Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.červen den neschopnosti

17. 4. 2019

Jste všestranní, ctižádostiví lidé prahnoucí po úspěchu. Dokážete rychle zhodnotit člověka i situaci, máte čich na příležitosti. Nejlépe se vám pracuje, pohání-li vás představa skvělé odměny, která čeká v cíli velkého projektu. Neradi se zabýváte malichernostmi, zásadně uvažujete ve velkém stylu. Jednou z vašich největších deviz je velkorysost. Jste okouzlující informátoři, dokážete se bez nejmenších potíží bavit s kýmkoli a vždy svými myšlenkami zapůsobíte. Býváte o krok napřed a měníce se postoje ve společnosti vnímáte mnohem dříve než ostatní. Jste důvtipní a vynalézaví, nabyté vědomosti dokážete výhodně uplatnit. Přestože se soustřeďujete hlavně na vydělávání peněz, časem zjistíte, že hmotné statky nepřinášejí vždy člověku štěstí a v cestě za úspěchem je zapotřebí kompromisů. Dokážete plánovat ve velkém, jste organizátoři. Snažte se neplýtvat energií a neodcházejte od rozdělaného díla. Máte diplomatický takt a kreativitu. Přirozená touha po zdokonalování či uměleckém uznání vás podněcuje rozvíjet vrozené nadání, třebaže se mu nehodláte profesionálně věnovat, máte alespoň smysluplného koníčka. To také předznamenává vaši zálibu v přepychu a dobrém živobytí. Jste od přírody herci a herečkami, takže obvykle umíte dávat najevo sebevědomí. Máte šestý smysl, díky kterému dokážete bezprostředně odhadnout člověka i situaci. S jeho pomocí se vám lépe daří na vedoucích místech, kde se nepřetěžujete fyzickou prací. V skrytu duše však jste hloubaví a vážní. S penězi zacházíte nanejvýš velkoryse a hrozí, že se stanete příliš rozmařilými a propadnete nezřízenému holdování radovánkám. Naštěstí jste přístupní kritice, tudíž jste schopni se nad sebou zamyslet. Máte pevnou vůli, dokážete být neobyčejně přesvědčiví a umíte zapůsobit na okolí. Důležitou roli v růstu vaší osobnosti zastávají ženy. Máte v sobě málo schopnosti prosadit naplno své plány a dosáhnout svých cílů. Ať uděláte cokoli, nic nepůjde snadno a všude se objeví nějaká překážka nebo zádrhel, který ale nebudete schopni odstranit a proto se necháte snadno odradit. Pokud se vám přece jen podaří nějakou pozici získat, pak hrozí druhé nebezpečí a to, že si své posty nedokážete dlouho udržet a brzy o to, co jste získali, přijdete. Ustavičně toužíte po vzrušení a emocionálním naplnění, máte vášnivou povahu. Jste charismatičtí, okouzlující a nemáte nouzi o přátele ani obdivovatele. Milujete volnost a tak dáte přednost vztahu, který vám poskytne dost prostoru k samostatnosti. Pokud jde o lásku, dejte si načas a vyvarujte se ukvapených rozhodnutí. Jste ctižádostiví, přátelští a nezávislí. Dáváte přednost samostatné práci. Dost prostoru k samostatnému postupu vám poskytne učitelství, přednášková činnost a tvůrčí psaní. Umíte plánovat a přidělovat práci, uplatníte se tedy i v obchodě nebo právnických profesích. Jste všestranně nadaní, tudíž pro vás nebude právě jednoduché soustředit se na jednu oblast, když se vám otevírá tolik dalších možností. Umíte jednat s lidmi, což vám přinese užitek na burzách a aukcích, při prodeji zboží, v marketingu a nakladatelské činnosti. Jste od přírody tvůrčí. Příroda vás obdařila obchodním duchem, takže každé nadání dokážete obchodně využít. Jako sedmičky jste analytičtí, hloubaví i kritičtí a ponoření sami do sebe. Toužíte po větším sebeuvědomění, rádi sbíráte informace a zajímá vás čtení, psaní i duchovno. Jste sice bystří, někdy však uvažujete až příliš racionálně a utápíte se v maličkostech. Sklony k záhadnosti a tajnůstkaření naznačují, že si občas připadáte nepochopení. Vliv čísla šest (měsíc narození) napovídá, že v životě potřebujete stabilitu a řád. Chopte se kontroly nad životem a ze všeho nejdříve vybudujte pevný základ, na kterém budete pak dál stavět. Chcete užít všeho, co v život může nabídnout, avšak pozor na nestřídmost a rozmařilost. Buďte odpovědní za své činy a než promluvíte, vždy se nejdřív zamyslete. Poznamenávejte si myšlenky, lépe si tak zapamatujete i podrobnosti a stanete se praktičtějšími, tvořivějšími a ukázněnějšími. Když vám bylo čtrnáct let, tak jste se začali víc soustředit na citový život a ty, kteří jej nejvíc ovlivňují, tedy rodinu. Uvědomili jste si potřebu bezpečí a pevného zázemí. Až dosáhnete zhruba čtyřiačtyřiceti let, nastane zásadní životní změna, která vám přinese větší důraz na sebevyjádření. Začnete se chovat troufaleji, což vám pomůže lépe se prosadit ve veřejném životě. Přibližně ve čtyřiasedmdesáti začnete rozvíjet analytičtější přístup k životu, budete víc přemýšlet a chovat se prozíravěji.

Žena:

Ženu sedm obestírá tajemství jako závoj halící egyptskou bohyni Isis. Omámila vás její klasická, téměř hrůzu nahánějící krása, která na vás měla stejný účinek jako píšťala zaříkávače hadů na kobru. V podstatě vás na první schůzce zhypnotizovala a od té doby žijete ve snové mlze. Od začátku jste věděl, že je jiná. Nehrála žádnou hru na upejpavou, stydlivou ženu, již jiné příslušnice slabého pohlaví tak rády využívají jako prostředku k získání mužů. Spíše naopak. Působila dojmem, že jste stejně žádoucí jako spálenina od slunce, což v jejím klimatizovaném světě znamená jednu z nejnepříjemnějších věcí. Bez zájmu vás přejela očima od hlavy k patě, jen jednou a velmi rychle. Protože nejste na takovou letmou pozornost zvyklý, cítilo se vaše ego poněkud nedobře. Pak vyplula z místnosti a zanechala za sebou vrstvičku ledu. Vy jste se však nenechal odradit. Koneckonců, náročné úkoly vás vždy přitahovaly. Zeptal jste se kamaráda, kdo byla ta maskovaná žena. Odpověděl úzkostným hlasem, že se jí říká osamělá dáma a očima přitom sledoval místo, kde ještě před chvíli stála. Objevil jste, že vaše žena sedm má jen pramalý zájem o povrchní zábavu či lidi. Patří mezi ty, kdo stále přemýšlejí, chtějí se učit a dozvídat nové věci. Její svět leží v říši neznámá, kde mysl může volně kráčet po nevyšlapaných pěšinách. Už od dětství se projevovala její zvídavá nátura. V předškolním věku se ztrácela na celé hodiny. Jednoduchým úkolem se dokázala zabývat nepředstavitelně dlouho. Maminka ji např. poslala se umýt. Když si po nějaké chvíli uvědomila, že voda už dlouho neteče a v koupelně je podezřelé ticho, rušené jen pravidelným zvukem splachované toalety, běžela nahoru a zmítána panikou vtrhla do koupelny jako velká voda. Tam našla svou dcerku, jak stojí nad záchodovou mísou s prstíčkem na splachovacím zařízení. Kočka, s kulatým akváriem nasazeným na hlavě, se již potřetí chystala nebojácně skočit do vody. Na zemi ležela obrázková brožurka o potápění v moři. Díky praktickým pokusům se stala na základní škole tou nejbystřejší žačkou ve třídě. Zpaměti dokázala odrecitovat atomová čísla prvků, zatímco ostatní se teprve prali s malou násobilkou. Když se věci nedařily podle jejích představ, naučila se to brát s bohorovným klidem. Nikdo nikdy nepoznal, na co zrovna myslí, protože na její tváři za všech okolností spočíval klidný, chladný výraz, tak neobvyklý pro děti. Léta dospívání pro ni mohla být obtížná. Tehdy si pravděpodobně nebyla ještě vědoma svého charismatu. Méně sebejistým mladým mužům, ačkoli k ní obdivně vzhlíželi, naháněla svou zdánlivou nadřazeností a lhostejností hrůzu. Bylo velmi těžké čelit jejím pohotovým a vtipným odpovědím. Možná pociťovala něco jako, když jí bůh nedal tělo, tak bude nejlépe zapracovat na mozku. To sice nebyla pravda, ale ona tomu pevně věřila a tato myšlenka se stala i cílem její seberealizace. Svou rostoucí mentální zdatnost používala jako obranný mechanismus, čímž však odradila mnohé, kteří by ji rádi poznali blíže a potažmo se znovu dále utvrdila v onom názoru, jejž si o sobě utvořila. Teď už má však v hlavě věci uspořádané správně. Na společnost, ve které se pohybuje, je velmi náročná. Proto jste se také tehdy poprvé setkal s tím chladným pohledem. Jedná s klidem pověstným pro Angličana a nějakou chvíli jí trvá, než se rozhodne, zda se chce nechat vtáhnout do určité situace. Výraznou inteligenci proto používá jako nárazník proti nežádoucímu nebo předčasnému průniku do jejího osobního prostoru. Pokud u ženy sedm převáží záporné rysy, tak si ráda pohrává a manipuluje lidmi. V tomto oboru je opravdu nepřekonatelným znalcem. Vaši Achillovu patu najde se stejnou jistotou, s jakou se vám z nových tenisek udělá puchýř. Potom vás s využitím bystrého rozumu zalije sprchou tak logických a klidných myšlenek, že budete s přehledem schopen přísahat na bibli, že černá je bílá. Svým sametovým hlasem rozmíchává v lidech oheň strachu. Prozrazuje různé informace a všechny vybízí, aby se s ní přestaly hádat a nezkoušeli s ní bojovat. Teď už asi víte, že ve slovní přestřelce nemůžete nad svou ženou sedm nikdy vyhrát. Postavíte-li ji do zápasu proti sedmi výtečným mozkům, pak by síly mohly být přibližně vyrovnané. Potřebuje se však učit trpělivosti s těmi, kteří nejsou nadaní stejnou bystrostí. Od druhých sice neočekává přímo rychlost, ovšem pochopení ano. Pokud na ni budete chtít udělat obzvláště velký dojem, řekněte jí, že máte mozek jako sušenou švestku a nic si nedělejte z toho, že tato pochoutka má spoustu vrásek. Nehádejte se a prostě si jen do peněženky uložte obrázek výplně své hlavy společně s výsledky z tomografického vyšetření mozku. Takový obsah vám totiž u ní zajistí daleko větší vliv než platinová kreditní karta. Ovšem pokud si s ní chcete vyjít, není radno opouštět dům ani bez jednoho. Pak máte rychlý úspěch zaručený. V čem spočívá to tajemství? Pokaždé, když se naučíte něco nového, na mozku přibude další rýha. Proto tedy vrásčitý mozek rovná se sušená švestka rovná se chytrý člověk. Je to celkem logické. To, že si vás vybrala, pravděpodobně znamená, že si někde sehnala výsledky vašich testů. Nemůžete být žádný hlupák, jinak by s vámi nemohla žít. Rozhodně se nebude zlobit, pokud váš mozkový sval odpovídá i svalům fyzickým. Ten první zmíněný je nezbytný, ty druhé jsou už jen příjemnou prémií. Vaše žena sedm je manuálně zručná, což je skutečnost, jež v sobě bezesporu skrývá zajímavé možnosti. Některé sedmičky však své ruce musí cvičit tak, aby udržely krok s rychlostí jejich mentální činností. Při práci rukama nejsou pomalé, ale rozvážné, což je způsobeno jejich extrémní pečlivostí a svědomitostí. Jakmile se však novou techniku naučí, jsou rychlejší než letící kulka, jejíž směr dokážou ovládat pouhou silou své vůle. Do všech činností, jež žena sedm dělá, pronikne na úrovni odborníka. Jediným problémem by pro vás mohlo být to, že do těchto oblastí nezahrnula kuchyň. Pokud máte rád ohřívaná jídla ze supermarketů, tak to vlastně vůbec nevadí. S vařením sekla onen večer, kdy se odhodlala k nejodvážnějšímu dobrodružství svého života, uvařit vám večeři. Když se vynořila zpoza pohoří špinavých hrnců, pánví a utěrek, s hrdostí v hlase vám oznámila, že to co dělá, jsou dvě jídla, která umí nejlépe. Nato jste se jí zeptal, které z těch dvou jídel to tedy bude. Tím jste to všechno naprosto zpackal. Na širokých pastvinách se mění ve vytrvalého pronásledovatele. Ať už se plíží za satelitem, nebo je na stopě kvarkům, svou lovnou zvěř vždy přemůže, protože se nikdy nevzdává, je výjimečná a vytrvalá. Žena sedm by si vždy měla hledat oblasti, kde by se její vytříbený intelekt a bystré vnímání dočkaly řádného uplatnění. Pokud jí vábí mystika, vezměte si na sebe konzervativní černý oblek, pokud se o slovo přihlásí věda, bude vhodnější bílá, pokud ji osloví vynalézavost, zachovejte chladnou hlavu, až jednou ráno neočekávaně narazíte v kuchyni na robota, jenž sám nalévá kávu, pokud ji omámí literatura, stanete se tím robotem vy sám, pokud na ni zavolá okultismus, dejte sbohem všem svým dosavadním představám o realitě. Cokoli si zvolí, všechno jí půjde. Raději se tedy připravte na všechno od experimentů se stavy beztíže prováděných v podomácku vyrobeném vakuu až po levitaci nad postelí o půlnoci za úplňku. Bude totiž chtít aktivně prozkoumat každé zákoutí problému a nespokojí se s pouhou vírou. Potřebuje věci vidět na vlastní oči a zažít na vlastní kůži. A vám ukáže věci, kterým nebudete věřit, ani když je uvidíte na své vlastní oči. Nakonec se smíříte s tím, že telefonáty z práce, od příbuzných, od přátel nebo ze zahraničí jsou na denním pořádku, což vás může ze začátku trošku zmást. Ve svém počítačovém centru, v mozku, má vaše žena uložené takové množství odpovědí a řešení, že jí může závidět i leckterá detektivní kancelář. Mocenské boje ji nezajímají. Prostě ji jen nesmírně baví využívat své tvořivé mysli. Pokud se má cítit šťastná a naplněná, pak ji používat musí. Je jako mozkový trust tvořený jen jednou ženou. Až přijde ten pravý čas, jako první věnuje mezinárodní mozkové bance klony svých mozkových buněk. Ačkoli se může na první pohled zdát poněkud zamlklá, nijak se nebojí vyjádřit, co si myslí, jak už jste si pravděpodobně stačil všimnout. Umí velmi účelně používat slova a někdy dokáže přímo nahánět strach. Když jí budete skládat komplimenty, tak raději buďte opatrný. Nezřídka se stane, že poté, co jí řeknete, jak jí to dnes sluší, zchladí vás svým pohledem tak, že asi rozmrznete až druhý den. Co by jiná žena považovala za prvotřídní lichotku, žena sedm může brát jako nemístnou urážku. Raději přirovnejte její hluboké oči ke studni, na jejíž hladině se zrcadlí záhady vesmíru. O rtech se vyjádřete v tom smyslu, že se z nich snášejí slova, která podněcují vaši mysl. A křivky svůdného těla by vám mohly připomínat Athénu, bohyni moudrosti. Pokud budete mít štěstí, v nejhorším případě se bude cítit zmatená, ale vy se rozhodně vyhnete bezprostřední hrozbě zmrazení. Vaše žena sedm je pozorná. Všimne si roztřepaného pásku na kalhotách ředitele kina nebo vytrhaného obočí vašeho šéfa. Rentgenovým zrakem pronikne jakoukoli vnější maskou a dostane se k prosté pravdě. S použitím této pravdy a IQ někde kolem sto sedmdesáti vám pak dokáže říci, co a proč děláte špatně a jak byste to měl dělat správně. Některé sedmičky umí být ledově sarkastické, co se chyb druhých týče. Sarkasmus by se vlastně dal považovat za její největší stinnou stránku. Ve své touze po dokonalosti by si měla uvědomit, že před zbytkem stáda má obrovský mentální náskok. Musí se naučit brát ohled na ty chudáky, jejichž inteligenční kvocient se pohybuje někde na ubohé hranici sto čtyřiceti. Mějte s ní trpělivost. Učte ji toleranci vůči slabým stránkám druhých. Ukažte jí, že dělat chyby je v podstatě velmi zábavné a být schopen se zasmát vlastním omylům i trapasům ostatních je obohacující. Zároveň je nutné, abyste si uvědomil, že potřebuje klidné chvíle, kdy bude jen sama se sebou. Až budete přemýšlet, co způsobilo, že už sedmý měsíc nevychází z ložnice, tak to nemusíte svádět na svou ústní vodu, deodorant nebo opožděné myšlení. Jen ji něco napadlo a potřebovala být v prostředí, kde by si vše nerušeně promyslela. Vydržte u jejích dveří jako věrný strážce. Brzy se vynoří a s vítězným výrazem a zářícíma očima bude vypadat jako královna amazonek, jež bezpočtem bitev a bojů právě rozšířila svou říši o další území. Na to, že sedm měsíců neviděla kadeřnici ani manikúru natož kosmetiku, to vůbec není špatné. Úkol byl splněn, problém vyřešen a teď jste na řadě vy. Přistoupí k vám s divokým a hladovým pohledem, za který mohou snad ty rozcuchané vlasy nebo půlroční vojenská strava. Každopádně se ocitáte v roli, kdy pouze vy jí dokážete pomoci splnit úkol, jenž před ní stojí právě teď. Nebojí se projevit hloubku svých citů, které k vám chová, protože vám neochvějně věří. Až se z vašich dvou myslí a těl stane jedno, bude vám naprosto jasné, proč se říká, že tichá voda břehy mele. Směle jste se vydal do mrazivých končin, kam se odváží jen málokterý jedinec. A teď si můžete vychutnat svou odměnu v podobě křišťálově průzračné vody vyvěrající z pramene její duše. Byl jste totiž zasvěcen do tajemství lásky.

Muž:

Jste naštvaná, protože jste se zamilovala do sochy. Hněv ale opravdu není na místě. To silné, překrásné a nade vše povznesené držení těla, jež upoutalo vaši pozornost, opravdu patří živému a dýchajícímu muži. Někteří muži sedm působí dojmem, že žijí v neustálém stavu ztuhlosti. To je způsobeno tím, že jejich mysl se toulá po kosmickém prostoru. Ne, nejsou ničím omámení, jen se prostě nám, pouhým smrtelníkům, jeví, že jsou trochu mimo, jakoby z jiné planety. Hlava zpracovává podněty, které druzí nevidí nebo je nedokážou pochopit, jako by jim ustavičně jakýsi tajemný hlas něco šeptal do ucha. Až ho jednou přistihnete, jak sedí na podstavci s bradou v dlani a strnule hledí do prázdného prostoru, konečně vám to dojde. Je to myslitel. K myšlení není pohyb bezpodmínečně nutný, proto někdy vyvolává dojem zkameněliny. Nejlepších výsledků při vyjadřování vlastních myšlenek dosahuje, aniž by mrknul či pohnul jediným svalem. Je samozřejmě perfektním příkladem charismatu, který vyzařuje kdejaká kamenná socha. Vznětlivější typy dohání nepohyblivá forma sedmičky k tomu, aby kolem něj všichni skákali, křičeli a bušili pěstmi jen proto, že na sebe chtějí upoutat pozornost. Když už tato komedie nějakou chvíli trvá, tak se vás hlasem jakoby vycházejícím z útrob břichomluvce zeptá, co jste si ráčili přát? Slzami a hysterickými výstupy si ho nezískáte, ty ho jen matou. Nepochopí, proč se tak rozčilujete, jediné, co je podle něj třeba udělat, je zůstat v klidu a pěkně si vše rozmyslet. Vždyť je to přece tak rozumný přístup. Nevzpomněl si na vaše narozeniny? Ale pracuje přece na tom novém vzorci, pamatujete? Podá vám bankovku se slovy, že si máte jít koupit nějaké hezké přání, které se vám bude líbit a prý vám ho potom podepíše, jestli bude chtít. Když se vám začnou z očí řinout proudy slz, neklidně se zavrtí. V tu chvíli máte chuť na něj začít křičet, že se vám tohle snad jenom zdá. Nervózně strká špičku boty pod roh koberce a s bolestným výrazem na schlíplé tváři zamumlá, že mu to je vážně líto. Utřete si oči a vzdychnete. Ten velký fešák před vámi se náhle podobá malému chlapci, kterého zrovna hubuje maminka. Srdce vám trošičku poskočí, když se na vás seshora zadívá s uklidňujícím úsměvem. Stále částečně zdráhavě zamumláte něco ve smyslu, že je to v pořádku. Máte pocit, že ještě neuzrál ten pravý čas úplně s tím divadlem přestat. Oddychne si, ujistí vás, jak vás miluje a že příště už nezapomene. Otočí se a pomalým krokem se vydá zpět do laboratoře. Díváte se, jak odchází a přitom si připomínáte, že jste přece věděla hned od začátku, že bude potřebovat někoho, kdo o něj bude pečovat. Pamatujete se, jak jste se seznámili? Když vás představili, podala jste mu ruku a on ji uchopil tak, jako by se bál, že jste se právě nakazila dýmějovým morem. Jedna z živějších přítomných žen, která ho pozdravila příliš osobními slovy a políbila ho na obě tváře, to odnesla bolestivými omrzlinami. Vy jste však pod tím chladným povrchem něco cítila, něco teplého, tajemného a lákavého. Jakmile bylo slušnosti učiněno zadost, přišla na řadu podstatnější témata. Váš muž sedm se náhle rozzářil. Ten oživlý pohled v jeho očích se vám moc líbil a co to bylo? Že by náznak úsměvu? Když se vám podařilo podotknout něco inteligentního, všimla jste si, že na to jeho obočí zareagovalo malinkým, nepatrným povyskočením. Bylo vám jasné, že se po zbytek večera nedíval vaším směrem jen náhodou. Dokázala jste získat bod v jeho nejnáročnější hře. Je zatížen na mozek. Nebo by snad bylo lepší říci na rozum. Rozum, ten on má. Někdy si myslíte, že on sám je rozum. Když se vynořil z matčina lůna, s povzneseným výrazem ve tváři se rozhlédl a řekl, že je to tak, jak si to představoval. Jako malého chlapce ho maminka vždy bez problémů našla. Problémem ovšem bylo se k němu dostat. Nakonec se uchýlila k tomu, že škvírou pode dveřmi podsunovala podnos s jídlem. Když se tác znovu objevil na chodbě a talíř na něm nesl stopy toho, že se v jídle někdo přebíral, věděla, že je stále naživu někde v těch vzdálených končinách svého pokojíčku. Během dospívání chodil s nosem v knize a hlavou v oblacích. Děvčata by se s ním velmi ráda seznámila blíže, ale prostě se k němu nedokázala dostat. Možná je odrazovalo to neviditelné silové pole, kterým se obklopil, aby se vyhnul nezvaným návštěvám. I v dnešní době ho naprosto pohlcuje duševní činnost. Pokud do svého pětadvacátého roku nevyvrátil nějakou teorii nebo nezaložil nové náboženství, pak patří k tomu pomalejšímu druhu, jenž má ovšem stále obrovský náskok před ostatními. V zásadě není žádný muž ušlechtilejší a silnější než váš muž sedm. Je chladnou, čistou vodou, která proudí horskou bystřinou nebo vyvěrá z hlubokého pramene. V dnešním světě není taková průzračnost a čistota běžný jev, proto se často stává, že ho lidé nechápou. Neumí přijímat skutečnosti viditelné na povrchu, musí vždy vědět proč a spojovat si známé s novým. Jeho analytická mysl ho neustále nutí prozkoumávat tajemné, skryté oblasti lidského života. Také se nechává unášet. Kolikrát se vám už ztratil? Někam společně jdete, něco mu říkáte dozadu přes rameno, jdete pomalu a pak si uvědomíte, že kolemjdoucí na vás upírají své soustrastné pohledy. Vypadá to, jako byste vedla extrémně živou konverzaci sama se sebou. Poněkud přihlouple vysvětlujete, že jste nešla sama. Shovívavě pokývají hlavami a projdou kolem vás velkým obloukem. Také jste se naučila ošetřovat podlitiny a rány, což jsou běžné úrazy vašeho muže sedm. Číst si a zároveň někam jít nelze moc dobře kombinovat. Problém spočívá v tom, že pro muže tohoto čísla je čtení důležitější a proto nikdy od stránek knihy nevzhlédne. Obrovské riziko představují obzvláště pouliční lampy, obrubníky a motoristé. Občas máte strach, aby vás někdo neudal, že ho bijete. Kolikrát myslíte, že můžete říct, že váš partner při chůzi narazil do dveří? I kdyby to byla pravda. Kolem sebe vás doopravdy potřebuje a to nejen proto, že vás miluje, ale hlavně proto, že to pro něj znamená otázku přežití. Prostě nemá nejmenší ponětí o těch světských, všedních povinnostech, kterým musí věnovat pozornost, aby přežil. Mám tím na mysli činnosti jako jídlo, pití, účty a daňové přiznání. Někdy se dokonce přistihnete při tom, že mu přikládáte zrcátko k nosním dírkám, abyste se přesvědčila, že stále ještě dýchá. Váš muž sedm není chladný jako led, ať si maminka říká, co chce. Je svým založením prostě jen klidný a odtažitý. K životu potřebuje pokoj, ticho a ústraní. Zprvu vás jeho mlčení rozčilovalo. Vzpomínáte si, jak jste mu tehdy řekla, že se nikdy nesměje vašim vtipům? Zahleděl se na vás a s vážným výrazem pronesl, aby, jste mu řekla nějaký vtip a máte poslouchat pozorně, protože se zasměje jen jednou. Nemyslel to sarkasticky. Jednoduše má důležitější věci na přemýšlení. Čas u něj hraje nesmírně významnou roli. Ne v tom smyslu, že by měl pořád naspěch, nic by nemohla být menší pravda. Času si váží a na svůj žebříček hodnot ho staví velice vysoko. Když se to vezme kolem a kolem, tak ho stráží stejně horlivě, jako vojáci hlídají náš národní poklad. Jeho mysl dokáže vnímat tak velké množství detailů, že potřebuje dost času na to, aby je všechny zpracoval. Hlavou mu pochodují dlouhé, komplikované myšlenky s lehkostí hlavního vojenského instruktora. Existují muži sedm, kteří nedokážou své myšlenky vyjádřit tak, aby jim porozuměli obyčejní lidé. Jsou natolik uvěznění ve světě své mysli, že ztrácejí kontakt s místem, v němž přebývá jejich fyzické tělo. Mohou se tak cítit utlačovaní nebo vůči druhým chovat nedůvěru. V takovém případě nacházejí úlevu buď jen ve vlastní společnosti, nebo ve společnosti lidí stejného založení. Strach z odmítnutí a nepochopení v nich vyvolává sklony k cynismu a povýšenosti a způsobuje, že svou výjimečnou inteligenci používají jako zbraň a nikoli jako nástroj. Myšlenkové procesy nehodlá uspěchat. Na své pátrací výpravě za pravdou nechce opominout ani ten nejmenší detail. Mohl by z něj být výborným spisovatel, těmi někteří muži tohoto čísla skutečně jsou. Ovšem neočekávejte, že jeho romány zvládnete přelouskat v průběhu jednoho večera. Nebudou vám na to stačit ani dva týdny? Píše totiž stejným stylem, jakým přemýšlí, obsáhle, důkladně a dopodrobna. Délkou vět si rozhodně vyslouží zápis do Guinessovy knihy rekordů. Jeho věty se táhnou nekonečně dlouho, až konečně dospějí, úplně vyčerpaně, ke kýžené tečce. Je naprosto úžasný. Jeho styl by se bez rozpaků dal definovat jako velmi obšírný a rozvláčný. Pokud se rozhodnete převzít na sebe úlohu redaktorky děl svého manžela, připravte si k ruce co nejobjemnější slovník, rád používá velká slova a vydatnou zásobu preclíků. Nad jeho výtvorem totiž strávíte značnou dobu. Nikdo nemůže nikdy osočit vašeho muže z uspěchanosti. Nikdo jej také nemůže obvinit z nedůstojnosti. Jednou někdo napsal o Angličanech, že nelze neobdivovat tu tichou důstojnost s jakou dělají idiotské věci. To by se dalo říci i o vašem muži sedm. Vždy a za jakýchkoli okolností si udržuje svůj klid, tedy pokud je vzhůru. Je třeba si uvědomit, že se může pohybovat, aniž by vůbec byl vzhůru. Během okamžiků, které považujete za jeho bdělý stav, je nezapomenutelný. Je světlonošem, hledačem pravdy, kouzla a tajemna. Své cesty si musí ale vybírat pečlivě, protože jakmile se na nějakou vydá, pak je téměř nemožné, aby svou misi vzdal. Je stejně houževnatý a vytrvalý jako věčný plamen, jenž hoří v jeho nitru. Pod zdánlivě chladným jednáním se skrývají tajuplné hodnoty. Intuicí se nechává vést víc, než sám ví, nebo než si je ochoten připustit. Zajímá se o sny a metafyzické úvahy, přírodu a nebeské záležitosti. Toto silné, neviditelné spojení s vnitřním božstvím se projevuje v potřebě trávit chvíle v ústraní, meditaci a tichu a rozmlouvat s těmito vnitřními aspekty své bytosti. Někdy bývá až příliš vážný. Měla byste ho proto naučit si hrát a smát se vašim vtipům i kdyby to mělo být pouze jednou. Pomozte mu pohlédnout na sebe zvenčí a najít tak rovnováhu. Pokud to dokážete, na oplátku se budete moci potěšit z toho, jakým způsobem on ovlivní váš vnitřní svět. Má rád, když jsou vaše nejněžnější okamžiky dlouhé a důvěrné. Nezapomeňte však, že úspěch leží ve správném načasovaní. Pokud řekne že dnes nemůže, protože ji strašně bolí hlava, musíte si uvědomit, že to zřejmě bude pravda. Tráví přece spousta času přemýšlením. Chvíle, kdy i on zatouží po intimnějším kontaktu, však poznáte. Stačí sledovat indikační panel na jeho hrudníku. V určitých intervalech se na něm rozsvítí zelené světlo a on chladným hlasem pronese, že máte přesně sedmdesát sekund na reakci. Ačkoli je váš společný život klidný a chladný, tak dnes v noci teplé prádlo zřejmě potřebovat nebudete. Po večeři a pomalé procházce podél vylidněné pláže skončíte nahá a budete se společně s ním potápět v chladivém příboji. A potom, až budete vedle sebe ležet na vlhkém písku, spojeni se zemí, mořem i nebem nad vámi, pomyslíte si, proč se nadělá tolik řečí kolem těch ohnivých milenců. Váš chladný muž toužící po dokonalosti, totiž důkladně ovládá umění objevování. A k tomu, abyste se rozehřála, vůbec nepotřebujete žádné vytápění.

Rigel je velmi jasná modro bílá dvojhvězda ležící v oblasti levé nohy souhvězdí Oriona. Ovlivňují ji planety Mars, Jupiter a Saturn. Propůjčuje vám schopnost rychlého životního růstu, předurčuje pevnou vůli a ctižádostivou povahu a povzbuzuje mysl k získávání znalostí. Jste lidmi činu a šťastných příležitostí a to vás podněcuje k soutěživosti. Bývá s ním spojována i schopnost ustavičně uspokojovat vynalézavého vědeckého ducha. Předznamenává slávu, materiální hojnost, trvalý úspěch. Napovídá, že jste odvážní a smělí, máte svobodomyslné názory. Umíte se postavit k práci, máte obchodního ducha a zajímá vás politika a veřejný život. Dále předurčuje zálibu v astrologii, studiu a dalším vzdělávání. Úspěchu dosáhnete trvalým, asertivním jednáním a otevřeným přístupem k životu, jen pozor na přílišnou přímočarost.

Klady: svobodomyslnost, vzdělání, zdravý úsudek, podílení se na zrodu velkých podniků, důvěryhodnost, pečlivost, idealismus, poctivost, hloubavost, důmyslnost, psychické schopnosti, racionální uvažování, přemýšlivost

Zápory: prchlivost, drzost, prolhanost, netrpělivost, tajnůstkářství, podvodné jednání, záhadnost, skepse, zmatenost, bezcitnost

Láska a přátelství:

6,15,29 a 31.ledna, 4,13,27 a 29.února, 2,11,25 a 27.března, 9,23 a 25.dubna, 7,21 a 23.května, 5,19 a 21.června, 3,17,19 a 30.července, 1,15,17 a 28.srpna, 13,15 a 26.září, 1,13 a 24.října, 9,11 a 22.listopadu, 7,9 a 20.prosince 

Výzva a užitečné partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

12,13,15 a 19.ledna, 10,11,13 a 17.února, 8,9,11 a 15.března, 6,7,9 a 13.dubna, 4,5,7 a 11.května, 2,3,5 a 9.června, 1,3,7 a 29.července, 1,5,27 a 31.srpna, 3,25 a 29.září, 1,23,27,29 a 30.října, 21,25,27 a 28.listopadu, 19,23,25,26 a 30.prosince 

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

2 a 28.ledna, 26.února, 24.března, 22.dubna, 20 a 30.května, 18 a 28.června, 16 a 26.července, 14 a 24.srpna, 12 a 22.září, 10 a 20.října, 8 a 18.listopadu, 6,7,8,9,10 a 16.prosince 

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

4 až 9.srpna, 5 až 13.října, 6 až 14.února, 5 až 9.dubna

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

4 až 12.září, 6 až 14.prosince, 4 až 12.března 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář