Jdi na obsah Jdi na menu
 


27.května den pokoje

16. 4. 2019

Jste chytří lidé příjemné povahy a věčně se pídíte po vzrušujících novinkách, čímž udržujete mysl neustále ve střehu. Máte permanentní zájem o lidi a milujete změnu, což vás pobízí k ustavičnému hledání duševních podnětů. Díky těmto vlastnostem jste bez přestání bez přestání v pohybu. Vždy se bleskurychle obeznámíte se situací a pokračujete dál. Máte tedy svěžího ducha, bohužel ale také netrpělivého. Býváte zábavní. Je zapotřebí, abyste se naučili víc naslouchat než mluvit. Jste všestranně nadaní. Pocvičte se v soustředění a vytrvalosti, věřte, že jedině tak zdokonalíte skvělý duševní potenciál. Nicméně platí, že jakmile vás zaujme nějaký problém, snažíte se jej vyřešit za pomoci logického myšlení. Býváte hloubaví, přesto se ale vyvarujete duševní strnulosti, neboť ta vede k zatvrzelosti, cynismu a uzavřenosti. Jste asertivní, jednáte otevřeně a míříte přímo k jádru věci. Máte podnikavého ducha, nechybí vám nadšení, optimismus ani odvaha a k vydělávání peněz a uspokojování materiálních potřeb se stavíte rázně a energicky. Je možné, že toužíte uplatnit obrovský duševní potenciál a tvůrčí síly ve spisovatelské profesi či proměnit skvělé nápady v konkrétní projekty. Jste netrpěliví a to vám možná brání v projevu dynamické lásky, která je nezbytnou součástí vaší emocionální povahy. Život se tak stane pestřejší, nabere na tempu a nedovolí vám plýtvat energií na malichernosti. Jste bystří a instinktivní, tudíž se vyznáte v lidské duši a připojíte-li ještě podnikavého ducha, úspěch je jistý. Kromě citlivého nitra, které nemusí být pod pláštíkem pohotového vystupování na první pohled nijak patrné, zastáváte pragmatické názory a ty vám pomáhají stát nohama pevně na zemi. Láká vás metafyzika a zkoumání neznámých jevů. Rozvíjejte vědomosti a zdokonalujete vnitřní filozofii či systém víry, jedině tak dosáhnete vnitřní jistoty. Kromě toho neuškodí, pocvičíte-li se v soustředěnosti, vyhnete se tak zbytečnému plýtvání energií. Do vínku vám byl dán klidný a mírný osud bez větších výkyvů a změn. Budete si žít svůj harmonický, příjemný, poněkud nudný život a bude vás čekat nemalé štěstí, hodně drobných radostí a malých životních úspěchů. Nikdy ale nebudete hvězdou, která vyletí do oblak nebo supernovu, která vybuchne a zastíní slavné osobnosti ve společnosti nebo třeba jen všechny ostatní pracovníky v zaměstnání či přátelé ve vašem okolí. Přestože své názory obvykle dáváte jasně a srozumitelně najevo, máte citlivé a tajemné nitro. Většinou raději tiše pozorujete a o důvěrných vztazích se téměř nezmiňujete. Tato nejistota a napětí v souvislosti s blízkými vztahy je způsobena nedostatkem komunikace. Dopřejete-li si dost času a budete trpěliví, začnete každý vztah chápat jako poučnou zkušenost a časem jistě najdete člověka, jehož budete milovat a plně mu důvěřovat. Ve vašem osobním životě hrají důležitou roli nové začátky. S novými možnostmi a důvěrnými zážitky a zkušenostmi se pomalu naučíte nechávat minulost minulostí. Jestliže se vaše práce stane příliš velkou rutinou, pak se začnete nudit. Díky bystrému intelektu se snadno učíte, tudíž potřebujete zaměstnání, které vám bude poskytovat duševní podněty. Máte neposednou povahu a toužíte v životě bádat a zkoumat dosud nepoznané, takže je možné, že než definitivně zakotvíte v profesi, která vás skutečně zaujme, několikrát změníte zaměstnání. A není vyloučeno, že i po letech strávených v jednom oboru se rozhodnete znovu změnit profesi. Nebo se dokonce vydáte na cesty sbírat vědomosti a hledat nové možnosti. Vyznáte se v lidech a umíte se velmi dobře vyjadřovat, což vám neobyčejně pomůže kupříkladu při sjednávání aukčních obchodů, v oblasti tvůrčího psaní, reklamy či politiky. Umíte uvažovat z materialistického hlediska, takže se jistě prosadíte i v obchodní branži. Jako sedmadvacítky jste citliví a idealističtí. Uvažujete analyticky, využíváte intuici a vlastníte plodného a tvůrčího ducha, tudíž ohromujete druhé originálními myšlenkami a nápady. Občas působíte dojmem záhadných tajnůstkářů, ve skutečnosti ale skrýváte vnitřní napětí. To se může projevit výbušností, nerozhodností nebo nedůvěrou k nadcházejícím změnám. Zdokonalujte se v komunikačních dovednostech, překonáte tak zdráhavost a nechuť k vyjadřování niterných pocitů. Pro všechny sedmadvacítky je nanejvýš důležité vzdělání, pamatujete, že rozvíjení ducha vede k větší trpělivosti a sebekázni. Vliv čísla pět (měsíc narození) značí, že jste od přírody všestranní, instinktivní, máte bujnou fantazii a psychické schopnosti. Naučte se věnovat pozornost každému detailu, jedině tak se vypořádáte s nedbalostí. Uspořádejte si v hlavě myšlenky. Pamatujte, že dřív než promluvíte, je dobré se zamyslet. Až dosáhnete věku pětadvaceti let, tak vás najednou začnou víc zajímat citové jistoty, domov a rodina. Tento vliv potrvá přibližně do pětačtyřiceti let, kdy vám začne narůstat sebevědomí, autority, zatoužíte po společnosti a přátelství.

Žena:

Je třeba, aby vám jedna věc byla jasná hned od začátku. Vaše žena dvacet sedm bude dělat cokoli kromě mytí oken. Ne že by to nedokázala, její mysl však přitahují méně domácké úkoly, kde přípravky k čištění oken a zmuchlané noviny nehrají žádnou roli. Klíčovým slovem této ženy je totiž mysl. Představte si ji jako programátorku petice za čistý vzduch, nebo třeba jak píše úvodníky a právě jste vystihl jejího ducha. Není sporu o tom, že vás zaujala. Obvykle, když neběžíte a stojíte bez hnutí na místě, totiž takhle po dechu nelapáte. Je bezpochyby velmi přitažlivá, ale zpočátku vás zarazily ty dvě malé anténky, které se v pravidelných intervalech vysouvaly z její hlavy jako periskopy, jednou či dvakrát propátraly okolí a pak se v tichosti zasunuly zpátky do měkkých vln kadeří. Vypadala s nimi celkem normálně, sice nezvykle, leč normálně, tak jste se rozhodl mávnout nad tímto drobným nedostatkem rukou. Takhle tedy vypadalo vaše první setkání. Účel oněch antén jste později odhalil. Je všímavější než falešný hráč při středeční partii whistu. Neexistuje jediný vlas na vaší hlavě a jediná myšlenka v ní, jež by unikla její pozornosti. Prozradila vám někdy, že než přijala vaše pozvání na večeři, projela si vás počítačem? Smysl těch zdánlivě jednoduchých otázek, které vám pokládala, nespočíval v tom, aby stimulovala mužské ego i když jste si myslel, že je naprosto uchvácena vaším životním příběhem. Ještě předtím, než jste se ve vyprávění dostal k pubertě, znala vás jako své vlastní boty. Výsledky počítačové analýzy jen potvrdily, k čemu už sama dospěla. Nemohlo vám uniknout, že vaše žena dvacet sedm má vybraný vkus. Stačí se podívat na společnost, v níž se pohybuje. Vzala vás už do více muzeí, knihoven, historických památek a divadel, než byste dokázal spočítat. Zatímco většina žen doma pozoruje basreliéf vzájemně se překrývajících otisků nahromaděných na dřevěném nábytku, ona obdivuje reliéfy kdejaké katedrály a studuje francouzské rokoko 18.století. Má vnitřní cit pro krásu, umění a symetrii, protože dokáže vnímat mystické poselství, které se dotýká její duše. Vaše žena dvacet sedm je kuriózní kombinací emocí a intelektu. Často mívá pocit, jako by byla na houpačce nebo hrála přetahovanou, kde mezi sebou soupeří instinkty a analytická mysl. Na jednu stranu vnímá první kontakt s osobou či situací citem, pudově a uvolněně. Pak jako by ji náhle někdo polil ledovou vodou, vztyčí v hlavě pomyslný ukazováček a varovný hlas pronese, tak počkat, tuhle situaci musím pořádně rozebrat. A už vyndává mikroskop a zápisníky a dlouhou chladnou noc stráví ve společnosti měřících nástrojů pečlivým a trpělivým zkoumáním. Má sklon hodně důvěřovat svému rozumu, jako by se v jím vytyčeném prostoru cítila bezpečněji. Bože chraň, aby se taková inteligentní žena řídila při svém rozhodování zvláštními pocity a intuicí. Po počátečním přeskupení podrobí bystrá analytická mysl jednotlivá temná zákoutí jejích vjemů kousek po kousku logickému zkoumání, aby vnesla světlo i do těch největších nejasností a podrobností. Jakákoli podobnost mezi původním a konečným výsledkem je zcela náhodná. Až si jednou připustí sílu svých instinktů a jejich hodnotu ve spojení s intelektem, bude na nejlepší cestě dokázat zázraky. Brzy přijdete na to, že pokud má náladu, dokáže hovořit na téměř jakékoli téma. Mají-li někteří lidé schopnost nahlížet na věc ze dvou úhlů pohledu, tak ona kormidluje rovnou mezi šesti a pak zakotví uprostřed mezi nimi, kde je zaznamenává a třídí podle jejich kosmického významu. Z toho všeho má nakonec vyjde, že musí mít fotografickou paměť. Její obrovská studnice vědění je záviděníhodná, ale zároveň trochu nahání hrůzu. Asi nejste zvyklý na ženy s nedostižnou pamětí, jež si pamatují každé slovo, které jste vypustil z úst od prvního setkání. Zatímco vás docela baví, když si z historie a literatury půjčujete fráze, aby jimi výstižně a barvitě ilustrovala přítomný okamžik, menší požitek již nacházíte v připomenutí křiklavých detailů slibů utříděných podle času, místa a okolností, které jste pronesl v ne příliš intelektuálních okamžicích. Tyto znepokojivé momenty by z vás snad udělaly i čestného a pravdomluvného muže, čehož by si nesmírně vážila. Má vysoké ideály, vznešený charakter a vnitřní bezúhonnost, jež prostupuje vše, do čeho se pustí. V žádném případě se však nenechá v hektickém období přemoci změkčilou sentimentalitou a neuchyluje se k plačtivým scénám. Uprostřed pozdvižení a rozbrojů, zmatku a mely, šílenství a beznaděje stojí klidně a pevně jako skála. Její vůdcovství se vám nezasekne v krku jako pilulka, kterou se úzkostlivá matka snaží přinutit spolknout své nemocné, vzdorující dítě. Její rozhodná autorita se k vám tiše a nenápadně přiblíží jako mlžný opar. S postupem času zjistíte, že se k ní obracíte stále častěji a její rady se vždy ukážou být moudré a účinné. Když lidé začnou postupně vnímat onu vnitřní sílu, vynoří se na světlo prorokyně Kasandra, ovšem zbavená prokletí, kvůli němuž jí nikdo neměl uvěřit. Lidé k ní budou směřovat s prosbami o pomoc, čerpat oporu z její studnice moudrosti i praktické použití z úložiště faktů. Jelikož patří do kategorie myslitelů a k myšlení a uvažování je zapotřebí samoty, jedna část její osobnosti vždy zůstává netečná vůči rušnému, hektickému a všudypřítomnému světu všedních starostí a práce. Proto je do role rádce vtahována téměř proti své vůli. I když ji vědomě nevyhledává, je jí nevyhnutelně přisouzena. Příroda pro ni tvoří důležitý prvek, protože právě v ní nachází klid a mír tolik prospěšný jejímu tělu. Může to být bioložka a ochránkyně životního prostředí. Nevzpomínám si, že by se někdy nezajímala o to, co se děje venku, o celou přírodní říši. Jako dítě byla celkem uzavřená a většinu času trávila v lesích a u potoků, kde se učila znát ptáky, hmyz a květiny. Svět právě takové lidé přiměl, aby se začali zabývat problematikou užívání kontroverzních pesticidů, čímž by dali podnět k dalšímu zkoumání jejich účinků a stáli by tak u zrodu moderního hnutí ochrany přírody. Vaše žena mezi tyto lidi patří. K popisu její osobnosti se dají použít výrazy jako duševně cílevědomá, klidná, ukázněná a seriózní vědkyně. Zároveň může být spisovatelkou a tak si uskuteční své sny prostřednictvím svých knih s ekologickou tématikou. Ať už doma, nebo v práci, vaše žena s číslem dvacet sedm potřebuje prostor a soukromí, třeba nějakou odlehlou místnost, kde by se mohla věnovat svým věcem. Měla by pracovat sama nebo ve skupině, kde má možnost fungovat na vlastní frekvenci, kterou by nikdo nerušil. Nerada své pocity někomu vysvětluje, což ji celkem jasně řadí do kategorie samostatných pracovníků. To je zčásti způsobeno skutečností, že je ráda svědkem celého procesu realizace nějakého nápadu od začátku až do konce. Jasné myšlení a bystré vnímání ji umožňují přijít na nejlepší způsob, jak se zhostit konkrétního úkolu. Předat projekt někomu, kdo by jej mohl zfušovat, jí je naprosto proti srsti. Skrývá se v ní totiž také trocha perfekcionismu. Jako dítě byla pravděpodobně vážnější než její vrstevníci a život nebrala s onou příslovečnou rezervou. Četba, studium a chvíle strávené o samotě, kdy mohla být svědkem zázraků neznámého světa kolem ní, otevřely stavidla její nesmírné zvídavosti. Tu si s sebou přinesla i do puberty a její zájmy se pravděpodobně rozšířily na literaturu či do uměleckých rovin. Bez ohledu na to, jak intenzivním společenským životem žila, stále si v sobě zachovala určitou chráněnou oblast, do níž druzí neměli přístup. Dnes v dospělosti jsou a stále budou některé oblasti pro ostatní tabu, avšak už se trochu naučila mírnit své samotářské nutkání, aby se z ní nestala příliš sobecká a do sebe zahleděná bytost. Objevují se u ní výrazné nálady, kdy vás může svým chytrým jazykem šlehnout jako bičem. V její skvostné slovní zásobě najdete slova o kterých jste neměl nejmenší potuchy, že vůbec existují. Takže pokud se zrovna aktivně neúčastníte sbírky výrazů pro nějaký slovník, nevyrušujte ji z její samoty. Představuje totiž nezbytný ventil pro vypouštění oné mocné energie. Dokáže přesvědčit dveře, aby se samy vysadily z pantů a otevřít tak pohled na svůj svět a svět těch, jež potkává. Může být drobná a útlá, ale může být zároveň zásobárnou energie, celý svůj život zasvětí nejchudším z nejchudších a dává tak svou láskyplnou péči všem. Díky ní se po celém světě lidé věnují chudým dětem a nemocným a umírajícím dospělým. Nikdy jste nepotkal nikoho méně sentimentálního, méně roztržitého. Vypadá silně a ostražitě, na první pohled žádná světice. Chová se klidně a přímočaře. Snadno ji rozesmějete, dokáže být neústupná a svým tichým, měkkým hlasem dokáže pronášet i jadrnosti, má-li to prospět potřebným. Je okouzlující a charismatická a pohybuje se jako pevný bod uprostřed víru chudoby a bídy. Ženu dvacet sedm přitahují rozsáhlé projekty. Délkou času či rozměry úkolu se rozhodně nenechá zastrašit. Vzdálenost, čas a velikost ji totiž fascinují. Element času vystoupil do popředí, když si všimla sedmiletých cyklů ve svém zápase s následky bezprostředního setkání se škumpou jedovatou. Udělala si slušnou zásobu účinné kalamínové masti a z vlastní zkušenosti může hovořit o sedmileté krizi. Samozřejmě ne všechny ženy s číslem dvacet sedm jsou alergické na krizi po sedmi letech. Ve světě instantní ovesné kaše a umělohmotných kreditních karet je vaše žena považována za anomálii. Je si jistá, že její práce bude mít dalekosáhlý a trvalý dopad. Řídí se pravidlem, že pokud práce stojí za to, aby se udělala, stojí to, aby se udělala dobře. Je mimořádně všímavá i když ne vždy to může být zřejmé na první pohled. Někdy ji uprostřed okouzlující a vtipné rozmluvy, vaší, samozřejmě, přistihnete, jak nepřítomně hledí někam do určitého bodu v prostoru. To nebude tím rozhovorem, říkáte si, asi je rozbitá. Začnete jí před očima zuřivě máchat rukama, křičíte, že hoří, doběhnete si pro činely a spustíte koncert a to vše s nulovým výsledkem, neodmění vás ani mrknutí oka. Že by byla mrtvá? Její hrudník se však v pravidelném rytmu zdvihá a zase klesá a tak zamumláte něco neslušného a pokračujete v rozhovoru. Vyvinul se opravdu zajímavě a byla by škoda ho jen tak opustit. Alespoň vy jej slyšíte. Na celou příhodu jste už dávno zapomněl, když přibližně za rok touto dobou vám život přivodí ohrožující šok. Zopakuje totiž slovo od slova celou konverzaci a nevynechá jediný detail, jediné citoslovce. Je vážně nebezpečná. Vaše žena dvacet sedm považuje svou mysl, tuto hybnou, tvořivou sílu ve světě formy, za svůj nejcennější majetek. Proto si uprostřed krize zachovává chladnou hlavu. Napojí se na vnitřní prostor, kde jsou dostupné všechny odpovědi a kde najde i vesmírné ujištění, že život je stále pokračující realita, existující před i po časové vsuvce, kterou nazýváme lidským životem. Proud vesmírného života vidí tak jasně, jako by ho před ní promítali na tří rozměrného plátno. Není tedy divu, že tolik času věnuje hledění do prostoru. Mimo jiné je také milující, laskavá, soucitná a naprosto okouzlující. Vstupem do vašeho života způsobila jeho tajemnou přeměnou. V očích jí září miliardy sluncí, jež drží pohromadě zásluhou gravitace. Její podstata krouží kolem vás jako modrá náruč spirálních galaxií. Je boží myšlenkou stvořenou z pavučinky mraků a přenese vás do nevídaných světů, kde i vy zakusíte dotek bohů. A tak než přijede další černá díra a ke slovu se dostane nový velký třesk, nebylo by absurdní žádat ji, aby umyla okna?

Muž:

Jste přesvědčená, že jste to byla právě vy, kdo se otočil jako první a všiml si vašeho muže dvacet sedm. Po celém těle se vám rozlil příjemný pocit tepla, říkáte, takže jste se podívala jeho směrem. Než si pogratulujete ke svým výjimečným schopnostem mimosmyslového vnímání a velkého štěstí, vraťte se ve svých vzpomínkách k této chvíli ještě jednou. Vzpomínáte si, jak se vám postavily všechny chloupky na krku a jak jste na šíji cítila zvláštní lechtání? Uprostřed věty jste se náhle odmlčela, jako by se nějaká myšlenka snažila procpat do vaší mysli. Tehdy jste se otočila a uviděla ho, jak se na vás klidnýma očima dívá z druhé strany místnosti. Dokonce i na tuto vzdálenost jste vnímala jemný magnetismus, jenž se k vám šířil v pomalých vlnách, tichých, leč mocných. Možná tedy bylo vaše náhodné setkání zaranžováno více, než tušíte. Zkuste se ho zeptat, ačkoli není jisté, že vám odpoví. Někdy se na první schůzce dokonce ani nelíbá. Patří k mužům, kteří se při prvním setkání chovají uvolněně a nevzrušeně. Zatímco ostatní muži si hrají na rozbíječe gangů, smějí se, poplácávají po zádech a naparují se jako primadony před obdivovanými pohledy publika, on zůstává klidný, tichý a navenek lhostejný a pozoruje jejich výkony s charakteristickou zdrženlivostí. Atmosféra v jeho okolí naznačuje, že cokoli, co řeknou nebo udělají druzí, je pro něj naprosto nepodstatné. Avšak za tou nepřítomnou fasádou leží citlivá, někdy nervózní, sebekritická duše, jenž na podněty z vnějšího světa reaguje více, než si dokážete představit, nebo než on dokáže přiznat. Jelikož je však rozeným filozofem, který věří v postoj žít a nechat žít, je přesvědčen, že konání ostatních je v pořádku, pokud nějakým způsobem nezasahuje do jeho životního stylu. Váš muž dvacet sedm má totiž vlastní rozum, jenž si s sebou všude nosí společně s rozkládacím rýčem. Všimla jste si té malé černé špičaté věci, kterou má připevněnou na řetízku u klíčů? Na takovém místě jste už viděla různé ozdoby, králičí tlapku, znamení zvěrokruhu či zlaté iniciály, ale rýč? Ne, nebojte se, není žádný kopáč, přátelský hrobník z dob, kdy byl rozhlas ještě v plenkách, ale jen kopáč. Dělá to už od té doby, kdy jeho dětské ručičky poprvé sevřely lopatku na písek a teď už má za sebou cesty vyhloubené v haldách štěrku i skalních masivech. Co nemůže vykopat a odkrýt, pokud tedy chce, nestojí za námahu. Jestliže vlastníte účet přechodných položek, to je jeden z těch účtů, kde zůstatek je vždy náhodou a pravidelný měsíční výpis chodí jen proto, aby se ukázalo, že to opět nebyl zahradník, nýbrž vy, nesnažte se důkaz nacpat do matrace nebo zahrabat pod ostatní odpadky až na dno popelnice. Ví to. Vždycky to ví. Váš muž s číslem dvacet sedm ví hodně věcí. Je typem intelektuála se silnou orientací na literaturu a umění, jehož prostřednictvím může ztvárňovat své vzletné ideály a mravní řad. Věří, že základní hodnoty lidského jedince nezáleží na tom, v jakém postavení se nachází a své přesvědčení dokáže vyjádřit způsobem, jenž je slyšitelný pro celé masy lidí. Tento muž vzbudil široký zájem o problematiku kočovných pracovníků na farmách. Mohl být spisovatelem, vydělával si při psaní právě jako zemědělský nádeník. Bezprostřední zkušenosti z tohoto prostředí mohli dodat jeho příběhům autenticitu. Způsob vidění společnosti a realistické a nápaditě psané dílo mu jistě dopomohly k úspěchu. Váš muž dvacet sedm má opravdu bujnou fantazii. Koho by napadlo strkat ruku do kuchyňské výlevky, zda tam neukrýváte svou šekovou knížku? Jde totiž o to, že lidské povaze rozumí až příliš dobře. Chápe systém, na kterém fungují lidé, váš hodinový strojek už taky prozkoumal, tudíž je tolerantnější, solidárnější a nesobecky laskavější než většina ostatních. Když chceme lidskou bytost charakterizovat v celé její šíři, pak pramálo záleží na tom, do jaké vrstvy člověk patří. Stane se z něj jen dvourozměrný popis na papíře, ve kterém se ostatní bez ohledu na příslušnou vrstvu poznávají. Váš muž chápe svět jako zrcadlový obraz, místo, kde vidí odraz sebe sama v tom nejlepším i nejhorším, co lidé dělají a co se v nich skrývá. Jako by měl třetí oko, jímž proniká do samé podstaty věcí a odhaluje nejskrytější smysl jejich existence. Ke svým průzkumům přistupuje jako vědec v bílém plášti, který v pečlivě umyté ruce svírá lesknoucí se skalpel. Vše hodlá provést přesně podle pravidel, protože jen tak zajistí, že výsledky budou správné, doložitelné a platné. Někde po cestě se však o slovo přihlásí princip neurčitosti a způsobí, že váš muž zůstane nevěřícně a bezradně zírat na své vlastní mystické a ezoterické sklony. Ačkoli se snaží být co nejvědečtější a nejanalytičtější, někde v skrytu číhají na svou příležitost jeho pocity a emoce, jež se vynoří v tom nejnevhodnějším okamžiku, čímž ho přinutí uvěřit nemožnému. Logicky pak bude jeho mysl stejně protestovat, že člověk nemůže věřit nemožnému. Jeho vlastní duše, tedy ona vnímavá, důvěřivá stránka osobnosti, si však odpoví, že jak si rozum troufá tvrdit, že nemá příliš velké zkušenosti. Když byl ve věku dítěte, cvičila vždy půl hodiny denně. A ještě před snídaní dokázal uvěřit až šesti nemožným věcem. Váš muž dvacet sedm už má svých šest věcí za sebou a tak mu nezbylo nic jiného, než se smířit se skutečností, že je duševním médiem. Váš muž tohoto čísla může být matematikem a spisovatelem. Do srdcí milionů lidí se může dostat právě díky svým dětským příběhům, jež si všichni pamatujete. Následný úspěch je připisován důmyslné směsici fantazie a reality, ironie a absurdity. V dnešní době dokonce někteří lidé tvrdí, že do svých výstředních postav a jejich dobrodružství zahrnul i metafyzické poselství. V každém případě se mu však podařilo vybudovat nádherné okno, kterým viděl to nejlepší z obou světů, tedy symbolické vyjádření funkce levé a pravé mozkové hemisféry, rozumu a fantazie. Takové okno musí vzít v úvahu i váš muž dvacet sedm, pokud nechce společně s vaší šekovou knížkou skončit v odpadní rouře. Jedním z jeho rysů je puntičkářství. V určitých oblastech života se projevuje jako absolutní perfekcionista. Někdy dokáže být přehnaně úzkostlivý, pokud kdy cestoval, měl v kufru každou věc zabalenou do zvláštního papíru. Váš muž vám samozřejmě vysvětlí, že se jedná pouze o pečlivost a důkladnost. Než se někam vydá, musí mít vše dopředu pěkně prozkoumané, aby věděl, do čeho se pouští. Cesty a dobrodružství ho lákají, protože jsou podnětným přínosem jeho honbě za moudrostí. Už jako dítě toužil prozkoumat svět v celé šíři. Zážitky a nápady sbíral tak, jako ostatní děti sbíraly kartičky s hráči nějakého týmového sportu. Jako dospívající hoch byl sice přátelský, ale přesto vážnější než většina jeho vrstevníků. Pokud se zabýval nějakým sportem, pak měl hru důkladně promyšlenou a své kroky dopředu naplánované, takže si nakonec získal jméno jako přemýšlivý hráč. Vyrostl z něj skvělý stratég a je opravdu těžké mu dát mat. Soupeřovy tahy vycítí předem a dokáže na ně reagovat rychlostí blesku. Všichni vašeho muže považují za největšího mistra bojových uměním na světě, zná protivníkovy myšlenky a je schopen na ně téměř zároveň odpovědět s bezchybnou přesností. Věnuje se nejen vybrušování technických detailů, ale i filozofii tohoto umění. Kombinace jeho stylu a osobní filozofie, jež, jak varuje, sice fungují u něj, ale nemusí mít stejný účinek na všechny lidi okolo něj. Ti by si měli vzít pouze to, co se týká jich samých. Ač tuto techniku na jednu stranu vnímá jako univerzální, na druhou stranu klade velký důraz i na její individuální použití. Zásluhou jeho jedinečnosti patří k vašemu muži neodmyslitelně vůdcovská role. Nenajímá si trubače, ani si neplatí celostránkovou reklamu v novinách, aby svět informoval o svých přednostech. Bez humbuku si prostě hledí svého a za cílem jde s odhodláním a vizí, které ho nakonec vždy dovedou až na samý vrchol. Pokud se pustí do nějaké práce, rád ji dovede až do úspěšného konce. Zatímco ostatní se strkají na přeplněných a všedních stezkách a snaží se probojovat nahoru, on si našel skrytou pěšinku a horu zdolal jen s nepatrnou námahou. Před druhými získává v životě náskok, protože se velmi rychle učí a má bystré a přesné postřehy. Nic se mu nemusí donekonečna opakovat, jelikož pochopí hned napoprvé. Musí mít na pozoru, aby se svým pronikavým intelektem nenechal svést ke klamání druhých. Má v zásobě celou flotilu skvělých nápadů a byla by věčná škoda, kdyby ztroskotala jenom proto, že se jeho čilá mysl dala do služby vlastnímu prospěchu na úkor ostatních. Vašemu muži dvacet sedm však na druhých záleží. Je vnímavý vůči vašim náladám i když je zrovna nedáváte očividně najevo. Vaše láska je pro něj nesmírně důležitá. Velkou část sebe totiž věnuje ostatním prostřednictvím své práce, proto potřebuje, aby ho vědomí vaší náklonnosti a péče znovu naplnilo, zasytilo a uklidnilo. Nikdo nemůže donekonečna čerpat ze své studnice v očekávání, že je bezedná. I on tedy potřebuje pravidelné odstávky, během nichž se jeho pramen zotaví. V takových chvílích se s ním můžete zcela nečekaně a bez předchozího varování ocitnout na horách nebo venkově, takže byste raději měla neustále nosit v peněžence skládací kartáček na zuby. Pokud bude potřebovat uniknout sám, není důvod, abyste se cítila ukřivděně či opuštěně. Má okamžiky samoty, kdy je uzavřen neprodyšněji než bar v neděli ráno. Stejně z něj nedostanete ani slovo, tak se půvabně odkliďte a počkejte, než se probere z tohoto stavu strnulosti a vrátí se zpět mezi živé. Na váš vztah bude jeho regenerace působit jako zázračný lék. Jednu věc si musíte uvědomit a to že se o vašeho muže dvacet sedm budete muset čelit. Ne přímo s jinou ženou, ale se světem. Pokud dokáže na maximum využít svého potenciálu, čeká na něj důležitý životní úkol. Jeho kvality ho zavedou na cesty, jež zná jen málokdo, protože vyžadují rozum a trpělivost, silný a morální charakter a hluboký soucit a moudrost. Osobní lásku si bude šetřit jen pro vás, ale tu univerzální, jež vyvěrá ze studnice jeho nitra, musí rozdávat. Jeho práce, jeho život, jeho myšlenky a zásady se stanou strážním ohněm ve světě zahaleném do mlhy. Muž s číslem dvacet sedm je sběratel nápadů. Shromažďuje je však jinak než milovník motýlů, který si je přišpendlí na podložku, aby mohl v samotě obýváku obdivovat jejich mrtvou krásu. Chová se k nim jako milovník života, jenž je na prchavý okamžik zachytí v síťce, splyne s jejich ušlechtilými vzory a elegancí pohybu a pak je vypustí, aby mohly dál pokračovat na své cestě slunečním světlem a vyvolávaly úžas v dětských očích, nebo dokonce v myslích dospělých, kteří nezapomněli věřit na zázraky. Myšlenky a zážitky, jež posbírá, mají sílu změnit nejen jeden, ale dokonce mnohé lidské životy, vytištěné na stránkách mohou přežívat věky a generace lidí si je mohou číst ještě dlouho poté, co už dávno odešel. Jeho život mívá závažný a hlubší smysl. Vy máte pro změnu smysl pro jeho život. Má vybraný vkus a vás si prohlédl se stejnou pečlivostí, s jakou zkoumá kdejaké mistrovské dílo, které upoutá jeho pozornost. Jste jeho uměleckou prací, ucelenou jednotkou barvy, tvaru a oslňující krásy, ztělesnění ženství. S ničím menším by se nespokojil. Uchopte ho za ruku a vydejte se s ním na cestu světem divů a velkých činů, čeká na vás celý vesmír.

Prima Hyadum je oranžová hvězda, jedna z hlavních hvězd hvězdokupy zvané Hyády, sestávající ze 132 hvězd, leží u severního oka a označuje tak čelo Býka. Ovlivňují ji planety Merkur, Saturn a Mars. Propůjčuje elán, ctižádost a touhu po uznání, která vede k dosažení skvělých úspěchů. Předznamenává žízeň po vědomostech a zálibu ve studiu, což obojí bystří mysl. Co se týká štěstí, způsobuje, že jedinec v jejím vlivu je jednou dole, jednou nahoře a občas mívá nevyrovnaná období. V souvislosti v postavením slunce ve vašem horoskopu tato hvězda dodává talent k tvůrčímu psaní, obchodního ducha, předpoklady vyniknout ve sportu, astrologii i v práci s veřejností. Přeje šťastným náhodám, pomáhá člověku vejít ve všeobecnou známost. Varuje před nenasytností a využíváním druhých a nabádá, ať nečiníte ukvapená rozhodnutí, která by mohla způsobit pozdvižení.

Klady: nadání  tvůrčímu psaní, vzdělání, komunikace, všestrannost, představivost, tvořivost, ráznost, odvaha, zájem o duchovno, chápavost, duševní zdatnost, vynalézavost

Zápory: netrpělivost, neinformovanost, nenasytnost, nevrlost, svárlivost, neklid, nervozita, nedůvěryhodnost, přecitlivělost, napětí, neurotické projevy, snadná zranitelnost

Láska a přátelství:

4,13,19 a 23.ledna, 11,17 a 21.února, 9,15,19,28,29 a 30.března, 7,13,17,26 a 27.dubna, 5,11,15,24,25 a 26.května, 3,9,13,22,23 a 24.června, 1,7,11,20,21 a 22.července, 5,9,18,19 a 20.srpna, 3,7,16,17 a 18.září, 1,5,14,15,16,19 a 31.října, 3,12,13,14,27 a 29.listopadu, 1,10,11,12,25,27 a 29.prosince

Výzva a užitečná partnerství:

6,7,14,15,20,27,30 a 31.ledna, 4,5,12,13,18,28 a 29.února, 2,3,10,11,16,26 a 27.března, 8,9,12,14,24 a 25.dubna, 6,7,12,22 a 23.května, 4,5,10,20 a 21.června, 2,3,8,18 a 19.července, 1,6,16,17 a 30.srpna, 4,14,15 a 28.září, 2,12,13 a 26.října, 10,11 a 24.listopadu, 8,9 a 22.prosince

Spřízněné duše a osudová přitažlivost:

30.dubna, 28.května, 26.června, 24.července, 22.srpna, 20.září, 18 a 30.října, 16,28,29 a 30.listopadu, 14 a 26.prosince

Nejlepší spojení s lidmi narozenými:

25 až 30.července, 25.září až 2.října, 25.ledna až 3.února, 25 až 29.března

Nejkritičtější spojení s lidmi narozenými:

23.srpna až 1.září, 25.listopadu až 3.prosince, 24.února až 3.března

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář