Jdi na obsah Jdi na menu
 


21.červenec den pohrdání

9. 3. 2020

Jste vnímaví a intuitivní, ctižádostiví, nechybí vám bystrý duch a tvůrčí nadání. Zvídavost a pochopení pro lidskou povahu napovídá, že dokážete bezprostředně odhadnout člověka i situaci. Jste citliví, chytří a inteligentní. Občas vás ale přepadá úzkost a skepse a měli byste se tudíž naučit věřit prvním instinktům. Rádi se v duchu stále něčím zabýváte a pídíte se po informacích, samostudium a vzdělání vám pomáhá pozvedat ducha i sebevědomí. Máte velkou představivost a jisté psychické schopnosti. Býváte samostatní, hloubaví, rozvíjíte logické uvažování. Jakmile získáte inspiraci, býváte přizpůsobiví a dokážete zvládnout jakoukoli situaci. Budete-li nadále rozvíjet zodpovědnost a zachováte-li si rozhodnost, nikdy si nebudete připadat, jako oběti situace. Kolísáte mezi konvencemi a avantgardností, to znamená, že je zapotřebí najít nějakou formu tvůrčího sebevyjádření. Nedostatek duševních podnětů může být příčinou nervozity, hádavosti a zatvrzelosti. Budete v zajetí svých snů a velkých ambicí překonávat překážky a vypořádáte se s každým sokem nebo protivníkem. Žádný boj nebo dokonce nebezpečí pro vás nebude dost velké, abyste se do něho nechtěli vrhnout po hlavě. Pro vaše okolí bude těžké vás usměrňovat a zvládat vaše běsy. Často se dostanete do značných problémů, pravdou ale je, že budete mít v životě více štěstí než rozumu. Čas od času býváte až dětsky hraví a temperamentní a vyžíváte se v soutěživosti a a tvůrčích úkolech. S oblibou podněcujete k přátelským slovním přestřelkám a rádi kladete nenápadné provokativní otázky. Máte rádi legraci, méně zodpovědnost. Jakmile se jednou pro jistý projekt nadchnete, tak se s nezdolným elánem pustíte do jeho realizace. Přestože jste společenští, potřebujete dostatek času o samotě, kdy nasbíráte novou energii a srovnáte si v hlavě myšlenky. Jste rozhodní a máte přirozený cit pro hodnotu věcí, což vám pomůže nahromadit majetek. Chcete-li dosáhnout opravdové spokojenosti, je zapotřebí udržovat rovnováhu mezi zmíněnými schopnostmi a uměním pronikat až k samé podstatě věcí. Mnohem spíše uspějete, naučíte-li se naslouchat tichému hlasu intuice. Naštěstí máte i dost vnitřní síly, která vám pomáhá překonat těžké chvíle. Představivost a bystrý intelekt vás s největší pravděpodobností přivede k učitelství, sociální oblasti nebo pečovatelské činnosti. Prahnete po vědění a toužíte vyjádřit vlastní pozoruhodné myšlenky, zřejmě vás láká hlavně tvůrčí psaní nebo návrhářství, hudba, umění a divadlo. Máte analytické i technické dovednosti, což je v kterékoli profesi neobyčejným přínosem. S oblibou debatujete, jste průbojní řečníci, prosadíte se v politice, reklamě, při dražbách a aukcích, nebo v obchodě. Organizační a manažerské schopnosti skvěle uplatníte v charitativní činnosti při shánění finančních prostředků ne rozmanité dobročinné projekty. Jako jednadvacítky jste dynamičtí a otevření. Jste družní, máte spoustu zájmů a kontaktů, v podstatě vám nich nechybí a jste šťastní a spokojení. Chováte se přátelsky, velkoryse, jste neobyčejně originální a intuitivní, máte nezávislého ducha. Nezkazíte žádnou legraci, jste přitažliví a tvůrčí, příroda vás obdařila neobyčejným kouzlem osobnosti. Mnozí z vás jsou ale ostýchaví, nedůvěřiví a tak je zapotřebí aby si posilovali sebevědomí, zvláště v důvěrných vztazích. Vliv čísla sedm (měsíc narození) způsobuje, že jste inteligentní a praktičtí, máte takzvaný šestý smysl. Rozhodně ale nebude na škodu, neučíte-li se víc důvěřovat druhým a překonáte sklony k podezřívavosti a skepticismu. Býváte upřímní, toužíte po vzájemném ovlivňování a předávání zkušeností s druhými. Býváte upřímní, toužíte po vzájemném ovlivňování a předávání zkušeností s druhými. Býváte citliví, současně ale máte spoustu odvahy a energie a nebojíte se žádné novinky. Během prvního roku života, tedy již v raném dětství dostanete možnost zdokonalovat silnou osobnost, tvořivost a sebevyjádření. Období narůstajícího sebevědomí bude pokračovat zhruba do třiceti let, tehdy se vaše myšlení i cítění změní a vy získáte poněkud prozíravější a racionálnější přístup k životu, zatoužíte po novém životním řádu. V šedesáti letech vám život přinese další zásadní změnu. Začnete se soustředit hlavně na svůj okruh přátel a na mezilidské vztahy, začnete si víc uvědomovat krásu a harmonii. 

Žena:

Kdo je to rozkošné stvoření až po krk v močálu? Nezdá se, že by si o svůj osud dělala příliš velké obavy. Na nádherně vykrojených ústech jí září oslnivý úsměv a v očích poskakují malé plamínky, ačkoli už se jí brada pomalu ztrácí v mazlavé mase. Ulomíte větev ze stromu stojícího opodál, spěcháte až k okraji tmavé hmoty konzistence ovesné kaše, která se snaží pohltit tu krásnou ženu a ruku křečovitě svírající větev nervózně natáhnete směrem k její klidně vztyčené paži. Zachovejte klid, zavolá na vás. Všechno bude v pořádku. Po krátkém boji ji dostanete na břeh. Srdce vám bije tak divoce, že naráží do žeber jako nerovnoměrně naplněná pračka či ždímání. Ona stojí před vámi, vesele se směje a snaží se trochu očistit své nádherně tvarované tělo od bláta. Děkuji, řekla zvonivým hlasem. Věděla, že se někdo objeví. Raději snad ani nechtějte vědět, jak se sem dostala. Odměnou za váš hrdinský výkon se vám stane seznámení se ženou dvacet jedna. Na jednu věc přijdete velmi rychle, pokud se tak už samozřejmě nestalo. Svůj svět považujete za ústřici, jež by právě teď někdy měla vydat svou perlu. Bezpochyby to bude ta největší a nejdokonalejší perla, jakou kdy dokázala malá podrážděná ústřice vytvořit. Můžete se klidně smát, ale kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe a můžete vzít jed na to, že to bude ona. Žena dvacet jedna prostě odmítá věřit, že svět má i temné stránky. Při každé přeháňce vidí barevnou duhu a na obou jejích koncích obrovský hrnec plný zlaťáků. Může přestat psát novinové nekrology, protože se v nich nikdy neděje nic legračního, žena dvacet jedna zahazuje nepříjemné zprávy a upomínky jako něco naprosto nepodstatného. Ačkoli má zítra zaplatit nájem a v kapse jí cinká pouze dvacet pět korun, neklesá na mysli. To přece není vůbec žádný problém. Jediné co teď musí udělat je během následujících dvanácti hodin sehnat několik tisíc korun. Věřte nebo ne, ona to dokáže. Kromě toho, že vlastní pramen víry, jenž je tak bohatý, že by uhasil žízeň celých národů, disponuje také elánem a odhodláním zaměstnat svou víru tím nejneobvyklejším a nejnápaditější způsobem. Žena dvacet jedna bývá samostatnější a nezávislejší než její sestra trojka. Má energii a touhu uspět a k tomu ještě sílu a odvahu postavit se na odpor. Není to žádná květinka, již by si někdo připnul na klopu opasku. Pokud v něco věří, dokáže na svou stranu získat nebe, zemi i republikány, kteří jí pomohou dovést věc do úspěšného konce. Pokud stojí na vaší straně, pak tvoříte neporazitelnou armádu, již by vám záviděl i samotný Činghistán. Nejúchvatnější na tom je, že to vše dokáže dělat s nevýslovnou elegancí a šarmem. Nikdo ji tak nemůže ani podezřívat, že v jejím nitru se skrývá pec, v jejíchž útrobách dřímá tatáž žhavá a bublající energie, kterou světu jednou předvede. Pokud se vyjadřuje k závažnému tématu, dělá to ve velkém stylu. Má smysl pro dramatické situace, k nimž se cítí silně přitahována. Představují totiž možnost, jak dát volný průchod oné ohromné energii. Díky svému všestrannému nadání a touze být náležitě oceněna za to, co umí, je velmi schopnou bavičkou. Chce, aby se lidé probrali k životu. Proto stojí uprostřed a hraje roli, kterou jí určil život, s pravidelností kapajícího vodovodního kohoutku. Musí si však dávat pozor, aby své snažení nepřehnala. Vás však ve svém horečném úsilí orientovaném vůči okolí neopomene, protože o vás dobře ví. Na vaše plány a úspěchy bude reagovat se stejným nadšením jako na ty své. Vaše radost je i její radost a tu pravou jste poznal teprve až s jejím příchodem. Svět naplňuje novým smyslem, dychtivou inspirací a bezelstnou vírou ve vlastní i vaše schopnosti vrátit planetu zpět do rajské zahrady, jež je v jejích představách skutečná. Avšak s jednou změnou. Adam bude muset pomáhat ve sklizni jablek. Rozhodně nepřipustí, aby trhala sama a jemu připadly všechny zásluhy. Adamovo jablko, to určitě! Neznamená to, že vám nebude nosit fajfku a bačkory. S tím můžete klidně počítat. Ovšem bude očekávat, že na oplátku jí ty bačkory přinesete také, ale místo dýmky bude požadovat nefritovou cigaretovou špičku. Vaše žena dvacet jedna je velmi společenská. V roli hostitelky přímo exceluje, protože je taktní a okouzlující. Její zájmy se svou šíří, ačkoli pravděpodobně ne už podrobnostmi, vyrovnají záznamům FBI, proto dokáže z rukávu vysypat názor na jakékoli téma, na něž návštěvníci zavedou řeč. Je oblíbená, jak u mužů, tak u žen, všichni bez rozdílu se u ní cítí stejně vítaně a pohodlně. Podobně jako její sestra trojka si musí dávat pozor, aby svou energii a nadání nerozptýlila do příliš mnoha aktivit. Její mysl má sklon přelétat z jedné květiny na druhou jako motýl bez domova, jenž si hledá své místo na slunci. Ve skutečnosti však nechce na žádném květu setrvat příliš dlouho, protože ta modrá chrpa přímo před ním na travnatém pahorku vypadá obzvláště lákavě a hned za ní se ve větru pohupuje pár kopretin, jejichž chuť by mohla být tak sladká. Vaše žena dvacet jedna se musí naučit soustředit. Když nemůže dát volný průchod své energii, bývá nervózní a mrzoutská. Její nálada klouže nahoru a dolů jako školáci šplhající po tyči při hodině tělesné výchovy. S ostatními ztrácí trpělivost a neustále nad něčím dumá. Poněvadž má tak bujnou fantazii, může v hlavě vést zdlouhavé rozhovory a probírané situace nafouknout do neskutečných rozměrů. Stává se pak podezřívavou vůči úmyslům a činům lidí, které miluje a světa obecně. Měl byste vzít v úvahu, že v ženě s číslem dvacet jedna, se pravděpodobně skrývá médium. Vnímá nenápadné náznaky, jež obvykle zkomolí při přenosu, protože je tolik zaneprázdněna působením ve vnějším světě. Přijaté informace se však i přesto ukládají na podprahových rovinách a pomáhají jí říct či udělat zrovna tu správnou věc nebo být na správném místě v ten nejpříhodnější okamžik. Není náhoda, že jednadvacítka se může zabývat problematikou roztavení přehřátého jádra jaderného reaktoru. Nehoda v jaderné elektrárně by totiž zničila stát o rozloze spojených států. Je to typická představitelka svého čísla, která se nikdy nevzdává, ačkoli velmi často zastává názory nepopulární strany. Je to uznávaná, všestranně nadaná, nervózní dívka a mnohdy i náruživá kuřačka. Svůj vývoj začala jako naivní dívka v povrchním světě, pokračovala jako sexbomba, kdy však byla lehkomyslně využívána, až skončila jako zralá žena skvělých výkonů. Ženu dvacet jedna neudržíte na zemi a nepomůže vám ani vteřinové lepidlo. Můžete se pokusit zatížit ji pytli s pískem a zabránit, aby se nafoukla těmi nejbáječnějšími, nejextravagantnějšími a nejnemožnějšími nápady a odlétla do divoké modré dálky. Jak ale spoutáte sen? Mívá více snů, než jí bylo biologicky přiděleno. Čtyři až šest za noc stačí většině, ne však jí. Sní i když nespí. Představuje si svět plný krásy, umění, tance, barev, tvarů, kde každý může svobodně tvořit a dosáhnout svých cílů. Bohužel ji však často na jejím vlastním kolbišti skolí frustrace. Jedna její část miluje volný prostor se sluncem a bezmračnou oblohou, v němž se může vznášet a vychutnávat krásy přírody a vesmíru, aniž by ji k zemi táhla závaží a pouta jakéhokoli druhu. Druhá část její osobnosti ji nutí jít po té správné cestě, prozkoumávat nová místa, soustředit své tvůrčí schopnosti do pevného lana vlastní síly a jedinečnosti, které spojuje minulost s přítomností. A je tu ještě třetí část, jež na ni naléhá, aby se obrátila k druhým a starala se o jejich potřeby. Asi se tedy není čemu divit, pokud se v ní nevyznáte. Aby uvedla takovou osobnost s tolika různými tvářemi do alespoň zdánlivého souladu, potřebuje k tomu veškerý svůj značný tvůrčí elán. Životem prochází lehkostí a krokem královen. Nouze poddaných jí však není lhostejná. Když by neměli co jíst, tak by vaše žena byla ta, která by udělala těsto, upekla chléb a vlastnoručně by pak bochníky rozdala hladovějícím. Má srdce stejně velké, jako je její představivost. Nositelka čísla dvacet jedna je, mírně řečeno, zajímavá osobnost. Přeptejte se na ni její maminky, ovšem dopřejte jí zároveň chvilku času na to, aby si rozmyslela, jaké zážitky vám bude vykládat. Co takhle jak si onehdy nacpala na hlavu celé balení tužidla, vytvarovala vlasy do účesu své oblíbené filmové hvězdy, vplula do obýváku a pozdravila návštěvu, jež si přišla zahrát nějakou společenskou hru, dosti důvěrným a nevhodným způsobem. To samotné by ještě nebylo tak hrozné, ovšem černý podvazkový pás, jehlové podpatky a boa z červené labutěnky stačily na to, aby se tím dobré tři měsíce zabývala školní rada. Asi proto, že kromě vyjmenovaného na sobě neměla už nic jiného. Než nastoupila na střední školu, projevy hereckého nadání ochably, ale jen trochu. Ne však ve vztahu k rodičům. Matka přímo a vždy nějakým způsobem zařídí, že dospívající mají tendenci poslouchat názory svých vrstevníků a to, co říkají dospělí, považovat za nadbytečné a nežádoucí. Na střední škole byla pravděpodobně členkou dramatického kroužku, chodila na hodiny řečnictví, účastnila se debatních klubů, nebo byla jen pouhým třídním šaškem těšícím se přízni publika. Vaše žena dvacet jedna vykvetla do úchvatné růže nádherné vůně a nevyslovitelné krásy. Navíc si umí hrát se slovy a její hlas, který nemusí zrovna běhat po stupnicích, ale zaručeně zdolá abecedu, bývá pohlazením pro uši. Odráží se v něm vnitřní smysl pro rytmus a často tak vytváří příjemně melodický zvuk, jež dokáže svým neuvěřitelně sametovým, magnetizujícím hlasem posluchače téměř zhypnotizovat. Klidně by zvládla prodat Arabům ropu s tučným ziskem, zatímco by stále ještě žasli nad krásou jejího projevu, podepsali by smlouvu a zboží by bylo zaplaceno a doručeno příjemci. Vaše žena jednadvacítka však dbá na závazky vůči druhé straně. Je silnou osobností a vždy si v rámci jakékoli spolupráce zachovává bezúhonnost. Spolupráce je pro ni velmi důležitá. Právě prostřednictvím společně vykonaných činností se totiž prosazuje. Její cíle jsou stejně vzletné jako její fantazie. Touží vybudovat říši, kterou by mohla složit druhým k nohám. Má širší zorné pole a její vidění nepočítá s prvkem selhání. Očekává, že ve veškerém svém konání bude triumfálně úspěšná a oceňovaná. Věří v sebe a ve vás. A pokud se přání stávají skutečností, pokud tam, kde končí duha, je poklad, pokud se víly zrodily z prvního smíchu prvního dítěte a pokud podkovy a čtyřlístky plní svůj úkol, pak má vaše žena dvacet jedna už základ pro zbytek svého světa, protože všemu tomu věří. Ví, že pokaždé, když někdo řekne, že nevěří na víly, padá jedna mrtvá k zemi. Zkuste se někdy podívat na svět jejíma rozzářenýma očima a následovat ji do kouzelné říše, jež koneckonců může klidně být tou nejskutečnější ze všech. Už je pryč, tak byste si měl pospíšit. Proč tak vesele tleská, když tančí ve slunečních paprscích? V představách slyší totiž nesmrtelného Petra Pana, který šeptá, aby jste také zatleskali, jestliže věříte na víly. S vaší ženou dvacet jedna bude brzy tleskat celý svět.

Muž:

Tak tohle je hráč. Když se váš muž dvacet jedna narodil, dal o sobě vědět silným vřískotem a v drobné, teplé pěšince svíral dvě kostky. V porodním sále na sebe upoutal pozornost snad každého, kolik dětí se také rodí s vítěznou kombinací na kostkách a své ústřední role se od té doby již nepustil. Nebojí se pořádně napít šťávy života a má rád vzrušení, náročné úkoly a nádech nejistoty a nebezpečí. Má styl, všimla jste si těch dvou molitanových kostek, co má zavěšené na předním zrcátku ve svém červeném porsche? Není pochyb o tom, že má talent na život, je ochotný využívat příležitosti a disponuje nezlomnou vírou v sebe a v ideál úspěchu, jenž ostýchavější duše ohromuje i mate. Je to muž, kterého nelze připoutat k zemi. Když ho svlečete a necháte bez peněz a bez přátel, pak rychleji, než má kočka koťata, obrátí všechny své nevýhody v silné zbraně. Tady stojí velká chata s obrovským kamenným krbem, opodál je kluziště, ke kterému ze strany přiléhá restaurace pro labužníky a pravděpodobně tam bude i útulná diskotéka se světelným parketem a blikajícím stropem a stěnami, v niž budou pod sprchou lesklých paprsků ze stroboskopu tančit zutí domorodci oblečení do džínsů, červených tartanových košil a teplých ponožek. Váš muž může vystupovat už do svých šestnácti let v rozhlase nebo umění. Může být označován za nejlepšího nejúspěšnějšího diskžokeje všech dob. Byly časy, kdy se jeho rivalové snažili násilím zmocnit hranice státu v němž žije, obzvláště pokud pracuje pro zpravodajskou, státní nebo tajnou službu. Dokonce může přežít i pár pokusů o zabití. V jednu chvíli také přišel o svůj astronomický příjem a útěchu mohl hledat v návykových látkách, ovšem účinkování v čemkoli znovu nastartuje jeho kariéru a dnes se těší světovému úspěchu. K jeho stylu prostě patří neustálé návraty. Tento muž přitahuje ženy stejně jako slunečná pláž milovníky koupání. Může být vyzáblý jako chrt, kulatý jako měsíc v úplňku, vysoký jako chůda nebo malý jako trpaslík a přesto se za ním vždy potáhne závoj žen, které budou viset na každém jeho slově či pohledu. Možná to dělá jeho neodolatelný úsměv nebo skryté podvědomí o vlastní výjimečnosti. Obou předností dovedně využívá. Jeho smyslnost je vědomá i nevědomá. Ví, že by svým šarmem dokázal vlákat jednorožce do klece. S lidmi jedná působivě a cíleně a nachází nelíčené potěšení v ženách. I když je naplno pohroužen do práce a sex je ta nejvzdálenější myšlenka, asi tak půl až metr od něj, jíž by se jeho mysl v takovém okamžiku zaobírala, stále vyzařuje jakési vnitřní kouzlo, na které ženy reagují s neobyčejnou citlivostí. Muž s číslem dvacet jedna nemusí vůbec odpovídat obecným měřítkům tělesné přitažlivosti, avšak má něco, co vychází z nitra, zvláštní auru, jíž vysílá do okolního světa vzkaz, že je někdo a je si toho dobře vědom. A uvědomuje si to každý v dosažitelné vzdálenosti. Dokáže navázat spojení s vašimi nejtajnějšími myšlenkami a dotknout se vašich nejhlubších přání a potřeb. Dělá to podvědomě, prostě ví, co, kdy a komu říct a nezřídka bývá ve správném okamžiku na správném místě. Můžete si o něm myslet, že je dítětem štěstěny, ovšem on si své štěstí zasloužil. Intuitivně vycítí potřeby okamžiku a má odvahu ke smělým činům a drzou víru v jejich úspěch. Vyletí až tam, kde žijí orli a na svět shlíží s většího a vznešenějšího hnízda než většina smrtelníků. Je na něm něco impozantního. Když plánuje, tak ve velkém. Triviální a nedůležité věci nejsou jeho styl. Navíc dokáže dělat divy, stačí ho sledovat s papírem a tužkou v ruce. Několika umělecky vyvedenými tahy pera vám na papírovém ubrousku v restauraci ukáže, jak za tři měsíce vydělat dvacet pět milionů korun. No jistě, ušklíbnete si, vždyť to jsou jen klikyháky na papíře. Z vaší pochybovačné reakce si však nic nedělá, není to poprvé, co se mu někdo vysmívá. Je zvyklý na to, že jeho rady většinou končí společně se zbytky od večeře v koši, ale snad právě proto je na světě tak málo milionářů. Už jste si někdy všimla, kolik číšníků se proslaví nebo zbohatne? Ne každý je ochotný přijmout stejně vysoké sázky jako muž dvacet jedna. Po bitvě je každý generál, ovšem vojenské a vůdcovské schopnosti jednadvacítky jsou pozoruhodné. Jaké je jeho tajemství? Jednoduché ví, že vyhraje. Věří svým plánům a nápadům a nehodlá sedět na verandě v houpacím křesle, hledět na hvězdnou oblohu a čekat, až mu bůh ukáže cestu, nebo alespoň sešle dolů déšť zelených bankovek, které by mu ladily k barvě trávníku. Když vám vysvětluje svou nejnovější strategii, říkáte si, jak by tohle mohlo vůbec vyjít. Dejte mu pár měsíců a on to dotáhne do vítězného konce. Potřesete hlavou a zamumláte, že bůh dává pozor na blázny, opilce a muže dvacet jedna. Vzpomínáte si? Někdo vám řekl, aby jste mu přivedla člověka, který neví, že něco nelze udělat a on to bez váhání udělal. Váš muž dvacet jedna totiž bude ten poslední, který uvěří, že to nelze a tudíž ten první, jenž to dokáže. Pravdou je, že bez vašeho uznání se neobejde. Nic by si nepřál více, než abyste stála za ním, podporovala ho a společně s ním věděla, že jeho divoký a bláznivý plán lze přeměnit v proveditelnou a funkční operaci. Nevěří, že to dokáže, on to přímo ví. V tom také spočívá onen rozdíl mezi jeho úspěchem a neúspěchem druhých. Víra vyvolává pochybnosti, vědění nenechává pochybám žádné místo. Chce, abyste věděla jako on, protože partnerství jsou pro něj velmi důležitá. Naprosto jasně si uvědomuje, co potřebujete, ale zmítá se mezi dvěma body, potřebou citlivě reagovat na vaše nálady, myšlenky a návrhy a nutkáním svobodně vyjadřovat vlastní, nezávislé názory na to, jak by věci měly fungovat. Přijde za vámi, zeptá se vás, co si o jeho skvělém plánu myslíte a když dostane souhlasnou odpověď, pravděpodobně ho to stejně neodradí, protože si je jistý, že uspěje. Ale zeptal se vás, nebo ne? Jsou okamžiky, kdy si myslíte, že se vám podařilo konečně vštípit těm elegantním uším a nápaditě mysli alespoň zdánlivý pocit normálnosti a že se nyní konečně uchýlí k běžné rutině od devíti do pěti. Chyba! Stejně by se vám to nelíbilo. Vzpomeňte si, co vás k němu zpočátku přitahovalo především. Někde ve vašem nitru se skrývá hráčská vášeň, která vás svedla dohromady. V skrytu duše určitě toužíte po nebezpečném životě. Nenechte se tedy tím vřelým úsměvem, vstřícným postojem a sklenkou burgundského ve světle nočního táboráku uchlácholit k pocitu, že už je jiný. Jak naivní! Buďte si jistá, že se jedná jen o klid před bouří, anebo, což je pravděpodobnější, se nacházíte přímo v oku hurikánu. Náhle a bez varování se z vašeho zdánlivě příčetného muže stane blázen a už plánuje, jak koupí např. Saudskou Arábii a začne vyrábět pískoviště. Jen se zatím nad tím zamyslete. Kolik dětí žije na celém světě? Ke každé objednávce tak dobře a bytelně postaveného pískoviště, že vám vydrží celý život, bychom mohli přibalit velký pytel písku zdarma. Vždyť je tam té sypké hmoty všude fůra. Taky by se třeba dali renovovat pláže po celém světě. Možností je prostě nepočítaně. Sama na sobě začnete pociťovat nádech zápalu. Tak se mu to zase podařilo. Jeho nadšení je nakažlivé a vás už, jako tolikrát předtím, postihla infekce v plné síle tak, že jste ochotná investovat do nemovitostí v zahraničí. Jedna věc, na niž si váš muž dvacet jedna musí dávat pozor, je, ano, uhodla jste, přehnané sebevědomí okořeněné špetkou vznětlivosti. Umí tak dobře mluvit, že by přesvědčil kočku, aby si dala bublinkovou koupel. Představa vašeho kocoura jak sebou žuchne do vany a obklopen mydlinami si vesele drbe kartáčem kožich na zádech a mňouká si refrén oblíbené písně, se může na první pohled zdát směšná, ovšem staly se už i méně pravděpodobné věci. Je třeba si uvědomit, že muž s číslem dvacet jedna je částečně upředen z vláken komedianta a někdy se nechá unést zvukem vlastního hlasu nebo metaforičností svých nápadů. Musí se naučit, že pokud se nechá ovládat emocemi, mohlo by se jeho nadání a energie roztříštit na stovky neužitečných střepů. Je třeba mu čas od času naservírovat některé tvrdé a nepříjemné životní zkušenosti jako přílohu k pečeným holubům, kteří mu sami létají do úst. Ovšem s jeho úspěšností, komu by se mu chtělo říkat, jak se věci ve skutečnosti doopravdy mají. Často jedná bez rozmyslu a nejednou už skončil po kolena v kobylincích. Tak jak to, že se dokáže vždycky vyhrabat a vonět pro pryskyřníku? Nemyslete na to, stejně byste tomu neuvěřila. Prostě to jen zařaďte do složky neobjasněných záhad vesmíru. A navíc, dělá ho to o to zajímavějším. Jako byste žila na okraji vulkánu a celých čtyřicet dní a nocí se vám už otřásala půda pod nohama. Pod tímto číslem je zrozeno mnoho velikánů a váš muž je jejich bratrem. Není to, mírně řečeno, vzrušující a inspirativní společnost? Váš muž dvacet jedna je společenský tvor. Rozhodně nepatří k typům, jež se schovávají před světem za vysokou, silnou zdí, navléknou se do roucha askety a třikrát denně se bičují za neslušné myšlenky, které se jim náhodou vkradly do mysli, když se zrovna nedívali. Neslušné toulavé myšlence, jež mu čas od času zkříží cestu a okoření život, se vůbec nebrání. Vítá třpytivé stránky života s otevřenou náručí. Má rád lidi, konverzaci, společenské styky, vzrušení a teatrálnost. Diář si asi nevede, ale každou vteřinu jeho času vyplňuje nějaká aktivita. Chce všechno vidět a zažít. Jelikož ho dobře znáte, je vám jasné, že tohoto konkrétního cíle dosáhne. Touží prozkoumat krásy světa a na svých výpravách se může zatoulat až do nejvzdálenějších koutů planety. Nic by si nepřál více, než aby vás měl na cestě po svém boku. Největší radost totiž má, když se může o své dojmy a emoce podělit se vstřícným publikem. Chce z vašich úst slyšet uznání i když by to nikdy nepřiznal. Brání mu v tom určité množství hrdosti, asi tak tři a půl tuny, které má také na svědomí styl jeho chůze. Unést takovou váhu už něco stojí. On to však dokáže. Budou se mu sice podlamovat kolena, jazyk mu klesne až na vestu a obličej dostane zvláštní nafialovělý odstín, ale mezi těžkými nádechy vás ujistí, že všechno je v naprostém pořádku a že to zvládne. Něžně a nenásilně ho uchopte za loket, pomozte mu se zvednout a ubezpečte ho, že mu chcete být na blízku, protože se v jeho přítomnosti cítíte tak bezpečně. Za takové podvratné jednání se vám dostane odměny. Ačkoli potřebuje více lásky a péče, než má tendenci čas od času dávat, má o vás velký zájem a je na vás a to, co děláte, opravdu pyšný. Je jako dobrotivý král, jenž svou štědrostí oblažuje ty, kdo uznávají jeho postavení v panujícím systému. Dal vám svou lásku a bude vás chránit za pomoci silné víry a pozitivního náhledu. Jediná bolest, kterou vám způsobí, bude píchání v boku od smíchu. S ním budete mít úsměv na rtech neustále a koneckonců smích je nejlepší medicína. Ačkoli není komediant v pravém slova smyslu, nekonečné toulky a šíře jeho představivosti vás oba dostanou. Budete si hrát na Mléčné dráze a objevíte, jaké to je jet pozpátku na měsíčním paprsku. Čelem k vám sedí on a šťastně se na vás zubí.

Procyon je žluto bílá dvojhvězda ležící v oblasti těla Malého psa. Ovládají ji planety Merkur, Mars, Jupiter a Uran. Propůjčuje pevnou vůli, elán a schopnost naplánovat si budoucnost. Kromě toho jsou jedinci narození v jejím vlivu činorodí, mají rozmanité zájmy a neobvyklá zaměstnání. Předznamenává šťastné náhody, v podobě dědictví nebo nečekaných darů, dále úspěch a majetek. Přináší však i náhlé životní zvraty, slávu a vzápětí neblahou proslulost, jmění a záhy ztrátu všeho získaného. Měli byste se proto naučit trpělivosti. Dopřejte si dostatek času, promyšlené plány přinášejí vždy lepší ovoce. Podle starověkých výkladů upozorňuje též na nebezpečí kousnutí psem. Zaručuje odvahu, vynalézavost, neobvyklé nadání a rytířskou povahu. Předznamenává, že budete mít množství oddaných přátel, kteří vám v případě potřeby vždy podají pomocnou ruku.

Altarf je oranžová hvězda gigantických rozměrů ležící na konci nejzadnější z jižních nohou souhvězdí Raka. Ovlivňuje ji planeta Mars. Propůjčuje pevnou vůli, vytrvalost, zaručuje v životě postup za pomoci vlastního úsilí. Díky nezdolnému elánu a bojovnému duchu se vypořádáte se všemi těžkostmi. Kromě toho vás varuje před výbušností a přílišným přepínáním sil. Předznamenává odvahu, rozhodnost a neustálou potřebu aktivní činnosti. Navíc dostáváte do vínku i dostatek sebejistoty, sebevědomí, nadšení a podnikavého ducha.

Klady: majetek, štěstí, postavení ve vládních službách, pýcha a důstojnost, zájem o teologii, inspirace, tvořivost, milostné svazky, dlouhotrvající důvěrné vztahy, výřečnost, aktivita, výkonnost, odvaha, sebejistota

Zápory: domýšlivost, lhostejnost, netaktnost, lstivost, podvodné jednání, přílišná závislost na druhých, nezvladatelné emoce, nedostatek představivosti, zklamání, obava ze změny, plýtvání energií, výbušnost, záliba v riskování a hazardu

 Láska přátelství:

21,28 a 31.ledna, 19,26 a 29.února, 17,24 a 27.března, 15,22 a 25.dubna, 13,20 a 23.května, 11,18 a 21.června, 9,16 a 19.července, 7,14,17 a 31.sprna, 5,12,15 a 29.září, 3,10,13,27,29 a 31.října, 1,8,11,25,27 a 29.listopadu, 6,9,23,25 a 27.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i profesní (pracovní) rovině:

7,8,9,12,18,19,24,28 a 29.ledna, 5,6,7,10,16,17,22,26 a 27.února, 3,4,5,8,14,15,20,24 a 25.března, 1,2,3,6,12,13,18,22 a 23.dubna, 1,10,11,16,20,21 a 31.května, 8,9,14,18,19 a 29.června, 6,7,12,16,17 a 27.července, 4,5,10,14,15 a 25.srpna, 2,3,8,12,13 a 23.září, 1,6,10,11 a 21.října, 4,8,9 a 19.listopadu, 2,6,7 a 17.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

3,18,19,2O a 21.ledna, 1 a 17.února, 15.března, 13 a 30.dubna, 11 a 28.května, 9 a 26.června, 7 a 24.července, 5 a 22.srpna, 3 a 20.září, 1 a 18.října, 16.listopadu, 14.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

18 až 22.září, 18 až 26.listopadu, 19 až 27.března

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

17 až 25.října, 19 až 27.ledna, 17 až 25.dubna

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář