Jdi na obsah Jdi na menu
 


13.červenec den vyvýšení

20. 1. 2020

Jste vnímaví a intuitivní, velmi dobře se vyznáte v lidské povaze, tíhnete ke společnosti a hýříte vynikajícími nápady. Bouřlivé city si žádají nějakou formu vyjádření. Rádi se účastníte finančních podniků, to znamená, že umíte vytěžit ze spolupráce s druhými. Máte silnou vnímavost, posilujete svoji představivost a okolí vás podněcuje k idealismu. Dokážete vstřebat prostředí a okolní atmosféru, máte sklony k náladovosti, kolísáte mezi stavy bujaré rozjařenosti a depresí, což se může velmi neblaze podepsat na vaší vnitřní rovnováze. Ke spokojenému životu tedy potřebujete stabilitu a vyrovnanost. Jste neobyčejně šlechetní ke svým milovaným. Tu a tam se ale příliš poddáváte finančním starostem, až se zdá, jako byste byli sobci, kteří myslí jen na peníze. I tak ale platí, že toužíte po osobních kontaktech. Jejich prostřednictvím se učíte dělit o zážitky a zkušenosti s ostatními, lépe komunikujete a svou idealistickou a přátelskou povahou dokážete pozoruhodně inspirovat druhé. Máte činorodého ducha a rádi se podílíte na společných aktivitách. Nejlépe se vám daří, máte-li před sebou stále nové možnosti a setkáváte se s novými lidmi. Díky těmto vlastnostem vyniknete v umění prodávat rozmanité zboží. Vyvarujte se hádavosti, když vše nejde právě tak, jak byste si představovali. Budete prožívat nevýrazný, poklidný život bez velkých výkyvů, úspěchů a ocenění za schopnosti, které v sobě máte. Takto nenápadně a ve skromnosti prožijete větší polovinu svého života. Na sklonku života přijde náhle jako kouzelného proutku zviditelnění, rychlý vzestup vzhůru a možná dokonce i sláva nebo věhlas v širokém okolí. Stanete se náhle terčem zájmu a ty největší pocty a životní šance dostanete až v pozdním věku, kdy je nebudete očekávat. Činorodý duch vás neustále podněcuje k vytváření dalších a dalších příležitostí k úspěchu. Daří-li se vám uskutečňovat vzletné myšlenky, jste šťastni. Schopnost dosáhnout vlastními silami vytčené mety vás vynáší na vedoucí postavení. Úspěšní budete, podaří-li se vám spojit elán a ctižádost s úsilím a diplomatickým taktem. Vrozená touha po harmonii způsobuje, že je pro vás nesmírně důležité pevné rodinné zázemí, oáza klidu, kde se bezpečně skryjete před uspěchaným okolním světem. Můžete ovšem zatoužit rozvíjet muzikální nebo tvůrčí nadání. Jste-li spokojení, hýříte elánem, činorodostí a svým nakažlivým humorem dodáváte vzpruhu ostatním. Jste rozhodní, asertivní, máte zkrátka svou hlavu. I vy toužíte po soukromí a pochopení, stejně jako lidé, kteří vám poskytují duševní povzbuzení. Jste neobyčejně všímaví, jen tak něco vám neunikne. Jakmile cítíte, že něco není v pořádku, obvykle se hned pouštíte do konfrontace, čímž se takzvaně vyčistí vzduch. Máte pevné zásady a za těmi si stojíte. Imponují vám sebejistí, nezávislí lidé. Umíte jednat s druhými, navazovat nové kontakty, to znamená, že ideální zaměstnání je pro vás mezi lidmi. Uplatníte se jako mluvčí, v oblasti prodeje zboží, případně jako poradci, zprostředkovatelé nebo obchodní zástupci. Zájem o obchod spolu s uměním prodávat myšlenky nebo produkty je předpokladem k úspěchu. V úvahu přichází také zaměstnání týkající se přípravy jídel, předmětů pro domácnost, zahradní architektury, prodeje nemovitostí. Rádi jste sami sobě nadřízenými. Idealistická stránka vaší povahy vás zřejmě láká do oblasti vzdělávacího procesu, náboženství nebo k veřejně prospěšné činnosti. Jako třináctky jste ctižádostiví, pracovití a mnohých úspěchů dosáhnete prostřednictvím tvůrčího vyjádření. Svým pokrokovým, originálním přístupem podněcujete k novým, vzrušujícím myšlenkám a výsledkem je neobyčejně působivé dílo, které každého ohromí. Jste svědomití, romantičtí, šarmantní, nezkazíte žádnou legraci a díky obětavému nadšení dosáhnete prosperity. Jste vnímaví a podléháte vlivu okolí. Raději pracujete s ostatními než sami. Přestože jste přátelští a ochotní ke spolupráci, měli byste se pocvičit v otázkách sebedůvěry. Vliv čísla sedm (měsíc narození) napovídá, že jste racionální, hloubaví, ponoření sami do sebe. Tu a tam reagujete přecitlivěle na kritiku ze strany druhých a připadá vám, že vás nikdo nechápe. Jste neobyčejně intuitivní, s konečným úsudkem si vždy dáváte načas. Potřebujete se naučit, že pocit bezpečí přichází z nitra prostřednictvím osobních zkušeností. Když vám bylo devět let, tak vám život přinesl větší sebevědomí a dynamičtější přístup k životu. Záhy jste se naučili obratnému chování a jednání ve společnosti, což vám v budoucnu přijde velmi vhod. V devětatřiceti letech se zahájí třicetileté období lépe uspořádaného života a větší náročnosti k sobě i druhým. S největší pravděpodobností zatoužíte být nějak prospěšní ostatním. Další zásadní životní změna nastane v devětašedesáti letech, kdy osud způsobí tak nebývalý zájem o mezilidské vztahy.

Žena:

Černé kočky, rozbitá zrcadla a třináct na večeři. Bože, žena třináct by před pár stoletími neměla v Salemu šanci. Protože se narodila třináctého, byla by neustále pod drobnohledem, aby nikomu neušly ani ty nejmenší náznaky okultních sil. Ona sama je však ze svého čísla pravděpodobně stejně rozpačitá jako všichni ostatní. Není pochyb o tom, že žena třináct má moc. Jen se podívejte, co udělala s vámi a hned tu máme dobré důvody zvažovat čarodějnictví a je v něm dobrá! Zcela nepopiratelně má panovačné vystupování. Podívejte se jí na ukazováček. S největší pravděpodobností bude o něco mohutnější než ostatní prsty. Říká se mu také Napoleonův prst, protože ano, uhodl jste, dokáže jím mistrovsky a autoritativně šermovat. I když může být malého vzrůstu, nebojácně tímto dobře tvarovaným a vyvinutým nástrojem pohrozí sebesilnějšímu surovci, až se před ní bude plazit po kolenou. Neběhá vám z toho mráz po zádech? Tomuto roztomilému diktátorovi s mašlí, ne nezbytně s medailemi, ostatní láskyplně přezdívají generálek, protože se pod jejím velením ocitají velmi rádi. Dokáže jim totiž rozkazovat velmi šikovně a se zářícím úsměvem. Pravda je, že být v roli šéfa ji baví. Možná to nedá na sobě znát, vy ale můžete vsadit vše na to, že když se jí v ručkách ocitnou otěže, celá se rozechvěje špatně skrývaným vzrušením. Je bytostně spojená se zemí a se vším, co se této sféry týká. Zcela přirozeně chápe vztahy mezi příčinou a následkem, které v jejím podání vypadají tak, že ona touží a ostatní tyto její touhy naplňují. Řídí se přírodními zákony. Je čas sít a je čas sklízet a žena třináct dokáže dělat obojí s takovou lehkostí, jako se usíná za zvuků nedělního deště vytrvale bubnujícího na střechu. Není pochyb o tom, že své okolí motivuje k aktivitě. Pokud se objeví v dosažitelné vzdálenosti, rozlučte se s tím, že byste mohl jen tak nečinně sedět. Rozhýbe vás směrem k úkolu, který považuje za hoden vašich spojených sil a po jeho úspěšném dokončení se bude společně s vámi těšit z dosažených výsledků. Je spokojená, to znamená, že musíte být spokojen i vy, protože tím, co považuje za své potřeby, zahrnuje i vás. Žena třináct není samotářská. Společnost druhých je zásadní složkou jejího života. Nikdy ji v restauraci na večeři neuvidíte samotnou. I kdyby překročila práh restaurace bez doprovodu, je neodvratné jako východ slunce, že potká někoho, koho zná. A pokud ne, tak se rozhodně ještě před svým odchodem s někým novým seznámí. Když pak uslyšíte, jakým způsobem to dokázala, potřesete nevěřícně hlavou. Budou to totiž veskrze jednovětá prohlášení typu, jako jestli jste se neviděli už někde předtím, nebo že jí připadáte mi velmi podvědomý. Vašim uším mohou znít jako otřepané fráze, ona je však myslí upřímně. Ani doma nejí sama. Neočekávaně jste se u ní zastavil a našel jste ji ve společnosti chlapce roznášejícího noviny, jehož přesvědčila, že má hlad, jak se směje nad pečeným bažantím stehýnkem. Ona pije víno, on sice jen džus z hroznů, ale zato také z křišťálové číše, jelikož prostředí pro ni hraje důležitou roli. Znáte ji moc dobře a víte, že vychloubání, buřičství nebo odmlouvání na ni neudělají pražádný dojem. Nohama stojí pevně na zemi, je si jistá tím, co dělá a umí vás uzemnit jedním jediným pohledem. Jak to dokáže, aniž by se přitom na vás přestala usmívat, pro vás stále zůstává záhadnou. Pokud ji něco rozčílí, zasáhne to počasí v okruhu dvaceti kilometrů. Její citová rozpoložení dokážou přeměnit slunečnou, jasnou oblohu na těžké černé mraky a ovlivnit hustě obydlené velkoměstské oblasti. Patří mezi typ lidí, které je lepší si nikdy nerozhněvat. Její temné nálady se rozprostírají jako mraky nad hlavami druhých a přenášejí se na ostatní záhadným, nevysvětlitelným způsobem. Jakmile se v jejích očích objeví záblesk nespokojenosti, davy kolem ní mizí jako rozestupující se Rudé moře. Tento jev myslím jasně dokazuje, jak mocně umí manipulovat fyzikálními jevy. Svou schopnost ovlivňovat a organizovat objevila celkem záhy. Ostatní děti v ulici ji měly rády, přestože měla sklon je zajišťovat. S největší pravděpodobností byla jednou z těch několika málo dívek, jimž byl povolen vstup do místností tajného chlapeckého klubu. S naprostou jistotou pak z nich byla jedinou, kdo by se mohl stát předsedou tohoto spolku. Dokázala je porazit na jejich vlastním hřišti a přitom neztratit jejich obdiv a přátelství. Ve veřejném klání porazila proslulého střelce a estrádního umělce. Ten se do kurážné ženy, která se již v začátcích kariéry nechala vyfotografovat s hrudí obtěžkanou získanými medailemi, zamiloval, vzali se a stal se jejím asistentem a manažerem na cirkusových turné. Ano je to tak, vaše žena třináct opravdu disponuje neuvěřitelně mocnou dovedností přesvědčovat druhé. Možná jí nedovolíte vystřelit na cigaretový nedopalek, jejž svíráte chvějícími se rty. Rozličnými způsoby vás však dokáže přemluvit k účasti na své dobrodružné pouti životem, protože je nad slunce jasné, že ji nehodlá absolvovat sama. Zcela přirozeně chápe nutnost soudružnosti. Její oblíbený biblický citát je, je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát, doprovází sestavování rodinného rozpočtu, krácení výdajů a kapesného, zatímco děti jsou shromážděné kolem kuchyňského stolu a jejich ručičky jsou zaměstnané přehýbáním, sešíváním a lepením známek na obálky s letáky, aby i ony přispěly svou troškou do mlýna. Když se na obzoru objeví problém, stává se z ní silný, opěrný sloup a zářící sluneční paprsek. Je proslavená svou krásou a půvabnou osobností, způsobila senzaci tím, že se jako první žena ze společnosti objevila na divadelní scéně. Důvodem pro toto neslýchané chování byla nutnost podpořit svou rodinu a pomoci splatit nahromaděné dluhy. Její kritici ji nejprve nebrali vážně, ale nakonec museli přiznat, že se jedná o velmi schopnou herečku, což je perfektní popis ženy tohoto čísla. Její skupinové cítění se uplatnilo obzvláště tehdy, když založila divadlo s cílem pomáhat mladým talentům. Mezi její obdivovatele může patřit mnoho uznávaných osobností. Žena třináct je studnice zázraků. Věci, jež nedokáže, by se hravě vešly do náprstku pro malíček. Má nadvládu nad fyzikálním světem, kterou snad nechápe ani ona sama. Nechte si vyprávět o té letní noci, kdy sousedův pes bez přestání štěkal. Ležela v posteli, ve tmě a teplotě dosahující stejného počtu stupňů jako v sauně. Už napočítala do deseti, do sta, do tisíce, až nakonec i když věděla, že ji pes v žádném případě nemůže zaslechnout, zakřičela, aby už mlčel. Pes zavyl a najednou byl klid, jako by mu neviditelná ruka stiskla a přidržela čumák. Náhoda? Takové slovo je pouze pohodlná skládka pro všechny nevysvětlitelné věci. Není zapotřebí se však předem ozbrojovat, protože to ničemu nepomůže. Vlastní kouzelný klíč, jimž si otevře brány ke všem vztahům. Okouzlující, smyslně světská krása osloví vaše prvotní instinkty v touze po spojení. Její hřejivé objetí nabízí lásku, důvěru, fyzické uspokojení a bezpečí. Zároveň podvědomě tušíte, že její magická přítomnost změní váš život. Dřímá v ní síla, která se čas od času probudí jako obr z hlubokého spánku. Když se pak protáhne, země se zatřese a krajina se změní k nepoznání. Detailně se vyzná v zákonech změny, jež představují neoddělitelnou součást jejího života. Změna je hnojivem pokroku. Bez ní by se vše na Zemi zastavilo a umřelo. Miluje zem a hlínu a má sklon lačně přijímat vše, co nabízejí. Cokoli, čeho se může dotknout, k čemu si může přivonět, co může vidět, slyšet nebo ochutnat, to vše posiluje její pevně zapuštěné, zemité kořeny. Když hovoříme o síle, mohl byste si bokem přivydělat pár korun, z čehož by měla nesmírnou radost, tím, že byste trošku z jejího přebytku naplnil do láhví a prodal. Na štítek byste mohl napsat heslo, získejte přátelství a vliv. Dobrý reklamní slogan by pak mohl znít tak, že jedna kávová lžička cukru před každým jídlem vás zbaví nemotornosti, neschopnosti a lenosti. Zvyšte si společenskou prestiž a schopnost stát si za svým. Varování zní, že předávkování může způsobit přehnanou kritičnost, strach a rozptýlení energie. Žena třináct si musí dát velký pozor, aby neuvízla v pasti svého smyslového propojení se světem a hladové touhy po všem, co skýtá země. Takových zdrojů by měla využívat s láskou a respektem a měla by se od nich umět oprostit, když jejím směrem zavane vítr změn. Pokud to nedokáže nebo pokud ji přemůže strach z toho, že ztratí, co jí patří, pak se stává jejich vězněm. V zoufalých pokusech mít vše, může své drahocenné nadání promrhat při hledání země zaslíbené, jež však existuje pouze v jejím nitru. Žena třináct by si na zeď v ložnici naproti posteli měla pověsit nějaké memento a každé ráno si jej hned po probuzení přečíst. V knize legenda o vášni, píše její autor následující, že život je koneckonců to, co děláme každý den. Příhodnější citát bychom snad pro ni nenašli. Vaše žena třináct to však ví a již pracuje na otvírání oken své duše. S takto získaným širším pohledem na svět dokáže překonat i sklony ke kritičnosti, jež se u ní často objevují, pokud se jedná o typ, který si všímá drobností. Neradujte se ale předčasně, pořád ví, že svou práci udělá lépe než kdokoli jiný. Nebo alespoň dokáže ty, kdo ji zrovna vykonávají, lépe vést. Nebude však po vás chtít, abyste zvládl více než ona sama. Až budete stavět svůj příští dům, nemusíte se namáhat s hledáním architekta nebo mistra, protože víte, že ona zastane obojí. Jednou přijdete domů na oběd a najdete ji po kotníky v pilinách, jak pohledem přes vztyčený palec přeměňuje rám budoucího okna. Říkám vám, slyšíte její neústupná slova pronášet směrem k podrážděnému tesaři, že ta díra ve zdi je o deset centimetrů výš. Řemeslník trvá na svém, že už to změřil a obrací na vás pohled plný zoufalého volání o pomoc. Vaše třináctka poodstoupí pár kroků a znovu palcem zaměří celý otvor ve zdi a řekne, že ta díra je skutečně o deset centimetrů výš a požádá řemeslníka, aby to přeměřil ještě jednou. Tón jejího hlasu je přitom nesmlouvavý a nepřipouští nejmenší odpor. Tesař vzdychne, loudavým krokem se vydá k oknu, pomalu z kapsy vytáhne pásmo a nedbale jej přiloží na zeď od podlahy k základně okna. Podívá se na výsledné číslo a pak ještě jednou, protože nevěří svým vlastním očím. Řemeslník zavrčí něco ve smyslu, že to snad ani už není možný a rukou si projede orosené čelo. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že je v ní kus dokonalosti. Je-li vaší ženou snů, pokud i ona cítí totéž k vám, přenese vás do ráje smyslových požitků a rozkoší. Neváhejte a začněte jej vychutnávat okamžitě, protože zítra ráno, přesně v šest, už musí být hotová spousta dalších věcí.

Muž:

Muž třináct se ve svých touhách drží při zemi. Znáte snad někoho jiného, kdo dostává plat ve formě soli? Svůj podíl si však zaslouží, stejně jako římští legionáři, kterým toto vzácné a nezbytné zboží tvořilo část mzdy. Miluje světské požitky. Peníze, majetek, domov a fyzický kontakt jsou pro něj důležité. Ať už je pevně drží ve svých rukách, nebo ne, je jisté, že na ně naráží s každodenní pravidelností, protože jsou jednou ze základních složek, z nichž je utvořena jeho osobnost. Jak s nimi nakládá to už je jiný příběh. Vlastní-li to správné duševní založení, pak jeho pracovní výkonnost dosahuje závratných rozměrů. Je si vědom toho, že poctivost, píle a vytrvalost jsou přednosti, které vedou k úspěchu, to potvrzuje i výrok, že genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu. Nezabývá se rozvláčným vysvětlováním vrtkavosti múz, teatrálně rozložen na lenošce v očekávání jejich příchodu. Místo toho se hlavou a rozumem ponoří do úkolu a pak se pustí do práce. Ví, kam vedou cesty dlážděné dobrými úmysly a proto zatímco ostatní přešlapují na místě, on ji tvoří. Je si vědom toho, že s troškou štěstí a notnou dávkou odhodlání uspěje a tudíž na něj cíl jeho cesty čeká v poněkud chladnější oblasti. Ve svých knihách o americkém snu popsal muž třináct příběhy diskriminovaných mladíků, kteří zásluhou tvrdé práce a vytrvalosti změnili svůj život a získali si slávu a bohatství. Ačkoli jeho knihy nebyly považovány za literární skvosty, ovlivnily velké množství mladých lidí, protože na cestu k úspěchu nadřazovaly schopnosti a odhodlání nad společenské postavení rodiny, do níž se člověk narodil. Pokud se však váš muž třináct soustředí na práci až příliš, bude pro vás velmi obtížné přimět ho k tomu, aby z polní cesty odbočil na cestu rozkoše. Má smysl pro humor a nezkazí žádnou legraci. V jeho povaze najdeme jeden docela velký dar. Pro vše, co dělá, je typická zvláštní důstojnost, jako by předem znal závěr jakékoli hry, v níž účinkuje. Veden určitým pocitem jistoty a bezpečí, ať už jsou to peníze, nebo stádní pud, často působí dojmem lehkomyslného a nezodpovědného jedince, jehož hlavním životním cílem je zábava. Nenechte se však oklamat. Pod touto maskou se skrývá člověk, který má úctu k pravidlům, což tvoří jen další formu jistoty, pokud se řídíte pravidly, znáte svá omezení a cítíte se bezpečně. Typického muže třináct nenapodobitelným způsobem představoval odvážný Robin Hood, především pak svými činy, které vykonával s velkou pompou, bral bohatým a dával chudým, názorně zobrazovaly jeho zájem o těžce pracující vrstvy. Navíc vždy držel slovo a řídil se pravidly. Když na něj čekal dvouletý trest ve vězení, umluvil vězeňskou stráž, aby ho na jednu poslední noc pustili do města a slíbil jim, že se do rána vrátí. Svůj slib dodržel a vrátil se. Když mu guvernér nějakého státu udělil milost pod podmínkou, že už nikdy nebude krást dobytek ani přepadat banky tohoto státu souhlasil. Sice pak přepadával vlaky, ale své slovo do puntíku dodržel. Při jednání s mužem třináct musíte být velmi konkrétní, protože vše bere doslova jako rozdíl mezi přepadnutím vlaku. Jedna jeho část se vyžívá ve formulování a plánování záměru, jejž pak, se vší pečlivostí a přesností, úspěšně provede. V konečném výsledku se určitým způsobem odráží podvědomá snaha rozmisťovat vozy do kruhu, aby se zamezilo nebezpečí útoku. Skrývá v sobě zabudovaný obranný mechanismus, který je navíc značně umocněn smyslem pro detail. Nepřipustí, aby se mu v přehradě objevily nějaké trhliny. Zkuste ho sledovat při debatě. Je nemilosrdný a nelehký protivník. K vítězství mu ještě napomáhá silný osobní magnetizmus a herecký talent. Jako by nestačilo, že se při dunění jeho hlasu a divoké gestikulaci stejně nemůžete soustředit na své stanovisko. Musí si však dávat pozor, aby se do svého vlastního názoru nezamiloval přespříliš a neodmítal vyslyšet i zastánce druhého tábora, popřípadě jejich nápady po vyslechnutí nezavrhoval pouze z toho důvodu, že nebyly jeho vlastní. Někdy má sklony ze své pozice neustoupit i kdyby ho o opaku přesvědčovali nějaký kecal a archanděl Gabriel dohromady. Měla byste mu čas od času připomenout, že svým zarputilým postojem si řeže větev sám pod sebou, což by mohlo mít pro něj tragické následky, pádem by si totiž mohl poškodit i další ze svých cenných aktiv, jímž je pro něj tělo. Styl, jakým své tělo vnímá, ovlivňuje i jeho způsob uvažování. Svých kvalit, osobního charismatu a toho, jakým dojmem působí na druhé si je plně vědom. Na ty s kterými přichází do kontaktu, může mít kladný přetvářející vliv. Svými slovy a skutky uvádí do pohybu síly, jež by ohromily dokonce i jeho samého, kdyby znal jejich vyšší nebo ezoterický význam. Disponuje schopností ovládat a následně měnit lidi i situace. Je snad Merlinem s čarovnými okultními silami? Pokud by si uvědomil šíři svého vlivu a jak jej využít, klidně by jím být mohl. Spousta lidí vypráví právě o takovém muži. Tento muž sám v sobě odhalil stejnou moc a ukázal schopnost třináctek přetvářet svět. Běh událostí se však nevyvinul ke šťastnému konci, protože tato přeměna vyústila v opačný, negativní výsledek. Rád organizuje a dohlíží, ale kromě pocitu spokojenosti je k této roli motivován ještě potřebou posílit životní základy spočívající ve skupinách. Skupiny skýtají bezpečí, to by mohlo být jeho motto, pokud ovšem bude hrát první housle. Jednu jedničku má ostatně i ve svém čísle. Je sice součástí klanu, ale on je tím středem, tím sluncem, kolem něhož obíhají menší družice. Představuje zdroj opory a výživy pro život skupiny. V davu, jenž si přihýbá z pivních korbelů, nebo mezi lidmi, kteří vedou dětský domov, bude právě on tou hlavní figurou, veselý, živý a rozesmátý, ale pod tím vším pevný a solidní. Založil ve své snaze stát se barovým zpěvákem na nějakém ostrově tábor pro ctižádostivé hvězdy. Svou vlastní dvojakost připustil v komentáři, že kvůli jeho atraktivnímu vzhledu, chlapce ze sousedství si producenti a lidé z castingu nemysleli, že by ta osoba skrývající se uvnitř jeho těla mohla někdy projít emoční katarzí. Váš muž třináct vzbuzuje důvěru. Jen se podívejte na ten čestný a spokojený výraz v obličeji. Snáze uvěříte, že někdo, komu slepě důvěřujete, práskne do bot s veškerými vašimi úsporami, než že by vás tento člověk mohl v jakémkoli ohledu zklamat. Svěřila byste mu do rukou své tělo i duši, z čehož mimochodem bude mít obrovskou radost. Jde totiž o zodpovědnost. Je výborným manažerem, kdyby náhodou potřebovala nebeská vláda malinko vypomoci s touto planetou na okraji Mléčné dráhy, nemohla by si vybrat lepšího člověka než muže třináct. O jeho magických schopnostech jsme již hovořili a sebedůvěra, tu rozhodně nepostrádá. Staré národy obestíraly číslo třináct pověrami záměrně, protože si uvědomovaly moc, kterou obsahuje a prostřednictvím principu osmózy, samovolného prolínání, jí tedy disponoval i jedinec, jenž byl s tímto číslem nějak spojený. Muž třináct je z masa a kostí a jeho základy tvoří tělo, domov a peníze, které jsou zároveň těmi hlavními prostředky, jež bude ve svém životě užívat a uplatňovat. Jeho kouzlo spočívá v tom, že zná zemi a její bohatství, jako projevy životní síly, jíž slouží. Má za úkol využít tohoto bohatství tak, aby přeměnil život svůj i druhých k lepšímu, ale krom toho se musí od všech hmotných statků naučit i odpoutat. Jsou totiž pozemské, proto mohou svému účelu, ve své pomíjivé formě, sloužit jen po vymezený čas. Když pochopí tento zákon třináctky, bude nahlížet na smrt ze zcela jiného úhlu pohledu. Až nad lidmi, situacemi nebo majetkem ztratí kontrolu, až mu v jistém slova smyslu umřou, bude to chápat jako přeměnu, kde zbytky starého dávají vzrůst semenům nového rozvoje. Stane se tedy kouzelníkem v tom smyslu, že si uvědomí a uvidí koloběh života. Kromě toho umí i kráčet po vodě. Tedy, přesněji řečeno by to uměl, pokud by chtěl. Kdyby se opravdu posadil a po dostatečně dlouhou dobu, řekněme třináct let, by se soustředil, patřil by mezi ty, kdo to dokážou. Jen se ho zeptejte. Dokonce by to byl pro vás i ochoten udělat. Vzpomínáte si, jak vás onehdy vzal na zápas baseballu a vy jste vyjádřila přání získat jeden míček jako suvenýr? Řekl, že vám jeden obstará a to přímo z hráčovy pálky. Na jeho instinkt se můžete spolehnout. Zrovna při sedmé směně poslala pálka s velkým třesknutím míč vysoko nad hlavy vaším směrem. Vyskočil ze sedačky, hamburger, který zrovna třímal v ruce, odhodil do obličeje vedle sedícího brunátného tlouštíka a onen letící bílý předmět zachytil. Chytil víc než jen míč, přiznejte si to. Není snad pravda, že jste na něm mohla nechat oči, když sprintoval uličkou, v patách těžkopádnou postavu a celou dobu na vás mocně gestikuloval, že získal ten váš suvenýr? Náhoda? Možná. Všimla jste si ale, jak měl při každém odpalovačovi rozmáchnutí křečovitě zavřené oči? Ten podivný reflex nebyl způsoben tím, že by neměl rád zvuk odpalu, ale tím, jak se úporně koncentroval a snažil za použití vůle a víry nasměrovat míč k vašim sedadlům. Rodiče považovali za zázrak, že přežili jeho pubertu. Žít s přesnou kopií božství může být poměrně obtížné. Ačkoli má ego stejně jasně viditelné jako zářící neonový nápis v prérii, bylo v době jeho dětství daleko křehčí. Rozčilovalo ho, když věděl, že má pravdu, ale ne všichni to brali na vědomí. Možná si podvědomě na sebe nakládal příliš mnoho zodpovědnosti a myslel si, že by měl napravovat všechny problémy v rodině, které se kdy vyskytly. Pokud se mu to nepodařilo, pouze z důvodu jeho nedostatečné fyzické síly a chybějících zkušeností, mohl se stát na přechodnou dobu plachým a uzavřeným. Tato prozatímní doba však trvala pouze tak dlouho, dokud byl schopen tento určitý stav osamocenosti snášet. S postupujícím dospíváním si začal všímat vlivu, jejž má na ostatní. Stal se uznávaným vůdcem, což bylo dobré jak pro něj, tak pro skupinu, která toužila po jeho vedení, protože se v jeho schopných rukách cítila bezpečně. Kladné ohlasy mu zajistily růst a postup do současného vysokého postavení, krále vašeho vesmíru. Protože ho milujete, musíte mu pravděpodobně někdy připomínat, že sice vládne vašemu vesmíru, ale nikoli celému vesmíru. Budete-li jeho diktátorské sklony mírnit s dostatečnou dávkou pochopení a lásky, bude ráno už zase v pořádku. Nový den ho vždy naplňuje určitým pocitem tajemného očekávání a vzrušení. Čeká na něj totiž mnoho věcí, jež je třeba udělat a on je připraven. Nikdo nedokáže tuto práci udělat tak dobře jako on a proto u toho musí být, dohlížet, řídit a přeměnit obyčejný úkol na zázračné dílo. Sama moc dobře víte, jak vám změnil život od samého začátku. Poslouchala jste jeho vychloubání, že vždy dělá věci dobře, ale modré z nebe jste opravdu nečekala. Takové líbánky jen tak někdo nemá.

Castor je jasná matně bílá dvojhvězda umístěná v oblasti hlavy souhvězdí severního Blížence. Ovlivňují ji planety Venuše, Merkur, Mars a Jupiter. Propůjčuje hbitou mysl a pronikavý intelekt. Dále předznamenává období střídajících se úspěchů a ztrát, šťastných náhod a smůly. Dodává energickou povahu, smysl pro humor a satiru, kromě toho i sklony k cynismu. Zaručuje nadání k tvůrčímu psaní a komunikační dovednosti. Podle všeho vás zajímá veřejné dění a zřejmě zvolíte zaměstnání v mediích. Upozorňuje na  možnost uplatnění v zahraničních záležitostech a předává intuici a nadání ke studiu metafyzických jevů.

Pollux je jasně oranžová hvězda ležící v oblasti hlavy souhvězdí jižního Blížence. Ovlivňují ji planety Mars, Měsíc a Uran. Propůjčuje křehkost, spolehlivost, udatného, čilého ducha. Milujete soupeřivé sporty. Tento vliv přináší i nepříjemné vlastnosti, přecitlivělost a ukvapenost, které mohou vyvolávat napětí a hádky. Předznamenává zálibu v dobrodružství a sportovní vlohy. S největší pravděpodobností budete na sportovním poli bojovat sami za sebe a úspěchu dosáhnete výhradně vlastním úsilím. Zaručuje psychickou zdatnost a odvahu uskutečňovat vlastní ideály a cíle. Vyniknete vzděláním, začnete se zajímat o filozofii.

Al Wasat je žlutá a modrá dvojhvězda nacházející se v oblasti pasu souhvězdí Blíženců. Propůjčuje vám inteligenci, vytrvalost a pragmatické názory. Dávává dar přesného vyjadřování, který pomáhá k úspěchu ve veřejném životě nebo v obchodě. Varuje však před přepínáním sil a plýtváním energií. Vyhýbejte se destruktivnímu chování, které přináší komplikace a kterého byste později mohli litovat. Tato hvězda vám poskytuje vytrvalost, zdravý rozum a rozhodnost. Nebuďte vtíraví a vydávejte svoji energii smysluplně.

Propus je malá dvojhvězda nacházející se mezi rameny souhvězdí Blíženců. Ovlivňují ji planety Merkur a Venuše. Dává vám odvážný intelekt a schopnost sebevyjádření. Jste společenští a vtipní, můžete vyniknout svými uměleckými výkony nebo jednáním s veřejností. Většinou jste citliví, máte silné emoce a milujete pohodlí a přepych. Tato hvězda vám propůjčuje umělecký talent. Láká vás také astrologie, psaní a veřejné proslovy. Máte schopnost a sílu prosadit své nápady nebo kreativně tvořit.

Klady: pronikavá inteligence, tvůrčí schopnosti, šťastné náhody a nečekaný společenský postup, ctižádost, tvořivost, svobodomyslnost, seberealizace, iniciativa, soutěživost, současně ale i křehkost a všímavost, schopnost dosáhnout vytčené mety, rozhodnost, odměna za dřívější úsilí, dobrý hlas, nadaný řečník, láska k hudbě, kreativita

Zápory: sebeobětování, dosažení slávy za příliš vysokou cenu, výbušnost, nerozhodnost, panovačnost, bezcitnost, rebelantství, lstivost, ukvapenost, útočnost, sobectví spojené s krutostí, náladovost, agresivita, pesimismus, destruktivita, podvod, přecitlivělost, arogance, nedostatek energie

Láska a přátelství:

3 a 23.ledna, 11 a 21.února, 9,19,28 a 31.března, 7,17,26 a 29.dubna, 5,15,24,27,29 a 31.května, 3,13,22,25,27 a 29.června, 1,11,20,23,25,27 a 29.července, 9,18,21,23,25 a 27.srpna, 7,16,19,21,23 a 25.září, 5,14,17,19,21 a 23.října, 3,12,15,17,19 a 21.listopadu, 1,10,13,15,17 a 19.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i profesní (pracovní) rovině:

3,4,10,11,20 a 21.ledna, 1,2,8,9,18 a 19.února, 6,7,16,17 a 30.března, 4,5,14,15 a 28.dubna, 2,3,12,13,26 a 30.května, 1,10,11,24 a 28.června, 8,9,22,26 a 31.července, 6,7,20,24 a 29.srpna, 4,5,18,22 a 27.září, 2,3,10,16,25 a 31.října, 1,14,18,23 a 29.listopadu, 12,16,21 a 27.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

10,11,12,13,22,26 a 28.ledna, 20,24 a 26.února, 18,22,24 a 30.března, 16,20,22 a 28.dubna, 14,18,20 a 26.května, 12,16,18 a 24.června, 10,14,16 a 22.července, 8,12,14 a 20.srpna, 6,10,12 a 18.září, 4,8,10 a 16.října, 2,6,8 a 14.listopadu, 4,6 a 12.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

10 až 14.září, 10 až 18.listopadu, 11 až 19.března, 10 až 14.května

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

9 až 17.října, 11 až 19.ledna, 9 až 17.dubna

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář