Jdi na obsah Jdi na menu
 


12.červen den dobrého přátelství

17. 4. 2019

Jste hbití, instinktivní, předvídaví a všestranní, což vše dohromady velmi dobře ladí. Nejlépe se cítíte, jste-li neustále v pohybu, neboť vás vnitřní neklid ustavičně ponouká hledat nové a nové oblasti k bádání. Vzhledem k tomu, že každou situaci velmi rychle zhodnotíte, nesnášíte rutinu a snadno se začínáte nudit. Obvykle tíhnete k lidem pronikavé inteligence, kteří vám dokážou poskytnout duševní podněty. Jste přátelští a společenští, tudíž si velmi potrpíte na to, jakým dojmem působíte na ostatní. Jste známí a oblíbení. V skrytu duše jste citliví, kromě toho máte bujnou fantazii a je zapotřebí, abyste si stanovili jasný cíl a na jeho splnění zaměřili veškerou pozornost. Podle všeho jste netrpěliví a příliš snadno se necháte odradit, tudíž je nutné rozvíjet vytrvalost, neboť jedině tak plně využijete všechen potenciál. Rádi diskutujete a tíhnete k neobvyklým zájmům. Váš život bude významně ovlivněn cestováním, dokonce je tu i možnost žít a pracovat v cizině. Zbytečné starosti a napětí přinese nejistota týkající se financí. Měli byste se naučit s penězi lépe zacházet a pomalu, postupně ukládat finance pro budoucí potřebu. Výstřednosti vám mohou jen uškodit. Jakmile se ale jednou rozhodnete učinit si jasnou představu o budoucnosti, umíte vytrvale a rozhodně kráčet za svým cílem. Vaše dynamická osobnost napovídá, že se potřebujete soustředit a nechat se vést určitým záměrem. Tento postup vám pomůže zbavit se vznětlivosti a pochyb týkajících se vlastní sebedůvěry a sebeúcty. Jste schopni neobyčejně tvůrčího přístupu k životu, což znamená, že se dokážete povznést nad všechny současné potíže a zaujmout jistý nadhled, přestože bude zapotřebí nemalých obětí ve prospěch druhých. Jste obdařeni schopností rychle a snadno si získávat přátele nebo obdivovatele i když o to vůbec nestojíte. Neradi pěstujete povrchní kamarádství a máte velmi dobrý odhad na lidi. Ty, kteří, by vás chtěli využívat, nebo k vám necítí skutečné city, si dokážete velmi odměřeně držet od těla. Naopak, když jde opravdu do tuhého, pak se na vás lze vždy spolehnout. Jste inteligentní, nedočkaví, tíhnete k bystrým originálním lidem. Přátelství je pro vás neobyčejně důležité, rádi se stýkáte s různými typy lidí, což znamená, že jste svobodomyslní a máte mladistvého ducha. Povahou jste tak trochu klauni, což obzvlášť vynikne ve společnosti vašich milovaných. Prostřednictvím vzdělání a učení se setkáte s lidmi, kteří s vámi budou sdílet společné zájmy. Věřte, že vašim klidným a harmonickým vztahům prospěje, zaujmete-li poněkud zralejší stanoviska. Jste bystří a umíte komunikovat, což vám přijde obzvlášť vhod v oblasti žurnalistiky, služeb zákazníkům, či prodeji zboží. Přestože jste pracovití a ctižádostiví, máte rádi změnu. To znamená, že potřebujete rozmanitou práci, rozhodně žádnou rutinu. Dobrodružného ducha uspokojí cestování a turistika, avšak vzhledem k tomu, že jste lidmi činu, elán a energii nejlépe využijete při sportu nebo tam, kde budete mít dostatek volného času. Příroda vás obdařila představivostí a citem pro strukturu, díky kterému vás láká fotografování, grafika nebo matematika. Tvůrčí uplatnění naleznete v hudbě nebo divadle. V alternativní medicíně se vám bude hodit vnímavost a intuice. Jako dvanáctky býváte intuitivní a přátelští, pokrokoví a cílevědomí. Příroda vás obdařila vnímavostí, tudíž umíte využívat taktu a umění spolupráce k dosažení vlastních cílů. Jestliže se vám podaří udržet rovnováhu mezi potřebou sebevyjádření a přirozenou touhou pomáhat druhým, dosáhnete emocionálního uspokojení a osobního naplnění. Nicméně je zapotřebí najít odvahu a zůstat samostatní, rozvíjet sebevědomí a nenechat se druhými jen tak snadno odradit. Vliv čísla šest (měsíc narození) značí, že potřebujete vyjadřovat své pocity jasně a přesně. Dejte ostatním vědět, co si myslíte a co cítíte. Zůstaňte ve střehu, plánujte, zachováte si tak optimismus a nestrannost. Vyhýbejte se nerozhodnosti, vyslechněte si, co druzí říkají, neustupujte však ze svých stanovisek. Když vám bylo devět let, tak jste se víc zaměřili na otázky týkající se domova a rodiny. To znamená, že potřebujete přemíru lásky, pochopení a citové jistoty. Přibližně v jednatřiceti letech vám život přinese zvýšenou vlnu sebevědomí, začnete si víc uvědomovat vlastní schopnosti. Až dosáhnete devětašedesáti let tak se vám zachce život trošku povznést a vylepšit. Začnete uvažovat analytičtěji, praktičtěji, začnete víc přemítat a hloubat.

Žena:

Vaši ženu dvanáct jistě vystihují následující verše: Jde v kráse jak noc zářící, jež bez mraků a plna hvězd, stín s jasem v luzné směsici jí v zrak i pohled vetkán jest, to měkké světlo blažící, jímž žárný den sám nemůže kvést. Vaše žena dvanáct pravděpodobně nejlépe odpovídá představě o ženském kosmickém principu. Je odrazem okolního světa, dává, slouží a miluje, přesto v sobě skrývá tajnou komůrku, do které má přístup jen ona sama. Je celá vaše, ale patří jen sama sobě. Nechá vás prosadit si svou, přesto však naplní vlastní potřeby. Je schopná se zcela vzdát a přesto zvítězit. Může se stát, že si kvůli ní budete kousat nehty až do živého masa. Bolavé a krvácející maso však ničemu neposlouží. Abyste zvládl svou ženu dvanáct, budete potřebovat deset zcela funkčních prstů, jež vám pomohou sloupnout všechny vrstvy, co má na sobě. Co vidíte, nemusí vždy odpovídat tomu, co je uvnitř. Dokáže být se všemi zadobře a přesto neustoupit ani o píď. Kouzlo? Hypnóza? Zřejmě ano. Nikdo ještě nepronikl do labyrintu její mysli tak, aby se vrátil v dostatečně zachovalém stavu a podal jasné a srozumitelné vysvětlení. I ti nejsilnější Herkulové se v jejích rukách cítili bezmocní a slabí jako dítě. Neponižovala je záměrně, samozřejmě. Je to laskavá bytost se srdcem stejně citlivým jako čerstvá pohmožděnina. Ostatní prostě jen uvádí ve zmatek tím, že často přijímá za své postoje, které jsou v naprostém rozporu se světem a jejím životním stylem a výchovou. V srdci má však mnohem více místa a lásky, než je zapotřebí pouze pro vlastní pohodlí a potřeby. Vaše žena dvanáct se stále potřebuje něčím zaměstnávat. Ví, že nečinné ruce jsou ďáblovým nástrojem a proto si hledá činnosti, při nichž by mohla užitečným způsobem upotřebit svých štědrých schopností. Je naprosto proti prázdným hodinám a nesmyslným aktivitám, k nimž jsou odsouzeny ženy z vyšších společenských vrstev. Ona se místo toho rozhodne investovat svou péči a energii např. do kariéry ošetřovatelky, což není zrovna vysoce ceněná profese. Navzdory lékařské tradici bude trvat na nezbytnosti hygienických podmínek, které nakonec dokáže ve špinavých nemocničních odděleních, ve kterých působí, obhájit a prosadit. Obdobně vidí i pod povrch, tedy přímo do nitra věcí a situací. Cítíte se pod pohledem jejích zamžených očí tak nějak nedostatečně oděný a zranitelný? To byste měl. Svým zrakem totiž proniká do sfér a světů, o nichž jste doposud četl jen v pohádkách a bájích. Vezme vás s sebou na prohlídku své říše, abyste i vy prožil nádheru místa, které smíte navštívit pouze tehdy, když logickou mysl necháte doma a do zavazadla si zabalíte pouze fantazii. Mystické formy sebevyjádření se dotýkají podstaty její bytosti. V jejich beztvarosti nachází spojení s nepoznatelným zdrojem. Na tento magický rys její povahy si budete muset zvyknout. Dělá věci, jež ostatní smrtelníci považují za znepokojivé a nepochopitelné. Jednou v noci se probudíte a zjistíte, že místo v posteli vedle vás je prázdné. Zvuky praskajících větví starého stromu vás přivedou k otevřenému oknu. Bledá měsíční záře odhalí žebřík přistavený k mohutnému kmeni a ve větvích koruny zahlédnete záblesk bílého saténu a krásně tvarovaného lýtka. Roztřeseným šeptajícím hlasem se jí zeptáte, co dělá na tom stromě a rychle se rozhlížíte, zda někdo nejde po ulici. Větve se trochu rozestoupí a objeví se její podmanivá ústa, která se na vás doširoka smějí. Ve světle měsíce se jí zalesknou oči. Začne vám vysvětlovat, že sousedova kočka zahnala vaše malé koťátko na strom. Slyšela je mňoukat, tak je chtěla sundat. Trochu naštvaně, ale přesto stále tlumeným hlasem, se jí zeptáte, proč vás nevzbudila. Zazpívá v odpověď, že jí vůbec nevadí lézt po stromě, protože je to podle ní tak nádherná noc, že je škoda spát. Sklouzne dolů po žebříku a v náručí se jí choulí malé koťátko. Skutečně jí to nevadí. Je hluboce spojená s rytmem vesmíru, s poezií, hudbou, tancem a dokáže jej vycítit i tam, kde by druhým unikl, např. v zápalu půlnoční akce na záchranu šelmího mláděte. Nenechte se však tímto jemným a přátelským rysem její osobnosti přivést k domnění, že i ona sama je takovou bezbrannou kočičkou. Spletitými myšlenkami, které se jí honívají hlavou, si vybrousila uvažování do nebezpečného ostří. Je bojovnicí za ženská práva a na dívku má vynikající vzdělání. Byla totiž přijata do školy, kde studovala jazyky, všechny možné vědy i předměty a dokonce i právo. Má velké kouzlo a smysl pro humor, je inteligentní a odvážná. Navíc může mít kupu dětí a její domov se může stát modelem pro ideální domácnost. Jak vidíte, vaše žena dvanáct se svým šarmem a vtipem nebude držet v pozadí. Zůstane laskavá a vlídná, ale přesto bude vynakládat veškeré úsilí, aby si za pomoci příkladných vlastností čísla dvanáct a s přízračným smyslem pro humor vymohla či zachovala všechna svá práva. Vaše žena dvanáct patří mezi ty, kteří udávají směr. Na lidi má značný vliv díky svému bezelstnému a otevřenému chování, samostatnému jednání a tvůrčímu talentu. Ne vždy si je vědoma změn, jež vyvolá ve stávajících zavedených postupech, protože do života vstupuje už s konkrétní misí či smyslem, který sám o sobě představuje cíl. Doprovodné důsledky jejího působení jsou pak často pro ni stejným překvapením jako pro ostatní. Může se dát na dráhu lékařky, aby pomohla nemocným, avšak nakonec se zapíše nesmazatelným inkoustem do celé historie ošetřovatelství na světě. Udává nový směr. Hluboko v ní se ukrývá nadání pro navrhování a zdobení látek života. Její jednání nepostrádá smysl pro drama, jež vkusně projasňuje špetkou humoru. Oslavu narozenin svého dítěte dokáže proměnit v událost desetiletí. Její vlastní dětské narozeninové večírky bývaly něčím, co rozhodně stálo za vidění. Když rozesela ručně malované pozvánky ozdobené zlatými hvězdami, byli rodiče pyšní na její originalitu. Jakmile však dvanáctého před domem zastavil vůz a z něj vystoupil vysoce postavený člen vlády, poměrně zaraženě si pomysleli něco o výstřednosti jejích nápadů. Ona jen pohodila svými roztomilými lokýnkami a obdařila je okouzlujícím úsměvem. Přes rty položila svůj drobný ukazováček a šeptem pronesla, že je to jen kouzlo osobnosti. Pokud se mohou pohádky stát skutečností, pak zato jistě může zrovna žena dvanáct. Jako dospívající dívka dokázala pouhým pohybem prstu ovládat vítr šumící v korunách stromů. Věděla, že cokoli si usmyslí, se pravděpodobně také stane realitou. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je dostatečně pevná víra. Byla velmi tiché a vynalézavé dítě. Ráda si vymýšlela a své sny pak realizovala prostřednictvím různých dětských her. Nenechte se však ošálit, vaše dvanáctka rozhodně není jen zasněnou ženou na ozdobu. Její schopný mozek uvažuje v logických krocích a ve sporech či debatách dokáže být poměrně přesvědčivá. Po půlhodinové diskuzi o výhodách a nevýhodách metrického systému začněte věřit, že býka opravdu nelze zabít hrstí rýže. Jak je možné, že ona tam jen tak klidně stojí a se shovívavým pohledem sleduje, jak ze zoufalého pocitu marnosti kopete stále do téhož místa na chodníku, jako byste si chtěl prokopat cestu ke svobodě za pouhých dvanáct minut? Získat si ji na svou stranu je zhola nemožné. Prostě dává před metrickým měrným systémem přednost imperiálnímu a nic, co řeknete, jí nepřesvědčí o opaku. Je rozumná, o to ale nejde. No řekněte, jak se můžete hádat s Cheopsovou pyramidou, která byla postavena s pomocí pyramidálního palce? A Egypťané přece něco o stavění věděli, no ne? Nejstarší stavební systém na celém světě pochází právě od nich a myslím, že můžeme s úspěchem pochybovat, že by ho od někoho okopírovali. Její logicky uvažující mysl je skutečně spojena s tajemnou říší, kde se rozhoduje, jakou podobu budou mít univerzální pravdy, kde víra znamená totéž co vědění a kde se platnost dokazuje pomocí pocitů a instinktů. Ví, kdy jsou věci tak, jak mají být. Velmi často jedná na základě svého instinktu, jenž je obdivuhodně přesný. Možná za to může její intuice, ale ať už je to, jak chce, pokud vám řekne, že byste se měl teď na chvíli přestat zabývat hloupostmi a překontrolovat své pohledávky a to není účetní, sáhněte raději po svých knihách a společně s tužkami si naostřete myšlení. Můžete být čistý jako lilie, ovšem pokud dorazí daňové komando, snadno se z vás stane cokoli od kapesního zlodějíčka až po piráta, pokud nebudete mít do jednotlivých položek rozepsána i zrnka prachu. Je-li vaše žena dvanáct myšlenkově bystrá a nápaditě pokroková, budete vždy cítit pevnou půdu pod nohama. Její tvůrčí potenciál a touha po uplatnění jsou tak veliké, že pokud se bude zabývat příliš mnoha věcmi najednou nebo pokud na sebe nabere příliš mnoho zodpovědnosti, rozdrobí své schopnosti na malinké kousky, které postrádají jakékoli účinnosti. Taková roztříštěnost v ní pak vyvolá nervozitu a hlavou se jí začnou honit smyšlené problémy. Může se pak uzavřít do sebe a projevovat se nepříjemně, samotářsky a odtažitě. Dokáže-li však užitečným způsobem využít svého přirozeného sklonu k meditaci a vnitřnímu rozjímání, stane se z ní naprostý poklad. V těchto klidových stavech např. o víkendu na lodi, den na pláži nebo pár hodin v uzamčeném obýváku s oblíbenou hudbou, filmem nebo knihou, znovu načerpá síly, s jejichž pomocí obnoví svou odolnost a humor. Z dobrovolné samovazby se pak rychle vrací do světa pohybu a tvořivosti, aby dokončila stávající úkoly a zanechala na nich nesmazatelný otisk inspirovaný oněmi momenty rozjímání. Vaše žena dvanáct má potřebu pečovat o druhé, na niž potřební reagují stejně jako vyhladovělý pavouk na lehké zachvění pavučiny. Tím, kdo skončí zamotaný v hedvábném zámotku, je však bohužel ona. Její dobrosrdečnost je upřímná a krásná, avšak měla by ji projevovat opatrně a její příjemce pečlivě vybírat. Pokud dovolí, aby ji chroničtí stěžovatelé vysávali energii, stane se obětí pevně uvězněnou v jemných vláknech hedvábí, jež jsou stejně účinné jako ten nejhrubší sisal. Trvá-li však na tom, že si chce nést svůj těžký kříž, pak se najde spousta lidí s kladivem a hřebíky, kteří ji na něj ochotně přibijí. Musí si uvědomit, že jestliže mají někteří jedinci vyrůst a dospět, je nezbytné, aby si pomohli sami. Vezměte ji na nákup a pořiďte jí nové oblečení, protože žíněné košile už dávno vyšly z módy a vlněné svetry ji koušou. Až objeví pohodlí saténu, ocitne se ve svém živlu. Okolnímu světu se přizpůsobuje s půvabem a jistotou šelmy z džungle. Jen co ji na pár letmých okamžiků zahlédnete, už je pryč. Jako sen, o němž vlastně ani nevíte, jestli se vám vůbec zdál. Ona ale není žádný sen, ta kočka, která vám leží v náručí, je živá a svůdně skutečná. Zrovna když jste se nedíval, vám měkkými, tichými krůčky vklouzla do srdce.

Muž:

To není cinkání drobných v kapse, co slyšíte za sebou. To do sebe narážejí všechny fotoaparáty zavěšené na krku muže, co si vás už od začátku dovolené tajně fotografuje. Vyšlete přes rameno zvídavý pohled a ocitnete se tváří v tvář obrovské čočce a příkazu, aby, jste se nehýbala! Celá zaražená tento příkaz poslechnete. Najednou uslyšíte něco jako, že tento muž doufá, že vás příliš nepolekal. Řekne to s okouzlujícím úsměvem a napřáhne k vám ruku s poznámkou, že si vás musel vyfotit. Máte na jazyku břitkou odpověď, ovšem než se stačíte nadechnout, malinko nakloní hlavu na jednu stranu a pronese, že máte neuvěřitelně jemný profil. A bylo to. Obratně poslal kroketový míček závěrečnou brankou a tím vás porazil. Životní cesta vašeho muže dvanáct připomíná právě kroket. Zná všechny ty klikaté dráhy a ví, jak obejít různé překážky a přizpůsobit se okolnostem. Hraje, když ví jak na to a když ne, tak přemýšlí. Takové okamžiky, kdy je sám jen se svými myšlenkami, jsou pro něj velmi důležité. Společenské mezihry však v určité míře potřebuje také, ovšem rozhodně si nepodá celostránkový inzerát, aby na sebe upozornil. Uznání získává přirozenou cestou, protože je nadaný, komunikativní a schopný svůj talent nějakým způsobem upotřebit. Patří do společenského kruhu podobně orientovaných vrstevníků. Na dva roky se může stáhnout do samoty malé dřevěné boudy, aby se pokusil najít sám sebe. Na základě této zkušenosti, kdy přežíval pouze s nezbytně nutnými životními potřebami, pak může napsat klasické dílo, pojednávající o duchovním prozření a růstu. Váš muž dvanáct disponuje toutéž poetickou náturou. Zamilovala jste se do něj i bez ohledu na onu větu. Výjimečný profil. Kdo ví, třeba se někdy z toho šoku vzpamatujete. Váš život však už nikdy nebude stejný jako doposud. Na věci budete nahlížet zcela jinou optikou a část jeho na hlavu postaveného světa budete považovat i za svou. Opravdu se na všechno dívá hlavou dolů či zezadu dopředu, nebo se to jen zdá, protože stojí tak často na hlavě a chodí pozpátku? To moc jistě nevíte. Naprostá pravda však je, že celý svět žije v rychlém pruhu a proto když cituje něco mystického, jako např. konejte věci v rozporu se světem, tak nejspíš začnete uvažovat nad tím, zda je blázen on nebo všichni ostatní okolo. Pak si vzpomenete, že nebyl příliš nadšen, když jste mu onehdy horlivě ukazovala svou první kreditní kartu a průvodní dopis, ve kterém se tučnými, výraznými písmeny psalo, že vás vítají ve světě většiny. Co byste také čekala od chlapa, jenž stojí na hlavě a celý den přemýšlí, tedy kromě zdravě červené pleti, dobrého krevního oběhu a úžasné sexuální přitažlivosti? Proudění krve v hlavě samozřejmě zvyšuje mozkovou činnost, když přijde na hrátky s tímto orgánem, rozhodně nepatří mezi žádné chudáky. Je naprosto skvělý výzkumník. Může strávit několik let pozorováním zvířat a rostlin. Během pobytu v divočině se mu může přihodit i pár dalších zajímavých věcí, jež zaznamenal a později jistě publikoval v knize, která byla určitě hned rozprodána. Jeho teorie o vnímání druhů je rozhodně v rozporu vnímáním světa většiny lidí. Ještě za sto let se o ní povedou debaty v posluchárnách, školách i náboženských institucích po celé zeměkouli. Své myšlenky nevykřikuje do světa z vysokých střech, ani nevtrhne do sněmovny, aby zde veřejně oznámil svou nejnovější pravdu. Pouze pozoruje a pak své závěry prezentuje v pěkné, klidné knížce. Ovšem plamen muže dvanáct je opravdu nesnadné udržet pod dekou, takto už vzniklo příliš mnoho požárů. Už jako malého chlapce bylo těžké si jej nevšimnout. Jeho humor utvářel zajímavou kombinaci s vytříbeným smyslem pro načasování. V měsíci, kdy tatínek očekával významné povýšení, pořádala společnost u které pracoval, výlet pro zaměstnance s rodinami. Když ho tatínek představil ředitelově manželce, jež všem okázale předváděla nový trend účes, přirozený vzhled, zazubil se na ni a pronesl, něco v tom smyslu, že její vlasy vypadají jako zmoklá sláma. V tom roce tatínka postup minul, chlapec dvanáct, dostal slovní výprask a v dětském pokoji pak musel za trest dlouho přemýšlet o svém chování. Odvedl dobrou práci. Ještě mu nebylo ani dvacet a už měl prozkoumaný svět iluzí a stal se mistrem převleků. Rychlostí chameleona se dokázal přizpůsobit jakékoli situaci. Sáhl do svého pytle pro všechny příležitosti a podle potřeby se proměnil v řezníka, pekaře či výrobce svícnů. Častěji však na sebe bral podobu právníka a indiánského náčelníka, vydával se za lékaře, vězeňského strážce, učitele latiny apod. O jeho husarských kouscích se můžeme dozvědět z drbů. Váš muž dvanáct má výjimečnou představivost. Cítil se dobře v mikroskopickém světě makrofágů i v makrokosmické říši hudby. Kdekoli se nachází, dotýká se mystického pulsu života, aby procítil jeho synchronizovaný rytmus. Životní sílu nachází v jakékoli činnosti, ať už čistí s Herkulem Augiášův chlév, nebo sám uklízí zadní dvorek. Zkuste ho na tomto místě o velikosti několika čtverečních metrů připoutat řetězem, k dispozici mu dejte pouze jeho vytrvalý zájem a poznámkový sešit a výsledkem bude, že ze země vytáhne původní homunkulus, tedy zárodek člověka podobný dospělému jedinci, který se podle lékařských učenců 16 a 17.století vyskytoval ve vajíčku či spermii. No vidíte, po celou dobu tuto myšlenku svět zavrhoval jako středověký nesmysl. Ach, jak pošetilé. Jak vidíte, tento muž se opravdu pohybuje proti světu. Zdvihnutá obočí a nevěřícné lapání po dechu však nevyvolává záměrně. No, někdy snad ano. Skrývá se v něm kus komedianta a čas od času to trošku přežene. Má herecký talent i když ho většinou nedává nijak okázale najevo. Pamatujete se, jak vás onehdy vzal ze spontánního rozhodnutí do nějakého známého velkoměsta? Neměli jste tehdy žádný plán na víkend, tak jste do brašny naházeli pár řvavých oblečků a vyrazili jste. Skončili jste u blackjackových stolů, kde jste společně s rostoucím davem pozorovala svého muže dvanáct, jak v poklidu hromadí modré žetony. O pět let a tři miliony tři sta tisíce korun později je mu zakázán vstup do všech heren. Váš muž disponuje totiž tajemným věděním, jež je nám ostatním odepřeno a které dokáže ve správnou chvíli využít. Na toto číslo může číhat nebezpečí ve formě přílišného dramatizování konkrétních životních situací. Nervy trpí a jeho pružná a přizpůsobivá představivost ho může zavést do hlubokých vod, kde ho tíže událostí začne táhnout ke dnu. Je nezbytné, aby si vybíral dobré kamarády a přátele, již by doplňovali jeho přirozeně dobráckou povahu. Zlí lidé dokážou zneužívat jeho laskavosti a špatní kamarádi mu mohou přivodit pár ošklivých problémů. Má sklony k mučednickému sebe obětování, pokud tak učiní kvůli někomu, kdo za to nestojí, dostane se do hlubokých depresivních stavů. Pokud se v takovém rozpoložení stáhne sám do sebe, pouze se zaboří ještě hlouběji do bahna negativismu. Ačkoli má váš muž dvanáct momenty, kdy se s ním cítíte jako na horské dráze, přesto má co nabídnout. Je okouzlující a zábavný a málokdo se mu vyrovná, když přijde na prosazování vlastních nápadů. Dokázal by přemluvit želvu k tomu, aby vylezla z domečku a svou nemovitost pak darovala na dobročinné účely. Je okouzlující, když jede na plný výkon a jen zřídka je sám. Jako by k sobě hromadně přitahoval zvědavce. Ale to už se asi dá očekávat, že lidé, kteří visí nad Niagarskými vodopády za kotníky v lotosové pozici, vyvolají často poměrně značný rozruch. Ač se to zdá podivné, bývá ve správný čas na správném místě. Můžete si říkat, že mu jen přeje štěstí, ale podívejte se na muže dvanáct, jenž vynalezl černou kouzelnou krabičku schopnou zachytit obrazy lidí na papír. Když méně vzdělané typy viděly samy sebe uvězněné na čtverečku bílého papíru, myslely si, že jim ukradl duši. Ovšem ostatní časem pochopili, že svět se do této černé krabice zbláznil a tlupy jinak celkem normálně vyhlížejících jednotlivců pobíhají s rozličnými fotoaparáty zavěšenými na krku jako s mušlovými náhrdelníky primitivních národů. Měl jen štěstí, ten čipera, snažíte se pro sebe najít důvody jeho úspěchu. Ovšem pravda je, že zakladatel kdejaké společnosti, upotřebil svůj vnitřní smysl pro kosmický rytmus a své znalosti ve správnou chvíli využil. V tomto ohledu je muž dvanáct jakýsi technik času. Miluje fotografování a této záliby využívá při prodeji obrázků své nádherné rodiny. Když se váš muž dvanáct plně oddá tomu zvláštnímu okamžiku, při němž se zastaví čas a veškerá činnost ustane, dokáže vnímat jen prostor své mysli a slyší hudbu, kterou druzí neslyší. Sledujte hudebního skladatele, když hraje na piano. Je si vůbec vědom toho, že je tam nějaké publikum, nebo se ocitá na určitém magickém místě, kde se ozývají tajuplné melodie, jež už nedolétnou k našemu sluchu? Je nezbytné, abyste muži dvanáct takové soukromé momenty dopřála. Stále vás miluje a nemůže bez vás žít, ale váš společný život bude lepší, pokud tyto chvíle samoty využije k odpočinku a dobití baterií. Odloučení mu pomůže zachovat rovnováhu, kterou si vyžaduje jeho metronomický přístup k životu. Pokud si na sebe nabere příliš mnoho a jeho nervy jsou napnuté jako osmicentimetrová gumička navlečená přes třicet centimetrů vysoký balíček obálek, je to jasným znamením. Pomalu ztrácí svou pružnost a každým okamžikem praskne. Co teď nejvíce potřebuje, je nějaká zábava. Uspořádejte na jeho počest maškarní ples. Rozešlete pozvánky a v nich každého požádejte, aby přišel převlečený za něco, co začíná na L, od lascivního až po lahodné. Zabrnkáte tím na jeho strunu hravosti a polechtáte bránici. Zatímco se bude smát, posbírejte a znovu namontujte odpadlé součástky jeho těla i duše. Budete-li respektovat jeho soukromé momenty, podporovat nápadité výmysly a podílet se na těch nádherně praštěných okamžicích, jež ho čas od času naprosto přemůžou, pomůžete mu udržet si rovnováhu. Máte před sebou celého muže. Sebestředný elán ho pohání při hledání nových myšlenek, zážitků a dobrodružství a egoistická mysl je schopna se soustředit se stejnou intenzitou jako hladové dítě na zavolání k večeři. Pokud se zrovna zaobírá fyzikálními vlastnostmi kapky vody, nevyruší ho ani sebevětší liják. Má však také i všímavou, přemýšlivou a hloubavou stránku. V situacích, kdy se projevuje, se mu rozostří zrak a podivně lesknou oči. Začnete panikařit a užuž chcete volat lékaře, protože si nejste jistá, jestli ten koláč, který jste mu upekla, přece jen nepředstavoval určité zdravotní riziko. Změříte mu plus, je pomalejší, leč slučitelný se životem a pak si uvědomíte, že je jen na jiné planetě. Sedíte a čekáte, až Měsíc vstoupí do jiného znamení. Pak teprve vystoupí zpoza mlžné clony a vrátí se do reálu našeho života. Zahrnuje vás city a láskou, doma i na veřejnosti. Nebojí se dát cokoli najevo. Podívejte! Co je to tam nahoře? Není to pěnkava s kaktusovým ostnem? Nebo snad letadlo? Ale ne, je to vyhlídkový balon, jenž se vznáší nad vaším domem a za ním vlaje dlouhý prapor s dvanáctimetrovými písmeny. Co že je tam napsáno? Aha, teď už se to dá přečíst, stojí tam, že vás miluje. A támhle vidíte i svého muže dvanáct, visí přes okraj koše, div že nevypadne a zuřivě na vás mává.

Capella je obrovitá jasná hvězda ležící v oblasti těla kozy, kterou drží v náručí Vozka. Ovlivňují ji planety Merkur a Mars. Zaručuje energetickou povahu, zvídavost a lásku k učení. Tato hvězda podporuje zájem o výzkum a všechny novinky a vynálezy. Dává slávu a uznávané, důvěryhodné postavení. Dosáhnete úspěchu a bohatství. Předurčuje sklony k upovídanosti a upozorňuje, že byste se měli snažit tuto vlastnost poněkud ovládat. Naučte se naslouchat druhým, vyhnete se tak mnohým nepříjemnostem.

Mintaka je velmi jasná světle bílo fialová dvojhvězda ležící v těsné blízkosti Alnilamu. Ovládají ji Merkur, Saturn a Jupiter. Propůjčuje houževnatost a zaručuje, že vám štěstí přeje. Myslíte pozitivně, jste schopni každou situaci maximálně využít. Dodává odvahu, píli a umění zacházet s časem. Jste výborní organizátoři a manažeři a štěstěna stojí při vás. Propůjčuje pronikavého ducha, bystrý úsudek a pozoruhodnou paměť. Jste uvážliví, opatrně a trpělivě provádíte změny k lepšímu. Umíte si rozvrhnout čas a máte vrozenou schopnost využívat situace ve svůj prospěch. Také zcela jednoznačně podporuje vzdělání.

El Nath je velmi jasná šedobílá dvojhvězda ležící v oblasti špičky severního rohu souhvězdí Býka. Ovládá ji Merkur a Mars. Dává ctižádost, rozhodnost a úspěch v podnikání. Štěstěna stojí při vás, dosáhnete uznání. Vybavuje vás inteligencí, rychle se seznamujete se situací. Proslavíte se ve výzkumu, vědeckou prací, studiem filozofie, teologie a dějin. Předurčuje bystrý rozum, neohrožené chování, množství vědomostí. Umíte přesvědčivě a působivě jednat, prosadíte se v právním systému nebo na vládní úrovni.

Alnilam je jasná bílá hvězda ležíce ve středu pásu souhvězdí Orionu. Ovládá ji Jupiter, Saturn a Merkur. Propůjčuje pomíjivou slávu a bohatství či veřejné ovace. Vliv této hvězdy tudíž nebude mít dlouhého trvání. Zaručuje hbitou a neohroženou osobnost, varuje však před svéhlavostí, zbrklostí a bezhlavými změnami bez předchozího uvážení a zaujetí vhodné strategie. Předznamenává pevný charakter, nezdolnou energii a rozhodnost. Ponouká vás k velkolepým projektům a podnikání, současně ale upozorňuje, že než učiníte rozhodnutí, je dobré se zamyslet. Zbavíte-li se zatvrzelosti a frustrací, můžete využít mimořádného elánu k dosažení užitečných cílů.

Bellatrix je velká, bledá žlutobílá hvězda nacházející se na levém rameni souhvězdí Oriona. Ovlivňují ji planety Mars a Merkur. Propůjčuje vám zdravý rozum a schopnost rychle odhadnout situaci. Indikuje bohatství a dobré společenské styky. Jste inteligentní a umíte se přesně vyjadřovat. Ženám tato hvězda dává mužský způsob myšlení. Skýtá ambice, energii a touhu dojít veřejného uznání. Tato hvězda vám naděluje proměnlivý osud. Bohatství a pocty nemusí být trvalé. Někdy máte sklon k vědě a výzkumu a mechanické nadání.

Phact je malá světlá dvojhvězda nacházející se na pravém křídle souhvězdí Holubice. Ovlivňují ji planety Merkur, Venuše a Uran. Tato hvězda vás obdaruje nadáním, inteligencí a smyslem pro rytmus. Myslíte kreativně a zajímáte se o matematiku, hudbu a vzdělání. Jste přátelští a štěstí vám přeje. Tato hvězda vám zaručuje oblibu a společenské kontakty, zvlášť s mladými lidmi. Můžete uspět v povoláních, která souvisí s uměním. Dobře komunikujete, můžete mít úspěch jako prostředníci nebo při práci s veřejností.

Klady: důvěryhodnost, oddanost, zvídavá mysl, vnímavost, tvořivost, přitažlivost, sebekázeň, bystrý úsudek, manažerské schopnosti, schopnost odhadnout příležitost, odvaha, elán, ctižádost, úspěchy, zisk, vzdělání, působivé jednání, plánovitost, přemýšlivost, nápadná výkonnost, zdravý rozum, inteligence, dobré styky, optimismus, šarm, kreativita

Zápory: hádavost, úzkost, nezájem, plýtvání duševní energií, egoismus, přecitlivělost, nedostatek sebeúcty, frustrace, rozporuplnost, nedostatek vytrvalosti, nepředvídatelné chování, ukvapenost, nestálost, náhlé a nepromyšlené změny, svéhlavost, kritičnost a hledání viny u druhých, svárlivost, zatvrzelost, uspěchanost, tvrdohlavost, neklid, nerozhodnost v obchodních záležitostech, upovídanost, pochybovačnost, nejistota

Láska a přátelství:

6,10,20 a 29.ledna, 4,8,18 a 27.února, 2,6,16,25,28 a 30.března, 4,14,23,26,28 a 30.dubna, 2,12,21,24,26,28 a 30.května, 10,19,22,24,26 a 28.června, 8,17,20,22,24 a 26.července, 6,15,18,20,22 a 24.srpna, 4,13,16,18,20 a 22.září, 2,11,14,16,18 a 20.října, 9,12,14,16 a 18.listopadu, 7,10,12,14 a 16.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

3,7,13,17,18 a 28.ledna, 1,5,11,15,16 a 26.února, 3,9,13,14 a 24.března, 1,7,11,12 a 22.dubna, 5,9,10,20 a 30.května, 3,7,8,18 a 28.června, 1,5,6,16,26 a 29.července, 3,4,14,24 a 27.sprna, 1,2,12,22,25 a 30.září, 10,20,23 a 28.října, 8,18,21,26 a 30.listopadu, 6,16,19,24 a 28.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

18 a 25.ledna, 16 a 23.února, 14 a 21.března, 12 a 19.dubna, 10,17 a 29.května, 8,15 a 27.června, 6,13 a 25.července, 4,11 a 23.srpna, 2,9 a 21.září, 7 a 19.října, 5 a 17.listopadu, 3,11,12,13,14 a 15.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

10 až 14.srpna, 10 až 18.října, 11 až19.února, 10 až 14.dubna

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

9 až 17.září, 11 až 19.prosince, 9 až 17.března

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář