Jdi na obsah Jdi na menu
 


29.říjen

16. 4. 2020

Ženy:

Všiml jste si, jak vám začne bušit srdce jako válečný buben, kdykoli se objevíte v blízkosti své ženy dvacet devět? Jedno můžete říct jistě, krevní oběh vám funguje dobře. Zde však veškerá jistota končí. Jste-li s ní pohromadě, pak si nemůžete být na naší zelené zemičce jisti naprosto ničím. Tedy kromě fyzikálního zákona, jenž tvrdí, že jedinou konstantou je změna. Nuže, patří-li k mužům, kteří mají po příchodu z práce rádi připravenou dýmku, bačkory a noviny, ve středu špagety a v sobotu fazole, pak rovnou hoďte ručník do ringu a rukavice pověste na hřebík. Toho se od ní nedočkáte. Možná by to nějaký čas, snad i dlouhý čas, zvládla, pokud by chtěla, v čemž spočívá onen zakopaný pes, ovšem dříve či později nadejde den, když už nevydrží a vy budete čelit vzpouře. Všechny její souputnice si zvolili klasické, shakespearovské úlohy, ona si však vybrala roli dívky, jejíž vstup do společnosti je v podstatě letadlovým seskokem. Později přiznala, že volba padla na tento part právě proto, aby upoutala pozornost. Což se také stalo a zbytek už znáte. Je naprosto jasné, že ženy s číslem dvacet devět jsou nevyzpytatelné. Pokud si rádi plánujete a ještě raději děláte, co jste si naplánovali a stále vás přitahuje žena dvacet devět, pak se urychleně seznamte s nějakým lidumilným psychiatrem, jenž vám bude své profesní služby poskytovat celý život zadarmo, protože budete potřebovat veškerou dostupnou léčbu. Ne že by vás chtěla dohánět k šílenství. Ale dohání. Pokud se vám nad horním rtem začínají objevovat kapičky potu a malinko znervózníte, tak to bude asi proto, že jste si právě v osobě své vyvolené představoval kombinaci krásky a netvora. Ano, vaše tušení je zcela správné a fantazie vám tentokrát poskytla přesný obraz. Na veřejnosti ale můžete být klidný, protože tam jí rozhodně nezačne růst srst na obličeji a špičáky se schovají v dutině ústní. Chápejte, jakmile je pod tlakem, je ve svém živlu a podobá se ostřílenému vojákovi. Čím složitější problém, tím vzpřímenější je její postoj. Když si začne na noční košili připínat epolety a místo polibku na dobrou noc po vás bude chtít, abyste zasalutoval, pak se opravdu nemusíte ptát, zda ji něco trápí. Bude to naprosto zjevné. Není třeba si ale dělat velké starosti, protože ona to zvládne. Co se vám však asi líbit moc nebude, tak to budou noční výcviky prováděné na trávníku v zahradě za domem. Když se ujme vlády věcí, pak existuje pouze jeden generál. Hrát na vojáky si však nemůže sama, takže hádejte, kdo se dobrovolně přihlásí? Opravdu vás potřebuje, ačkoli když jste ji uviděl poprvé, jste si to ani v nejmenším nepomyslel. Může působit dojmem té nejvíce sebevědomé, soběstačné, vyrovnané a chladné ženy naprosto smířené se světem, kterou jste kdy poznal. Nedokázal jste si představit, jaké myšlenky a podněty se jí ve skutečnosti honí hlavou pod tím dobře ovládaným zevnějškem. Sama se však cítí ztracená, ačkoli dokáže žít samostatně, dává přednost společnosti. Její zásluhou se projeví to nejlepší, co se v ní skrývá a přispívá i k zachování rovnováhy tím, že ve svém partnerovi vidí zrcadlový odraz sebe sama. Opaky se přece přitahují. V ženě dvacet devět se kombinuje tajemno a rozpory. Lidé, které houfně přitahuje, ji mají instinktivně rádi. Ačkoli má hodně známých, za blízké přátele by označila jen velmi málo z nich. Nezávazné vztahy ji nečiní problémy, protože od ní nic moc nevyžadují. Do bližších osobních vztahů je však zapotřebí investovat péči a úsilí, což v sobě skrývá nebezpečí příliš těsného spojení a tím i větší zranitelnosti. Vysoká míra citlivosti často zapříčiní to, že se vyhýbá důvěrnému sblížení, protože její emoce jsou příliš intenzivní. Může se natolik zabývat životy svých přátel, že jí její úsilí začne přerůstat přes hlavu a odčerpávat energii. Na povrch pak vyplynou různé neshody a rozdíly, které naruší její přirozenou potřebu klidu a míru. Někdy dokonce takové konflikty podvědomě vyvolává, aby rozbila vztah, jenž nabyl příliš důvěryhodných rozměrů. Podobá se to situaci, kdy před býkem pletete červenou šálu. Její zlost ukazuje, že něco důležitého v ní se cítí příliš zranitelné a raději, než by se nechala ranit, zavírá dveře. Život pro ni tvoří sérii neočekávaných událostí, jako by měl vesmír plánu otestovat rychlost jejích reakcí a úroveň přizpůsobivosti. Ony neočekávané věci mohou být dobré či zlé, jediná jistota spočívá v tom, že přicházejí náhle a bez varování. V některých případech lze hovořit o naprostých extrémech. V průběhu několika let může projít od širokého veřejného uznání k naprostému obecnému zatracení a zase zpět. Je považována za ztělesnění nevinnosti a svatosti. Mohla však mít mimomanželský vztah a dokonce i mimomanželské dítě, okolí mohlo reagovat s opovržením a pomstychtivostí, která se z dnešního pohledu zdá až neuvěřitelná. Spousta lidí přednesla pozoruhodnou a plamennou řeč, jež však nebyla namířena proti politickým nešvárům ani zahraničním nepřátelům nebo jiným občanům, ale proti této ženě, kterou označovali za kult volné lásky s velmi mocným a to špatným vlivem. Z ulic i kazatelen se ozývali hřímající slova a skupiny lidí mohli i demonstrovat, před jejím domem. Idol mnoha mužů padl s halasným žuchnutím a vyvolal zlobu a rozčarování. Nakonec však rozruch utichl a dnes je tato žena opět považována uznávanou a zajímavou osobnost. Zjistíte, že je velmi snadné postavit svou ženu dvacet devět na piedestal. Je totiž vstřícná, vnímavá, chápající a velkorysí. Za její klidnou a nápomocnou povahu leží silný idealismus, který dokáže za vhodných podmínek velmi výřečně projevit. Dokáže být naprosto přesvědčivá, protože její vědění pochází ze zdroje, jenž je přeměňuje v moudrost. Tato přesvědčivost může být na jednu stranu jemná a nenápadná, což jí však nic neubírá na účinnosti. Když se v ní rozhoří plamen spravedlivého rozhořčení, vystoupí do popředí bojovník v plné zbroji, který se ohání dvoubřitým mečem spravedlnosti a pravdy. Je úchvatně hrozná. Pokud si zachová zdravý nadhled, je efektivní a silnou armádou. Jakmile se však její rozhořčení promění ve zlost, odhodí plášť opatrnosti a stane se nevypočitatelným a ničivým bohem pomsty. Je silnou ženou a proto pokud je hodná, je velmi, velmi hodná, ale pokud ne, pak je velmi, velmi zlá. Jedná se o onen již zmíněný syndrom krásky a zvířete. Doporučovala bych vám jíst hodně mrkve, abyste měl každé ráno u stolu při snídani co nejostřejší zrak. Pokud se objeví ve své roztomilé, klidné a vyrovnané podobě, vypijte si kakao a poděkujte své šťastné hvězdě, astrologické či jiné. Pokud však vypadá tak nějak pomačkaně a rozcuchaně, dejte se co nejrychleji na útěk, nebo brzy spatříte spoustu hvězdiček. Za těchto okolností není vůbec prozíravé jí odporovat. Moudrý muž vládne svým hvězdám a řídí se heslem, nejdříve rozvaha, potom odvaha, což jednoduše znamená, utíkej k nejbližšímu východu. Krev, kterou tak ušetříte, může totiž klidně být vaše vlastní. Pokud se dáte do řeči s lidmi, již ji znali jako dítě, budou vás přesvědčovat, že se jedná o někoho naprosto jiného. Byla stydlivé, klidné děvčátko, které rozhodně neodpovídá té čertovské, potrhlé osobě z vašeho popisu. Samozřejmě, v první třídě se jí dostalo nesmírné pozornosti, když dokázala bez chyby vyhláskovat nejdelší slovo ze slovníku a okamžitě postoupila do celostátního kola soutěže v hláskování. Zdá se, že umí věci, jež druhé překvapují. Díky této vrozené bystrosti se mohla jako dospívající poměrně často angažovat ve sporech a debatách. Bylo asi těžké ji však přesvědčit o vaší pravdě. Jakkoli přístupná vám připadala, po jejím obchodu jste prostě věděl, že jste na ni neudělal ten nejmenší dojem. Mohla být poměrně vyhraněná, ale přesto si stále zachovávala svůj smysl pro humor. Výrostek, který tajně pod katedrou sváže učitelovy tkaničky k sobě, zrovna neodpovídá představě ostýchavého dítěte. V současné době už má pravděpodobně celkem dobře vypracovanou svou bláznovskou stránku, k čemuž nebylo vůbec zapotřebí příliš velké snahy. Je to nejnadanější a nejpotrhlejší žena, která může začít pěveckou kariéru, protože svého pěveckého talentu si je dobře vědoma. Brzy však v sobě odhalila schopnost vyvolávat svými komediálními neurotickými výstupy v lidech salvy smíchu. Dělá ze sebe cvoka, vsaďte se, že kdyby se projížděla po městě na koni bez sedla, nikdo by ji nepoznal. To je sice sporné, ovšem vaše žena s číslem dvacet devět v sobě skrývá nenápadný element, jenž ji nutí být lidem stále na očích, vybočovat z řady, udivovat je a vést je. Přesto však touží zachovat si určitý druh anonymity a záhadnosti, jako byste ji v podstatě i přes veškerou její povídavou a společenskou náturu, vůbec neznal. Život s touto ženou je prostě komplikovaný. Ale kdo by toužil po jednoduchosti, že? Součástí jejího celku je i extrémní přelétavost, která se ukazuje v postojích a náhledech. Dokáže se nechat zcela pohltit péčí o druhé, o jejich dobro a duševní rozpoložení a veškerou svou energii vloží do uskutečnění vznešeného cíle. Pak se však náhle jako mávnutím kouzelného proutku otočí o sto osmdesát stupňů a uvízne v osidlech svého ega a mocenských bojů, takže jí už vůbec nezáleží na výsledku, ale pouze na tom, jakou roli hraje ve scénáři. Nechá se unést hněvem, mocí a nemoudrým využitím své vlivné osobnosti. Její řečnické schopnosti navíc ještě podpoří stanovisko, které zaujímá při obhajobě racionality svého jednání před druhými i sama sebou. Vaše žena však už snad dokázala tuto část vlastní osobnosti zkrotit. Výsledné uznání, ocenění a možná i proslulost, jež se jí nakonec dostanou zásluhou těch ušlechtilejších vlastností, budou pak vnějším projevem jejího vlivu na svět. Pod uhlazeným povrchem se však skrývá prales, kde šeptající borovice a jedlovce s plnovousem mechu stojí jako prastaří druidové. Když jí začne okolní svět příliš šlapat na paty, běží se schovat do svého lesa, aby znovu našla kýžený proud vědomí, který ji osvěží a dodá nové síly. Svou prudkou energii dokáže skrývat jen chvilku. Pokud ji zaměstnává v momentech meditace nebo jednoty s přírodou a neprojevuje smysluplným a řízeným způsobem, pak může způsobit obrovskou explozi a vy si musíte dávat bedlivý pozor, pokud nechcete skončit v nemocnici s vážnými popáleninami. Disponuje výraznou intuicí, jíž by měla dopřávat sluchu, protože jí napoví, kdy je nejlépe zalézt do postele, stáhnout se do ulity a nechat se unést do svého měkkého, mechového lesa, kde znějí konejšivé, uklidňující melodie přírody. Protože je dobrý pozorovatel, dokáže rozeznávat jednotlivé části, představovat si je jako celek a nakonec je se svou příznačnou energií skládat dohromady. Jako nějaký horlivý milovník kosmických obrázkových skládaček vykonává tuto činnost pro sebe i jiné. Její výrazná intuice je pro většinu lidí jediný způsob, jak si vysvětlit ty zvláštní myšlenkové pochody. Vy jste však už pochopil daleko dříve než všichni ostatní. A co se k tomu dá dodat? I přestože jste dostatečně inteligentní, stěží s ní v tomto bodě udržíte krok, proto by bylo nerozumné tyto schopnosti podceňovat. Po uvážlivém hodnocení jste došel k závěru, že je to žena s velkým Ž. Možná se vždycky neřídí všemi pravidly, ale právě proto je tak zajímavá. Je příkladně nevyzpytatelná. Ačkoli vám to společně klape a váš vztah je harmonický a vyvážený, moc dobře víte, že to v žádném případě nesmíte pokládat za bernou minci. Od té doby, co jste ji poznal, je vaším mottem, stane se vše, co se stát může. A taky že ano. 

Muži:

Uklidněte se a nepanikařte. Opravdu to nebude tak beznadějné, jak si snad myslíte. Je tu jedna technika, která vám pomůže s tím, jak se k muži dvacet devět dostat. Všichni se učíme opakováním, že? Jedna krát dvě je dvě, dva krát dvě jsou čtyři, tři krát je dvě je šest, vzpomínáte? Ačkoli jsou jedinými čísly, jejichž násobením dostaneme čísla jedna a dvacet devět, tady opravdu není co procvičovat, klíč k jeho komůrce přesto existuje. Důležité je slovo umírněnost. Vyšijte mu jej na jeho oblíbené tričko, každé ráno mu jej pěnou na holení napište přes přední sklo u auta a nakonec mu jej nechte vytetovat na vnitřní stranu očních víček. Jsou chvíle, kdy totiž potřebuje toto slovo připomínat stále dokola. Muž dvacet devět nedokáže ani na okamžik sedět bez hnutí. V podstatě před vámi stojí prvotřídní cvok. Ovšem to vůbec nemusí být na první pohled patrné. Pokud ho pozorujete v momentech, kdy je rozvážlivý a usedlý a ty bývají delší než ony fáze bláznovství, pak si říkáte, koho má tato směšná karikatura vůbec představovat. Rozhodně ne mého konzervativního, kolegiálního muže dvacet devět, zamumláte s troškou obav v hlase. Vůbec nic tady nesedí. Nebojte se, nejedná se pokus o úkladnou vraždu charakteru. Dopřejte svému vztahu trochu času, než takový výrok vynesete a hlavně, buďte připravena, počítejte s neočekávaným a vždy mějte při ruce lékárničku. Čichající sůl v ní je ovšem pro vás. Dejme tomu, že jste se svým mužem dvacet devět na koncertě. Moc se mu nechtělo, ale šel, aby vám udělal radost. Je velmi pozorný. O přestávce popíjíte ve foyer zdobeném sametem pravé šampaňské a obdivujete elegantní roby a kožešiny dam z vyšší společnosti. Pozor, nyní přichází velmi nebezpečný okamžik, protože se váš muž začíná nudit a to nesmíte nikdy dopustit, aby se nudil. Rozhlíží se bez zájmu kolem sebe, neustále přenáší váhu z jedné nohy na druhou, prsty si popotahuje uzel kravaty u límečku košile a natahuje krk jako obrovský jeřáb. Je evidentní, že touží někam zmizet. Zhluboka si vzdychne a pak se mu náhle v hlavě vylíhne nápad. V koutcích úst mu zacuká potměšilý úsměv. A teď už jde do tuhého. Náhle a bez varování se ohne až k zemi a s jednou rukou pevně svírající kotník pravé nohy a hlasitými výkřiky na rtech se odšourá ve stylu novodobého Quasimoda. Přihlížející, zmatené obecenstvo mu zděšeně ustupuje, zatímco vy rudnete až ušima a snažíte se zmírnit katastrofu vysvětlením, že se připravuje na roli zvoníka od Matky boží. Jakmile se ocitnete venku před divadlem, máte pocit, že ho musíte zabít. Když ho však zahlédnete, jak skáče a divoce gestikuluje na kolemjdoucí na chodníku s takovou vášní a přesvědčivostí, že se neudržíte a začnete se smát. Kontrast mezi pohrdlivými úšklebky a nevěřícným kroucením hlavou lidí v koncertním sále a nadšením, s jakým je přijímáno jeho vystoupení na chodníku, je tak obrovský a komický, že se prostě nemůžete ubránit dalším výbuchům smíchu. Chodci z města jsou zvyklí téměř na cokoli a stejně tak si na to budete muset zvyknout i vy, pokud hodláte s tímto roztomilým, nepředvídatelným tvorem narozeným dvacátého devátého strávit nějakou dobu. Když ho přepadnou jeho nálady, budete mu muset nasadit klapky na oči a svěrací kazajku a v těsném kontaktu, nos na nos, mu uštědřit řádnou dávku pekelného ohně a výhružek věčného zatracení. Jen tak totiž dokážete odvrátit jeho pozornost od věci, na kterou se mohl až v nezdravé míře upnout. Obecně vzato, pokud je hodný, pak je velmi, velmi hodný. Stále se kolem něj něco děje, protože je dobrosrdečný, citově založený a starostlivý. Lidem rozumí instinktivně a proto je dobrý rádce, vyjednavač a prostředník. Věci vnímá ve všeobecném a všeobsahujícím kontextu, jenž sám sebe nazývá občanem vesmíru. Ačkoli se rád zdržuje spíše v pozadí, promění společnost s trpělivostí sobě vlastní ve stabilní a efektivní mírovou agenturu. V mnohých bouřlivých rozhovorech vyvolaných často vlastní iniciativou plní roli mírového prostředníka. V souladu s tím, že si uvědomuje potřebu kontaktu s vlastním já, zřídí v nějaké veřejné budově svého rodného města nebo své rodné vesnice místnost k odpočinku a meditaci. Pokud váš muž funguje na nejvyšší obrátky, je schopen sjednotit hlavní rozdíly ve společnosti i mezi národy, protože zřetelně vidí a rozpoznává hodnoty a názory všech stran. Dokáže pak dojít k řešení, která jsou naprosto nestranná a jeho rozhodnutí jsou vždy v zájmu každé zúčastněné jednotky. Muž dvacet devět přitahuje lidi. Ve skutečnosti je často přitahuje v takovém množství, že může být až rozmazlen pozorností, jíž se mu dostává. Lidé, zlákáni jeho charismatem a osobní silou, mu často pochlebují. K jeho vlastnostem patří i výrazné vůdcovské sklony a velké zásoby energie mu dovolují využít jeho jedinečné osobnosti jako nástroje k dosažení vlastních cílů. Lidi za ním nejdou ani kvůli penězům, ani kvůli pozici i když může vlastnit oboje, ale spíše je okouzlí právě jeho výjimečné kvality. Jakmile se pro něco rozhodne, neexistuje nikdo přesvědčivější. I v situacích, kdy se nachází v klidném a meditativním rozpoložení, vibruje jeho intenzivní energetické pole na tak vysoké úrovni, že je pro druhé stále velmi výrazným elementem. I kdybyste mu svázala ruce za zády, přelepila ústa lepící páskou a zavřela ho do temného, zvukotěsného šatníku v zadní místnosti domu, neubráníte se neustálému proudu davů lidí bouchajících na dveře skříně, jež bude zajímat, co tam máte. Váš muž dvacet devět neustále prochází různými zkouškami. Až to vypadá, jako by vysílal silné signály do celého vesmíru s výzvou všem bohům k pěstnímu souboji. Sám se velmi často diví, jak je možné, že se do takových situací dostává. Ne vždy si je totiž vědom své vrozené soutěživosti. Jeho zkouška spočívá v nalezení rovnováhy mezi dvěma světy, v kterých žije cestou tvořivosti, citlivosti a spolupráce a úlohou asertivního, individualistického a průkopnického jedince. Jako by se celý jeho život odehrával na houpačce pohybující se mezi těmito dvěma protipóly. Příležitostně vyhodí nějakým extrémním pohybem partnera ze sedačky na druhém konci houpačky, zatímco on sám přistane tvrdě zadní částí na zemi s obtížným úkolem tuto neobvyklou pozici obhájit. To však díky svým vyjadřovacím schopnostem dokáže celkem snadno. Váš muž zastává názory, jež podporují výrazné změny. Jeho ideály a zájem o lidi se mohl projevit, když prostřednictvím svých redakčních článků bojoval za volební právo žen, protitrastové zákony a osmihodinový pracovní den. Posléze se postaví proti kdejakému bezpráví. Jeho síla a moc je zřejmá. Kdejaký výtvor přemění na nejodvážnější, nejoslnivější a senzační noviny, které kdy svět viděl. Někdy může být náladový a vrtkavý. Jeho nestálost je zčásti způsobena frustrací vycházející ze schopnosti pohlížet na problém z obou stran a touhy po nalezení vyvážené polohy, což znesnadňuje dosažení rychlého a uspokojivého výsledku. Když se takový tlak stane nesnesitelným, vybuchne a zaujme velmi ostrá stanoviska, z nichž neustoupí ani o píď a nehnete s ním ani vy, ani nikdo jiný. To dokáže jen on sám a opravdu, často také dojde k tomu, že náhle začne zastávat naprosto opačný postoj, ve kterém se bude cítit stejně jistě. Nejlepší způsob, jak se v takovém případě zachovat, je počkat, až si sám své chyby uvědomí. Vypadá, jako by s ním mohla být zábava? Tak to doopravdy je, ale většinou je také velmi rozumný. To ta jeho dobrodružná povaha průkopníka a objevitele nových míst, pro tu prostě potřebuje více než jen jeden ventil. Nikdy by neměl sedět a nic nedělat. Vždyť už víte, co se stane, když se začne nudit. Koníčky pro něj hrají nesmírně důležitou roli, protože uklidňují podrážděné nervy a pomáhají mu nalézt onu křehkou rovnováhu, již bez přestání hledá. Je lepší, pokud si vybere za koníčka něco, co je naprosto odlišné od jeho každodenních činností. Tráví-li převážnou část dne používáním logické mysli, potřebuje najít uplatnění pro své umělecké sklony. Jestliže je jeho pracovní náplní tvůrčí činnost, měl by se systematicky zabývat tělesným cvičením a ponořit se do praktických úkolů. Protože bývá napjatý, je nezbytné, aby udržoval v rovnováze funkce obou hemisfér, pravé, kreativní, vnímavé a obrazotvorné a levé, praktické, logické a důrazné. Převáží-li činnost jedné stránky na úkor té druhé, projeví se to v jednostranném náhledu na svět. Dítě tohoto čísla někdy cítí, že mu jeho život někdo nebo něco stále narušuje, častá stěhování, rodinné rozkoly nebo sourozenci, což ho nutí učit se spolupracovat a chápat věci v širším měřítku. Léta dospívání se nesou buď ve znamení spolupráce, nebo rebelství. Mohl v jedenácti letech odejít z domova a mohl být dokonce vyloučen i ze školy za nepatřičně hrubé žerty. Váš muž dvacet devět možná nenašel svou rovnováhu v útlém věku, ale nyní ji má již určitě. To také vysvětluje, proč bez ní, bez své kladiny, neodejde z domova. Je poměrně neskladná a špatně se vysvětluje, proč ji všude tahá s sebou. Pokud však nemáte ráda scény na veřejnosti, pak představuje naprostou nezbytnost. Ať už mu život přinese cokoli, zásluhou své vlastní nezměrné energie nebo přičiněním druhých, je vždy plný zážitků. Neustále vyzývá svět na souboje, protože si potřebuje vybojovat místo, kam by mohl na své pouti za prožitky, jež mu život nabízí, investovat svou vitalitu. Bez této rozšiřující nadstavby si koleduje o to, že uvízne v sítích vlastního, neuvěřitelně silného ega. Pokud se toto nebezpečí stane aktuální hrozbou, moc, kterou vládne, se přemění z mírového nástroje na ničivou zbraň. Váš muž dvacet devět se může stát vzorem pro ostatní lidi. Vzhlížejí k němu a nemohou jinak. Skrývá se v něm kus šaška, pokud si jej tedy lidé nevšimnou dobrovolně z vlastní vůle, najde si už nějaký způsob, jakým si kýženou pozornost zajistí. Intenzita jeho síly bere dech, proto je nezbytné, aby obě části hlavy, ta pravá i levá, byly nasazeny správně. Může fungovat na základě kterékoli z nich, ovšem nejlepší je, když používá obě zároveň. Jakmile to dokáže, vyklube se z něj nesmírně citlivá a dobrosrdečná lidská bytost. V šestnácti letech mohl být na brigádě v rozhlasové stanici jako diskžokej nočního pořadu. Do éteru si mohl postěžovat na problémy svého milostného života a okamžitě mohl být zasypán dopisy dospívajících, kteří v něm ihned odhalili upřímnou empatii a pochopení. Nakonec se mohl uplatnit tak, že nešťastně zamilovaným poskytoval rady a pouštěl jejich oblíbenou hudbu. Váš muž má tuto schopnost ryzího soucitu, ačkoli vždy bude jiný, výstřední a trochu nevyzpytatelný. To je však na něm velmi zajímavé. Někteří ho mohou popisovat jako výstředního jedince. On sám říká, že se nikdy neoženil, protože žádná žena by nesnesla jeho tempo. Když váš muž prožívá klidnou, volně plynoucí fázi, můžete se zabývat myšlenkou, zda vůbec ta jeho divoká stránka existuje, vždyť je většinou času tak vyrovnaný a vstřícný vůči vašim potřebám. Je jako fontána, z níž prýští hluboké emoce a jejichž intenzity si ani on sám není většinou vědom. Pokud se však bude chtít plně seznámit s tajemstvím vlastní hlubiny, bude se muset vydat na průzkumnou expedici i do těchto skrytých míst. Bylo vám dáno zahlédnout záblesky zázraků, ochutnat jeho sílu a moudrost, to vše ve vás vzbuzuje privilegovaný pocit, že si za svého společníka na cestu zvolil právě vás, že zrovna vy smíte kráčet, nebo podle dané situace běžet či spíše uhánět životem po jeho boku, což vás přivádí na vrchol blaha. Není žádný gaučový povaleč, vyzkouší téměř cokoli. Říkáte, že máte na dnešní večer lístky do opery? Tak to si dejte raději pozor, aby se nezačal nudit a ještě jednou si v rychlosti pročtěte Fantoma opery.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář