí vám elán ani odvaha a máte-li uplatnit všechen vrozený potenciál, pak je zapotřebí vést mimořádně aktivní život. Vliv čísla pět (měsíc narození) značí, že jste všestranně nadaní, ctižádostiví a nedočkaví. Měli byste se naučit větší rozhodnosti a asertivnímu chování. Začněte jednat rozhodně a proměňte sny v konkrétní projekty. V skrytu duše totiž toužíte po uznání, jste rádi, když vaše úsilí dojde ocenění. Až dosáhnete devětadvaceti let nastane období většího citového uvědomění a zájmu o rodinný život. Zhruba v pětapadesáti nastane další změna, kdy si náhle uvědomíte pronikavou touhu po sebevyjádření, získáte větší sebevědomí a s ním i chuť vyrazit do společnosti a za dobrodružstvím.

Žena:

Kde začít při popisu tohoto čilého, tvořivého, společenského a energií překypujícího snu, který do vašeho života nevkročí, ale přímo vskočí a se stejným temperamentem z něj i vyskočí? Ženu dvacet tři je těžké charakterizovat z mnoha důvodů, mimo jiné protože nepostojí, vždy jede na rychloběh tempem vířících dervišů. Pokud se vám zdá, že je po okrajích trošku rozmazaná, nemusíte chodit k očnímu lékaři, protože není vinou vašeho zraku. Cokoli, co se pohybuje podobnou rychlostí, vyvolává podobný vizuální efekt. Jako puštěný ventilátor, jenž navenek působí dojmem celistvého kotouče, ale ve skutečnosti je složen ze tří samostatných lopatek. Z čeho se skládá žena dvacet tři, vám však navždy zůstane utajeno, protože v její výbavě nenajdete vypínač. Prenatální výrobní linkou prosvištěla jako namydlený blesk, aniž by si jí službu konající anděl vůbec stihl všimnout. To v žádném případě neznamená, že se narodila s několika chybějícími součástkami, ačkoli jsou okamžiky, kdy by se touto myšlenkou pár rozčilených hlav zabývat mohlo. Buďte ale bez starosti, všechno v ní do sebe pěkně zapadá. A možná lépe než u většiny žen, se kterými se kdy setkáte. Není pochyb o tom, že je to hlava otevřená. Když byl patentován psací stroj, uvítala to s obrovským nadšením, jelikož konečně vynalezli něco, co by se mohlo alespoň pokusit udržet krok s rychlostí jejích myšlenkových procesů. Hybnou silou za vším, co dělá, je komunikace, k níž má ty nejlepší předpoklady. Ať už se zabývá lidmi, myšlenkami nebo problémy, vždy tak činí s takovou duševní obratností, že v porovnání s ní vypadá kdejaký sportovec poněkud těžkopádně. Je rozený detektiv se zvědavostí kotěte. Neexistuje příliš mnoho věcí, jež ji by vyvedli z konceptu. Dokáže složit puzzle bez obrázku nebo v rekordním čase vyřešit neobyčejně komplikovanou hádanku a běžně uvažující lidi, kteří se stále v horečném úsilí, s nehty okousanými do živého masa a temnými kruhy pod očima se snaží přijít na princip, nechává s přehledem za sebou. Věci chápe s pozoruhodnou lehkostí a její mozek je tak bystrý, že projde i těmi nejtemnějšími a nejzamotanějšími labyrinty. Mezi dovedně ukrytými či složitými fakty umí nalézt souvislosti s nevídanou dovedností. Dokáže vždy přijít na lepší způsob, jakým by se daly věci udělat nebo jak by se mohly vylepšit stávající podmínky. Pokud se rozhodne investovat svou energii do domácnosti, probudí se v ní usměvavý seržant. Pracuje-li náhodou pro vás, zavede vám v zásuvkách kancelářského stolu pořádek podobný medovému plástu. Gumičky budou roztříděné podle barvy a kancelářské sponky podle velikosti. Zná stovky metod jak zvýšit výkonnost úřadu, restaurace či obchodu a pokud jsou ti na zodpovědných místech dostatečně prozíraví, budou jí naslouchat. Koneckonců, bylo by téměř nemožné jí přeslechnout. Bývá totiž značně hlasově vybavená. Pohyb a čas jsou veličiny, jenž jsou pro osobnost ženy dvacet tři téměř zásadní. Rychlost má ráda ve většině životních oblastí. Musí si ovšem dávat pozor, aby neobětovala časem prověřené techniky a kvality na oltář vidiny práce vykonané za kratší časový úsek. Rychleji nemusí znamenat lépe a pokud ji víc zajímá tempo než výsledná jakost, pak bude jen mrhat energií a svého potenciálu nikdy nevyužije naplno. Vaše žena dvacet tři je nepopiratelně vzrušující. Život vychutnává plnými doušky. Bere ho jako velké dobrodružství, jako safari do džungle emocí, úspěchů, zábavy a společnosti. Miluje svobodu a volný prostor, ve kterém se může realizovat. Je naprosto nemožné, jak už jste pravděpodobně sám odhalil, aby existovala v rámci pomalého, monotónního dne. Jakmile se totiž někde nedostává vzrušení, okamžitě se o něj postará. Večírek, kam je pozvána, se nikdy nezvrhne do šedé nudy, protože vždy přijde s nějakým nápadem na zábavu, jako např. v jednu hodinu ráno vrtět obručí na starostově trávníku. A proč taky ne, stejně když mluví, tak se podle ní, motá pořád dokola. Když je řeč o mluvení, existuje způsob, jak ji lze velmi krutě vytrestat. Zamkněte ji do místnosti s člověkem, který nemluví a až po hodině otevřete dveře, padne vám do náručí blábolící stvoření ve stavu nepříčetnosti. Její mysl funguje kadencí samopalu, jíž leckdy dosahuje i v proudu řeči. Ve společnosti někoho, kdo se větou vleče jako moucha hustým sirupem, se může zbláznit a hrozí, že pukne vzteky. Což samozřejmě nechcete, protože byste ji sám bez její pomoci horko těžko skládal opět dohromady. Patří-li mezi ty, kdo se vyznačují rychlou mluvou, nemusíte si nikdy dělat starosti, že příběh nebo věta zůstanou nedokončené. Stačí větu nakousnout a v tom okamžiku ji ona přebere a dokončí, protože nějakým záhadným kouzlem vždy přesně ví, co chcete říct. Takové skákaní do řeči má na svědomí jeden ze dvou důvodů, nebo popřípadě oba najednou. Tím prvním je, že příběh nevykládáte podle jejích měřítek dostatečně rychle. Už se totiž nemůžete dočkat, až se ve vyprávění doberete pointy. Tím druhým je fakt, že si je naprosto jistá, že by to převyprávěla mnohem dramatičtěji a vtipněji než vy. Její mozek funguje tak živě, že už to chce mít dovyprávěné, abyste se konečně dostali k dalšímu tématu konverzace. Všiml jste si někdy, jak dlouho dokáže soustředit pozornost? Připomíná mercedes na dálnici. Ke svému cíli přímo doletí a informace na cestě vstřebává a zpracovává tak promptně, že my ostatní ve srovnání s ní vypadáme, jako bychom stáli na místě. Vaše žena dvacet tři je společenská bytost. Je oblíbená, extrovertní a je s ní legrace. Vyzařuje magnetický šarm, jímž k sobě přitahuje druhé. Zásluhou své výjimečné přizpůsobivosti vyjde téměř s jakýmikoliv lidmi a zvládne většinu situací. Je přirozeně laskavá, soucitná a citlivá k citům ostatních. Bývá schopnou diagnostičkou či psychiatričkou, protože disponuje zvláštním talentem, kterým odhalí, co je v nepořádku s tělem nebo duší, co skřípe v obchodu, politice či jiných oblastech. Své závěry dokáže zásluhou nadaných mluvidel obohatit o dramatičnost a vyjádřit je jasně a srozumitelně. Žena dvacet tři může být zarytou představitelkou boje za lidská a občanská práva, díky tomu se může v mladém věku stát dokonce členkou nějaké neziskové organizace, která pomáhá sociálně slabým lidem a občanům třetích zemí. Může o sobě prohlásit, že není žádný svatoušek a už vůbec není zajímavý hříšník. Vaše žena dvacet tři není lhostejná a své názory dává otevřeně najevo. Možná je dokonce i sepíše na papír pod názvem cena mé duše. Ženě s tímto číslem nikdy nechybí způsob, jakým by na sebe upoutala pozornost. Je prakticky nemožné, aby někde prošla bez povšimnutí. Spíše by se dalo slunce ukrýt pod oblázek na pláži, než by bylo možné zastínit její pozitivní, tvůrčí a neustále pulzující energii. Není sporu o tom, že je ženou činu. Její široké nadání ji otvírá množství cest k sebevyjádření. Může se realizovat psaním, herectvím, ve zpěvu či přednesu, vyučováním nebo předváděním. Vždy to však provádí tak výrazně, že zástupy kolem ní zpozorní. Její charizma je tak výrazné, že si jí musí všimnout celý svět. Nemyslete si, že jí na srdci neleží problémy světa. V její povaze najdete rozjímavou a uvědomělou stránku. Čas od času se zastaví a jen se dívá, vnímá, přemýšlí a čeká, až mozkové buňky vstřebají danou situaci. Jedná se o jistý druh pudu sebezáchovy, jenž jí zabrání v tom, aby se impulzivně a bez rozmyslu vrhla do vln, aniž by předtím palcem u nohy nevyzkoušela, jaká je voda. V devíti případech z deseti tam sice hupne rovnou, ovšem jakýsi instinkt ji spolehlivě navede k tomu, kdy má do vody namočit nejprve palec. Proto také není nikdy možné předvídat, co zrovna udělá. Existují však drobné náznaky, které by vám mohly napovědět. Když si např. v opeře sundá ponožky nebo v luxusní restauraci sroluje punčochy z nohou, nepřipravuje se šlapat zelí, ale jen testuje okolí. Vaše žena dvacet tři musí být velmi opatrná při hrách a zábavě. Miluje večírky, obzvláště ty, jež trvají celou noc a kdy se může přemisťovat od jedné rozpustilosti k druhé v posledním modelu kabrioletu BMW s vlasy, dlouhou šálou a šaty vlajícími za ní nočním povětřím. Je jako rozvitá metafora. Snaží se prožít všechno najednou a pak to shrnout do jedné věty. Tady však na ni číhá nebezpečí ve formě play girl syndromu. Nechá se unést touhou po nepřetržitém vzrušení a pohybu na úkor smysluplnosti svého konání, úspěchu a naplnění. Více než jejím sestrám z pětkové rodiny, tedy číslům pět a čtrnáct, jí hrozí, že svůj výrazný talent a energii promrhá zcela bez užitku. Zvláštní kapitolou jsou u ní emoce. Vaše žena proběhne kompletní škálou citů rychleji než maratonec s kojotem v patách. Celý rozsah emocí, který začíná na bodu téměř opojného entuziasmu a končí v temných hlubinách pekla, dokáže zdolat tam a zpátky dříve, než byste řekl švec. Pravděpodobně tedy nakonec řeknete více než, jen švec, ale pouze proto, že vás zaskočila. Náhlé tajfuny totiž obvykle vyvolávají pár zaklení. Neslušná slova, pípání a škrty se za ní po takové bouři táhnou jako racci za lodí. Událostí, jež svým jednáním vyvolá a emocí, které zvíří, si nemusí být vůbec vědomá. Většina z nich je však pozitivní a prudké reakce okolí pocházejí spíše z úleku než negativních důsledků. Schválně se zeptejte její matky, jaká byla vaše energetická vichřice jako malá holčička. Maminka je támhleta udýchaná, vyčerpaná paní na nosítkách, jež stále ještě nemůže popadnout dech po dvaceti letech společného života s vaší prchlivou ženou dvacet tři. Jako dítě chtěla dělat vše a k nemalému překvapení okolí to také dokázala. Nikdo ji nemusel postrkovat, aby se postavila před příbuzné nebo na stupínek před třídu a něco předvedla. Ba co víc, pokud jste se jí dostatečně rychle neklidil z cesty, hrozilo, že vás při sprintu za svým debutem ušlape. Když mohla stát před devíti sty lidmi, byla v sedmém nebi. Tišší a klidnější typy žen tohoto čísla mohou alespoň psát hry či projevy, které pak předvádějí či čtou jiní. V době dospívání poctila svou přítomností hudební klub, herecký kroužek nebo studentskou radu, s největší pravděpodobností však všechny tři. Vždy se hlásila jako první dobrovolník, aniž by vůbec bylo řečeno, co bude jejím úkolem. Dostatečný přísun takových příležitostí ji dokázal zklidnit, ne moc, ale aspoň trochu. Byla to právě ona, jež vylezla ve školní jídelně na stůl a za doprovodu mlaskavých zvuků při konzumaci nutelly a chlebů s marmeládou a srkání pepsi coly zazpívala hymnu a to celé dvě sloky. Samozřejmě že to vše je dávno minulost. Je přeci už dospělá, ne? Má zcela jiné priority. Úklid sice může být až na posledním místě seznamu, ovšem jen kvůli tomu, že musí nejprve udělat spoustu dalších, důležitějších a zábavnějších věcí. Kromě toho domácí práce zvládne za pár minut. Jakoukoli činnost dokáže koordinovat lépe než kdokoli jiný. Jen se jí zeptejte. Oblaží vás povzbuzujícím, podmanivým úsměvem a bude ochotně souhlasit. Hned vzápětí vás pošle splnit přidělený úkol. Když se soustředí, je velmi výkonná a za jeden den stihne udělat totéž, co ostatní za týden. Tuto skutečnost byste si měl řádně uvědomit, protože od vás očekává uznání a podporu. V pochvalách a obdivu nalézá osvěžení a sílu pro další činnost a zábavu. Nepřitahují ji rutinní práce a vyhýbá se monotónnímu životnímu stylu. Skutečně touží být svým vlastním pánem, stanovit si vlastní pracovní dobu a uklízet nepořádek, kteří druzí udělali z tohoto krásného světa. Mezi tím vším si však pro vás vždy najde čas. Nezapomínejte, že je schopná dělat mnoho různých věcí najednou. Když se stanete cílem jejího zářivého pohledu, zpozorní každá buňka vašeho těla. Ukáže vám, jaké to je být naživu. Až vám ovine paže kolem krku a tvář jí rozsvítí nádherný úsměv, pochopíte, že ačkoli vše se dá vylepšit, ona je hned po dokonalosti ta nejlepší. Koneckonců, dokonalý není nikdo. Snad kromě ní.

Muž:

Teď tu byl a už tu není. Váš muž dvacet tři je živý, přizpůsobivý a nepolapitelný jako rtuť. Svou rychlostí je pověstný. Má na míru vyrobené tenisky se speciálním prostorem pro křídla, jež mu rostou z paty a extra silnou gumovou podešví, která je třeba k uzemnění jeho nesmírné elektrické energie. Určitě jste si ho všimla. Nelze totiž přehlédnout, jak vám stojí konečky vlasů, když je poblíž a jak se k němu lidé automaticky obracejí, vstoupí-li do místnosti, jako by čekali, že se něco musí každou chvíli stát. A taky že stane. V jeho přítomnosti se neustále něco děje možná proto, že on sám je událost. Kamkoli vkročí, vytváří jeho neobvyklá, magnetická energie vzrušení. Lidé si možná neuvědomují, proč se v jeho přítomnosti náhle cítí aktivní a bdělí, ale na určité rovině tak reagují na jeho duševní sílu, jež se vyznačuje neuvěřitelnou aktivitou. V určitém ohledu jsou třiadvacítky velmi společenské bytosti. Váš muž má možná rád davy lidí, večírky, pódium a svou centrální roli na něm s úkolem bavit posluchače. Zásluhou svého vtipu a inteligence bývá středem pozornosti jakéhokoli shromáždění. Přátelé či jakékoli publikum udivuje, okouzluje a hypnotizuje pohotovými a trefnými odpověďmi. Jedna část jeho osobnosti se v takové výměně energií doslova vyžívá, protože je rozený řečník a showman. Je přesně ten typ, který vyskočí ráno z postele, pokud tedy neprotančil celou noc, což je u něj jev celkem obvyklý a je pryč z domu, dříve než stačíte do pěti napočítat. Co když se náhodou venku děje něco, co by mu mohlo ujít? To je však nepravděpodobné, protože jeho pět smyslů je vždy v pohotovosti a jejich prostřednictvím vnímá okolní dění jako obezřetný vedoucí volební kampaně, jenž každou chvíli očekává výpad od soupeřící strany. Je vnímavý vůči všemu, co se týká jeho osobnosti. Navenek vypadá buď klidně a vyrovnaně, nebo jako vyskakovací čertík vypuštěný z krabičky, v každém případě je však jisté, že jeho nervový systém je aktivovaný na nejvyšší možný stupeň. Jelikož jsou pohonným palivem jeho motoru nervy, potřebuje trávit určitý čas jen ve vlastní společnosti daleko od aktivního, pohyblivého davu, jehož je obvykle ochotnou součástí. Tento zdánlivý rozpor vytváří typ třiadvacítek, které lze popsat jako uzavřené a klidné, ovšem i přesto se u nich stále výrazně tlačí do popředí silná potřeba společenského kontaktu. Samotářství mužů tohoto čísla nikdy nedoroste do stadia naprostého odloučení od světa, protože bez druhých a jejich reakcí nemohou prostě žít. V každodenním, obzvláště profesním životě je to táhne do společnosti, kde mohou najít uplatnění pro svůj břitký a pohotový vtip a výrazné konzervační dovednosti. Musí si však naordinovat pravidelný odpočinek, aby je nestřídmost společenských styků nevymačkala jako citron. Porozumět všem aspektům muže dvacet tři je jako snažit se složit Rubikovu kostku. Jeho osobnost se skládá z takového množství ohybů a zatáček, že sestavit byť jen jednu stranu a uchovat ji v neměnném stavu se rovná geniálnímu výkonu. Při dalším pohledu však zjistíme, že složit ostatní strany se nám za těchto okolností jaksi nedaří. Chcete-li si zachovat zdravější pohled na svět, nesnažte se ho svést z jím zvolené cesty a prostě si jen užijte výlet, na nějž vás s sebou vzal. Říci, že život s ním je zajímavý, aspiruje na mistrovský titul ve zdrženlivosti vyjadřování. Nebudou se v něm vyskytovat mdlé ani klidné a pokojné chvíle. Zdá se, že má jeden pozoruhodný rys, kterým uvádí ostatní v chod. Chová se jako kvasnice přidané do těsta, jejíchž působením začíná náhle nabývat na objemu a uvolňování mocné síly. Nejpříhodnější popis muže dvacet tři by mohl znít jako urychlovač komunikace. Umí věci rozpohybovat a měnit status quo, aniž by se ho to osobně vůbec dotýkalo. Bude stát uprostřed mely s nevinným výrazem ve tváři a divit se, proč jsou všichni tak rozčílení a co způsobilo všechno to pozdvižení. Jsou chvíle, kdy si vůbec neuvědomuje, že právě on má celé to hemžení na svědomí. Až do doby, než se objevil na scéně, šlo všechno hladce jako po másle, ale teď se tady všichni honí jako koťata za svými ocásky a nejde jim do hlavy, proč i když se nabízejí jako blázni, nic nechytí. Asi se na ně přenáší jeho ztřeštěná energie. Hovoří se o něm jako nejbystřejší mysli dnešního světa. Díky své pohotovosti a inteligenci se může prosadit mezi hvězdami, v popularitě může dokonce překonat i oblíbené celebrity. Udržuje hektické tempo, kouří jednu cigaretu za druhou a je blázen do cvičení. Ačkoli se o něm říká, že mimo scénu je klidný a přemýšlivý, jeho životní styl je klasickou ukázkou muže, který se potřebuje zbavit obrovského přebytku energie a jehož nesmírně baví profesní role baviče. Muž dvacet tři má zvídavou mysl, každé ráno si pročítá nejnovější informace. Aby získal náměty pro své monology, dokáže váš muž prozkoumat rozsáhlé spektrum informací, vstřebat je, strávit a posléze vychrlit ve formě přístupné široké veřejnosti. Jakmile se k němu patřičný údaj dostane, ví, jakým způsobem by jej měl předat dál, aby byl dostatečně srozumitelný. Jelikož ho zajímá téměř každý aspekt života, je to učiněná pokladnice vědění. Vědomosti jsou společně s jeho schopností intuitivně vnímat informace, jež nejsou dostupné obvyklým, zjevným způsobem, základem slušného diagnostického talentu. Určitým způsobem prostě ví, co je špatné ve fyzickém, společenském nebo politickém slova smyslu. Ba co víc, o svou znalost se chce podělit s ostatními a jeho nadání mu umožňuje tak činit s naprostým mistrovstvím. Pověstná je i sexuální přitažlivost. Schopnost komunikace totiž proniká do všech oblastí života a konkrétně v této způsobuje, že se projevuje jako náruživý, něžný a příkladný milenec. Každá noc s ním je neopakovatelný zážitek. Nic pro něj totiž není větší než nuda a rutina, ve dne nebo v noci. I tady se dostává ke slovu jeho zvídavost a rád se pouští do nového a nevyzkoušeného. Někteří muži dvacet tři mohou sexuální stránku své osobnosti prožívat zprostředkovaně. Může být nemilosrdně tepán mnohými duchovními a potom může vydat ještě více šokující knihu o sexualitě. Ve společenství v němž žije se nemluví o tom, že lidé mohou mít sexuální představy nebo touhy. Ačkoli je zásadový, zodpovědný a vážný, svou první známost, se kterou se později oženil, prožije až v sedmadvaceti letech. Provádí také vyčerpávající studium žlabatek, což je hmyz, jenž se rozmnožuje, bez pohlavního styku. Jeho zvídavost v oblasti vztahů je evidentní a stejně intenzivně chce smysluplné informace předávat dál. Při přednáškách se ke slovu dostane také jeho suchý humor. Když je tázán, co si myslí o názoru jednoho lékaře, který tvrdí, že muž je na vrcholu sexuální aktivity ve čtyřiceti osmi letech, váš muž odvětí, že se domnívá, že tomuto muži je čtyřicet osm let. Navzdory silné kritice zpochybňující morální aspekt jeho práce se nevzdá a dál pracuje osmnáct hodin denně. Bez ohledu na limity, kterému se mu jiní snaží vnutit, potřebuje váš muž dvacet tři svobodu, v rámci níž může pracovat, přemýšlet tvořit a vyjadřovat se vlastním, nenapodobitelným způsobem. Vyžaduje velké pole působnosti, nejlépe celou planetu, kde by se mohl volně pohybovat. To vůbec neznamená, že není loajální. Dokáže být tím nejoddanějším partnerem na světě, avšak musí mu být dopřána patřičná volnost, pocit, že se v rámci vztahu má kam posunout a že ho nikdo bez ustání nedusí, nekontroluje či nepronásleduje. Nemá rád malé prostory, v kterých se cítí, jako by byl sevřen v kleštích davu. Pokud byste mu chtěla zabránit v tom, aby prosazoval své názory, mohla byste se rovnou pokusit nasadit cizí doze náhubek, což by vám nikdo rozhodně nedoporučoval. Ne snad že by bez přestání mluvil. Někteří muži s číslem dvacet tři jsou překvapivě mlčenliví, to si pak najdou k vyjádření toho, co mají na srdci, jiný způsob. Ale pokud se rozhodnout mluvit, raději udělejte krok zpět a nechte věcem volný průběh. Opatrnosti totiž nikdy nezbývá. Nic jiného se stejně nedá dělat. Má tak silnou vnitřní potřebu komunikovat, že snažit se ho zastavit by bylo jako házet hrách na zeď. Jelikož je muž dvacet tři naprosto všestranný a talentovaný, lze ho najít v jakékoli profesní oblasti. V každém případě se však bude jeho práce vždy vyznačovat pružnou univerzálností a okouzlujícím jednáním s lidmi. Musí si však dávat pozor na to, aby se nestal přespříliš temperamentním a výbušným a nenechal se ovládat emocemi. Čas od času má rozděláno příliš mnoho věcí, které nedokáže uspokojivě dotáhnout do konce. To podněcuje jeho frustraci a vyvolává náladovost a nepředvídatelnost. Pokud však zvládne mít tyto aspekty své více rozměrové povahy pod kontrolou, je tím nejobdivuhodnějším mužem, jenž je schopen udělat téměř cokoli a svým činům zároveň zajistit dostatečnou publicitu. Jako dítě pěstoval buď fyzickou, nebo duševní gymnastiku. Samozřejmě, že ta první z nich se dala rozeznat snadněji. Projevovala se otvíráním bezpečnostních uzávěrů lahví s nebezpečným obsahem, kladením otázek, odkud se berou děti a prohlížením tatínkových časopisů s logem zajíčka na obálce. V průběhu dospívání byl zřejmě členem junáckého oddílu a ve skautské hierarchii pravděpodobně dosáhl vysokého postavení. Mohl také psát články s názvy, jako co dělají ptáci, když prší? Kdo jiný než muž dvacet tři by chtěl vědět, čím se zabývá kukačka při přeháňce. Buďte si jistá, že než překročil práh dospělosti, bylo mu to už jasné. Váš muž dvacet tři může patřit k těm, kteří se vyznačují výraznou tělesnou živostí, díky tomu se může stát jedním z nejslavnějších sportovců. Zdá se, že jeho největším problémem je jak vypnout nebo unavit svou energii. Jeho jediným nedostatkem je, že neumí unavit svou energii. Teď už je to s ním o něco lepší, ale přesto nedokáže odpočívat víc než jeden den v kuse. Byl na základní škole tak neposedný, že nakonec odešel ze školy už na konci osmé třídy. Dotáhl to ale v životě tak daleko, protože uměl používat hlavu. Vynalezl nový druh tance, v němž se snoubil balet, step, moderní tance a sport, který přinesl revoluci do filmové filmografie, instinktivně hrál skvělé útočné hry. Myšlenkové pochody a někdy i nohy vašeho muže jsou velice rychlé. Jen si vzpomeňte, jak snadno vám tanečním krokem vstoupil do srdce. Navzdory výrazné společenské stránce se v jeho povaze objevuje i další, hluboký a skrytý aspekt, jenž může ty, kdo ho při prvním setkání vidí jako naprosto okouzlujícího jedince, trochu zmást. Dokáže být extrémně tajnůstkářský, dozvíte se jen ty myšlenky, které chce, abyste znala a soukromý život lze rovnou označit razítkem přísně tajné. Protože je však snadné vést s ním dlouhé hovory, máte pocit, že ho znáte celý život a přitom o něm nevíte zhola nic. Přestože to často vypadá, jako by jednal bez rozmyslu, většinou má své reakce dobře promyšlené. Hlava mu funguje tak rychle, že zvládne vyhodnotit situaci rychlostí blesku a okamžitě si domyslet chybějící články řetězu. Je přirozeně intuitivní, avšak své výjimečné schopnosti si může vykládat jako logické myšlení. Nezřídka se zabývá tím, proč se ostatní nepohybují a nejednají stejným tempem jako on. Příliš pomalý pohyb lidí a věcí kolem něj ho znervózňuje a vyvolává v něm obrovskou netrpělivost. Vysedávání nepatří podle jeho měřítek do kategorie zábavných činností, pokud tedy není hluboce ponořen do výzkumu svého nápadu nebo projektu. V tom případě je ochoten zemřít obutý a pokrytý tlustou vrstvou prachu. Váš muž dvacet tři disponuje přitažlivou silou, která proniká do jeho okolí a ovlivňuje každého, kdo s ním přijde do styku. Většina lidí ho má ráda, pár možná ne, ovšem jedna věc je jistá, neprojde bez povšimnutí. Je totiž poměrně obtížné otočit se zády k okřídlenému poslu bohů Hermovi. Hlavy se za ním otáčejí sami od sebe, zvědavost, vzrušení a tělesná teplota lidí kolem něj stoupají. Váš teploměr také ukazuje stále vyšší a vyšší číslo. Může za to smyslný záblesk v jeho hravých očích a překvapení a neznámo, jenž vás u něj v otevřené náruči čekají. Víte, že jeho kouzlu nelze odolat. V atmosféře tlumeného osvětlení a tiché hudby ho vidíte kráčet směrem k vám a srdce vám buší jako bonga. Nedokážete si ani představit, jakou rozkoš se vám chystá složit k nohám. Možná si kvůli tomu dokonce zuje i své kouzelné tenisky.

Klady: věrnost, odpovědnost, záliba v cestování, komunikativnost, intuice, tvůrčí nadání, všestrannost, důvěryhodnost, proslulost

Zápory: sobectví, nejistota, zatvrzelost, hledání viny, uzavřenost, zaujatost

Láska a přátelství:

1,5,6,15,26,29 a 30.ledna, 13,24,27 a 28.února, 11,22,25,26 a 29.března, 9,20,23 a 24.dubna, 7,18,21 a 22.května, 5,16,19 a 20.června, 3,14,17,18 a 31.července, 1,12,15,16,29 a 31.srpna, 10,13,14,17,27 a 29.září, 8,11,12,25 a 27.října, 6,9,10,23 a 25.listopadu, 4,7,8,21,23 a 29.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

1,2,10,14,17,26 a 27.ledna, 8,12,15,24 a 25.února, 6,13,22 a 23.března, 4,8,11,20 a 21.dubna, 2,6,9,18,19 a 30.května, 4,7,16,17 a 28.června, 2,5,14,15 a 26.července, 3,12,13,24 a 30.srpna, 1,10,11,22 a 28.září, 8,9,20,26 a 29.října, 6,7,18,24 a 27.listopadu, 4,5,16,22 a 25.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

21.ledna, 19.února, 17.března, 15.dubna, 13.května, 11.června, 9 a 29.července, 7 a 27.srpna, 5 a 25.září, 3 a 23.října, 1 a 21,24,25 a 26.listopadu, 19.prosince

Nejlepší spojení s lidmi:

21 až 25.července, 21 až 29.září, 21 až 29.ledna, 21 až 25.března

Nejkritičtější spojení s lidmi:

19 až 27.srpna, 21 až 29.listopadu, 20 až 28.února

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář