Jdi na obsah Jdi na menu
 


12.únor den nebezpečných emocí

11. 12. 2018

Stupeň astrologického znamení: 22° 30' - 23° 30' Vodnáře

Dekan: třetí ovládaný znamením Vah a planetou Venuší

Znamení mající vliv na vaši osobnost a duši: Ryby, Beran, Býk (jednotlivá znamení se střídají po třicetiletých cyklech)

Charakteristika:

Jste originální, inteligentní a kreativní lidé obdarováni šarmem a společenskou obratnost. Máte manažerské schopnosti a umíte správně ohodnotit lidi, situace i nové myšlenky. Jste ambiciózní a chytří, myslíte velkoryse, musíte si ale dát pozor, abyste při rozmanitosti svých zájmů příliš nerozmělnili svoji energii. Vedlejší vliv vládce vašeho dekanu Vah je patrný zejména na vaší šarmantnosti, společenskosti a schopnosti komunikovat s lidmi z nejrůznějších sociálních skupin. Ačkoli někdy působíte odtažitě, toužíte po náklonnosti a kruhu blízkých přátel. Jste zajímavou směsicí protikladů, máte rádi lidi, neváháte ale získat nějakou výhodu na jejich úkor. Vaše diplomatické schopnosti a lehkost při navazování kontaktů vám pomohou při cestě za úspěchem. Navenek působíte chladně a odměřeně, vaše nitro je však komplikovanější. Svůj vnitřní neklid dokážete zkrotit sebekázní, krásné a kreativní nápady dokážete proměnit v realitu. Díky svému smyslu pro hodnoty rychle zvládnete každou situaci, buďte ale opatrní aby váš přirozený vůdcovský talent nepoklesl do arogance a svéhlavosti. V lepším případě jste dynamičtí, nadšení a vynalézaví, máte svůj osobitý styl. Musíte držet v průběhu vašeho života rozum pevně ve svých rukou. Každý krok si dobře promyslete, jakmile se budete rozhodovat srdcem nebo dokonce pod vlivem emocí, přinese vám to velký problém nebo dokonce zkázu. Měli byste se naučit si ve svém vlastním zájmu vždy zachovat chladnou mysl a nenechat se vyprovokovat k neuváženému jednání nebo dokonce k boji. Občas máte raději mávnout nad druhými rukou a nechat věci plynout. Mezi méně viditelné stránky vaší osobnosti patří vaše jemné umělecké nadání a rychlá inteligence. Vaše dobrodružná povaha se částečně projevuje vtipností a potřebou sebevyjádření. Neměli byste ale ztrácet svoji vzácnou energii pochybováním, nerozhodností a obavami. Když budete rozvíjet vnitřní důvěru a sebedisciplínu a naučíte se důvěřovat svému vnitřnímu hlasu, můžete dosáhnout mimořádného úspěchu. To ale také znamená odmítat postavení, které je pod vaši úroveň. Jste velmi kreativní a plní energie, která vás pohání ke stále novým cílům. Potřebujete čas od času vysadit, stáhnout se do ústraní a věnovat se přemýšlení, meditaci a sebereflexi. Vyznačujete se přátelskostí, otevřeností, veselostí, činorodostí, odvahou, profesionální zdatností, všestranností, myšlenkovou bystrostí, rychlou chápavostí a touhou po nastolení harmonie. Máte šanci vyniknout v řadě oblastí. Dovede velmi dobře vycházet s jinými lidmi a projevujete potřebu zpřístupnit jim své zkušenosti. Komunikace je pro vás velmi důležitá. Jste nezávislí a rádi cestujete a poznáváte odlišné kultury, sbíráte poznatky o světě a lidech či jen shromažďujete informace o věcech, které vás zajímají, neboť vás těší získávat myšlenkové podněty. Nemáte rádi, když vám někdo říká, že něco nedokážete. Jste velmi citliví jedinci a rodina, partnerství či přátelství mají ve vašem životě významné místo. Umíte ocenit umění a krásu. Z negativ si dejte pozor na impulzivnost, lhostejnost, tvrdohlavost, žárlivost, majetnickost, prudké emoce, vášně a smyslnost. Jste přátelští a společenští, máte rádi legraci a stýkáte se s lidmi všeho druhu. Vyhledáváte zejména osoby nebo skupiny, které vás inspirují nebo s nimiž vás pojí nějaký společný zájem. Jdete s dobou, jste sebevědomí a vyhledáváte podobně smýšlející lidi, kteří na sobě neustále pracují. V osobních vztazích se ale musíte mít na pozoru před svým sklonem k panovačnosti. Jste moderní, při hledání lásky dokážete experimentovat. Jste citliví a někdy vaše chladné vystupování jen zakrývá neschopnost vyjádřit hlubší city. Máte obchodní talent a dobře komunikujete, proto umíte velmi úspěšně vyjednávat. Někdy vás láká kariéra ve státní službě. Protože se zajímáte o vzdělání, mohou z vás být dobří učitelé nebo lektoři. Váš zájem o věci veřejné vás může přivést do světa politiky nebo k práci poradce či konzultanta. Vaše autorita a schopnosti vás také předurčují pro podnikatelskou sféru, kde se můžete uplatnit v oblasti výroby, účetnictví a reklamy. Vaše nezávislost a tvůrčí duch vás zase mohou zlákat ke psaní, herectví, do světa umění vůbec. S vaší objektivní a neortodoxní myslí jste i úspěšní vědci a vynálezci. Jste velmi zvídaví, pokud vás přitahují cizí kultury, můžete se stát antropology nebo archeology. Lidé zrození pod číslem dvanáct jsou zpravidla intuitivní a přátelští. Máte silné vědomí individuality, schopnost dobře myslet a zpravidla jste nápadití. Jste přirozeně vnímaví vůči druhým lidem, svůj takt a schopnost spolupráce využíváte pro dosažení svých cílů. Když se vám podaří najít rovnováhu mezi potřebou sebevyjádření a náklonností pomáhat druhým, naplní vás to vnitřním uspokojením. Musíte se ale naučit větší samostatnosti a rozvíjet sebedůvěru, aby vás druzí lidé nemohli snadno odradit od vašich záměrů. Vedlejší vliv čísla dvě (měsíc narození) se projevuje vnímavostí, diplomatickými schopnostmi a kladným vztahem k lidem. Měli byste se však naučit sladit svůj bohatý společenský život s nároky, které na vás klade práce. Jste přizpůsobiví a máte dobrou intuici, váš vnitřní neklid se ale někdy projevuje netrpělivostí nebo panovačností. Zajímáte se o vzdělání a reformy, o moderní koncepce a sociální otázky. Ve věku od osmi do třiceti sedmi let, kdy vaše Slunce prochází znamením Ryb, se soustředíte na své emocionální  potřeby a city, uskutečňujete své sny a ideály, rozvíjíte společenské kontakty. Někdy rozvíjíte své kreativní nebo spirituální vlohy. Když dosáhnete věku třiceti osmi let, vstupuje vaše Slunce do znamení Berana, stanete se více asertivní a odvážní v každodenních situacích. Někdy se vrhnete do nových aktivit nebo propagujete nové myšlenky. V šedesáti osmi letech, když vaše Slunce vstupuje do znamení Býka, pociťujete zvýšenou potřebu jistoty, praktického přístupu k životu a emocionální stabilitu.

Žena:

Vaši ženu dvanáct jistě vystihují následující verše: Jde v kráse jak noc zářící, jež bez mraků a plna hvězd, stín s jasem v luzné směsici jí v zrak i pohled vetkán jest, to měkké světlo blažící, jímž žárný den sám nemůže kvést. Vaše žena dvanáct pravděpodobně nejlépe odpovídá představě o ženském kosmickém principu. Je odrazem okolního světa, dává, slouží a miluje, přesto v sobě skrývá tajnou komůrku, do které má přístup jen ona sama. Je celá vaše, ale patří jen sama sobě. Nechá vás prosadit si svou, přesto však naplní vlastní potřeby. Je schopná se zcela vzdát a přesto zvítězit. Může se stát, že si kvůli ní budete kousat nehty až do živého masa. Bolavé a krvácející maso však ničemu neposlouží. Abyste zvládl svou ženu dvanáct, budete potřebovat deset zcela funkčních prstů, jež vám pomohou sloupnout všechny vrstvy, co má na sobě. Co vidíte, nemusí vždy odpovídat tomu, co je uvnitř. Dokáže být se všemi zadobře a přesto neustoupit ani o píď. Kouzlo? Hypnóza? Zřejmě ano. Nikdo ještě nepronikl do labyrintu její mysli tak, aby se vrátil v dostatečně zachovalém stavu a podal jasné a srozumitelné vysvětlení. I ti nejsilnější Herkulové se v jejích rukách cítili bezmocní a slabí jako dítě. Neponižovala je záměrně, samozřejmě. Je to laskavá bytost se srdcem stejně citlivým jako čerstvá pohmožděnina. Ostatní prostě jen uvádí ve zmatek tím, že často přijímá za své postoje, které jsou v naprostém rozporu se světem a jejím životním stylem a výchovou. V srdci má však mnohem více místa a lásky, než je zapotřebí pouze pro vlastní pohodlí a potřeby. Vaše žena dvanáct se stále potřebuje něčím zaměstnávat. Ví, že nečinné ruce jsou ďáblovým nástrojem a proto si hledá činnosti, při nichž by mohla užitečným způsobem upotřebit svých štědrých schopností. Je naprosto proti prázdným hodinám a nesmyslným aktivitám, k nimž jsou odsouzeny ženy z vyšších společenských vrstev. Ona se místo toho rozhodne investovat svou péči a energii např. do kariéry ošetřovatelky, což není zrovna vysoce ceněná profese. Navzdory lékařské tradici bude trvat na nezbytnosti hygienických podmínek, které nakonec dokáže ve špinavých nemocničních odděleních, ve kterých působí, obhájit a prosadit. Obdobně vidí i pod povrch, tedy přímo do nitra věcí a situací. Cítíte se pod pohledem jejích zamžených očí tak nějak nedostatečně oděný a zranitelný? To byste měl. Svým zrakem totiž proniká do sfér a světů, o nichž jste doposud četl jen v pohádkách a bájích. Vezme vás s sebou na prohlídku své říše, abyste i vy prožil nádheru místa, které smíte navštívit pouze tehdy, když logickou mysl necháte doma a do zavazadla si zabalíte pouze fantazii. Mystické formy sebevyjádření se dotýkají podstaty její bytosti. V jejich beztvarosti nachází spojení s nepoznatelným zdrojem. Na tento magický rys její povahy si budete muset zvyknout. Dělá věci, jež ostatní smrtelníci považují za znepokojivé a nepochopitelné. Jednou v noci se probudíte a zjistíte, že místo v posteli vedle vás je prázdné. Zvuky praskajících větví starého stromu vás přivedou k otevřenému oknu. Bledá měsíční záře odhalí žebřík přistavený k mohutnému kmeni a ve větvích koruny zahlédnete záblesk bílého saténu a krásně tvarovaného lýtka. Roztřeseným šeptajícím hlasem se jí zeptáte, co dělá na tom stromě a rychle se rozhlížíte, zda někdo nejde po ulici. Větve se trochu rozestoupí a objeví se její podmanivá ústa, která se na vás doširoka smějí. Ve světle měsíce se jí zalesknou oči. Začne vám vysvětlovat, že sousedova kočka zahnala vaše malé koťátko na strom. Slyšela je mňoukat, tak je chtěla sundat. Trochu naštvaně, ale přesto stále tlumeným hlasem, se jí zeptáte, proč vás nevzbudila. Zazpívá v odpověď, že jí vůbec nevadí lézt po stromě, protože je to podle ní tak nádherná noc, že je škoda spát. Sklouzne dolů po žebříku a v náručí se jí choulí malé koťátko. Skutečně jí to nevadí. Je hluboce spojená s rytmem vesmíru, s poezií, hudbou, tancem a dokáže jej vycítit i tam, kde by druhým unikl, např. v zápalu půlnoční akce na záchranu šelmího mláděte. Nenechte se však tímto jemným a přátelským rysem její osobnosti přivést k domnění, že i ona sama je takovou bezbrannou kočičkou. Spletitými myšlenkami, které se jí honívají hlavou, si vybrousila uvažování do nebezpečného ostří. Je bojovnicí za ženská práva a na dívku má vynikající vzdělání. Byla totiž přijata do školy, kde studovala jazyky, všechny možné vědy i předměty a dokonce i právo. Má velké kouzlo a smysl pro humor, je inteligentní a odvážná. Navíc může mít kupu dětí a její domov se může stát modelem pro ideální domácnost. Jak vidíte, vaše žena dvanáct se svým šarmem a vtipem nebude držet v pozadí. Zůstane laskavá a vlídná, ale přesto bude vynakládat veškeré úsilí, aby si za pomoci příkladných vlastností čísla dvanáct a s přízračným smyslem pro humor vymohla či zachovala všechna svá práva. Vaše žena dvanáct patří mezi ty, kteří udávají směr. Na lidi má značný vliv díky svému bezelstnému a otevřenému chování, samostatnému jednání a tvůrčímu talentu. Ne vždy si je vědoma změn, jež vyvolá ve stávajících zavedených postupech, protože do života vstupuje už s konkrétní misí či smyslem, který sám o sobě představuje cíl. Doprovodné důsledky jejího působení jsou pak často pro ni stejným překvapením jako pro ostatní. Může se dát na dráhu lékařky, aby pomohla nemocným, avšak nakonec se zapíše nesmazatelným inkoustem do celé historie ošetřovatelství na světě. Udává nový směr. Hluboko v ní se ukrývá nadání pro navrhování a zdobení látek života. Její jednání nepostrádá smysl pro drama, jež vkusně projasňuje špetkou humoru. Oslavu narozenin svého dítěte dokáže proměnit v událost desetiletí. Její vlastní dětské narozeninové večírky bývaly něčím, co rozhodně stálo za vidění. Když rozesela ručně malované pozvánky ozdobené zlatými hvězdami, byli rodiče pyšní na její originalitu. Jakmile však dvanáctého před domem zastavil vůz a z něj vystoupil vysoce postavený člen vlády, poměrně zaraženě si pomysleli něco o výstřednosti jejích nápadů. Ona jen pohodila svými roztomilými lokýnkami a obdařila je okouzlujícím úsměvem. Přes rty položila svůj drobný ukazováček a šeptem pronesla, že je to jen kouzlo osobnosti. Pokud se mohou pohádky stát skutečností, pak zato jistě může zrovna žena dvanáct. Jako dospívající dívka dokázala pouhým pohybem prstu ovládat vítr šumící v korunách stromů. Věděla, že cokoli si usmyslí, se pravděpodobně také stane realitou. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je dostatečně pevná víra. Byla velmi tiché a vynalézavé dítě. Ráda si vymýšlela a své sny pak realizovala prostřednictvím různých dětských her. Nenechte se však ošálit, vaše dvanáctka rozhodně není jen zasněnou ženou na ozdobu. Její schopný mozek uvažuje v logických krocích a ve sporech či debatách dokáže být poměrně přesvědčivá. Po půlhodinové diskuzi o výhodách a nevýhodách metrického systému začněte věřit, že býka opravdu nelze zabít hrstí rýže. Jak je možné, že ona tam jen tak klidně stojí a se shovívavým pohledem sleduje, jak ze zoufalého pocitu marnosti kopete stále do téhož místa na chodníku, jako byste si chtěl prokopat cestu ke svobodě za pouhých dvanáct minut? Získat si ji na svou stranu je zhola nemožné. Prostě dává před metrickým měrným systémem přednost imperiálnímu a nic, co řeknete, jí nepřesvědčí o opaku. Je rozumná, o to ale nejde. No řekněte, jak se můžete hádat s Cheopsovou pyramidou, která byla postavena s pomocí pyramidálního palce? A Egypťané přece něco o stavění věděli, no ne? Nejstarší stavební systém na celém světě pochází právě od nich a myslím, že můžeme s úspěchem pochybovat, že by ho od někoho okopírovali. Její logicky uvažující mysl je skutečně spojena s tajemnou říší, kde se rozhoduje, jakou podobu budou mít univerzální pravdy, kde víra znamená totéž co vědění a kde se platnost dokazuje pomocí pocitů a instinktů. Ví, kdy jsou věci tak, jak mají být. Velmi často jedná na základě svého instinktu, jenž je obdivuhodně přesný. Možná za to může její intuice, ale ať už je to, jak chce, pokud vám řekne, že byste se měl teď na chvíli přestat zabývat hloupostmi a překontrolovat své pohledávky a to není účetní, sáhněte raději po svých knihách a společně s tužkami si naostřete myšlení. Můžete být čistý jako lilie, ovšem pokud dorazí daňové komando, snadno se z vás stane cokoli od kapesního zlodějíčka až po piráta, pokud nebudete mít do jednotlivých položek rozepsána i zrnka prachu. Je-li vaše žena dvanáct myšlenkově bystrá a nápaditě pokroková, budete vždy cítit pevnou půdu pod nohama. Její tvůrčí potenciál a touha po uplatnění jsou tak veliké, že pokud se bude zabývat příliš mnoha věcmi najednou nebo pokud na sebe nabere příliš mnoho zodpovědnosti, rozdrobí své schopnosti na malinké kousky, které postrádají jakékoli účinnosti. Taková roztříštěnost v ní pak vyvolá nervozitu a hlavou se jí začnou honit smyšlené problémy. Může se pak uzavřít do sebe a projevovat se nepříjemně, samotářsky a odtažitě. Dokáže-li však užitečným způsobem využít svého přirozeného sklonu k meditaci a vnitřnímu rozjímání, stane se z ní naprostý poklad. V těchto klidových stavech např. o víkendu na lodi, den na pláži nebo pár hodin v uzamčeném obýváku s oblíbenou hudbou, filmem nebo knihou, znovu načerpá síly, s jejichž pomocí obnoví svou odolnost a humor. Z dobrovolné samovazby se pak rychle vrací do světa pohybu a tvořivosti, aby dokončila stávající úkoly a zanechala na nich nesmazatelný otisk inspirovaný oněmi momenty rozjímání. Vaše žena dvanáct má potřebu pečovat o druhé, na niž potřební reagují stejně jako vyhladovělý pavouk na lehké zachvění pavučiny. Tím, kdo skončí zamotaný v hedvábném zámotku, je však bohužel ona. Její dobrosrdečnost je upřímná a krásná, avšak měla by ji projevovat opatrně a její příjemce pečlivě vybírat. Pokud dovolí, aby ji chroničtí stěžovatelé vysávali energii, stane se obětí pevně uvězněnou v jemných vláknech hedvábí, jež jsou stejně účinné jako ten nejhrubší sisal. Trvá-li však na tom, že si chce nést svůj těžký kříž, pak se najde spousta lidí s kladivem a hřebíky, kteří ji na něj ochotně přibijí. Musí si uvědomit, že jestliže mají někteří jedinci vyrůst a dospět, je nezbytné, aby si pomohli sami. Vezměte ji na nákup a pořiďte jí nové oblečení, protože žíněné košile už dávno vyšly z módy a vlněné svetry ji koušou. Až objeví pohodlí saténu, ocitne se ve svém živlu. Okolnímu světu se přizpůsobuje s půvabem a jistotou šelmy z džungle. Jen co ji na pár letmých okamžiků zahlédnete, už je pryč. Jako sen, o němž vlastně ani nevíte, jestli se vám vůbec zdál. Ona ale není žádný sen, ta kočka, která vám leží v náručí, je živá a svůdně skutečná. Zrovna když jste se nedíval, vám měkkými, tichými krůčky vklouzla do srdce.

Muž:

To není cinkání drobných v kapse, co slyšíte za sebou. To do sebe narážejí všechny fotoaparáty zavěšené na krku muže, co si vás už od začátku dovolené tajně fotografuje. Vyšlete přes rameno zvídavý pohled a ocitnete se tváří v tvář obrovské čočce a příkazu, aby, jste se nehýbala! Celá zaražená tento příkaz poslechnete. Najednou uslyšíte něco jako, že tento muž doufá, že vás příliš nepolekal. Řekne to s okouzlujícím úsměvem a napřáhne k vám ruku s poznámkou, že si vás musel vyfotit. Máte na jazyku břitkou odpověď, ovšem než se stačíte nadechnout, malinko nakloní hlavu na jednu stranu a pronese, že máte neuvěřitelně jemný profil. A bylo to. Obratně poslal kroketový míček závěrečnou brankou a tím vás porazil. Životní cesta vašeho muže dvanáct připomíná právě kroket. Zná všechny ty klikaté dráhy a ví, jak obejít různé překážky a přizpůsobit se okolnostem. Hraje, když ví jak na to a když ne, tak přemýšlí. Takové okamžiky, kdy je sám jen se svými myšlenkami, jsou pro něj velmi důležité. Společenské mezihry však v určité míře potřebuje také, ovšem rozhodně si nepodá celostránkový inzerát, aby na sebe upozornil. Uznání získává přirozenou cestou, protože je nadaný, komunikativní a schopný svůj talent nějakým způsobem upotřebit. Patří do společenského kruhu podobně orientovaných vrstevníků. Na dva roky se může stáhnout do samoty malé dřevěné boudy, aby se pokusil najít sám sebe. Na základě této zkušenosti, kdy přežíval pouze s nezbytně nutnými životními potřebami, pak může napsat klasické dílo, pojednávající o duchovním prozření a růstu. Váš muž dvanáct disponuje toutéž poetickou náturou. Zamilovala jste se do něj i bez ohledu na onu větu. Výjimečný profil. Kdo ví, třeba se někdy z toho šoku vzpamatujete. Váš život však už nikdy nebude stejný jako doposud. Na věci budete nahlížet zcela jinou optikou a část jeho na hlavu postaveného světa budete považovat i za svou. Opravdu se na všechno dívá hlavou dolů či zezadu dopředu, nebo se to jen zdá, protože stojí tak často na hlavě a chodí pozpátku? To moc jistě nevíte. Naprostá pravda však je, že celý svět žije v rychlém pruhu a proto když cituje něco mystického, jako např. konejte věci v rozporu se světem, tak nejspíš začnete uvažovat nad tím, zda je blázen on nebo všichni ostatní okolo. Pak si vzpomenete, že nebyl příliš nadšen, když jste mu onehdy horlivě ukazovala svou první kreditní kartu a průvodní dopis, ve kterém se tučnými, výraznými písmeny psalo, že vás vítají ve světě většiny. Co byste také čekala od chlapa, jenž stojí na hlavě a celý den přemýšlí, tedy kromě zdravě červené pleti, dobrého krevního oběhu a úžasné sexuální přitažlivosti? Proudění krve v hlavě samozřejmě zvyšuje mozkovou činnost, když přijde na hrátky s tímto orgánem, rozhodně nepatří mezi žádné chudáky. Je naprosto skvělý výzkumník. Může strávit několik let pozorováním zvířat a rostlin. Během pobytu v divočině se mu může přihodit i pár dalších zajímavých věcí, jež zaznamenal a později jistě publikoval v knize, která byla určitě hned rozprodána. Jeho teorie o vnímání druhů je rozhodně v rozporu vnímáním světa většiny lidí. Ještě za sto let se o ní povedou debaty v posluchárnách, školách i náboženských institucích po celé zeměkouli. Své myšlenky nevykřikuje do světa z vysokých střech, ani nevtrhne do sněmovny, aby zde veřejně oznámil svou nejnovější pravdu. Pouze pozoruje a pak své závěry prezentuje v pěkné, klidné knížce. Ovšem plamen muže dvanáct je opravdu nesnadné udržet pod dekou, takto už vzniklo příliš mnoho požárů. Už jako malého chlapce bylo těžké si jej nevšimnout. Jeho humor utvářel zajímavou kombinaci s vytříbeným smyslem pro načasování. V měsíci, kdy tatínek očekával významné povýšení, pořádala společnost u které pracoval, výlet pro zaměstnance s rodinami. Když ho tatínek představil ředitelově manželce, jež všem okázale předváděla nový trend účes, přirozený vzhled, zazubil se na ni a pronesl, něco v tom smyslu, že její vlasy vypadají jako zmoklá sláma. V tom roce tatínka postup minul, chlapec dvanáct, dostal slovní výprask a v dětském pokoji pak musel za trest dlouho přemýšlet o svém chování. Odvedl dobrou práci. Ještě mu nebylo ani dvacet a už měl prozkoumaný svět iluzí a stal se mistrem převleků. Rychlostí chameleona se dokázal přizpůsobit jakékoli situaci. Sáhl do svého pytle pro všechny příležitosti a podle potřeby se proměnil v řezníka, pekaře či výrobce svícnů. Častěji však na sebe bral podobu právníka a indiánského náčelníka, vydával se za lékaře, vězeňského strážce, učitele latiny apod. O jeho husarských kouscích se můžeme dozvědět z drbů. Váš muž dvanáct má výjimečnou představivost. Cítil se dobře v mikroskopickém světě makrofágů i v makrokosmické říši hudby. Kdekoli se nachází, dotýká se mystického pulsu života, aby procítil jeho synchronizovaný rytmus. Životní sílu nachází v jakékoli činnosti, ať už čistí s Herkulem Augiášův chlév, nebo sám uklízí zadní dvorek. Zkuste ho na tomto místě o velikosti několika čtverečních metrů připoutat řetězem, k dispozici mu dejte pouze jeho vytrvalý zájem a poznámkový sešit a výsledkem bude, že ze země vytáhne původní homunkulus, tedy zárodek člověka podobný dospělému jedinci, který se podle lékařských učenců 16 a 17.století vyskytoval ve vajíčku či spermii. No vidíte, po celou dobu tuto myšlenku svět zavrhoval jako středověký nesmysl. Ach, jak pošetilé. Jak vidíte, tento muž se opravdu pohybuje proti světu. Zdvihnutá obočí a nevěřícné lapání po dechu však nevyvolává záměrně. No, někdy snad ano. Skrývá se v něm kus komedianta a čas od času to trošku přežene. Má herecký talent i když ho většinou nedává nijak okázale najevo. Pamatujete se, jak vás onehdy vzal ze spontánního rozhodnutí do nějakého známého velkoměsta? Neměli jste tehdy žádný plán na víkend, tak jste do brašny naházeli pár řvavých oblečků a vyrazili jste. Skončili jste u blackjackových stolů, kde jste společně s rostoucím davem pozorovala svého muže dvanáct, jak v poklidu hromadí modré žetony. O pět let a tři miliony tři sta tisíce korun později je mu zakázán vstup do všech heren. Váš muž disponuje totiž tajemným věděním, jež je nám ostatním odepřeno a které dokáže ve správnou chvíli využít. Na toto číslo může číhat nebezpečí ve formě přílišného dramatizování konkrétních životních situací. Nervy trpí a jeho pružná a přizpůsobivá představivost ho může zavést do hlubokých vod, kde ho tíže událostí začne táhnout ke dnu. Je nezbytné, aby si vybíral dobré kamarády a přátele, již by doplňovali jeho přirozeně dobráckou povahu. Zlí lidé dokážou zneužívat jeho laskavosti a špatní kamarádi mu mohou přivodit pár ošklivých problémů. Má sklony k mučednickému sebe obětování, pokud tak učiní kvůli někomu, kdo za to nestojí, dostane se do hlubokých depresivních stavů. Pokud se v takovém rozpoložení stáhne sám do sebe, pouze se zaboří ještě hlouběji do bahna negativismu. Ačkoli má váš muž dvanáct momenty, kdy se s ním cítíte jako na horské dráze, přesto má co nabídnout. Je okouzlující a zábavný a málokdo se mu vyrovná, když přijde na prosazování vlastních nápadů. Dokázal by přemluvit želvu k tomu, aby vylezla z domečku a svou nemovitost pak darovala na dobročinné účely. Je okouzlující, když jede na plný výkon a jen zřídka je sám. Jako by k sobě hromadně přitahoval zvědavce. Ale to už se asi dá očekávat, že lidé, kteří visí nad Niagarskými vodopády za kotníky v lotosové pozici, vyvolají často poměrně značný rozruch. Ač se to zdá podivné, bývá ve správný čas na správném místě. Můžete si říkat, že mu jen přeje štěstí, ale podívejte se na muže dvanáct, jenž vynalezl černou kouzelnou krabičku schopnou zachytit obrazy lidí na papír. Když méně vzdělané typy viděly samy sebe uvězněné na čtverečku bílého papíru, myslely si, že jim ukradl duši. Ovšem ostatní časem pochopili, že svět se do této černé krabice zbláznil a tlupy jinak celkem normálně vyhlížejících jednotlivců pobíhají s rozličnými fotoaparáty zavěšenými na krku jako s mušlovými náhrdelníky primitivních národů. Měl jen štěstí, ten čipera, snažíte se pro sebe najít důvody jeho úspěchu. Ovšem pravda je, že zakladatel kdejaké společnosti, upotřebil svůj vnitřní smysl pro kosmický rytmus a své znalosti ve správnou chvíli využil. V tomto ohledu je muž dvanáct jakýsi technik času. Miluje fotografování a této záliby využívá při prodeji obrázků své nádherné rodiny. Když se váš muž dvanáct plně oddá tomu zvláštnímu okamžiku, při němž se zastaví čas a veškerá činnost ustane, dokáže vnímat jen prostor své mysli a slyší hudbu, kterou druzí neslyší. Sledujte hudebního skladatele, když hraje na piano. Je si vůbec vědom toho, že je tam nějaké publikum, nebo se ocitá na určitém magickém místě, kde se ozývají tajuplné melodie, jež už nedolétnou k našemu sluchu? Je nezbytné, abyste muži dvanáct takové soukromé momenty dopřála. Stále vás miluje a nemůže bez vás žít, ale váš společný život bude lepší, pokud tyto chvíle samoty využije k odpočinku a dobití baterií. Odloučení mu pomůže zachovat rovnováhu, kterou si vyžaduje jeho metronomický přístup k životu. Pokud si na sebe nabere příliš mnoho a jeho nervy jsou napnuté jako osmicentimetrová gumička navlečená přes třicet centimetrů vysoký balíček obálek, je to jasným znamením. Pomalu ztrácí svou pružnost a každým okamžikem praskne. Co teď nejvíce potřebuje, je nějaká zábava. Uspořádejte na jeho počest maškarní ples. Rozešlete pozvánky a v nich každého požádejte, aby přišel převlečený za něco, co začíná na L, od lascivního až po lahodné. Zabrnkáte tím na jeho strunu hravosti a polechtáte bránici. Zatímco se bude smát, posbírejte a znovu namontujte odpadlé součástky jeho těla i duše. Budete-li respektovat jeho soukromé momenty, podporovat nápadité výmysly a podílet se na těch nádherně praštěných okamžicích, jež ho čas od času naprosto přemůžou, pomůžete mu udržet si rovnováhu. Máte před sebou celého muže. Sebestředný elán ho pohání při hledání nových myšlenek, zážitků a dobrodružství a egoistická mysl je schopna se soustředit se stejnou intenzitou jako hladové dítě na zavolání k večeři. Pokud se zrovna zaobírá fyzikálními vlastnostmi kapky vody, nevyruší ho ani sebevětší liják. Má však také i všímavou, přemýšlivou a hloubavou stránku. V situacích, kdy se projevuje, se mu rozostří zrak a podivně lesknou oči. Začnete panikařit a užuž chcete volat lékaře, protože si nejste jistá, jestli ten koláč, který jste mu upekla, přece jen nepředstavoval určité zdravotní riziko. Změříte mu plus, je pomalejší, leč slučitelný se životem a pak si uvědomíte, že je jen na jiné planetě. Sedíte a čekáte, až Měsíc vstoupí do jiného znamení. Pak teprve vystoupí zpoza mlžné clony a vrátí se do reálu našeho života. Zahrnuje vás city a láskou, doma i na veřejnosti. Nebojí se dát cokoli najevo. Podívejte! Co je to tam nahoře? Není to pěnkava s kaktusovým ostnem? Nebo snad letadlo? Ale ne, je to vyhlídkový balon, jenž se vznáší nad vaším domem a za ním vlaje dlouhý prapor s dvanáctimetrovými písmeny. Co že je tam napsáno? Aha, teď už se to dá přečíst, stojí tam, že vás miluje. A támhle vidíte i svého muže dvanáct, visí přes okraj koše, div že nevypadne a zuřivě na vás mává.

Stálice ovlivňující vaše datum narození:

Nashira je malá hvězda nacházející se na ohonu souhvězdí Kozoroha. Ovlivňují ji planety Saturn a Jupiter. Dává vám do vínku úspěch a schopnost překonávat částečné neúspěchy a překážky. Dává vám opatrnou povahu a přesvědčení, že trpělivost bude odměněna a úspěch přichází po potížích. Ve spojení s vaším Sluncem vám skýtá spisovatelský talent, manažerské schopnosti a úspěch při práci s veřejností. Tato hvězda symbolizuje také boj, ale jednou dosažený úspěch má trvalý charakter a ve vyšším věku můžete být ve významné pozici.

Sad Al Suud je bledá žlutá hvězda nacházející se na levém rameni souhvězdí Vodnáře. Ovlivňují ji planety Merkur, Saturn, Slunce a Uran. Dala vám do vínku kreativitu, představivost, intuici, psychické schopnosti. Máte silnou vazbu na domov. Pomůže vám k šťastnému rodinnému životu a zisku prostřednictvím manželství. Ve spojení s vaším Sluncem vám přináší originalitu, úspěch při jednání s veřejností, zájem o astrologii, filozofii nebo spiritualitu. Zpravidla jste soutěživí, originální a vynalézaví.

Deneb Algedi je malá hvězda nacházející se na ocasu souhvězdí Kozoroha. Ovlivňují ji planety Jupiter a Saturn. Dává vám úspěch, slávu a bohatství, umožňuje obrátit i těžké situace ve váš prospěch. Obchodní talent a asertivní osobnost vám umožňuje vypracovat se do manažerských pozic. Zpravidla jste dobří stratégové a máte velké plány. Můžete to dotáhnout daleko, buďte však diskrétní a opatrní při výběru přátel. Ve spojení s vaším Sluncem vám dává sklon k práci v právní sféře nebo ve státních službách a stálý, byť postupný vzestup. Měli byste překonávat sklon k přecitlivělosti a vznětlivosti i pro malé příčiny.

Klady: originalita, kreativita, nové příležitosti, přitažlivost, intuice, disciplína, iniciativnost, schopnost prosadit se, přesvědčivost, chytrost, vnímavost, ambicióznost, vytrvalost, trpělivost, opatrnost

Zápory: skandály, unáhlené činy, výstřednost, přecitlivělost, uzavřenost, nedostatek sebedůvěry, destruktivní chování, nevyužité příležitosti, napětí, nespokojenost, nedůtklivost

Láska a přátelství:

4,11,12,26,28 a 30.ledna, 2,9,10,24,26 a 28.února, 7,8,22,24 a 26.března, 5,6,10,20,22,24 a 30.dubna, 3,4,18,20,22,28 a 31.května, 1,2,6,16,18,20,26 a 29.června, 14,16,18,24 a 27.července, 12,14,16,22 a 25.srpna, 10,12,14,20 a 23.září, 8,10,12,13,18 a 21.října, 6,8,10,16 a 19.listopadu, 4,6,8,14 a 17.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

3,9,10,29 a 31.ledna, 1,7,8 a 27.února, 5,6,25 a 28.března, 3,4,23 a 26.dubna, 1,2,21,23 a 24.května, 19 a 22.června, 17,20 a 30.července, 15,18 a 28.srpna, 13,16 a 26.září, 11,14,24,30 a 31.října, 9,12,22,28 a 29.listopadu, 7,10,20,26 a 27.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

7 a 11.ledna, 5 a 9.února, 3 a 7.března, 1 a 5.dubna, 3 a 29.května, 1 a 27.června, 25.července, 14,15,16,17 a 23.srpna, 21.září, 19.října, 17.listopadu, 15.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

9 až 15.dubna, 4 až 19.června, 6 až 18.října, 9 až 14.prosince

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

7 až 20.května, 7 až 21.srpna, 8 až 22.listopadu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář