Jdi na obsah Jdi na menu
 


14.únor den zátěže

11. 12. 2018

Jste přátelští, inteligentní, okouzlující a srdeční lidé. Máte jemné společenské způsoby, které vám všude dopomáhají k úspěchu. Vaše silná představivost vám dává schopnost být kreativní nebo dobře působit na druhé. Máte milé a uvolněné vystupování, potřebu náklonnosti a vyrovnaného partnerství. Milujete krásu, umění a hudbu. Musíte ještě vyvinout dostatek sebe disciplíny, aby se tyto schopnosti rozvinuly do působivých forem sebevyjádření. Milujete luxus a vybraný styl, přitahují vás ty nejpříjemnější věci, které život nabízí. V komunikaci s druhými jste přímí a upřímní. Dovede se vcítit do druhých, jste dobří psychologové a máte pozitivní postoj k lidem. Někdy působíte odměřeně, což je vaše forma obrany před tím, aby vás lidé nezraňovali. Zůstanete po celý život mladí a dokážete své okolí zaručeně povzbudit nebo pobavit. Jste obdařeni velmi pozoruhodnými duševními schopnostmi, získáte si velmi výsostné postavení ve svém okolí nebo dokonce ve společnosti a mohou se z vás stát duchovní vůdci. Jste rození filozofové, vaše myšlenky by se daly tesat. Stáváte se citáty, které pak používají druzí, vaše slova bývají totiž tak moudrá, že je jiní s oblibou opakují. Máte širokou paletu zájmů a někdy propadáte nerozhodnosti nebo konfliktům mezi ideály a potřebami praktického života. Neměli byste dopustit, aby potřeba materiálních jistot podvázala vaši kreativitu. Jste praktičtí, máte ale také skvělou intuici, která vám usnadňuje orientaci v sobě samých a umožňuje vám pomáhat druhým. Máte hravou povahu, když se ale naučíte i přebírat zodpovědnost, vnese to větší stabilitu do vašeho života a zvýší to vaše šance a úspěch. Máte hlavu plnou skvělých nápadů, vaše vitální energie je může přeměnit v kreativní činy. Neustálá touha po uznání vás bude provázet po celý život, pomůže vám udržovat si nadšení a mladistvost. Jste okouzlující a chcete svobodně využívat všechny příležitosti, které se nabízejí. Snadno získáváte přátele, máte mnoho společenských příležitostí a známostí. Jste praktičtí a máte zdravý selský rozum, přesto byste si měli partnery vybírat velmi pečlivě, jinak se budete cítit omezováni nebo ztratíte zájem. Sami jste upřímní a přímí, přitažliví pro vás mohou být partneři, kteří jsou praktičtí ale i obdaření fantazií. Mezilidské vztahy jsou pro vás důležité, v partnerství ale potřebujete svobodu. Jste rozhodní individualisté, plní šarmu a vitality. V obchodních záležitostech se dokáže prosadit vaše osobnost, využijete každou příležitost jak si polepšit. Zpravidla jste pracovití, praktičtí a máte manažerské schopnosti, můžete uspět v oblasti prodeje, reklamy, budování image. Protože umíte jednat s lidmi, může z vás být dobrý úředník nebo spojovací článek ve velké organizaci. Můžete si také založit vlastní agenturu nebo pracovat v oblasti médií a nakladatelství. Také bankovnictví, pojišťování nebo burza vás přitahují. Někdy se rozhodnete pro samostatnou činnost a založíte si vlastní firmu. Chcete-li mít zajímavý a pestrý život, tak si zvolíte kariéru v šoubyznysu. Číslo čtrnáct symbolizuje intelektuální potenciál, pragmatismus a rozhodnost. Práce u vás stojí na prvním místě a sebe i druhé lidi posuzujete podle úspěchu v budování kariéry. I když máte rádi stabilitu, neklid vtisknutý vaší osobnosti vás neustále pobízí k novým aktivitám v neutuchajícím úsilí zlepšit své postavení. Tento vrozený neklid a neustálá nespokojenost vás vedou k častým změnám, zvlášť když nejste se svojí prací nebo svými příjmy spokojení. Dokážete rychle reagovat na problémy a řešit je. Vedlejší vliv čísla dvě (měsíc narození) se projevuje dobrou intuicí a rozlišovací schopností. Máte sklon k přílišné kritičnosti, jste perfekcionisté zahloubaní sami do sebe, někdy příliš dumáte a racionalizujete. Máte dobrou intuici, občas jste ale neklidní a skeptičtí. Rádi se rozhodujete sami a nejlepší lekce je pro vás osobní zkušenost. Ve věku od šesti do třiceti pěti let se soustředíte na své emocionální potřeby a city. Rozvíjíte své sny, vize a ideály stejně jako společenské styky. Když dosáhnete věku třiceti šesti let, stanete se více asertivní a odvážní při jednání s druhými. Někdy propagujete nové myšlenky. V šedesáti šesti letech pociťujete zvýšenou potřebu jistoty a praktického přístupu k životu.

Žena:

Všiml jste si, že při vyslovení jména vaší ženy čtrnáct se lidé zhluboka nadechnou, zornice se jim nepatrně rozšíří a proběhne jimi vlna odevzdání vůči chaosu? Označit tuto ženu za zajímavou osobnost by bylo totéž, jako nazvat Sixtinskou kapli svatého Petra hezkou. Obojí je sice pravda, ale ani jedna definice není výstižná. Vaše žena čtrnáct je jako velká voda. Pasivní procházka životem rozhodně nesplňuje její představu smysluplné pouti. Kolem věcí nechodí jako kolem horké kaše. Když se jí na něco zeptáte, dostanete odpověď jasnou, přímou a k věci. V přikrašlování věcí bohatými výšivkami nevidí vůbec žádný smysl. Možná to dobře vypadá, ale k čemu maskovat hlubší krásu a pravdu. Zná pouze jediný směr, plnou rychlostí vpřed, protože pro ni nejkratší cestu mezi dvěma body reprezentuje přímá linka. Pokud tedy něco chce, jde rovnou ke zdroji. Proslýchá se, že agentura na ochranu spotřebitelů předložila návrh zákona, který by všem ženám čtrnáct ukládal za povinnost nosit na rukávu výrazné žluté pásky s černým knírem, jež by varovaly ostatní motoristy před nebezpečím při projíždění křižovatek. Jízda ve stejném směru je možná, ale nedoporučuje se křížit jí cestu. Je bojovnice. Ty dva zlaté pruhy na rukávu tedy nejsou jen na ozdobu, jak jste si původně myslel. Věřte tomu, že není radno se s ní pouštět do křížku. V ringu by vám ukázala své krásné, leč také velmi silné tělo. Navíc má ještě jednu výhodu. Umí myslet. Tuto dvojí moc účelně používá, pokud chce druhé přesvědčit o své pravdě. Může se vydávat na křížové tažení za věci, jež jsou v rozporu se zákony. Tím zviditelňuje své postoje a díky soudním rozhodnutím se otevřou dveře vítaným změnám. Celou svou práci věnuje tomu, aby prosadila odpovídající legislativu. Všechno to jen potrhuje její bojovnickou mysl. Vaše žena čtrnáct respektuje zákon. Je si vědoma skutečnosti, že je nezbytné podporovat a pomáhat společnosti a rodině, což jsou pro ni dvě naprosto zásadní jednotky. Avšak zákon musí mluvit k lidem jazykem, kterému porozumějí a musí se vztahovat na jejich všední životy. Je nezbytné, aby existovala opravdová komunikace, jež zabezpečí potřeby jednotlivce a to tělesné i duševní. Vaše žena čtrnáct má výrazně ochranitelskou povahu, kterou uplatňuje na všechny kolem sebe. Hlavní úlohu hrají v jejím životě domov a rodina. Představují její kořeny, útočiště i svatyni a udělá cokoli pro to, aby je ochránila. Stejně vytrvale bude hájit i osobní svobodu, chce dát lidem volnost při rozhodování o vlastním těle bez zásahů zvenčí. Jednou metodou, na niž spoléhá při své snaze dosáhnout změny cestou míru, jsou její komunikační schopnosti. Své dovednosti v této oblasti, ať už v mluvené či psané formě, si je dobře vědoma. Je tak obratná, že by dokázala vymanit z kočky vousky a z leoparda skvrny. Avšak nemluví nadarmo. Za svá slova cítí velkou zodpovědnost, protože ví, že to jsou stavební kameny. Její slova udávají výsledný tvar. Koneckonců, na počátku bylo slovo. Vaše žena čtrnáct ví, že zvuk je hybnou silou, vibrací, která uvádí věci do pohybu. Jeho potenciál dokáže stavět, ale také ničit. Jestli chcete, ukáže vám to. Přejeďte houslovým smyčcem přes okraj skleněné desky posypané pískem a takto vzniklé chvění či zvuk vytvoří z písku nádherné geometrické obrazce. Ano je to tak. Její slova jsou hybnou a tvořivou silou. Když se rytmická věta vypuštěná z jejích úst vydá na cestu k vám, stáváte se bezmocným jako drak utržený ze šňůrky v hurikánu. Jediné, co vám pomůže, jsou ušní ucpávky. Nebo se také můžete nechat pevně přivázat ke stěžni jako Odysseus a jeho námořníci, když připlouvali ke skalnatému ostrovu sirén. Dokáže vás totiž podle vzoru těchto mýtických bytostí okouzlit sladkou písní a navždy změnit váš život. Jak praví moudré přísloví, kapka prevence je lepší než moře léčby. Pokud se tedy chystáte uniknout jejímu podmanivému přesvědčování, měl byste vyzkoušet ty špunty. Vaše žena čtrnáct vždy obdivovala, ty, kteří dokázali snadno velet. S láskou vzpomíná na svého učitele angličtiny z páté třídy, jenž základní jazykové dovednosti prosazoval jako nezbytnost úspěšné komunikace. Pravopis, interpunkce a stylistika byly u něj vždy na prvním místě. Brzy dosáhla takového stavu, že by se spíše obešla bez koblihy než bez čárky, otazníku, středníku či vykřičníku v domácím úkolu. Jak říkával její učitel, tvořivost je krásná věc, pokud ale neumíte své myšlenky vyjádřit, pokud neumíte myslet a psát srozumitelně, k čemu vám bude? Konec diskuze. Vykřičník! Není divu, že si tak dobře rozuměli. Učitel byl totiž pravděpodobně také čtrnáctka. Poměrně záhy přišla na to, že změna je kořením života. V průběhu dospívání vyhledávala společnost druhých lidí, protože pro ni byla velmi důležitá vzájemná komunikace. Velmi ráda hovořila a setkávala se s novými lidmi, obzvláště s těmi, kdo neustále něco podnikali. S největší pravděpodobností hrála úlohu osoby, která udávala směr. Můžete věřit tomu, že našla pár takových, jež vůbec nejsou na kompasu. Velké potěšení jí přinášely i rozličné experimenty a pokusy, bohužel ke zlosti rodičů a učitelů. Nikdo se však na ni nemohl doopravdy zlobit. Otevřela doširoka oči, na rtech vymodelovala rozmarný úsměv a pustila se do vysvětlování. Než si to stihl kdokoli z postižených uvědomit, už se na ni usmívali a ujišťovali ji, že svým jednáním, ačkoli bylo poněkud neobvyklé, opravdu nezpůsobila žádnou velkou škodu a nikomu neublížila a že tedy, pokud chce, může jít, ale prosím, ať se to už neopakuje. A už se to neopakovalo. Dokázala si totiž najít něco jiného, co bylo stejně, ne-li dokonce více, zábavné. Její rodiče strávili celých dvacet dlouhých let ve zmatku, zda se mají jejími počiny chlubit, nebo se za ně stydět. Jednou z nástrah, jež čekají na ženu čtrnáct, je nadměrně užívání radostí fyzického světa. Má nutkavou potřebu vyzkoušet všechno na vlastní kůži. Nestačí ji poslouchat, co o událostech a pocitech říkají druzí, musí se osobně vnořit do vln zkušenosti, aby si to zjistila sama. Může ji však zachytit zpětný proud a obrátit ji na opačnou stranu. Záchranná plavba zpět do bezpečné náruče pláže pak bývá velmi vyčerpávající. Měla by se pokusit přistupovat k věcem umírněným a střídmým způsobem. Tato rada, která sice platí pro každého, nese pro ženu čtrnáct obzvláštní význam, protože její velmi náruživé smysly ji silně poutají ke všemu světskému. Nenechte se však pocitem konat dobro unést do takové míry, abyste tato slova o umírněnosti a střídmosti vyřezal do pelesti její postele a pro jistotu ji k ní připoutal, aby je měla co nejvíce na očích. Miluje vás i svůj domov a bude vám obětavě štupovat ponožky, odstraňovat tmavé proužky na límcích a hrát stolní deskové a rodinné karetní hry. V okamžiku, kdy se pokusíte změnit pravidla a zabalit ji do krabice či omezit prostor její působnosti, zvolá, prší a vy budete venku ze hry. Skrývá se v ní nepolapitelná bludička, v jednom okamžiku ji vidíte a než byste řekl švec, je pryč. Vypadá to, že je duševně i fyzicky s vámi, ale než se nadějete, už je na cestě za nějakým dobrodružstvím. Čas od času je netrpělivá a agresivní a její přístup k životu je exemplárním příkladem vlastností čtrnáctek. Miluje vaření, práci na zahrádce a nakupování, umění a hudbu a chce založit např. národní divadlo. Ženy čtrnáct rády organizují, uvádějí věci do pohybu a pak zmizí, protože mají příliš svobodnou krev. Pokud nechcete, aby ta vaše byla prolita, jako v nějaké drsné detektivce, pak byste si tento rys měl uvědomit hned na začátku. Jednoduché výrazy úcty a uznání, stačí prosím a děkuji, vám zajistí rychlý úspěch a ona vám za to snese modré z nebe. To dokáže. Kdokoli řekl, že pero je mocnější než meč, bezpochyby popisoval způsob, jakým provádí změny žena čtrnáct. Pero vaší osamělé ženy může napomoci propuknutí občanské války. Modré z nebe jí to sice nesnese, ale srazí celý národ na kolena kvůli morální otázce. Často se svými přáteli může podnikat výlety do sousedního otrokářského státu, kde může mít příležitost z první ruky slyšet příběhy o uprchlých otrocích. Na základě svých zkušeností pak může napsat mnoho knih, ve kterých bude jistě pranýřovat otrokářský systém. Když budou vydány knižně, tak jistě zaznamená nebývalý úspěch v historii vydavatelství. V její zemi se v průběhu několika let může prodat nespočet výtisků a její knížka bude jistě přeložena do spousty jazyků. Tyto knihy napomohou více než jakýkoli jiný individuální počin k vyvolání proti otrokářského cítění a uspíší nástup občanské války nebo spíše revoluce. Název její knihy, bude nejen slovně ilustrovat její zájem o rodinu jako důležitý celek, ovšem zcela v souladu s náturou čísla čtrnáct určitě diktovala rukopis v kuchyni, zatímco na klíně držela miminko a dohlížela na ostatní drobotinu a domácí povinnosti. Žena čtrnáct totiž dokáže dělat hodně věcí najednou. Má více rukou než chobotnice chapadel, pracovitostí by zahanbila i armádu mravenců a obou těchto kvalit plně využívá. Zásluhou nevyčerpatelné zásoby energie a bezedné studnice nápadů vás nikdy nepřestane udivovat. Je jako tetička, která má sukně zabalené do úhledného balíčku. Můžete si třeba stokrát opakovat, že konzervativní proužek a ztřeštěný puntík k sobě nejdou. Ovšem tato kombinace na vaší ženě skýtá očím potěšení a podněcuje představivost. Její tajemství spočívá ve spletitých křivkách prodloužené míchy, tedy místě, kde se snoubí logika a představivost. Znamená to, že je chytrá? Za to můžete dát ruku do ohně. Vzpomeňte si, prodloužená mícha nervová tkáň na spodní části mozku, jež kontroluje dýchání a krevní oběh. Nápady ženy čtrnáct obíhají rychlostí vířivky a zrychlí vám dechovou frekvenci na sto čtyřicet. Ti malí potížisté, její nápady se kroutí a točí, až se nakonec vynoří jako pták Fénix z popela překonaných zvyků a filozofií společnosti. Větry je pak roznesou do všech směrů a nejvzdálenějších koutů naší Země. Instituce se otřásají, davy jásají, staví se zářivě bílé budovy a přichází nový věk, zatímco vy stojíte u vířivky, bosý, s mokrou osuškou přes ramena a divíte se, co se to všechno venku dneska děje. Pamatujete se, jak vás tehdy přinutila stanovat v amazonském pralese a jak jste musel spát s chodidly směrem k ohni, abyste se vyhnul útoku upíra obecného? Nebo jak jste musel přejít nějakou řeku, kde zrovna den předtím napadlo stádo brodícího se dobytka hejno piraní? Všechny takové zážitky vám zvyšují tělesnou teplotu, ovšem žena čtrnáct disponuje kouzlem, pod jehož vlivem se věci zdají snesitelné a racionální. Vzpomínáte si i na tu krásnou připomínku domova, kterou s sebou vezla? Zatímco jste byl hadem úctyhodných rozměrů přišpendlen k juvii ztepilé, padl vám pohled na malou dřevěnou cedulku ozdobenou úponky vinné révy obtáčející růžová srdíčka, na němž stálo, že domov je tam, kde je srdce. Jak jste tak pohledem bloudil po oříšcích nad sebou, pomyslel jste si, jestli nejste podobně natvrdlý, když jste se nechal tou bláznivou, nebezpečnou a úchvatně dráždivou ženou umluvit na tento výlet. Aspoň že jste dorazil domů živ a zdráv. Nakonec to nebylo tak hrozné. Přes řeku jste se dostal jen s drobným kousnutím na patě a vaše barevná fotografie, respektive jen vršek vaší hlavy, se objevila na prostřední dvojstraně nějakého časopisu. Zbytek těla zastínil ten obrovský keř, za kterým jste se krčil. Vaše žena čtrnáct tam byla také, smála se a plácala se do kolen vedle tlusťoučkého a velmi obnaženého domorodce, jenž v ruce třímal naprosto odpudivý, dlouhý a nesmírně špičatý oštěp. Zubil se a něco na ni gestikuloval. Ano, domov je tam, kde je srdce. A navzdory tomu, nebo možná právě proto, je ona tam, kde tluče to vaše. Nesejde na tom, zda je dnes její domov v parných džunglích a zítra naopak někde v chladivých koutech světa. Váš domov je tam totiž také, protože ona je žena s velkým Ž.

Muž:

Slibujete, že budete mluvit celou pravdu, čistou pravdu a nic než pravdu? K tomu vám dopomáhej Bůh. Váš muž čtrnáct se s touto otázkou bude v různých podobách setkávat celý život. Kdyby ji přeformuloval do první osoby jednotného čísla, mohla by se klidně stát jeho mottem. Nejenže pravdu všude hledá, ale navíc je jako ostřílený prodejce encyklopedií zarytě přesvědčen, že vy a všichni ostatní ji znáte. Ty encyklopedie může dokonce opravdu prodávat. Naprosto totiž odpovídají jeho představě faktů ve formě dobře stravitelné pro většinu lidí. Muž čtrnáct rozhazuje své myšlenky, domněnky a názory, jako když statkář hází zrno slepicím. Lidé se kolem něj srocují a mají tendenci ho klovat do bot, aby získali jeho pozornost. Vy jste tam také jednou byla, vzpomínáte? Nacházel se uprostřed živé skupiny horlivých dobrodruhů, z nichž jedním jste byla zrovna vy. Sršel vtipem, byl okouzlující a realistický a jeho charismatický hlas vás natolik hypnotizoval, že jste se málem upsala Mírovým sborům. On už měl zkušenost s nimi za sebou, ale vy jste se rozhodla, že teď, když jste ho našla, nikam nepojedete. Náhle jste naprosto změnila plány. Ani jste si nevšimla, jak už jste měla pravou ruku zdviženou k přísaze, že jste morálně bezúhonná, eticky spravedlivá, že s penězi zacházíte hospodárně, jste laskavá a zdvořilá ke zvířatům, dětem a starým lidem a že nepijete, nekouříte a nežvýkáte na veřejnosti. To nebylo kvůli tomu, aby vás přijali do Mírových sborů. Byl to nezbytný předpoklad k první schůzce. Řekla byste cokoli, jen abyste získala jeho přízeň. Dříve mohl být jen brigádníkem nebo výpomocí v nějaké firmě, pak ale nastoupil jako viceprezident pro onen provoz. Brzy na to povýšil do své stávající pozice prezidenta a výkonného ředitele společnosti. Mohl zachránit téměř zkrachovalou společnost před naprostým úpadkem a dokonce ji dokázal přeměnit ve vysoce ziskový podnik proslavený svými kultivovanými a výkonnými službami. Nekouří a nepije a v pracovní době nedovoluje zaměstnancům konzumovat žádné alkoholické nápoje. Říká se, že stojí v čele dokonale sehrané posádky. Bez ohledu na to, co vašeho muže čtrnáct zajímá, nechá se tím zcela pohltit. S tím se nedá nic dělat. Mozek mu běží vždy na plné obrátky. Když budete zticha a pozorně se zaposloucháte, uslyšíte v noci cvakání, klapání a víření, které dokonce i ve spánku vydávají jeho fungující závity. Mysl mu nikdy neodpočívá. Neustále hoří jako věčný plamen a hledá nové přístupy a úkoly. Neočekávejte, že až se vrátí domů z práce, otevře si pivo, nasadí skelný pohled a před televizí utvoří homogenní jednotku s pohovkou. Nemusí mít zrovna vybrané chutě, může se těšit z prostých chutí, to ovšem neznamená, že po splnění svých denních povinností upadne jeho mysl do stavu spánku. Váš muž se jako většina mužů s tímto číslem nebojí práce. Cokoli co dělá je úchvatné, velkolepé, skvostné a nádherné, pracuje totiž každý den osm hodin. Projevuje se v něm dualita čísla čtrnáct. Jeho mysl potřebuje znát pravidla a hranice a současně musí mít možnost svobodného projevu. Tuto podvojnost dokládá svými výroky, když o sobě tvrdí, že je ve své podstatě konzervativní a při práci se snaží uplatnit alternativní přístup, který mu umožní dělat to, co chce, v rámci daných struktur. Ve vašem muži čtrnáct se snoubí to nejlepší z obou světů. Je výjimečně tvůrčí a zároveň pevně spjatý s materiálním světem ve všech jeho podobách. Je velmi pyšný na své tělo a usilovně pracuje na tom, aby fungovalo tak, jak má. Rychle se pohybuje, takže by si mohl k seberealizaci vybrat sporty jako běh či tenis, kde využije nejen svých svalů, ale i hlavy. Když se s funěním objeví ve dveřích po čtrnáctikilometrovém běhu celý rudý v obličeji a zbrocený potem, pomyslíte si, jaká sadistická motivace ho k něčemu takovému může vyburcovat. Odpočine si při tom hlava i tělo, vysvětluje, zatímco si utírá čelo a svalnatou hruď do čistě vypraného a vyžehleného ručníku. Odpovíte aha, štítivě uchopíte mokrý ručník konečky prstů a vyhodíte jej do koše se špinavým prádlem a řeknete mu, ať se osprchuje a obleče, protože půjdete navštívit tetičku. Obrátí oči ke stropu, kde se zafixují na nějaký imaginární bod a kousne se do spodního rtu. Aby vám to bylo jasné, tetička v životě neslyšela o matematických, fyzikálních nebo chemických výpočtech a už vůbec se nezajímá o vesmírný program. Na návštěvách u ní váš muž většinou zkoumá, jak dlouho vydrží sedět s šálkem čaje na jednom koleni a jablečným závinem na druhém, aniž by cokoli z toho spadlo či se vylilo. Má toho tolik na práci a čas pro něj hraje zásadní roli. Kromě toho, pokud se začne cítit, jakoby byl chycen do pasti, mohlo by vám způsobit značné potíže vysvětlit tetičce, proč je v tom zvláštním stavu ztuhlosti a proč nereaguje na její dotazy. Astrální cestování totiž také nepatří k tématům, o nichž se s ní můžete pobavit. Tetičku však opravdu z celého srdce miluje. Své rodině a úzkému kruhu přátel, které si pečlivě vybírá, je naprosto oddaný. Zná sice hodně lidí, ale citový vztah ho poutá pouze k vybrané skupině, jejíž členy bude zatvrzele chránit. To také vysvětluje podstatu vodního příkopu kolem vašeho domu, v němž se to jen hemží nevypočitatelnými krokodýly. Zvýraznit okna kamenného hradu pevnými mřížemi také nebylo dekorativním záměrem a těžké dubové dveře střežené obludnými eunuchy hovoří samy za sebe. Měl na mysli úplně něco jiného než estetický prvek. Vaše bezpečí a své soukromí. Najdou se u něj i chvíle, kdy se utíká schovat do svatyně své mysli, kam za ním nikdo jiný nemůže. Možná to byly jeho divoké, nezkrotitelné vlasy a nevyzpytatelně abstraktní pohled v očích, které jeho rodiče vedly v domněnce, že je buď velmi geniální, nebo trošku šílený. Byl temperamentní a ďábelský, nebo zamyšlený a ztracený v jiném světě. Jedno, nebo druhé a někdy obojí zároveň. Nikdo si tím nikdy nebyl jistý. Pravděpodobně se nevyžíval ve školním vzdělání, muselo ho rozčilovat ono hnidopišství a věčné výslechy. Proč se ho pořád ptali proč? To přece chtěl vědět on a jejich úkolem bylo mu to objasnit. Ještě jako dítě ho jeho neklidná a neuspokojená mysl přivedla buď k automobilovým závodům, nebo ke klasické fyzice, což jsou oblasti, jež si při bližším ohledání nejsou zase tak nepodobné. Pro obě je zapotřebí technického nadání a znalostí o struktuře. Dnes má jeho rozum sílu čelistí ocelové pasti. Je věčný student, vyhládlý jako dospívající hoch, který zmeškal oběd. Žádné množství informací nebo životních zkušeností ho nedokáže zasytit. Na dychtivé výpravě za ledničkou se však může stát, že porazí pár lidí. Ne záměrně, samozřejmě. Pouze se někdy nechává unést svou horlivostí. Lační po myšlenkách a zkušenostech, jako jiní lační po jídle. Touha zažít vše na vlastní kůži mu může být osudnou, pokud ji nebude krotit určitou mírou disciplíny. Dopustí-li, aby mezi sebou vzájemně soutěžily všechny jeho zájmy, oslabí to jeho výkonnost a výsledkem bude písmenková polévka, mišmaš z písmenek, ale žádná slova či věty. Jestliže shromáždí všechny své životní zkušenosti a nalije je do formy podle vlastního výběru, upeče koláč myšlenek a nápadů, jímž bude schopen nakrmit své věrné následovníky nebo i celý svět. Názory vašeho muže čtrnáct mají potenciál ovlivnit myšlenkové procesy celé generace, nebo ji dokonce přežít. Jsou tak silné, že mohou i bezděky dát vznik kultu, který bude jednomu z těchto jeho duchovních dětí zasvěcen. Překvapující nápady tohoto muže, se týkají pojmů jako čas, hmota a prostor. Jeho nápady nastolily všeobecně rozšířený kult, jenž dosáhl daleko za jeho původní vědecké vymezení. Kdo ví, třeba se váš muž také stane pojmem známým téměř každému. Má vysoké nároky a nutkání vysílat své myšlenky do světa. Myslela jste si, že písmenka ABC na přívěsku u jeho klíčů představují začátek abecedy? Teď už víte, že symbolizují náklonnost ke sdělovacím prostředkům. Někde hluboko uvnitř každého i toho nejtiššího, nejskromnějšího a nejuzavřenějšího muže čtrnáct leží pocit, že vám musí oznámit něco velmi důležitého. Ne nadarmo si nechal zasadit vysvědčení z první třídy do bronzového rámečku. Je si velmi dobře vědom  toho, že jednou bude mít na aukci vysokou cenu. Váš muž čtrnáct si hluboce váží života. Pamatujete na jeho přítele, který přišel kdykoli ho váš muž zavolal? Byli opravdu velcí přátelé. Nikdo jiný totiž toho kluka nesnesl a tak se přisál na vašeho muže jako klíště. Prostředek proti klíšťatům se mezi vybavením vaší domácnosti s největší pravděpodobností nenajde, protože muž tohoto čísla má úctu ke všemu živému. Dokonce se o něm ví, že přemluvil mravence, aby vylezli z cukřenky a odešli do zahrady za domem. Patří mezi typ lidí, kteří se vždy angažují v otázkách svobody a jejichž hlas má velký vliv. Na prezidentovu prosbu se může vydat na cestu po celém světě, aby získal podporu třetích stran pro propuštění válečných zajatců držených v nějaké zemi. Ve veřejném životě se projevuje jeho výrazná účast ve věcech lidské svobody a důstojnosti a je vždy ochoten nabídnout podporu utlačovaným jednotlivcům či skupinám. Váš muž čtrnáct je zvláštní směsice respektu vůči zákonu a potřeby osobní svobody. Uznává svou zodpovědnost ohledně všedních záležitostí, společenské otázky, rodiny, pravidel avšak zároveň vyžaduje i prostor k vyjadřování vlastních postojů. Neměl by nikdy přistoupit na přehnaný počet společenských závazků, jež by omezovaly jeho pohyblivost a srazily množství volného času pod únosnou mez. Stále musí mít volnost pohybu, aby mohl přicházet a odcházet, kdykoli se mu zachce a své volné hodiny upotřebit k experimentům s vlastními nápady. Monotónní činnosti ho dusí. Chcete vidět, jak se z dospělého muže stane šílenec hovořící z cesty? Pak postavte muže čtrnáct k továrnímu pásu do budovy bez oken a než byste řekla švec, bude před vámi stát blázen k pohledání. Tento muž je jako štafetový tým čítající celkem jednu osobu, jako maratonec schopný doběhnout do vítězného cíle. V pravidelném rytmu klade jednu nohu přes druhou, zatímco většina ostatních běžců už dávno upadla vyčerpáním do škarpy. Mezitím si udělá manikúru a vymyslí vzorec, jak zachránit svět. Nebyl mu předurčen žádný obor, žádná specializace. Věří v to, že člověk by měl umět všechny činnosti na světě, ať už tzv. ženské nebo mužské práce. Specializace je dobrá leda pro hmyz. Tento ohromný muž je celý váš. Jen si pomyslete, co všechno se dozvíte, než se ocitnete na konci cesty.

Sad Al Suud je bledá žlutá hvězda nacházející se na levém rameni souhvězdí Vodnáře. Ovlivňují ji planety Merkur, Saturn, Slunce a Uran. Dala vám do vínku kreativitu, představivost, intuici, psychické schopnosti. Máte silnou vazbu na domov. Pomůže vám k šťastnému rodinnému životu a zisku prostřednictvím manželství. Ve spojení s postavením slunce ve vašem horoskopu vám přináší originalitu, úspěch při jednání s veřejností, zájem o astrologii, filozofii nebo spiritualitu. Zpravidla jste soutěživí, originální a vynalézaví.

Deneb Algedi je malá hvězda nacházející se na ocasu souhvězdí Kozoroha. Ovlivňují ji planety Jupiter a Saturn. Dává vám úspěch, slávu a bohatství, umožňuje obrátit i těžké situace ve váš prospěch. Obchodní talent a asertivní osobnost vám umožňuje vypracovat se do manažerských pozic. Zpravidla jste dobří stratégové a máte velké plány. Můžete to dotáhnout daleko, buďte však diskrétní a opatrní při výběru přátel. Tato hvězda vám dává sklon k práci v právní sféře nebo ve státních službách a stálý, byť postupný vzestup. Měli byste překonávat sklon k přecitlivělosti a vznětlivosti i pro malé příčiny.

Klady: originalita, kreativita, nové příležitosti, rozhodnost, pracovitost, štěstí, pragmatismus, představivost, přesvědčivost, chytrost, vnímavost, ambicióznost

Zápory: přehnaná opatrnost, impulzivnost, nestálost, bezmyšlenkovitost, tvrdohlavost, skandály, unáhlené činy, destruktivní chování, nevyužité příležitosti

Láska a přátelství:

6,8,14,18,23,26 a 28.ledna, 4,10,12,21,24 a 26.února, 2,10,12,19,22 a 24.března, 8,12,14,17,20 a 22.dubna, 6,15,16,18,20 a 22.května, 4,13,16,18 a 20.června, 2,11,14,16 a 20.července, 4,9,12,14 a 22.srpna, 7,10,12 a 24.září, 5,8,10,12 a 26.října, 3,6,8 a 28.listopadu, 1,4,6 a 30.prosince

Výzva a užitečné partnerství v osobní i pracovní (profesní) rovině:

9,11,12,13,17 a 29.ledna, 7,9,10 a 11.února, 5,7,8,9 a 30.března, 3,5,6,7 a 28.dubna, 1,3,4,5,26 a 31.května, 1,2,3,7,24,29 a 30.června, 1,22,27 a 28.července, 20,25,26,30 a 31.srpna, 18,23,24,28,29 a 30.září, 16,21,22,26,27 a 28.října, 14,19,20,24,25 a 26.listopadu, 12,17,18,22,23,24 a 29.prosince

Osudová přitažlivost a spřízněné duše:

12 a 29.ledna, 10 a 27.února, 8 a 25.března, 6 a 23.dubna, 4 a 21.května, 2 a 19.června, 17.července, 15,16,17,18 a 19.srpna, 13.září, 11.října, 9.listopadu, 7.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

11 až 15.dubna, 11 až 19.června, 12 až 20.října, 11 až 15.prosince

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

10 až 18.května, 12 až 20.srpna, 10 až 18.listopadu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář