Jdi na obsah Jdi na menu
 


31.srpen

6. 5. 2020

Žena:

Kolik znáte žen, které dostaly pod stromeček dárek jít tempovat? Santa přece ví, co potřebují hodná malá děvčátka s číslem třicet jedna. A ona rozhodně hodná je, většinu času dodržuje pravidla a chová se v rámci společensky přijatelných norem. Má však jednu zvláštní fyzickou nevyváženost. Její pravé chodidlo je nesrovnatelně těžší než levé. Říká se tomu syndrom nohy z olova a v kontaktu s plynovým pedálem vytváří zajímavý efekt. Jen se podívejte na její pokuty za překročení rychlosti. Kdyby se seřadily jedna za druhou, včetně těch, jež měla dostat, vytvořily by impozantní pás spojující celou zeměkouli z jedné strany na druhou a všemi směry a zpět. Má však ještě jednu neobvyklou fyzickou výjimečnost, mrštný jazyk, kterým dokáže vymyslet historku s neuvěřitelnou rychlostí, když na to přijde. Zeptejte se kteréhokoli z jednatřiceti policistů stojících podél onoho papírového pásu. Na začátku si budete z vaší ženy třicet jedna připadat asi poněkud popleteně, jak se může někdo držet pravidel a přesto je porušovat a když ji začnete popisovat svým závistivým kamarádům, jako by, jste jedním popisem popřel ten předchozí. To je však na ní to zábavné i záhadné. Je to jako si každé ráno hned po probuzení koupit štěstíčko, jehož obsah pak určí tón celého dne. Nikdy nevíte, co se bude skrývat uvnitř, či co se stane. Ne že by byla nevypočitatelná, je spíše jen proměnlivá a ačkoli je spolehlivá, nikdy nevíte, zda zareaguje tak, jak očekáváte. V tom tedy spočívá ona zjevná spletitost a rozpor. Na tomto místě by se tedy hodilo malé vysvětlení. Za prvé, má ráda své zvyklosti. Rutina a plány dodávají její existenci pocit bezpečí, což je klíčové slovo pro ženu s číslem třicet jedna. Tomu také podřizuje většinu svých činností. Jelikož narušením plánu by šla proti svému vrozenému smyslu pro řád, není neobvyklé, že se bude řítit závratnou rychlostí na sjednanou schůzku, na kterou chce dorazit včas, nebo závodit s nejrychlejšími vozy na dálnici, protože si určila, že v průběhu určitého času X zvládne určité množství úkolů Y. Ať se děje, co se děje, naplánované pochůzky musí zvládnout. Sám víte, jak je spolehlivá. Za druhé, je poměrně důkladná a přesná. V její spíži najdete naprosto všechno od písmenkové polévky až k para ořechům. Každá položka bude pečlivě zaznamenána s vlastním inventarizačním číslem a společně s ostatními uložená do polic velmi přehledným způsobem. Dokonce i písmenka v polévce budou podle abecedy. Pak si najme královskou stráž, jež bude mít za úkol tyto zásoby hlídat. Ví, jak se zabezpečit proti nepředvídaným událostem. Je natolik schopná, že kdekoli se zrovna ocitne, rychle se stává tím, kdo udává druhý směr. Musel byste být na jedno oko úplně slepý a na druhé nevidět, abyste nerozpoznal její výjimečný vůdcovský potenciál. Patří do kategorie lidí, kteří vklouznou zcela nepozorovaně do zaměstnání, nechávají totiž za sebe hovořit své skutky a převezmou celý provoz před tím, než se kdokoli dozví jejich příjmení. Vaše žena třicet jedna by jim ho stejně neřekla i když teď už ho zná každý, protože je vysázeno zlatým písmem na skleněných dveřích její kanceláře. Její schopnosti se rychle derou na povrch, takže je naprosto přirozené, že snadno stoupá po žebříčku kariéry. V oněch výjimečných případech, kdy její potenciál zůstává příliš dlouho bez povšimnutí, zná účinnou nápravu. Třicet jedna silných mužů, kteří se s beranidlem rozbíhají proti skleněné výplni dveří vaší kanceláře, jsou účinným efektem, jenž jí zajistí rychlé a jasně ohlášené entrée. Mimochodem, vytrvalost je její druhá přirozenost. Žena třicet jedna se na své prestižní místo vyšplhala z pozice neznámého nováčka kdejakého povolání v průběhu pouhých několika málo let. Lidé na ní oceňují její vzhled jako z reklamy, autoritativní projev, uvolněné chování a upřímný středo západní image. Už druhý týden jejího působení v nějakém povolání zaznamenalo její okolí nejvyšší sledovanost programů její firmy za posledních šest měsíců a to i přes silnou konkurenci nového programu jiné firmy. Tato žena je zcela ve stylu svého čísla narození velice důkladná, proto se svědomitě zabývá každým svým úkolem. I vaše žena má upřímný, čistý a pohotový projev, který vzbuzuje pozornost. Ví, jak s lidmi mluvit, jak se mezi nimi pohybovat a jak navodit uvolněnou atmosféru. Chce udělat dobrý dojem, protože je pro ni velmi důležité, aby ji ostatní mezi sebe přijali a aby si vážili jejích úspěchů a výkonů. Není možné, aby nevyčnívala z davu. Je nadprůměrně výrazná, talentovaná a tvořivá a touha uspět a být v tom, co dělá, nejlepší, přeměňuje její potenciál v hybnou, vibrující sílu, již nelze jen tak snadno zastavit. Valí se jako kolo života nezadržitelně a jistě stále kupředu. V náročné práci spatřuje vítaný ventil pro svou prudkou energii, vnímá ji jako nádobu, kam může lít nápady, nadání a odhodlání. Jakmile se začne valit, spíše zastavíte lavinu, abyste s ní prodiskutoval výhody a nevýhody pádu, než svou ženu třicet jedna přesvědčíte o tom, že to, co právě dělá, by stálo za hlubší promyšlení. Ona už prověřila každou možnou trhlinu ve své argumentaci, takže svými taktními slovy se snažíte pouze vyjádřit nesouhlas s jejím rozhodnutím, což má v konečném důsledku stejný efekt jako hvízdání ve větrné smršti. Ne vždy si však byla tak jistá v kramflecích. Jako malé děvčátko byla pravděpodobně ostýchavá, uzavřená a ne příliš ochotná otevírat se novým věcem a lidem ze strachu, aby neporušila stávající stav, jehož důvěrnost pro ni představovala jistotu a bezpečí. Jako hodně jednatřicítek měla i ona starostlivý domov, ale přesto byla obezřetná a cestu do budoucnosti si dopředu pořádně oťukala. Ještě před pubertou začala svou působivou osobností vyvolávat velmi vřelou odezvu, což mělo jednoznačně příznivý účinek na její sebevědomí. Možná dokázala překonat nedostatek sebedůvěry i pouhou silou vůle. V každém případě si však uvědomila, že lidé si jí začínají všímat v příznivém slova smyslu. Dnes se od druhých nápadně liší, ovšem tak uklidňujícím, příjemným a sebevědomým způsobem, který je neuráží, protože vycítí její upřímně laskavou povahu. Života si váží a energicky se jím žene vpřed, ale vždy s respektem vůči jeho zákonům. Tato žena o sobě může prohlašovat, že nepije, nekouří, nešňupe kokain, nebere ani jiné drogy a nespí s celým městem. Celý její život je a vždy bude práce. Dokonce i když je doma a odpočívá, hraje na nějaký hudební nástroj, maluje nebo zpívá. Musí zkrátka stále dělat něco zábavného nebo tvořivého. Vaše žena třicet jedna věří v pracovní morálku a do svých zaměstnání, doma i mimo domov investuje velké množství energie. Je přesně ten typ, jenž dokáže obojí zvládat poměrně snadno. Je úspěšná, protože má ve zvyku dodržovat pravidla a vidí výsledky logického a dobře naplánovaného úsilí. O jejím zdaru ani ona, ani nikdo v okolí nikdy nepochyboval. Existují chvíle, kdy se vám může ztratit z dohledu. Na hodiny či dny zmizí, nebo se jen zabarikáduje uvnitř domu, zatluče dveře a okna a na komín připevní husté pletivo, protože nemá náladu na to, abyste ji překvapil v přestrojení za Santa Clause. Samota je nezbytnou součástí její existence. Potřebuje být sama, aby si dobyla baterie, takže pokud máte domluvenou schůzku a u jejího domu zjistíte, že jsou po celém trávníku plus po jedné na všech dveřích rozmístěny obrovské cedule s nápisem nevstupovat, neberte si to osobně i když na jedné z nich stojí, že to platí i pro vás a hned vedle této vřelé věty je nakreslen obrovský prst, který ukazuje právě na vaše srdce. Příležitostné úniky jí udělají dobře a vám ostatně také. Jen si představte, jak příjemné bude ji zase vidět, až se vynoří ze své dobrovolné izolace. Je velmi tajnůstkářská. Neřekne vám o sobě nic, dokud nebude úplně připravená. Tato vlastnost zapadá do mozaiky rozporů, jež je pro její osobnost tak charakteristická. Je pohledná a okouzlující, pokud nebudete bez pozvání vstupovat do posvátných míst, je i skvělá a zábavná společnice. Zajdete-li příliš daleko, nebude váš život stát ani za zlámanou grešli. Tak raději počkejte na pozvánku. Když se k ní totiž pokusíte dostat příliš blízko a příliš rychle, naruší to její rovnováhu. Musí přesně vědět, kde má místo, nejlépe vyznačené křídou na podlaze jako při školním divadelním představení nebo vyučování. Může za to její potřeba bezpečí a řádu. Pokud chápe to, co se kolem děje, dokáže zvládnout cokoli, ale nemá ráda překvapení. Potřebuje čas, aby mohla své tělo, mysl a rutinu přizpůsobit novým podmínkám. Když se začnou věci hatit, může na to její tělo i její organismus reagovat negativním způsobem, protože je svou přirozenou podstatou naladěna na systém, kdy mysl ovládá tělo. Pokud si je této skutečnosti vědoma, bude se snažit za všech okolností uplatňovat pozitivní myšlení. Pevně věří v léčivé účinky víry, tedy že mysl léčí tělo. Negativistická žena třicet jedna je nespolečenská a samotářská a má sklony uzavírat se před radostmi, jež jí život může přinést. Odcizuje se přátelům a rodině tím, že trvá na názorech a myšlenkách, které už patří mezi přežitky a někdy si za nimi tvrdohlavě stojí až do takového bodu, kdy se pro ni stávají zhoubnými. Vůči pohnutkám druhých je podezřívavá a může se u ní vyvinout přehnaný, sobecky ochranářský pud vůči majetku. V takovém případě může dopadnout jako pes, jenž si pro budoucí jistotu zahrabával kosti v pohyblivém pouštním písku. Vaše žena třicet jedna se však naučila rozvíjet v sobě důvěru a optimismus, věřit současnosti i budoucnosti a v dobro a štědrost života. Rozdává plnými hrstmi, protože si je jistá, že se život o ni postará. A pokud náhodou ne, nezastaví se a tvrdou prací si zajistí to, co potřebuje. Práce se rozhodně nebojí a vyhrnout si rukávy pro ni nepředstavuje sebemenší problém. Náročné úkoly vítá s otevřenou náručí, protože posilují duševní svalstvo. Důležitým tématem jejího života je i zdraví. Ne snad proto, že by byla nemocná, ale spíše z toho důvodu, že ji zajímá správně fungující organismus. Má-li úspěšně dokončit svůj životní úkol, nezbytně k tomu potřebuje zdravé fyzické tělo. Říká se, že pilný člověk nemá čas být nemocný. S tímto pojetím se naprosto ztotožňuje, proto pracuje na tom, aby bylo její tělo v dobré kondici a aby mohla s veškerými z toho vyplývajícími výhodami pokračovat směrem ke svému cíli. Z toho důvodu se bude žena třicet jedna vždy nějakým způsobem zabývat cvičením nebo zdravou stravou. Do restaurací si nosí vlastní jídlo a v její osobnosti najdeme i onu rezervovanou stránku osob narozených jednatřicátého. Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, tak v rozhovorech s ostatními lidmi uvedla, že je příšerně ostýchavá, ale nikdo jí to samozřejmě nevěří. Ženu tohoto čísla stojí za to mít po svém boku, protože je vynalézavá, milující, spolehlivá a nikdy nezapomíná oplatit žádnou laskavost. Jen si vzpomeňte na onen štědrý příspěvek, který poskytla domovu důchodců, dětskému domovu, červenému kříži, oblastní charitě nebo jiné sociální instituci. Pán, jenž jí nasadil spadlý řetěz u kola, když jí bylo deset, teď je v onom domově seniorů. Byl podivínský a nikdy s nikým nemluvil, ale jednou jí pomohl a ona si to dobře pamatuje. Na její paměť si musíte dávat opravdu velký pozor, je totiž jako dvoubřitý meč, kterým se ohání s naprostou přesností. Ty hezké věci, jež jste udělal, si ale také zapamatuje. Ačkoli nedává své city vždy otevřeně najevo, víte, že tam jsou, důmyslně skryté pod množstvím vrstev, které utvářejí její krásnou osobnost. Nálady může střídat tak často, jako se mění počasí, což může znamenat i teplotní rozdíl čtyřiceti stupňů v průběhu čtyřiadvaceti hodin a se slušnou razancí. Ale koneckonců patříte mezi odolné typy a změny počasí vítáte. Slunečno a bezvětří, den po dni, to pro vás znamená cestu do země jednotvárnosti. Monotónnost je stav, jenž pro vás ovšem nepředstavuje téměř žádné nebezpečí, protože jste se rozhodl kráčet životem se ženou třicet jedna. Z toho, co si pro vás připravila budoucnost, nemáte ten nejmenší strach. Vaše žena ve vás totiž vzbuzuje důvěru. Ví o vaší rodině věci, o kterých nemáte ponětí ani vy sám. Ne proto, že je vyslídila nebo že se na ně zeptala, ale proto, že jí byly svěřeny. To jste netušil, že? Ovšem nemrhejte silami a neobtěžujte se z ní něco vypáčit. Nezlomí ji ani muka pekelná a z mlčenlivých rtů nevyklouzne jediné slovíčko. Nemá cenu se rozčilovat. Vždyť je to jen jedna z vlastností, již na ni tak obdivujete. Navíc vám to dodává jistotu, že i vaše nejhlubší tajemství u ní zůstanou jako v nedobytné pokladně, což je velká úleva. Co kdyby se lidé dozvěděli o něčem nepatřičném, no nic. Je prostě výjimečná. Na tváři se vám objeví široký úsměv. Jste šťastný muž že ji máte.

Muž:

Svého muže třicet jedna jste potkala v drogerii. Právě jste byla sehnutá u regálu a studovala rozdíly zubního kartáčku s rovnou nebo zahnutou rukojetí, když v tom jste zaslechla zvučný hlas, jak říká prodavačce u pokladny, že by prosil bag-balm. Bag-balm pomyslela jste se si co to proboha je, nikdy jste o tom neslyšela. Narovnala jste se, postavila na špičky, vykoukla zpoza vystavených zubních nití a tam stál on, váš muž třicet jedna a zrovna platil za barevnou plechovku obsahující neznámou substanci. Okamžitě se ve vás rozhořel zájem, o něj i o bag-balm. Jste zvyklá nikdy neváhat, proto jste přikročila ke kase, usmála se na prodavačku a pronesla, že byste také prosila bag-balm. Již na cestě od pokladny se zarazil, otočil se a podíval se vaším směrem. Dodala jste, že to je skvělá věc, když se prodavačka natahovala pro další plechovku. V duchu jste se modlila, aby odpověděl, zároveň jste měla strach z toho, jak byste se ze všeho vylhala, kdyby opravdu reagoval. Na zlomek vteřiny jste si pohrávala s myšlenkou upustit plechovku a doufat, že se nárazem otevře, abyste měla alespoň minimální představu o tom, jak ta věc vypadá. Z toho by se pak už možná dalo vyvodit, k čemu se používá. Váš muž třicet jedna prohodil jakoby nic, že bag-balmoví nadšenci jsou vzácný druh a usmál se na vás. Tisíc jehel se vám zabodlo do srdce. Zeptal se vás, jestli taky používáte bag-balm? A prohlásil, že spousta lidí dnes ani neví, co to je. Opravdu, odvětila jste udiveně a vzala si od prodavačky své balení. Řekla jste mu, že jste si myslela, že jej znají všichni a dodala jste, že je to přece taková báječná věc. Najednou jste si ale pomyslela, proboha, co teď, co když si o tom tajemném produktu bude chtít povídat? On vám však jen odpoví, že to je skutečně dobrá věc. Navíc vám řekne, že jeho babička ji vždycky používala na kravská vemena, když byla bolavá nebo zanícená. Měla prý velkou farmu a na tuhle věc i přísahala a on by se bez ní neobešel. Přešlápl a bylo zřejmé, že někdo s takovými širokými znalostmi, které jste právě prezentovala, v něm vyvolává zájem. Ujistila jste jej, že vy bez toho také nemůžete být a zároveň jste přemýšlela, co to tedy je za prostředek. Způsobem podobným detektivovi jste zapátrala v hlavě a vydedukovala, že se musí jednat o nějaký druh přípravku, který pomáhá zbavit se infekce. Už víte, že má slabost pro starodávné léky, jejichž účinnost je časem dobře prověřená. Má vrozený cit pro přirozené léčebné procesy a proto je pro něj zájem o zdravou stravu, sport a duševní disciplíny - jedno z toho, nebo všechno, tak přirozený. Klidně se může projevit tvůrčí talent ke kombinování bylin či léků alchymistickým nebo chemickým způsobem, jenž dá základ zcela novému léčebnému systému. Pokud však začne pít pěnivé koktejly z laboratorních tyglíků, měla byste zasáhnout. Trocha originality neškodí, ale všeho s mírou. Na své tělo je vyloženě citlivý. Jistým způsobem si spojuje to, čemu věří, s tělesnými reakcemi. Jako by byli jedno a co udělá jedna polovina, udělá druhá automaticky také. Jako mladý hoch si vypěstoval samsonovskou víru v tajemnou, sílu dodávající moc svých dlouhých hustých vlasů. Přestože byl menší postavy, získal si uznání za své sportovní výkony, když zlomil národní školní rekord a odešel studovat na nějakou univerzitu, kde mohl získat sportovní stipendium. Nedlouho po zahájení studia ho však pár ježatých spolužáků zahnalo do kouta a ostříhalo mu vlasy na ježka. Následující den mohli být všechny jeho výkony o něco horší. Byl však vytrvalí, tímto svým počínáním si však mohl přivodit pouze natržené vazy v některých částech těla a tím skončila jeho sportovní kariéra. Čemu věřila jeho mysl, uvěřilo i tělo. Síla pozitivního myšlení je nezbytnou složkou života muže s číslem třicet jedna. Se svým přesvědčením se tak silně identifikuje, až se stává nedotknutelným přikázáním, s nímž není radno si zahrávat, pokud nejste připravena vzdorovat mocným přírodním silám a hlubokému, odhmotněnému hlasu. Patří do kategorie vyhraněných jedinců, ne příliš ochotně mění své názory, pokud se v nich už zabydlel, či cesty, pro které se jednou rozhodl. Je také poměrně houževnatý, věci jen tak nevzdává. Příležitostně jeho plamen sice skomírá, ale nikdy nevyhasne úplně. Neotáčejte se k němu tedy zády, pokud ještě nebylo odpočítáno celých deset, protože nikdy neví, kdy přestat. Pokud si věří, udělá vše, co je v lidských silách a s lehkostí a půvabem, jež se skrývají za každým jeho počinem, překoná veškeré nástrahy pekla. Lidé většinou nemají ani ponětí o tom, jakou sílu, utrpení a neúnavnou práci vkládá do života, protože v jeho podání se zdá všechno stejně snadné jako spadnout z kladiny. Může působit společenským, laskavým a okouzlujícím dojmem či může, v mezním případě, vyzařovat svůdné charisma, jež slibuje zábavu a flirt. To všechno může být. Ale po pravdě řečeno, je poněkud samotářský. Potřebuje pravidelné chvíle izolace a samoty, aby se jeho mysl a tělo uvedly zpět do harmonického stavu. V takových momentech úniku má tendenci zabývat se disciplínami propojujícími tělo a mysl, jak např. transcendentální meditací, ezoterikou, Erhardovým EST systémem, meditací a aikidem. Na jeho nočním stolku v tom domečku v prérii určitě nechybí jeden výtisk nějaké knihy zabývající se duchovní naukou a pozitivním myšlením. Okamžiky samoty využívá také k tomu, aby si odpočinul od práce. Má totiž sklon k přepracování, protože do všeho, co dělá, vkládá příliš velký kus sám sebe. Přejete si k Vánocům skříňku na lůžkoviny? Nepůjde jen tak na pilu vybrat a koupit kus dřeva. To tedy v žádném případě. Naplánuje výlet do kanadské divočiny, kde se spolu budete týdny potulovat lesy vysoko se tyčících borovic, až najdete právě ten správný kmen. Je natolik důkladný a svědomitý, že dokáže sám sebe naprosto vyčerpat, neřku-li vás. Představte si, co by se mohlo stát, kdybyste ho požádala, aby přistavěl jednu místnost. Když se nad tím zamyslíte, snad by bylo nejlepší to udělat, až se bude zrovna nacházet v poustevnické fázi. Chce mít totiž kontrolu nad každým projektem od začátku až do konce. K jeho fotografii by se dalo napsat, že je to hvězda, která musí mít kontrolu. Uvnitř vašeho muže třicet jedna víří proud nápaditých myšlenek. Je nutné, aby svou představivost uplatnil konstruktivním způsobem a zabránil tak jejímu promrhání. Disponuje dostatečným množstvím energie, již může použít k podpoře svých nápadů, protože je při plnění určeného úkolu neúnavným pracantem, dokáže leckdy to, co by jiní nazvali zázrakem. Je však nezbytné, aby uvnitř stále udržoval směr pozitivního myšlení. Na muže třicet jedna číhá jedno nebezpečí. Dostane-li si až příliš do vyjetých kolejí rutiny, může si nechat proklouznout příležitost mezi prsty. Houževnatost se může proměnit na zabedněnou tvrdohlavost, která nemá hlavu ani patu. Takový přístup pak nezřídka znamená zúžení duševního pole působnosti a navíc i okruhu přátel. Váš muž třicet jedna se však s tímto problémem již popral. Tvrdě pracoval na tom, aby se vymotal z vlastního labyrintu a rozbil formy, v nichž byl uvězněn. V jeho osobnosti najdeme jednu základní složku, která má na svědomí smysl pro řád a strukturu a jež může svým působením vytvořit určitý rys ostýchavosti. Tento člověk je představitelem opravdového muže a sám o sobě může pronést, že rád žije podle pravidel a odchylky od nich v jakémkoli směru mu ani nedělají dobře. Je plachý a bojácný a proto pro něj může být největším problémem vylézt ze své ulity. Pravidla a hranice jsou nevyhnutelnou a prospěšnou ingrediencí životního stylu muže s číslem třicet jedna. Pokud jsou využívány správným způsobem, navedou jeho tvůrčí potenciál a talent do užitečných a hodnotných činností. Pohybovat se v rámci limitů, jež si sám pro sebe vymezil, považuje za nezbytné. Stále však potřebuje najít způsoby, jakými by ze sebe dostal svou mocnou energii. Takovými vhodnými ventily vnitřního přetlaku se může stát práce, fyzické cvičení nebo koníčky. Může nalézat potěšení např. v rychlé jízdě nebo jiných adrenalinových sportech či aktivitách. Nebo se z něj stane workoholik či vášnivý stoupenec fitness. V každém případě se ale tato jeho mocná síla v určité oblasti projeví. Jako dítě byl činorodý. Možná patřil do kategorie vyzáblých malých dětí, které se musely základní školou probojovat s komplexem méněcennosti. Rozhodně však tělo a hrdost vždy kráčely ruku v ruce. V době dospívání si pravděpodobně začal všímat své schopnosti komunikovat s lidmi takovým způsobem, jenž měl za následek uvolnění napětí z různých konfliktů. Se slovíčky to umí i dnes i když si uvědomuje, že k tomu, aby řekl, co chce, nepotřebuje obsáhlé věty. Lidé ze školy i s okolí si ho stejně pamatují jako tvrdého kovboje, který si objednal pití a mohl tak dostat nejvíce peněz za nejmenší počet slov v historii celé existence lidstva. Ať už je váš muž nekonečná mluvka, což je nepravděpodobné, nebo průměrný spotřebitel slov či zamlklý typ, což je pro změnu zase pravděpodobné, můžete vsadit šperky své babičky, že ho lidé nepřeslechnou. Všechno totiž spočívá ve způsobu podání, jejž on brilantně ovládá. A navíc mohou v tom hrát úlohu peníze. Je to tak, možná chce dělat lidem radost, ale jeho prvotní pohnutkou je zisk. Peníze znamenají jistotu a jistota pěkně zapadá do jeho vytříbeného smyslu pro pořádek a řád. Disponuje slušnou obchodní prozíravostí, smyslem pro praktické a užitečné a rád buduje. S potěšením zaseje semínko, bude ho zalévat a sledovat, jak roste a nakonec se bude kochat plodem, který tak získá. Bude u toho od začátku až do konce, protože se jedná o jeho dítě, do něhož vložil energii a víru a představuje jednu jeho část, což znamená, že výsledek musí být dobrý. Peníze, které vydělá, jsou odrazem jeho vlastní ceny. Pokud jich má balík, cítí se jako úctyhodný člověk. Musí si však dát pozor, aby se nezačal hodnotit pouze na základě své peněženky. Muž třicet jedna si libuje v komfortu. Nepotřebuje se zrovna válet v bankovkách, nepotřebuje se jimi ani brodit, stačí, když jich má takové množství, jež by mu poskytlo pocit jistoty plus malinko luxusu. Samozřejmě že to, s čím je spokojen jeden, nemusí být vůbec dostačující pro druhého. Jestliže se mu jeho potřeba vymkne z rukou a stane se nekontrolovatelnou, nechal by si koleno pro korunu vrtat. Má-li za sebou tolik manželství a tolik dětí jako Don Chuan, pak zřejmě nebudou stačit k pokrytí povinných plateb pouze přebytečné drobné, které mu cinkají v kapse. Tento muž přiznává, že alimenty a další platby za děti se ročně vyšplhají až na několik stovek tisíc korun. Pro muže s číslem třicet jedna hraje velmi důležitou roli domov a podpora rodiny. Jelikož ne vždy dává otevřeně najevo své city, nehýří komplimenty, přátelskými poplácáními po zádech a svůdnými úsměvy, často se stává, že je lidmi, jež miluje, špatně pochopen. Jeho poklid, mlčenlivé okamžiky a období uzavřenosti si vykládají jako nedostatek zájmu. Vy však víte, že tomu tak není. Je starostlivý, milující, věrný a vaši lásku a pochopení opravdu potřebuje. Pod maskou stoika je citlivý a jemně napjatý jako struny drahocenných stradivárek, které čekají na něžný dotek, aby rozezněl božské melodie, jež se v nich skrývají. Jeho emoce nezřídka leží v takové hloubce, že si nedokážou prorazit cestu na povrch. Ne každá žena je dostatečně moudrá a ochotná nahlédnout pod tento nevzrušený povrch. Síly, skutečnosti a smysluplnosti svých citů si je vědom a proto bývá upřímně zmaten, pokud v okolí nezaznamená adekvátní reakci. Naučí-li se otevřenosti a nevzdá se, ani když se mu bude zdát, že je odmítnut, vynoří se jednoho dne jako zářivé slunce po nekonečných dnech pošmourného počasí. Vaše reakce ho však nematou, jsou totiž jednoznačné. Cítíte se s ním dobře. Padl vám do oka hned poprvé, když jste ho uviděla. Znáte snad nějakého jiného muže, který používá balzám na vlasy?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář