Jdi na obsah Jdi na menu
 


6.května den polevení

16. 4. 2019

Jste ve skutečnosti složitější, než se zdáte. Jste od přírody herci a herečky a předvádíte světu nadanou a sebevědomou tvář. V nitru jste však úzkostliví a nerozhodní. Máte přirozené vůdcovské vlohy a umíte jednat s lidmi a nejlépe se uplatníte tam, kde budete mít možnost využít všech báječných schopností. Hrozí však nebezpečí, že se spokojíte s málem či povedete pohodlný život a vůbec využijete vrozených vloh. Jste vybaveni analytickým uvažováním a uměním kritiky, což vám nemalou měrou dopomůže k dosažení všech cílů. Příroda vás obdařila také obchodním duchem a nadáním k tvůrčímu psaní. Rychle se učíte, ceníte si vědomostí a svobody a jste přístupni všem dobrým nápadům a pokrokovým myšlenkám. Velmi důležitou položkou je pro vás domov a rodina, ke které se stavíte nadmíru zodpovědně. Jen buďte opatrní, ať se nestaráte až příliš, neboť v takovém případě hrozí, že se začnete plést druhým do života a nedáte jim možnost kráčet vlastní cestou. Naštěstí vládnete kouzlem osobnosti a umíte výtečně jednat s lidmi. Podle všeho máte spoustu příznivců, avšak vybíráte si výhradně přátele, kteří vás zajímají a dokážou vám poskytnout duchovní podněty. Holdujete všem životním radovánkám, jen pozor na přílišnou zhýčkanost a nenasytnost. Tvůrčí duch vám umožňuje kombinovat důvtip s hlubším vnímáním, dokážete rozebrat charakter člověka do nejmenšího detailu. Zájem o lidskou povahu vás povznáší nad byznys a společenské zájmy až k humanitní touze učinit cosi smysluplného. Můžete se pustit do boje za spravedlivé věci ve prospěch ostatních. Tato činnost vám nedovolí stát se nespokojenými a přinese vám mnohem větší zadostiučinění než cokoli jiného. Jedinou překážkou může být nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti a nerozhodnost ve výběru dobrých tipů. Tyto pochybnosti vás mohou odsunout až do druhořadé úlohy, kde nebudete mít tolik prostoru plně využít všech schopností. Velmi rádi se chápete výzvy a motivaci můžete čerpat i z četby o životech lidí, kteří mají váš obdiv a úctu, pamatujte, že každý krok k naplnění vlastních snů je zároveň inspirací pro ostatní. Spíše než nevítanou kritiku tedy poskytujete ostatním lidem podněty a inspiraci. Nastartujete svou dráhu opravdu velkolepě. Bude se vám dařit a úspěchy vás budou uspávat jako had. Jakmile usnete na vavřínech, dočkáte se tvrdé reality. Druhá polovina života bude jako zasažena bleskem. Čeká vás velké rozčarování, neúspěch a dokonce značné nebezpečí. Měli byste se obklopit těmi, kdo vás milují a kdo vám dokážou podat pomocnou ruku. Lze očekávat více krizí v mnoha oblastech. Tíhnete k lidem, kteří jsou nějak významní a neustále se v něčem zdokonalují. Spojujete společenský život se získáváním nových vědomostí a baví vás vyměňovat si s druhými znalostmi a informace. Hlavní náplní všech vztahů je ve vašem případě láska k harmonii a zajímají vás ti partneři, kteří vám dokážou poskytnout duševní podnět a navíc jsou vzdělaní. Jste sice pevného charakteru, avšak buďte opatrní, ať se ke svým milovaným nechováte příliš pánovitě. Jste od přírody dobří psychologové, což vám bude ku pomoci, ať si zvolíte jakékoli zaměstnání. V byznysu vám toto umění dovolí lépe spolupracovat s druhými a intuitivně poznat výsledek finančních projektů. Přispěje i k lepší schopnosti odhadovat situace a značí, že máte všechny předpoklady dopracovat se ve vybraném oboru k uznávanému postavení. Existují ale i jiné možnosti, svého vrozeného umu můžete docela dobře využít i při nejrůznějších terapiích, kde navíc uplatníte i humanitní cítění. Příroda vám kromě jiného dala do vínku i pronikavý intelekt a teatrální nadání, tudíž není divu, láká-li vás kariéra na jevišti a vzhledem k tomu, že jste se vší pravděpodobností vybaveni i hlasem, prosadíte se jako zpěváci nebo politici. Stejně tak dobře uplatníte své schopnosti v učitelské profesi nebo hudební oblasti. Toužíte po nezávislosti a neradi podvolujete jakýmkoli nařízením, takže se možná ocitnete i na volné noze. Šestkám náleží soucitná, idealistická a starostlivá povaha. Býváte domácky založenými kutily a oddanými rodiči. Máte citlivé nitro a toužíte po všeobecné harmonii a obojí vás pak podněcují jít tvrdě za svým přesvědčením. Citlivější z vás hledají nějakou formu sebevyjádření a tíhnou ke světu zábavy, umění či návrhářským profesím. Životní výzvou se vám stane snaha o posilování sebevědomí a soucitu k přátelům a sousedům. Vliv čísla pět (měsíc narození) nepovídá, že překypujete elánem a nedočkavostí, zároveň jste ale hrdí a spolehliví. Může se stát, že kolísáte mezi sebejistým vystupováním na jedné straně a citlivostí a nejistotou na straně druhé. Jakmile dosáhnete patnácti let, uvědomíte si, že život nabírá na tempu. Začnete se nebývalou měrou zajímat o komunikaci na všech úrovních. Během následujících třiceti let vás pak povede touha po rozšiřování duševních obzorů a vzájemném vyměňování myšlenek a názorů. Další zásadní životní změna se dostaví zhruba v pětačtyřiceti letech, kdy začnete mít neobvyklý zájem o důvěrné vztahy, rodinu a bezpečí. Až vám bude pětasedmdesát tak pocítíte zvýšenou dávku sebevědomí.

Žena:

Vidíte toho nádherného anděla, jenž plavým pohybem míří zrovna k vám a vysílá vaším směrem láskyplné paprsky? To je vaše žena šest. Možná vypadá křehce, téměř étericky. Je zosobněním ženství. Jediným důvodem, proč je na světě, je totiž milovat a být milována. Udělá cokoli, jen abyste byl šťastný, bude vařit, zašívat, uklízet, ošetřovat vám rány, vychovávat vaše děti a milovat vás se zanícenou oddaností. Na oplátku bude od vás požadovat jen uznání a společnost. Je onou ideální ženou. Nenechte se však vší tou líbezností a světlem ošálit. Rozhodně není žádný slaboch a nestane se snadnou obětí mužského šovinisty. Se silnou motivací a odhodláním je ekvivalentem skupiny vyzbrojené s dokonale naostřenými sekerami. Nejste-li nakloněn velmi krátkým účesům, pak bych vám doporučila klidit se jí z cesty. Pokud jsou ve hře její milovaní či její principy, poháněna spravedlivým rozhořčením bere zákon do vlastních rukou. V obou rukách se jí blýskají meče a pásku přes oči má tak pevné utaženou, že k ní nepronikne ani jediný paprsek světla. Je mocná, hbitá a děsivá. Hodnoty a principy si pevně utvořila již v dětství. Dokáže být nemožně tvrdohlavá ve svém náhledu na to, co je dobré a co špatné. Pravda a spravedlnost jsou pro ni natolik pevně zakořeněnými danostmi, že v případě ohrožení je umí bránit s prudkostí bojovnice na křižácké výpravě. Koneckonců historie poměrně jasně znázorňuje, jaký ničivý efekt mohou mít války za ideály a náboženská horlivost. Lidé si její oddanosti pravdě a spravedlnosti všimli, když jako dítě stavěla na dvorku před domem místo sněhuláků např. sochu svobody nebo Eiffelovu věž. Pak si sousedé začali stěžovat na to, že se tu neustále srocují davy dětí. Dobročinnost je jedna věc, ale její sociální program pro šestileté pomalu přiváděl rodiče na mizinu, nemluvě o neustále zablokované silnici v ulici. Byla velmi oddaná rodině. Kolik znáte dětí, jež si nechaly zarámovat svůj rodný list a pověsily si jej na zeď nad postel? Měla nepřekonatelnou potřebu někam patřit. Ze srdce nenáviděla rodinné hádky, které narušovaly tolik potřebnou harmonii a vyrovnanost okolního prostředí. Udělala by cokoli pro to, aby se vyhnula nepříjemnostem. Jako dospívající si musela hlídat prudké výbuchy emocí a udržovat zdravou míru ve své potřebě nesobecky se odevzdat druhým. Nechala se snadno dojmout dobrým, slzavým příběhem. Ovšem její přirozeně laskavé srdce se otvíralo i těm, jichž se její vrstevníci stranili. Byla schopná jít na schůzku s chlapcem, s nímž by nikdo jiný nešel, jen proto, aby se cítil šťastný. Byla zamilovaná do lásky a do těch, kteří žádnou nedostávali. Teď však obětovala své srdce a duši na oltář lásky pro vás. Uctívá onu vznešenou bohyni Venuši a jejími vlastnostmi plní každou myšlenku i každý čin. Má smyslnost Venuše a samozřejmě i půvab tajemné Mony Lisy z obrazu. Je laskavá a chápavá a všude, kde to jen trošku jde, staví věže lásky. Silně tíhne k domovu a zcela neoddiskutovatelně pro ni platí, můj dům je můj hrad, jejž zahalí do pohodlí a krásy. Svou účast věnuje všem, ale především dětem a zvířatům. Pokud znáte někoho s takovou tváří, že by ho, nebo ji milovala pouze vlastní matka, pak ona bude také. Je totiž jako kosmická matka, jež šíří vesmírnou lásku do všech směrů a ke všem bytostem. Slabé a postižené nemiluje i přes jejich nedokonalost, ale právě kvůli ní. Vidí totiž tu pravou krásu, která leží někde hluboko v každé duši. Nebezpečí pro ženu šest spočívá v tom, že by se mohla stát otrokyní svých vášní. City si musí držet pevně oběma rukama, aby partnerovi či rodině nerozdala příliš mnoho a pak toho nelitovala. Pro svého muže se stává jeho druhým já a během tohoto procesu by mohla ztratit svou vlastní individualitu. Nerozumné mučednictví neocení nikdo. Může se také stát, že skončí připoutána k nepříjemné rodinné situaci, protože neví, kdy říct dost. Stížnosti, že se jí nedostává ocenění, nepadnou na úrodnou půdu. Pokud bude trvat na tom, že chce být rohožkou, pak existuje jen velmi málo lidí, kteří ji obejdou. Vaši ženu šest přitahuje krása a komfort. Pro některé to znamená bohatství, luxus a všechno dobré, co život nabízí. Věří, na zkrášlování svého okolí. Zdobení vlastní osoby se může vyskytovat téměř na vrcholu žebříčku hodnot. Nákupní seznam často připomíná popis deseti nejlépe oblékaných žen na světě. Musíte si bedlivě hlídat své kreditní karty. Měsíční bankovní výpisy vám mohou přivodit nejedno nervové zhroucení, ale když zjistíte, že vaše karta byla použita k úhradě královských klenotů, pak už je nad slunce jasné, že to máte odbyté. Kvůli dvěma tisícům měsíčně po zbytek celého života přece nestojí za to si dělat vrásky. S trochou štěstí se postupně přeorientujete na skromnější věci jako např. tříkarátové brilianty, originály uměleckých předmětů od slavných osobností, nebo třeba hedvábné povlečení. Když pak do oněch hedvábných pokrývek vklouznete, uvědomíte si, jak působivé může být dobře oblečené tělo. Tato žena byla stvořena ke svádění. Položí vám své ladné, hedvábné paže kolem krku a zavrní vám do ucha něco o něčem překrásném a roztomilém, po čem touží, vy ji ani nenecháte domluvit, jen zamumláte, ať zaplatí kartou a necháte se přemoci slastným zapomněním. Vaše žena šest také nachází potěšení ve službě druhým. Některé ženy, narozené šestého, zůstanou celý život neprovdané, aby jej mohly zcela zasvětit náboženským principům nebo sociálním programům. Jejich idealismus a touha najít dokonalost už nenechává pro osobní lásku a naplnění žádný prostor. Jsou ochotné se zcela odevzdat světu. Taková oběť je u této ženy zcela zřejmá. Žena šest nalézá krásu ve všem kolem sebe. Najde ji i tam, kde jiní vidí jen ošklivost a zmar. Dokáže se těšit z nádhery západu nebo východu slunce a pookřát při pohledu na hvězdnou oblohu. Rozveselí ji hravé melodie nebo zvuk tekoucího potůčku. Ale krásu vidí i v hrubých dlaních staré ženy a v červených žilkami protkaných očích uplakané smutné mladé dívky. Bude vás považovat za krásné stvoření i ve dnech, kdy se podobáte tomu nejubožejšímu stvoření. Pokud je základním principem života vaší ženy šestky rodina, buď se stane její vládkyní, nebo se naopak ocitne v jejím vleku. Některé matky šestky jsou jako starostlivé kvočny, jež poplašeně mávají křídly i když se vůbec nic neděje, zatímco kuřátka si pohodlně trůní v bezpečí jejich širokých hrudníků. Takové ženy jsou pak svrchovanými vládkyněmi, kam až oko dohlédne, z jednoho konce domu na druhý. Domov je jejich královstvím a vy i všichni v něm jste jejími svěřenci. A starat se, to opravdu umí. Budete mít víc, než se vám kdy zdálo nebo jste kdy chtěl. Svůj dům zvládá takovým způsobem, že by se nad tím pozastavila většina odborníků na výkonnost. Ta druhá žena šest je pod pantoflem a druhým dovolí, aby využívali její laskavé povahy i přirozeného soucitu. Kolem svého kocoura bude našlapovat potichu jako kočka a splní mu cokoli, co mu na očích uvidí. On ji bude brát jako svou holku pro všechno. Dosadila ho na trůn jako krále rodiny, kterého nesmí nikdo rozčílit nebo mu odporovat. Nejen že ho svou laskavostí zabíjí, přičemž ztrácí i svou sebeúctu, navíc ale neprojevuje vůbec žádnou vlastní vůli, vlastní touhy nebo názory. Až přijde na to, že výsledek jejího testu inkoustových skvrn je stejný identický s manželovým, bude nejvyšší čas přehodnotit postoj k rodině i sama k sobě. Z tohoto svazku potřebuje čerpat stejnou měrou jako on. Pro všechny ženy šest je důležité, aby našly rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Pokud je schopnost dávat požehnáním, pak to platí i v případě opačném. Není stvořena k těžké fyzické práci, ovšem velkou zálibu nachází v činnostech, jež jsou prospěšné ostatním. Bude-li pomáhat druhým, dokáže pracovat dlouhé hodiny až do naprostého vyčerpání. Víra ve smysl její práce a elán jsou tak silné, že dokáže vykonat zázraky. Pokud se rozhodne dělat něco mimo domov, nemusíte shánět paní na hlídání dětí. Vezme s sebou totiž celou rodinu, hlavní roli v jejím životě hrajete nejen vy ale i děti. Rozvod by se dotkl celé její duše, jenž se s její rodinou velmi ztotožňuje. Byla by to pro ni hrozná rána, znamenal by pro ni porážku ne-li smrt. Tato žena je také extrémně sentimentální, čím květnatější je myšlenka či skutek, tím lépe. A propó slzy. Neočekávaná kytice růží může způsobit lehkou spršku, dárek k výročí svatby velký liják, ovšem romantické veršované přání k narozeninám rozhodně zvedne stavidla kdejaké přehrady. Přání ji opravdu vždy dostanou. Vypadá to, jakoby se každé další narozeniny tento rys projevoval stále výrazněji. Letos už se přece nedokázala dostat dál než k obálkám, protože přes slzy už neviděla. Někdy si říkáte, jestli to způsobuje onen sentiment, nebo jestli je to věkem, který se jí vždy při pohledu na narozeninové přání vybaví. Jedna věc, o níž pravděpodobně v této souvislosti přemýšlí, je, že by ty milostné veršíky dokázala napsat lépe. Schvalovací rada nějaké společnosti, zabývající se romantikou a přesným popsáním, toho co lidé cítí, se asi skládá ze samých lidí narozených šestého sedících za kulatým stolem v kalužích slz, jež prolévají nad vybranými říkankami určených ke schválení. Hlavním kritériem pro přijetí do této společnosti je opravdu velká citlivost, vnímavost a zvučný vzlyk. Vaše žena šest by uspěla i jako spisovatelka milostných románů. Má duši básnířky a vypravěčky, které se nic nevyrovná, dojde-li na pochopení hloubky a intenzity lásky. Její milostné básně by byly dojemné, vášnivé a univerzální. Tato žena by pravděpodobně řekla, že vás miluje tak dlouho, hluboko a vysoko, kam až její duše dosáhne, kdyby, jste se jí zeptal, jak vás miluje. Taková žena vás miluje, o tom není pochyb. Její srdce jste si získal tím, že jste nasbíral hodně skautských bodů, protože jste pomáhal slabším a nemohoucím a všechny uzly na laně jste dokázal uvázat správně. Nebo to byl možná zásah shůry. Zkrátka něco jste prostě musel udělat správně. V každém případě se žena šest rozhodla ozdobit váš život svou přítomností, vnitřně i zvenčí. Sdílí s vámi lásku i přátelství, soucit i pochopení. Je vaší matkou, sestrou, přítelkyní, manželkou, spřízněnou duší i milenkou. V každém okamžiku je jednou nebo všemi, ale vždy je především ženou a dámou. Je to totiž role, na niž je hrdá. Naplňuje každou její touhu a určitě naplní i ona ty vaše. Když se po dlouhém dni vrátíte domů, bude tam na vás čekat. A když ji obejmete, hned vám bude jasné, proč bůh skončil svou práci s vytvářením světa šestého dne.

Muž:

Říká se, že je lepší milovat a ztratit než nemilovat vůbec. Ať už byl autorem tohoto výrobku kdokoli, rozhodně neznal vašeho muže šest. Pro něj je udržení lásky naprosto zásadní věcí. Bez hlubokého a trvalého vztahu nedokáže žít. Pokud jste se jeho vyvolenou stala vy, čeká na vás milostné dobrodružství, které se svou intenzitou vyrovná příběhu Romea a Jůlie. Ve vašem případě však přetrvá navzdory světu, v němž se vztahy nezřídka řídí pravidly hry škatulata, hýbejte se. Jste světlo jeho života, kolem kterého vystaví rodinu a pevnost. Bude vás hýčkat něžnou pozorností a snažit se splnit každé vaše přání. Jeho city vyvěrají z hlubin duše a proto ta dvě sladká slovíčka, totiž že vás miluje, znějí v jeho podání věrněji než celá sbírka milostných sonetů. Když vám je ráno zašeptá do ouška, vaše reakce bude odpovídat šesti stupňům na Richterově škále. Když s vámi bude sám na pláži pod oblohou plnou milionů zářících hvězd, ocitnete se ve sférách, na něž tato škála ani nestačí. Se vší úctou, tento muž má na sexuální život svou vlastní teorii. Ten jeho začal, když se zamiloval do své spolužačky s dvěma dlouhými copy. Bylo to v první třídě a seděla v lavici před ním. Brzy přišel na to, že si zamotáváním copů do pevných uzlů její náklonnost nezíská. Svou první lásku tedy ztratil tak, že se dotyčná prudce otočila a udeřila ho do nosu sáčkem se svačinou. Pro jeho srdce to bylo téměř stejně tak bolestivé jako pro nos. Nosila si totiž k jídlu každý den jablka. Samozřejmě se cítil za celou situaci odpovědný a snažil se to napravit tím, že její poštovní schránku ucpal valentýnskými přáními. Bohužel marně. Tuto dívku pak pronásledoval až na stření školu. Proti všemu očekávání a navzdory několika statným kapitánům fotbalových mužstev mu psaní valentýnek vydrželo. Sezony míjely, ale on zůstal. Vy jste tou malou holčičkou s copánky. Z ničeho nic jste si uvědomila, co na tom romantikovi se zasněnýma očima je. Kam jsem dala oči, ptala jste se sama sebe a paprsek pochopení konečně osvítil vaše copánky. Ovšem jinak to ani dopadnout nemohlo. Vybral si vás, když mu bylo šest a on rozhodně není přelétavý. Ve skutečnosti se podobá starému mořskému vlku na palubě korábu nebo žvýkačce ve vlasech, nikdy se ho nezbavíte. Teď se však nechcete ani vy zbavit jeho. Stal se totiž natolik součástí vaší bytosti, že vůbec pochybujete, že byste bez něj dokázala přežít. Také ho zajímají společenské události. Nikdy nevíte, kdy otevřete noviny a pod palcovými titulky najdete fotografii zachycující jeho horlivě obětavou tvář. Jen si vybavte, jak bojoval s radnicí proti plánu porazit alej starých stromů, aby o pár desítek centimetrů rozšířili silnici, čímž by umožnili autům projíždět kolem vašeho domu ještě větší rychlostí. Noviny otiskly jeho článek, jenž začínal verši jedné jeho básně. Myslí si, že nikdy neuzří báseň, tak krásnou jako vzrostlý strom, to by ještě šlo. Když se však usadil ve větvoví jednoho z inkriminovaných stromů se stohem knih a přenosnou lampičkou na čtení, věděla jste, že se město ocitlo v obležení. Jeho oddanost věci jste sice dokázala pochopit, ale společnost nespolečnost, jednou přece musel slézt dolů, aby převzal svou výplatu. Děti měly hlad. Možná si vede i album novinových výstřižků, pěkně tlusté, protože o vlastních vojenských taženích si rád čte. Lichotky hltá jako kotě mléko a proto své úspěchy sestavil do té obrovské knihy s pozlacenými rohy a umístil na čestné místo nad krbovou římsu v obýváku. Méně úspěšným misím je vyhrazen obyčejný sešit s měkkými deskami v pracovně. Je nasnadě, že úspěchy naprosto převažují nad prohrami. Kdo by se také chtěl pouštět do souboje s drakem chrlícím oheň, že? Snad jedině v případě, že by měl někde poblíž pěknou zásobu ohnivzdorných dračích šupin. Ano, váš něžný, milující muž dokáže být takto prudký a nelítostný, pokud jsou ve hře jeho principy či milované osoby. Vůbec si nedělá hlavu z náročného pracovního plánu svého programu. Ve středu jeho pozornosti leží spíše jeho děti. Jestliže nějaké děti má tak nechce, aby vyrůstali s představou, že jsou něco víc než zbytek společnosti. Velmi jasně si uvědomuje, jaké jsou jeho kořeny a chce je nadále zachovat v zájmu svých dětí. Když pomineme stromy, váš muž šest si stanovuje velmi vysoké ambice. Jakmile si něco usmyslí, zasvětí dosažení cíle každý kousek svého nemalého odhodlání. Ponocování patří jen k jedné z obětí, které je ochoten dát na oltář úspěchu. Víte to moc dobře, vždyť jste se před mnoha lety stala jednou z nich. Nejprve jste si myslela, že ty zástupy žen, jež se kolem něj všude srocují, způsobují, že má tak pěkně upravené vlasy a rovné bílé zuby. Pak jste si ale všimla, že mezi nimi byl i značný počet mužů a dětí. Jeho široká, silná ramena se vyznačují vysokou absorbcí, což je naprosto nezbytné, protože se na ně každý chodí vyplakat. Je přirozeným psychologem, díky přímé zkušenosti rozumí lidským pocitům. Má talent pronášet ta správná slova, schopnost najít to nejspravedlivější řešení a dokáže se vžít do pocitů druhého. Vzhledem k tomu, že se touto činností bude zabývat celý život, mohl by si klidně vyvěsit na dům firemní štít a vybírat poplatky. Je velmi hodný. Šalamoun se vší svou moudrostí mu běží v patách. A už jsem říkala, že je sexy? Láska však pro něj neznamená pouhý výzkumný objekt, nemusíte si dělat starosti. Až zjistí, čeho se to vlastně týká a jak se to pořádně dělá, budete jeho spoluhráčem v této oblasti jen a pouze vy. Nepříliš chytrá žena by mohla chtít svého muže šest využít a pokusit se ho ovládat nebo podvést. Jeho láska však takový výprask snese. Bude při ní stát ve zdraví i nemoci, pod pantoflem i zanedbaný a v časech chudých i bohatých. Jeho víra bude dostatečně silná, aby uvěřil i té nejubožejší příhodě, samozřejmě pravdivé a zkříží meče s každým, kdo by si dovolit tvrdit opak. Může se ovšem stát, že věci zajdou až příliš daleko. Pak jednoho dne dosáhne její něžný a laskavý milenec bodu varu. Kotle s vroucí vodou a válečné zóny nejsou nic v porovnání s jeho spravedlivým rozhořčením. Je tedy daleko lepší se s tímto skvělým mužem šest, který pro vás chová něžné city, milovat, než s ním vést boje. V boji za nezávislost by váš muž obětoval i život, proto lituje, že má pouze jeden, který může položit za svou zemi. Jakmile si něco usmyslí, nikdo ho nedokáže od jeho ambice odradit. A nic nepomůže, ani vaše nespokojené mumlání. Jste už unavená jen z toho věčného obvazování ran a klopýtání přes raněné. Nikdy jste nechtěla být ošetřovatelkou, ale obdivujete jeho nesobeckou oddanost věcem větším než on sám. Největší obavy vám však způsobují uprchlíci, jež sebou vytrvale vodí domů. Vždycky si ale přece můžete najít jiné zaměstnání? Možná má nemocnice tajnou chodbu. Buď jak buď, toto vše jsou však jen holé, neosobní zkušenosti. Váš muž šest na sebe prostě problémy druhých brát musí. Někdy si říkáte, jestli to tentokrát malinko nepřehnal, taková už je však jeho povaha. Je pro každého velkým tátou. Přitahuje ho příroda. Dokáže ocenit krásu, symetrii a harmonii. Jeho vlastní domov svědčí o citu pro krajinu, kaskády růží padající přes hroty dřevěného plotu, červenající se citlivky, jak příhodné a živé ploty ptačího zobu, volají, pojď do mé náruče. Má nesporné nadání i pro interiér. Váš domov možná vypadá jako stránka z časopisu o bydlení. Bude se pokoušet přikrášlit i vás, účes, kosmetika, parfém, oblečení, doplňky a posléze pak budete společně pracovat na postoji a kroku, aby nic nekazilo celkový dojem. Pokuste se ho ohleduplně snášet. Pokud vás začínají bolet záda, protože jste už příliš dlouho naaranžovaná na pohovce venkovského typu, kterou obstaral ve starožitnictví do obýváku, zatněte zuby a vydržte to. A nehýbejte se. Jinak byste mohla na hedvábné robě porušit rafinovaně nařasené záhyby. Vůbec nesejde na tom, že sledujete televizi. Vidí vás přece periferně. Chcete, abyste vypadala správně ne? A kromě toho, on by poznal, kdyby něco nebylo na svém místě. Někteří muži šest se nedokážou vyhnout určitým nástrahám. Jejich touha sloužit těm, jež milují, se může stát pouhou předstíranou příčinou vměšování se do rodinných záležitostí pod záminkou, že chtějí pomoci. V takovém případě se jejich válečný pokřik skládá ze slov, dělám to jen pro tebe. Věcné poznámky o sebeobětování odradí i ty nejoddanější typy. Nikdo přece nechce donekonečna slyšet, co všechno pro něj ten druhý vykonal. Není pochyb o tom, že touží být do určité míry prospěšný druhým. S lidmi si rozumí dobře, protože umí ochotně a laskavě přebírat zodpovědnost. Je také nefalšovaně pozorný. S největší pravděpodobností ho nikdy nezastihnete v okamžiku, kdy by neměl žádný úkol či cíl. Jeho služby a kvalifikace moudrého a taktního muže z něj totiž činí zboží, po kterém je neustálá sháňka. Váš muž šest hledá něco víc než jen věci a činnosti, jež jsou nezbytně nutné k životu. Chléb má rád, ovšem nedokázal by vyžít jen z něj samotného. Když k němu přidáte ještě džbánek vína a svoji maličkost, tak rozhodně nic nepokazíte. Kromě toho je ve spojení s duchovními principy, které tvoří základ všeho života. Má výrazně umělecké nadání. Jakýkoli výsledek jeho tvůrčí práce nese známky dokonalosti, krásy nebo opravdovosti. O tyto kvality usiluje každou myšlenkou i skutkem. Lidé ochotně naslouchají jeho slovům, protože celou bytostí vyzařuje duši povznášející a osvěžující přirozenou krásu. Jeho vnímavost vůči kráse zahrnuje i porozumění všem smyslovým úsekům života. Váš muž šest se může klidně a pohodlně uvelebit ve svém domě a nechat jej zarůst hustým šípkovým keřem jako hrad Šípkové Růženky. Pak však nastane čas, kdy je třeba do silné paže uchopit ostrý meč a prosekat si cestu ven do okolního světa. Pokud jeho kalhoty začnou spíše připomínat futrál na pyramidu, je načase přestat si užívat dobrého života a nastoupit správně vyváženou dietu. Je nezbytné, aby usměrňoval svou sexuální i emocionální stránku. Špetka sexuality život okoření, avšak pravidelný přísun se stane návykem. Měl by svou sexuální energii řídit tak, aby dosáhl rovnováhy, což je pro všechny šestky klíčové slovo. Někteří muži tohoto čísla se snaží svou sexualitu potlačovat prostřednictvím různých náboženských či filozofických přesvědčení, avšak život v naprosté abstinenci na něj může mít stejně ničivé účinky jako posedlost. Měl by při používání své hybné energie bedlivě rozlišovat. Pokud se zaměří na duševní i fyzické uspokojení zároveň, pak bude jeho výběr jen správný. Muž šest představuje vrchol všech vašich dívčích snů. I ty nejdivočejší představy naplnil nádherným způsobem a obohatil vám život bezmeznou láskou, pochopením všech bolestí a útěchou chladivou jako hojivý balzám. Posadil vás do měkoučkého hnízda, kde o vás pečuje až s neuvěřitelnou něžností. Často, když pohlédnete jeho směrem, zjistíte, že se na vás dívá. S úsměvem se ho zeptáte, na co se tak dívá? Usmívá se na vás a jeho oči se vpíjí do vaší duše. Odpoví něžným, zastřeným hlasem, který mu pod přívalem citů vypovídá poslušnost, že se dívá na vás. A vy už nepotřebujete vědět více, protože vidíte i cítíte, že vás opravdu miluje.

Alamak je oranžově smaragdově modrá dvojhvězda ležící v oblasti levé nohy souhvězdí Andromedy. Ovlivňuje ji planety Venuše. Předznamenává umělecké a hudební nadání, dobrý hlas a oblibu ve společnosti. Dále pak napovídá, že štěstěna stojí při vás, dosáhnete slávy, uznání a neočekávaných zisků. Jste-li trpěliví a přičinliví, pak se dostaví štěstí v lásce i v domácích záležitostech. V souvislosti s postavením slunce ve vašem horoskopu zaručuje, že se proslavíte psaním a tvůrčí činností, dosáhnete úspěchů v jednání s lidmi obecně i v prosazování veřejných záležitostí, obzvláště pak ve spojení se zákonem a právnickou profesí. Sklízíte slávu a uznání.

Klady: tvůrčí nadání, láskyplná povaha, schopnost přitahovat materiální úspěch, světáctví, družnost, soucitnost, spolehlivost, vnímavost, příjemné vystupování, idealismus, domácké založení, humanitářství, vyrovnanost, umělecké nadání, oddanost, uvážlivost, soucit

Zápory: nespokojenost, úzkostné stavy, nedůvěřivost, zatvrzelost, přílišná otevřenost, puntičkářství, panovačnost, nezodpovědnost, sobectví, cynismus, umíněnost, výstřednost, poraženectví, zášť, sebelítost

Láska a přátelství:

4,11,12,16,26,28 a 30.ledna, 2,9,10,24,26 a 28.února, 7,8,12,22,24 a 26.března, 5,6,20,22,24 a 30.dubna, 3,4,18,20,22,28 a 31.května, 1,2,16,18,20,26 a 29.června, 4,14,16,18,24 a 27.července, 12,14,16,22 a 25.srpna, 10,12,14,22 a 23.září, 8,10,12,18 a 21.října, 6,8,10,16 a 19.listopadu, 4,6,8,14 a 17.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

3,9,10 a 29.ledna, 1,7,8 a 27.února, 5,6,25 a 28.března, 3,4,23 a 26.dubna, 1,2,21 a 24.května, 4,19 a 22.června, 17,20 a 30.července, 15,18 a 28.srpna, 13,16 a 26.září, 11,14,24,30 a 31.října, 9,12,22,28 a 29.listopadu, 7,10,20,26 a 27.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

7 a 11.ledna, 5 a 9.února, 3 a 7.března, 1 a 5.dubna, 3 a 29.května, 1 a 27.června, 25.července, 23.srpna, 21.září, 19.října, 7,8,9 a 17.listopadu, 15.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

4 až 8.července, 4 až 12.září, 5 až 13.ledna, 4 až 8.března

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

3 až 11.srpna, 5 až 13.listopadu, 3 až 11.února

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář